Avalanche forecast for Vest-Telemark Tuesday 2019-03-26

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from north., change to strong breeze from the northwest during the afternoon.
-7 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to strong breeze from the west during the evening.
-7 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Telemark / VALLE

Snow

26.03.2019 kl. 11:00

1004 masl

jone@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot S
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot V
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot N
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV Comment:  Snøprofil fra SØ-vendt heng.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV Comment:  Lille blokktest
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV Comment:  Brudd i fokksnø på svakt lag av nysnø.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Moist

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S above 900 masl Ikke gravd til bakken. Nederste halvmeter er antatt hard is/skare. Evt kant ved bakken vil ikke kunne påvirkes.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker opp rundt skiene fra ca. 900 moh over opp.

Weather

No precipitation 0 m/s from W → 100% clouds Ikke nedbør. Temp rundt 0. Faller bittelitt snø nå på formiddagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfare er knyttet til fokksnøflak som ligger på nedføyket svakt lag av nysnø. Kan også gå på dårlig binding til skare. Ingen nedbør ventet neste døgn. Noe stigende temp gjør at fokksnøflakene vil stabilisere seg. Vind fra V/NV vil frakte mer løssnø over i Ø/SØ-vendte heng, men det er lite snø tilgjengelig for transport og vindstyrken ikke kraftig nok til å frakte mye snø. Skredfaren vil minke. Forecast correct Stemmer meget godt med observerte forhold.

Avalanche Activity

26. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 188271

Vest-Telemark / VINJE

Snow

24.03.2019 kl. 16:31

1033 masl

håkon@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  håkon@obskorps Comment:  Viser snødekket og sprekk som er oppstått.

Snow Cover

Heavy snow drift 20 cm new snow Wet loose snow Moist Har kommet mye på sørvest vanskelig og si nysnødybde men har lagt seg over to meter i noen leheng

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

Snow -2 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds Snødd og blåst kraftig fra sørvest

Avalanche Activity

24. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Elendig sikt

ObsID: 187941

Vest-Telemark / VINJE

Snow

23.03.2019 kl. 15:28

985 masl

håkon@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  håkon@obskorps Comment:  Viser vær og snøen som er bygget seg opp.

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Wet loose snow Dry Vanskelig og si hvor mye det er kommet grunnet mye vind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Spontaneous release Likely 2 - Medium Not given NE, E, SE above 0 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

Snow -3 °C 15 m/s from SW ↗ 100% clouds Har blåst kraftig med vindkast på 22ms. Har også vært en del nedbør som snø. For øyeblikket stemgt vei

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mildværet har stabilisert gammelt snødekke på 1000moh. Det er kommet en del nysnø siste døgn med kraftig vind fra sørvest. Forventes og holde seg stabilt over helgen. Forecast correct

Avalanche Activity

23. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Null sikt

ObsID: 187789

Vest-Telemark / VINJE

Snow

23.03.2019 kl. 11:03

1099 masl

Bård Henning@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Bård Henning@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Bruddet gikk neste helt nede ved bakken
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Snøfokk
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Bård Henning@obskorps Comment:  Bryter ned mot bakken, finnes flere svake lag som ikke brøt like lett

Snow Cover

65 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Varierer mellom avblåst hardt og mykt der fokksnøen har lagt seg

Notes

Det kommer noe snø i dag og i morgen. Den gamle snøen ligger under skarelag med varierende tykkelse og hardehet. Snøen under skaren er kram

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 900 masl Vind fra Vest, gjør at snøen legger seg i Østlige sider. Enkelte steder er det mykt og tynt snødekke som gjør at du kan påvirke de svake lagene ned mot bakken

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind i fjellet, den nye snøen blir transportert

Tests

ECTP15@54cmQ2 Medium Bryter i kantkorn nesten nede ved bakken

Weather

Snow -2 °C 12 m/s from W → 95% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Her i Rauland, ligger den gamle snøen under skare de fleste steder. Har ikke kommet så mye snø, så her er problemet svake lag nede i snøpakka Hvis det kommer mere snø, så vil denne bli fraktet inn i Østlige sider og leheng Forecast too high Store lokale variasjoner, større skredfare Vest i regionen

Avalanche Activity

23. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 187754

Vest-Telemark / TINN

Snow

23.03.2019 kl. 09:06

1052 masl

D.E.snøbrett (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  D.E.snøbrett Comment:  Enkel blokktest

Snow Cover

100 cm in total Ca 5cm med skare. Fuktig snø under. Ser ut til at mildværet har gjort snødekket mer homogent og kulda i natt har gjort det mer stabilt. Men det er et svakt lag godt nede i snødekket.

Danger Sign

No signs observed

Tests

@50cmQ3 Enkel blokktest. Lite tilleggsbelastning

Weather

No precipitation 3 °C 11 m/s from W →

Avalanche Danger Assessment

Vurdere det som trygt å ferdes akkurat i dette området, fram til solen tiner det harde laget på toppen. Ved tynt snø dekke, eks ved konvekse formasjoner bør en unngå, der det er tynt lag ned til det svake laget.

ObsID: 187704

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.