Avalanche forecast for Voss Saturday 2019-01-12

2
Moderate
Published:

Generally stable conditions, but be careful in steep terrain, especially where wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the northwest during the evening.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. friday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Voss / VIK

Snow

12.01.2019 kl. 12:22

1015 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Generelt tynt snødekke
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  PST I sukkerlag. Jeg klarte ikke å identifisere noen tydelige kantkorn men de er på gang. Snøen var løs og blank.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Shovel shear test gikk også I pakke med vekslende skarelag og sukkerlag
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Stående vann i bunn av snøpprofil. Kan gi ekstra grogrund for kantkorn akkurat her
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE Comment:  Shovel shear gikk også under øverste islag I begynnende kant
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN Good

ECTX Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Tilgang på fokksnø begrenser størrelsen på skred. Ikke veldig potente kantkornlag enda men verdt å føre med på

Weather

Snow -2.5 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Tett vær og lite sikt men lite vind også

Snow Profile

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 0.5 cm K IF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 19 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K/1F MFcr/FC 1 mm/1 mm D Pakke med vekslende skare og sukkersnø , 30 cm P RG 1 mm/0 mm M, 40 cm K MF 1 mm/0 mm W -3.7 °C @ 0 cm, -2.9 °C @ 10 cm, -1.3 °C @ 20 cm, 0.5 °C @ 30 cm, 0.4 °C @ 40 cm, 0.2 °C @ 50 cm, 0.1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm Den øverste skare pakken er vekslende skare og sukkersnø. Det øverste laget med begynnende kantkorn er lite utviklet men er løst og gir brudd.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det snødde helt nede ved havnivå i Vik. Oppe på vikafjellet er det generelt ganske tynt snødekke. Noen få cm nysnø oppå et tynt islag/skarelag. Dette islaget finnes også i Jostedalen og Sogndalsdalen og ble dannet i mildværet natt til fredag. Under det ligger et veldig tynt lag med små begynnende kantkorn. Hvis det legger seg fokksnø oppå dette kan det bli et problem. Under dette ligger fokksnø og under det en pakke med vekslende skarelag og sukkerlag. Jeg gjennomførte mange forskjellige stabilitetstester. ECT og CT ga ikke brudd. Shovel shear test, lille blokktesten og burp/shovel tilt test ga respons i islaget på 2-3 cm. Jeg gjennomførte et "deep tap test" 15 cm over pakken med vekslende skarelag og sukkerlag/begynnende kantkorn og fikk Q3 brudd i et av lagene med sukkersnø. Jeg gjorde så et PST i det laget og fikk PST44/100 END@34 cm. Jeg tolker det som at pakken med vekslende skarelag og begynnende kantkorn inneholder svake lag men de er meget vanskelige å påvirke og bryter ikke glatt.

ObsID: 175278

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

12.01.2019 kl. 11:52

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ha vore ein del vind i fjellet siste døgn, avtagande no.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden minkar, men ventar ein del nedbør i form av snø neste døgn, spesielt i fjella..

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 175251

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 13:34

798 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot N

Snow Cover

Crust Opp til 800 er det stedvis gjennomslagsskare ca 4-5 mm over 5 cm ubunden snø:) regna nok opp hit i går etterm. Også har det frosset på.

ObsID: 175120

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 12:45

1024 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv Comment:  SØ- vendt. ECTN @33. Fant enkelte krystaller av delvis kant og også enkelte korn av overflaterim, men ikke tydelit og svært liten andel av totalen og trolig ikke et problem her. Dog finnes det svakere lag av avrundet korn rundt skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv

Tests

ECTN24@33cmQ3 Good

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vinden frakter litt snø inn i leheng, men areal og mengde fersk fokksnø er svært begrensa. Sånn det ser ut her har jeg vanskelig for å tro at det kan gå str. 2 skred, men hvis det finnes området med mer snø tilgjengelig er str. 2 mer sannsynlig. Det gamle snødekket virker solid og vanskelig å påvirke, men det er helt klart lagdelt med svake lag rundt skarelag. Finner ikke tydelige lag med tydelige krystaller. Forecast correct Jeg syns dagens varsel er godt og presist, selv om jeg har satt lavere fg. Det er litt vind og litt snøføyk idag, så fg2 er ikke unaturlig. Jeg tenker at fokksnøproblemet er i få bratte heng og ikke neon som i varselet. Som nevnt tror jeg ikke str 2 i fersk fokksnø er sannsynlig akkurat her, men kanskje i andre deler av regionen(?).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes E, SE, S Det gamle snødekket har mye lagdeling, men det var ikke mulig å påvirke her hvor jeg var, samt at det ikke var store gjenkjennbare krystaller i snødekket.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

11. Jan. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation 0 °C 9 m/s from NW ↘

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 600 masl. Layered snow begins at 600 masl Crust Dry Mye tynn mildværsskare på toppen av snødekket. Skaren knekker opp rundt skkene enkelte plasser. Alle rygger, kuler og flater er avblåst og har tynt snødekke. Enkelte små heng mot sør sør-øst har fått litt innblåst fokksnø, men stort sett svært begrenset areal og mengde med avsatt snø. Fant opp mot 10 cm fersk fokksnø på det meste.

ObsID: 175119

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 12:37

715 masl

Ingvild@vossvgs (Unknown)

Weather

Snow -3 °C 3 m/s from NW ↘ Det er eit lite skarelag som tyder på mildvær for så å fryse på.

ObsID: 175146

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 12:35

713 masl

Maren (Unknown)

Weather

Snow -3 °C 2.5 m/s from NW ↘ 100% clouds Litt vekslande vind og det snjoa lett.

ObsID: 175107

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 12:35

715 masl

Marius@vossvgs (Unknown)

Weather

Snow -3 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds Skare lag på snødekke tyder på at det har vært mildvær i løpet av det forrige døgnet. Vind styrke varierer. Ligger på ca. 2 m/s, men går opp til omtrent 5 m/s i råsene. Vind retningen har variert mellom N og NV.

ObsID: 175109

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 12:34

715 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  Mot SV

Weather

Snow -3 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Begynte turen under delevis åpen himmel. I 12-tiden blåste det opp og lette snøbyger fulgte.

ObsID: 175108

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 11:43

1031 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Sørøstvendt profil 1040 m o.h. Absolutt betong flere desimeter ned fra snøoverflaten.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Njål@SVV Comment:  Kniv både ved kniv og raster. P rounds imellom.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  SVV Comment:  Snowpilot. Snødekket er så stabilt at det ikke er nyttig med stabilitetstester. Derfor utelatt.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  SVV Comment:  Tynn smelte/frys over Fist nysnø. Under der, gammelt snødekke som stedvis er fuktig
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  SVV Comment:  Tynn smelte/frys utgjør snøoverflaten. Skaren kan raskt få kant under seg.
Image Of Notes
Image 6 of 9 Of:  Notes Copyright:  SVV Comment:  Tynt lag av delvis nedbrutt og overflate kant utgjør snøoverflaten i skjermede leformasjoner i høyden. 1mm raster.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Snødekket ca 650 m o.h. Dybde ca 10 - 30 cm, og åpne elver.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Snøfordeling sett mot sør ca 800 m o.h.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SVV Comment:  Utsikt fra ca 1060 m o.h., mot Kjellandbu og Hardangerfjorden. I denne høyden er landskapet glasert av mildvær og sterk vind.

Avalanche Danger Assessment

1 Low I skogen og opp til ca 900 m o.h., utgjør en tynn smelte/frys skare snøoverflaten. Denne overligger et tynt lag med løs nysnø, som fort kan begynne å danne kant. Under dette er det gamle snødekket mildværspåvirket og stabilt. I høyden er snødekket svært herjet av vind og mildvær. Innblåste leheng mot øst, i høyden, kan ha mer enn en meter snø, men generelt er det mindre snø enn dette i leheng. Disse lehengene er armert av en 10 - 30 cm tykk smeltefryspakke som er absolutt ugjennomtrengelig. I lo sider er det avblåst. Svært stabile forhold. Glatt skare og is som kan føre til utglidning, oppstikkende steiner og trær er naturfarene for en skiløper. Ikke snøskred. Naturlig utløste skred er usannsynlig. Til tross for sterk vind i høyden, så oppsto det ikke snøfokk. Temperaturene er på vei ned, og snødekket vil stabiliseres ytterligere. Det finnes en tynn skare i snøoverflaten opp til ca 900 m o.h. Det kan bli dannet kantkorn under denne frem til søndag. Forecast too high Faregraden er for høy i dette området. Observert opp til 1050 m o.h. Fokksnøen har her blitt betongstabil.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 900 masl and 600 masl Ingen skredbroblem ble observert i dag. Dette skredproblemet representerer et skredproblem som kan oppstå ved ny nedbør i løpet av søndag. Fra skoggrensen og opp til ca 900 m o.h. er det en tynn (varierer litt) smelte/frys skare som overligger et fist tynt (1 -3 cm) nysnølag. Det er fuktighet tilgjengelig i det gamle snødekket under, så kantkorn kan oppstå i dette sjiktet med nysnø frem mot søndag hvor det er meldt noe ny nedbør. Eksposisjon vil avgjøres av vindretningen som bestemmer hvor fokksnøen legger seg. Et skredproblem for mandag.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

11. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 175093

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

11.01.2019 kl. 10:26

562 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind siste døgn. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden held fram.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 175063

Voss / VOSS

Snow

11.01.2019 kl. 08:57

592 masl

Njål@SVV (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Njål@SVV

Weather

No precipitation 0 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Mildvær opp til hvertfall 600 m o.h., nå på morningen. Det har regnet i går og kjøreforhold tilsier piggdekk, 4hjulsdrift, 1.gir og hjertet i halsen. Fra 1 til 15 cm snø og en blanding av skiføre og fottur.

ObsID: 175046

Voss / VOSS

Snow

10.01.2019 kl. 13:30

983 masl

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Weather

Drizzle 0 °C 1 m/s 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift Moist Snøoverflaten begynner å bli litt fuktig og myk nå som temperaturen stiger, observert under 1000m. Det finnes fremdeles områder med ubunden snø. Fokksnøflak under 1000m i S og Ø eksponering har begynt å stabilisere seg så mye at en enkel skikjører ikke klarer å påvirke. Lite snø tilgjengelig for vindtransport under 1000m høyde, dette skyldes også litt yr og temperaturer over nullpunktet. Snøoverflaten varierer fra hardere til mykere i S og Ø eksponering.

ObsID: 174946

Voss / VOSS

Snow

10.01.2019 kl. 12:37

1021 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kant under skare på 3mm raster
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i skogen
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vestvendt avblåst side
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra der profilen er gravd

Tests

ECTN17@15cmQ3 Good Til brudd i tynt lag med løsere snø under fokksnø. Brøyt også med mer belastning i kant under skarelag. Også ectn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen stabiliserer seg, og skredproblemet har liten utbredelse. Men det vil kanskje være mulig å løse ut skred i heng i høyden der det har danna seg store flak. Er på en 2- Det er mulig vi vil få en situasjon med fare for våte løssnøskred, med regn og pluss, men foreløpig lar det vente på seg. Også ser det ut til å skulle bli kaldere igjen i morgen. Da vil snødekket stabilisere seg ytterligere. Kantkornlaget jeg fant i dag er godt forsegla, mulig det dannes skumle kantlag høyere i snødekket høyere opp. Det må vi følge med på. Forecast correct Flakskredproblematikken finnes lavere enn 1100.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 700 masl Fortsatt 0 grader nede i bygda. Men her regner det nå. Foreløpig er grensa for dette skredproblemet lavere enn 1100 som varselet sier.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Sleet -1 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Ble kanskje en grad varmere ila turen. Lett sludd, yr, snø miks

Snow Cover

40 cm in total 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Helt på grensa til å være skiføre fra skolen i Jordalen. Opp til ca tregrensa ca 15 cm smeltepakke p-fast med 5 cm fuktig-tørr ubunden snø over. Tynt skarelag på toppen. Mye greier som stikker opp av snøen... Fra tregrensa noe mer snø, mye avblåst og oppsamla i søkk og daler. Tynt skarelag øverst hele veien. Fint skiføre, men skulle gjerne hatt litt mer snø:)

ObsID: 174937

Voss / Krokavatn

Snow

10.01.2019 kl. 09:30

612 masl

HV (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  600moh, bilde tatt mot sør, øverst i snødekket er det skare, med fuktig/våt snø under.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Disse resultatene MÅ tas med en god neve salt(!), og er ikke mer enn jeg som ser litt på hvordan lag er bygget opp, men velger å dele i tilfelle noe skulle være brukende/informativt. I området er det stort sett forblåst, resultatene er hentet fra en liten østlig helning som har samlet snø. Isolerte en blokk og tappet ledd på siden av blokken med en spade. Fikk da et brudd som vist ved dette bildet. Total snødybde 37cm.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Nærbilde av bruddflaten
Image Of Weather
Image 4 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Slo litt hardere med spaden på siden av snøblokka, da ble det brudd lengre oppe i snødekket.
Image Of Weather
Image 5 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Nærbilde av bruddflaten i det øverste bruddet. Etter dette dunket/slo jeg litt mer i blokka med spaden, og da fikk jeg et til brudd, men det var mer ujevnt, og finnes mellom de to bruddene som er avbildet(fant ikke bilde). Igjen, ta alt dette med salt, jeg deler i tilfelle det skulle være noe nyttig informasjon, først og fremst var jeg på tur og ville se litt i lagene for fascinasjonens skyld, og har ikke kompetanse på å gjøre blokktester og snøprofilanalyse i relevant terreng.
Image Of Weather
Image 6 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bilde tatt mot øst.
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bilde tatt mot nord, samme område kan sees i det første landskapsbilde i registreringen.
Image Of Weather
Image 8 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bilde tatt mot sør/S-SV og mot Vesoldo. Nokså forblåst

Weather

100% clouds

ObsID: 174951

Voss / VOSS

Snow

09.01.2019 kl. 13:51

1074 masl

oormasen (*)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes SE, S, SW above 700 masl Fokksnøflakene er stort sett små og usammenhengende.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

9. Jan. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s from N ↓ 10% clouds

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 600 masl Crust Dry Stort sett avblåst og hardt/isete. Noen fokksnøflak i enkelte sør- og sørøstvendte heng. Nysnøen fra mandag har bare i begrenset grad endret snøforholdene over tregrensa, da det meste blåste bort i går.

ObsID: 174763

Voss / VOSS

Snow

09.01.2019 kl. 13:34

941 masl

Ragne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Ragne@ObsKorps Comment:  130 cm snø. Opp til saga er det nederst fuktig smelteformer, så tjukt lag med knivharde smelteformer. Over saga fokksnø og nedføyka nysnø. Finnes kun i enkelte lommer og søkk. Avgrensa utbredelse. Store deler av fjellet er avblåst ned til skare
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ragne@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Ragne@ObsKorps

Tests

ECTN7@15cmQ2 Good Finner skredproblem fra varsel, men fokksnøen ser ut til å være lite potent her.

Danger Sign

Surface hoar Begynnende overflaterim på fokksnøen.

Snow Cover

ObsID: 174761

Voss / VIK

Snow

09.01.2019 kl. 13:13

971 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Varierende snødekke - avblåst til ca 40cm fokksnø i N-NØ vendte leformasjoner, observert under lavinetrening med NRH idag. Dette bilde tatt mot Skjelingahaugen frå vegen.

Snow Cover

ObsID: 174757

Voss / VOSS

Snow

09.01.2019 kl. 10:55

1010 masl

Mortenknaps (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Mortenknaps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche 2 - Medium SE, S, SW above 800 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vind frå nord etter snøfall mandag. Vindtransportert snø i lesider.

Weather

No precipitation 7 m/s from N ↓ 60% clouds Snøfall på ca 15cm mandag, og relativt kraftig vind frå nord natt til tirsdag.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 200 masl Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 175225

Voss / VOSS

Snow

09.01.2019 kl. 09:54

974 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Vindtegn. Bilde tatt i retning sørøst.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 174689

Voss / VIK

Snow

09.01.2019 kl. 09:38

985 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Vindtegn i overflata
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Ca 15-20cm fokksnø over skarelag Frå overflata og 4cm ned P hardhet. Deretter 1F ned til skarelag
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Begynne lysne og sprekke opp på himmelen. Bilde tatt mot sør.

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s 80% clouds Heilt vindstille.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 174687

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.