Avalanche forecast for Vest-Telemark Wednesday 2020-12-23

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Some new snow, but generally stable conditions. Wind slabs in isolated areas are possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with new snow in combination with terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10-12 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast, changing to strong breeze from the northwest during the evening.
-4 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
Little to no precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Telemark / Vinje

Snow

23.12.2020 kl. 13:01

1108 masl

Bård Henning@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Bård Henning@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Vindpåvirket over tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Løssnø nede i skogen
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Bruddflaten
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Flere lag
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Tørr snø på toppen, så kram etter regn og mildvær tidligere
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@24cmQ2 Testen er tatt i et leheng hvor det hadde samlet seg mye snø

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Activity

23. Dec. During the day No avalanche activity Ikke observert, god sikt

Weather

No precipitation -2.5 °C 3 m/s from N ↓ 10% clouds Klarvær med lav sol, litt vind over tregrensa

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Tørr løssnø under tregrensa, høyere opp er det vekslende myk, hard vindpakket og skare

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Varierende forhold, men det kan være skummet i enkelte heng med mye løssnø Kaldt i morgen, men så kommer mildvær igjen som kan stabilisere løssnøen Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NW Det ligger mye løssnø i nordvestvendte heng

Snow Profile

10 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 7 cm 1F MFcr 1 mm M, 5 cm P MFcr 1 mm M, 5 cm 1F MF 1 mm D-M, 4 cm F MF/MFsl W

ObsID: 245875

Vest-Telemark / Vinje

Snow

23.12.2020 kl. 13:00

1467 masl

Håvard@NVE (***)

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Fortsatt løs snø under tregrensen, men lett vindpåvirket. Over tregrensen varierte det mellom ruflesnø, skare og sastrugi. Gårsdagens «flak» er mange steder blitt til sastrugi. I leområder (S-SØ) er det hard fokksnø.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket har endret seg markant som følge av mye vind i natt. Losider er mange steder erodert ned til skare fra helgen. Fra 900m - 1300m finnes det myk rufflesnø, over 1300m er det blitt til sastrugi. I leområder har det lagt seg opp ferske fokksnøflak, disse er harde. Klarte ikke å fremprovosere noen sprekker. Skredproblemet er likt som i går, men det er helt nye utsatte himmelretninger som følge av ny vindretning. Se regobs fra tirsdag. Forecast correct Generelt stabile forhold, men det er vinterlig og lagdelt vintersnø. Vanskelig å finne faretegn og flakene er tynne / små.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S above 900 masl

Avalanche Activity

23. Dec. During the day No avalanche activity Kjørte t/r Vådalen fra Rauland, observerte ingen ferske skred etter sterk vind i natt.

ObsID: 245885

Vest-Telemark / Vinje

Snow

22.12.2020 kl. 13:17

1337 masl

Håvard@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Håvard@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Håvard@NVE
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fokksnøen er vanskelig å løse ut.

Snow Cover

130 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 700 masl Storm slab (soft slab) Dry Startet på 900 moh, der var snøen kram. Tørr snø fra drøye 1000 moh, og gradvis mer vindpåvirket snø fra 1100 meter og oppover. Total snødybde gjelder for 1340 moh, rundt 40 cm nysnø ved startpunktet (900 moh).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mildværet i helgen har stabilisert snødekket og det har nok vært varslet høyere faregrad enn det som har vært tilfelle de siste dagene. Natt til i dag (tirsdag) kom det ca. 10-15 cm nysnø som har lagt opp ferske fokksnøflak. Etter mine observasjoner i dag virker flaket å ha festet seg godt til underliggende skare. Utvikling på kort sikt: Gunstig temperatur vil gjøre at flaket vil fortsette å stabilisere seg og skredfaren vil avta. Overliggende flak er tynt, så det er svært begrenset hvor store skredene kan bli. Utvikling på lengre sikt: Klarvær samt kaldere temperaturer vil føre til stor utstråling fra snødekket. Det blir spennende å følge overgangen mellom skare fra helgen og tirsdagens nysnø, ikke utenkelig at vi kan finne kantkorn her om noen dager som et resultat av stor temperaturgradient nær overflaten. Forecast correct Lav 2’er i dag. Generelt trygge forhold. Tenker at man også kan argumentere for få heng som vil gi FG1. Jeg har ikke vært i mest utsatte himmelretninger i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium above 900 masl Nysnøflaket fra nattens snøvær har gått fra gradvis fuktig til tørt, så det sitter godt på skarelaget. Ca. 10-15 cm snø ila. natten.

Avalanche Activity

22. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

12 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 1 mm/0 mm D Gravde ikke dypere, vanskelig å påvirke noe gjennom siste dagers mildvær som har gått til topps.

ObsID: 245749

Vest-Telemark / Valle

Snow

22.12.2020 kl. 10:17

1000 masl

ElisabethS@Obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  ElisabethS@Obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  ElisabethS@Obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  ElisabethS@Obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  ElisabethS@Obskorps Comment:  Løsner kun det øverste 10cm men kun under spaden. Forplanter seg ikke.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  ElisabethS@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN14@10cmQ3 Good God binding mellom lagene

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

22. Dec. During the day No avalanche activity

Weather

Snow -1.3 °C 2 m/s from NE ↙ 70% clouds

Snow Cover

67 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er god binding mellom snøen. Men snøen som kom er fuktig og med kulde kan det skape et lag mellom skarelaget. Det blir kaldere og skal bli kaldere i løp av de neste dagen. Forecast correct Riktig varsel.

Avalanche Problems

Loose snow

Snow Profile

10 cm F PP/PPnd 1 mm M, 1 cm I MFcr 2 mm, 4 cm 4F MF 2 mm M, 51 cm P RG 1 mm M, 1 cm K MFcr 1 mm, 43 cm 1F MF 2 mm M -0.4 °C @ 20 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm, -0.4 °C @ 80 cm, -0.4 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 110 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 245734

Vest-Telemark / Vinje

Snow

20.12.2020 kl. 13:33

1145 masl

håkon@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  håkon@obskorps Comment:  Viser været mot sør
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  håkon@obskorps

Tests

CTV Good

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

20. Dec. During the day No avalanche activity

Weather

Snow 1 °C 8 m/s from SE ↖ 80% clouds

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Wet loose snow Moist

ObsID: 245527

Vest-Telemark / Holtardalen

Snow

20.12.2020 kl. 11:43

1097 masl

svein@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  1100moh vestside
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  1100moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  1100moh

Avalanche Activity

20. Dec. During the day No avalanche activity

Weather

Drizzle 1 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 1600 masl Crust Moist Snøen er fuktig helt til bakken,det har regna opp til ca 1600moh siste døgn. Snødybde på 1000moh er ca 40cm i alle himmelretninger.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stort sett stabile forhold i fjellet nå. Våt løssnø under ca 1000moh kan føre til enkelte våte løssnøskred. Fra ca 1500moh og oppover kan det finnes ustabil fokksnø i nordvendte heng. Det er meldt litt kaldere vær neste døgn,dette vil redusere faren for våte løssnøskred.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl

Tests

ECTX Good

Snow Profile

1 cm K MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 20 cm P RG 0 mm/0 mm M

ObsID: 245514

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.