Avalanche forecast for Voss Sunday 2019-01-13

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest., change to moderate gale from the northwest during the afternoon.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / Ulvik

Snow

13.01.2019 kl. 13:15

1241 masl

oormasen (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -6 °C 7 m/s from NW ↘ 70% clouds Økende nordvestlig vind. Vinden har dreiet fra sørvest til nordvest i løpet av formiddagen. Markert temperaturfall. Snøbyger.

Avalanche Problems

Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 800 masl Mykt flak som sprekker opp rundt skia. 5-25 cm tjukt.

Danger Sign

Recent avalanches Observerte et naturlig utløst flakskred i østvendt heng ca 500m øst for observasjonsstedet. Høyde over havet ca 1340. Mykt flak av fokksnø. Skredstørrelse 1.

Recent snowdrift

Snow Cover

125 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 10-15 cm nysnø siden midnatt. Påfriskende vind med stadig mer vindpåvirket snøoverflate. 12.januar kom det omtrent 3 cm tørr nysnø i området, med lite vindpåvirkning. Denne la seg på et tynt skarelag (flatbrød) som trolig ble dannet under mildværet torsdag. Flatbrødskaren går høyt til fjells i dette området.

Tests

ECTN13@20cmQ3 Medium

Avalanche Activity

13. Jan. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 1300 masl Se kommentar under faretegn.

Snow Profile

15 cm F PP 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm P MF 1 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Profilen er omtrentlig. Flatbrødskaren (øverste skarelag) ligger over et løst lag med nysnø. Begge disse lagene stammer trolig fra torsdag 10.jan, da et kortvarig mildvær passerte. Dette skarelaget bryter lett under lasten av en skiløper. Flatbrødskaren har stor utbredelse.

ObsID: 175555

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

13.01.2019 kl. 11:30

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje snø siste døgn, og noko vind har det vore i fjella.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabiliserar seg etterkvart. Skal bli kaldt..

ObsID: 175406

Voss / Voss

Snow

13.01.2019 kl. 11:01

690 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Nysnø:)

Danger Sign

Recent snowdrift Har kommer ca 10 cm snø siden i går. Bra med vind fra V kraftig snøfokk på Lønahorgi.

ObsID: 175396

Voss / Vik

Snow

12.01.2019 kl. 12:22

1015 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Generelt tynt snødekke
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  PST I sukkerlag. Jeg klarte ikke å identifisere noen tydelige kantkorn men de er på gang. Snøen var løs og blank.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Shovel shear test gikk også I pakke med vekslende skarelag og sukkerlag
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Stående vann i bunn av snøpprofil. Kan gi ekstra grogrund for kantkorn akkurat her
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Shovel shear gikk også under øverste islag I begynnende kant
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2.5 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Tett vær og lite sikt men lite vind også

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Tilgang på fokksnø begrenser størrelsen på skred. Ikke veldig potente kantkornlag enda men verdt å føre med på

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det snødde helt nede ved havnivå i Vik. Oppe på vikafjellet er det generelt ganske tynt snødekke. Noen få cm nysnø oppå et tynt islag/skarelag. Dette islaget finnes også i Jostedalen og Sogndalsdalen og ble dannet i mildværet natt til fredag. Under det ligger et veldig tynt lag med små begynnende kantkorn. Hvis det legger seg fokksnø oppå dette kan det bli et problem. Under dette ligger fokksnø og under det en pakke med vekslende skarelag og sukkerlag. Jeg gjennomførte mange forskjellige stabilitetstester. ECT og CT ga ikke brudd. Shovel shear test, lille blokktesten og burp/shovel tilt test ga respons i islaget på 2-3 cm. Jeg gjennomførte et "deep tap test" 15 cm over pakken med vekslende skarelag og sukkerlag/begynnende kantkorn og fikk Q3 brudd i et av lagene med sukkersnø. Jeg gjorde så et PST i det laget og fikk PST44/100 END@34 cm. Jeg tolker det som at pakken med vekslende skarelag og begynnende kantkorn inneholder svake lag men de er meget vanskelige å påvirke og bryter ikke glatt.

Tests

CTN Good

ECTX Good

Snow Profile

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 0.5 cm K IF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 19 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K/1F MFcr/FC 1 mm/1 mm D Pakke med vekslende skare og sukkersnø , 30 cm P RG 1 mm/0 mm M, 40 cm K MF 1 mm/0 mm W -3.7 °C @ 0 cm, -2.9 °C @ 10 cm, -1.3 °C @ 20 cm, 0.5 °C @ 30 cm, 0.4 °C @ 40 cm, 0.2 °C @ 50 cm, 0.1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm Den øverste skare pakken er vekslende skare og sukkersnø. Det øverste laget med begynnende kantkorn er lite utviklet men er løst og gir brudd.

ObsID: 175278

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

12.01.2019 kl. 11:52

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ha vore ein del vind i fjellet siste døgn, avtagande no.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden minkar, men ventar ein del nedbør i form av snø neste døgn, spesielt i fjella..

ObsID: 175251

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 13:34

798 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot N

Snow Cover

Crust Opp til 800 er det stedvis gjennomslagsskare ca 4-5 mm over 5 cm ubunden snø:) regna nok opp hit i går etterm. Også har det frosset på.

ObsID: 175120

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 12:45

1024 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv Comment:  SØ- vendt. ECTN @33. Fant enkelte krystaller av delvis kant og også enkelte korn av overflaterim, men ikke tydelit og svært liten andel av totalen og trolig ikke et problem her. Dog finnes det svakere lag av avrundet korn rundt skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv

Weather

No precipitation 0 °C 9 m/s from NW ↘

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes E, SE, S Det gamle snødekket har mye lagdeling, men det var ikke mulig å påvirke her hvor jeg var, samt at det ikke var store gjenkjennbare krystaller i snødekket.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 600 masl Crust Dry Mye tynn mildværsskare på toppen av snødekket. Skaren knekker opp rundt skkene enkelte plasser. Alle rygger, kuler og flater er avblåst og har tynt snødekke. Enkelte små heng mot sør sør-øst har fått litt innblåst fokksnø, men stort sett svært begrenset areal og mengde med avsatt snø. Fant opp mot 10 cm fersk fokksnø på det meste.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vinden frakter litt snø inn i leheng, men areal og mengde fersk fokksnø er svært begrensa. Sånn det ser ut her har jeg vanskelig for å tro at det kan gå str. 2 skred, men hvis det finnes området med mer snø tilgjengelig er str. 2 mer sannsynlig. Det gamle snødekket virker solid og vanskelig å påvirke, men det er helt klart lagdelt med svake lag rundt skarelag. Finner ikke tydelige lag med tydelige krystaller. Forecast correct Jeg syns dagens varsel er godt og presist, selv om jeg har satt lavere fg. Det er litt vind og litt snøføyk idag, så fg2 er ikke unaturlig. Jeg tenker at fokksnøproblemet er i få bratte heng og ikke neon som i varselet. Som nevnt tror jeg ikke str 2 i fersk fokksnø er sannsynlig akkurat her, men kanskje i andre deler av regionen(?).

Tests

ECTN24@33cmQ3 Good

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 175119

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 12:37

715 masl

Ingvild@vossvgs (Unknown)

Weather

Snow -3 °C 3 m/s from NW ↘ Det er eit lite skarelag som tyder på mildvær for så å fryse på.

ObsID: 175146

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 12:35

713 masl

Maren (Unknown)

Weather

Snow -3 °C 2.5 m/s from NW ↘ 100% clouds Litt vekslande vind og det snjoa lett.

ObsID: 175107

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 12:35

715 masl

Marius@vossvgs (Unknown)

Weather

Snow -3 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Skare lag på snødekke tyder på at det har vært mildvær i løpet av det forrige døgnet. Vind styrke varierer. Ligger på ca. 2 m/s, men går opp til omtrent 5 m/s i råsene. Vind retningen har variert mellom N og NV.

ObsID: 175109

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 12:34

715 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot SV

Weather

Snow -3 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Begynte turen under delevis åpen himmel. I 12-tiden blåste det opp og lette snøbyger fulgte.

ObsID: 175108

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 11:43

1031 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Sørøstvendt profil 1040 m o.h. Absolutt betong flere desimeter ned fra snøoverflaten.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Kniv både ved kniv og raster. P rounds imellom.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Snowpilot. Snødekket er så stabilt at det ikke er nyttig med stabilitetstester. Derfor utelatt.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  SVV Comment:  Tynn smelte/frys over Fist nysnø. Under der, gammelt snødekke som stedvis er fuktig
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  SVV Comment:  Tynn smelte/frys utgjør snøoverflaten. Skaren kan raskt få kant under seg.
Image Of Notes
Image 6 of 9 Of:  Notes Copyright:  SVV Comment:  Tynt lag av delvis nedbrutt og overflate kant utgjør snøoverflaten i skjermede leformasjoner i høyden. 1mm raster.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Snødekket ca 650 m o.h. Dybde ca 10 - 30 cm, og åpne elver.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Snøfordeling sett mot sør ca 800 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Utsikt fra ca 1060 m o.h., mot Kjellandbu og Hardangerfjorden. I denne høyden er landskapet glasert av mildvær og sterk vind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 900 masl and 600 masl Ingen skredbroblem ble observert i dag. Dette skredproblemet representerer et skredproblem som kan oppstå ved ny nedbør i løpet av søndag. Fra skoggrensen og opp til ca 900 m o.h. er det en tynn (varierer litt) smelte/frys skare som overligger et fist tynt (1 -3 cm) nysnølag. Det er fuktighet tilgjengelig i det gamle snødekket under, så kantkorn kan oppstå i dette sjiktet med nysnø frem mot søndag hvor det er meldt noe ny nedbør. Eksposisjon vil avgjøres av vindretningen som bestemmer hvor fokksnøen legger seg. Et skredproblem for mandag.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low I skogen og opp til ca 900 m o.h., utgjør en tynn smelte/frys skare snøoverflaten. Denne overligger et tynt lag med løs nysnø, som fort kan begynne å danne kant. Under dette er det gamle snødekket mildværspåvirket og stabilt. I høyden er snødekket svært herjet av vind og mildvær. Innblåste leheng mot øst, i høyden, kan ha mer enn en meter snø, men generelt er det mindre snø enn dette i leheng. Disse lehengene er armert av en 10 - 30 cm tykk smeltefryspakke som er absolutt ugjennomtrengelig. I lo sider er det avblåst. Svært stabile forhold. Glatt skare og is som kan føre til utglidning, oppstikkende steiner og trær er naturfarene for en skiløper. Ikke snøskred. Naturlig utløste skred er usannsynlig. Til tross for sterk vind i høyden, så oppsto det ikke snøfokk. Temperaturene er på vei ned, og snødekket vil stabiliseres ytterligere. Det finnes en tynn skare i snøoverflaten opp til ca 900 m o.h. Det kan bli dannet kantkorn under denne frem til søndag. Forecast too high Faregraden er for høy i dette området. Observert opp til 1050 m o.h. Fokksnøen har her blitt betongstabil.

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 175093

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

11.01.2019 kl. 10:26

562 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind siste døgn. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden held fram.

ObsID: 175063

Voss / Voss

Snow

11.01.2019 kl. 08:57

592 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV

Weather

No precipitation 0 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Mildvær opp til hvertfall 600 m o.h., nå på morningen. Det har regnet i går og kjøreforhold tilsier piggdekk, 4hjulsdrift, 1.gir og hjertet i halsen. Fra 1 til 15 cm snø og en blanding av skiføre og fottur.

ObsID: 175046

Voss / Voss

Snow

10.01.2019 kl. 13:30

983 masl

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Weather

Drizzle 0 °C 1 m/s 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift Moist Snøoverflaten begynner å bli litt fuktig og myk nå som temperaturen stiger, observert under 1000m. Det finnes fremdeles områder med ubunden snø. Fokksnøflak under 1000m i S og Ø eksponering har begynt å stabilisere seg så mye at en enkel skikjører ikke klarer å påvirke. Lite snø tilgjengelig for vindtransport under 1000m høyde, dette skyldes også litt yr og temperaturer over nullpunktet. Snøoverflaten varierer fra hardere til mykere i S og Ø eksponering.

ObsID: 174946

Voss / Voss

Snow

10.01.2019 kl. 12:37

1021 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kant under skare på 3mm raster
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i skogen
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vestvendt avblåst side
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra der profilen er gravd

Weather

Sleet -1 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Ble kanskje en grad varmere ila turen. Lett sludd, yr, snø miks

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 700 masl Fortsatt 0 grader nede i bygda. Men her regner det nå. Foreløpig er grensa for dette skredproblemet lavere enn 1100 som varselet sier.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

40 cm in total 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Helt på grensa til å være skiføre fra skolen i Jordalen. Opp til ca tregrensa ca 15 cm smeltepakke p-fast med 5 cm fuktig-tørr ubunden snø over. Tynt skarelag på toppen. Mye greier som stikker opp av snøen... Fra tregrensa noe mer snø, mye avblåst og oppsamla i søkk og daler. Tynt skarelag øverst hele veien. Fint skiføre, men skulle gjerne hatt litt mer snø:)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen stabiliserer seg, og skredproblemet har liten utbredelse. Men det vil kanskje være mulig å løse ut skred i heng i høyden der det har danna seg store flak. Er på en 2- Det er mulig vi vil få en situasjon med fare for våte løssnøskred, med regn og pluss, men foreløpig lar det vente på seg. Også ser det ut til å skulle bli kaldere igjen i morgen. Da vil snødekket stabilisere seg ytterligere. Kantkornlaget jeg fant i dag er godt forsegla, mulig det dannes skumle kantlag høyere i snødekket høyere opp. Det må vi følge med på. Forecast correct Flakskredproblematikken finnes lavere enn 1100.

Tests

ECTN17@15cmQ3 Good Til brudd i tynt lag med løsere snø under fokksnø. Brøyt også med mer belastning i kant under skarelag. Også ectn.

ObsID: 174937

Voss / Krokavatn

Snow

10.01.2019 kl. 09:30

612 masl

HV (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  600moh, bilde tatt mot sør, øverst i snødekket er det skare, med fuktig/våt snø under.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Disse resultatene MÅ tas med en god neve salt(!), og er ikke mer enn jeg som ser litt på hvordan lag er bygget opp, men velger å dele i tilfelle noe skulle være brukende/informativt. I området er det stort sett forblåst, resultatene er hentet fra en liten østlig helning som har samlet snø. Isolerte en blokk og tappet ledd på siden av blokken med en spade. Fikk da et brudd som vist ved dette bildet. Total snødybde 37cm.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Nærbilde av bruddflaten
Image Of Weather
Image 4 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Slo litt hardere med spaden på siden av snøblokka, da ble det brudd lengre oppe i snødekket.
Image Of Weather
Image 5 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Nærbilde av bruddflaten i det øverste bruddet. Etter dette dunket/slo jeg litt mer i blokka med spaden, og da fikk jeg et til brudd, men det var mer ujevnt, og finnes mellom de to bruddene som er avbildet(fant ikke bilde). Igjen, ta alt dette med salt, jeg deler i tilfelle det skulle være noe nyttig informasjon, først og fremst var jeg på tur og ville se litt i lagene for fascinasjonens skyld, og har ikke kompetanse på å gjøre blokktester og snøprofilanalyse i relevant terreng.
Image Of Weather
Image 6 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bilde tatt mot øst.
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bilde tatt mot nord, samme område kan sees i det første landskapsbilde i registreringen.
Image Of Weather
Image 8 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bilde tatt mot sør/S-SV og mot Vesoldo. Nokså forblåst

Weather

100% clouds

ObsID: 174951

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.