Avalanche forecast for Vest-Telemark Wednesday 2019-02-13

2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh windloaded snow. Avoid lee areas where a persistent weak layer can be hidden in the snow pack. Avalanches are triggered most easily where the snow pack is thin, typically close to ridges and on convex formations.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from west., change to fresh breeze from the southwest.
-6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Telemark / VINJE

Snow

13.02.2019 kl. 13:44

979 masl

audun@vtfk (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv Comment:  Bilde av sjiktovergangene i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  audun@svv Comment:  Bilde av bruddflate,
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  audun@svv Comment:  Snøprofil i østvendt på dette stedet

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det var mye vind tidligere i dag og med medfølgende drivsnø. Nå er det kun moderat snøfokk på toppene

Snow Cover

198 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Det har blåst mye fra vest. Rygger begynner å bli avblåst. Men fortsatt snø tilgjengelig for vindtransport. Men det må nå sterk vind til for å flytte snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye vind og fokksnø før kl 12 i dag. Observert flere skred med størrelse 2 i NØ i heng. Løsnehøyde på 1200 moh. Været har roet seg utover dagen og nå er det kun moderat snøtransport på fjelltoppene. Snøoverflaten er relativ hard etter siste vindpåvirkning. Men det erfortsatt snø tilgjengelig for vindtransport ved kraftig vind. Fikk brudd på 17 slag i nyføyka nysnølag. Har ikke valgt å ta med kankornlag som et skredproblem nå siden det ligger så langt ned i snøpakka. Kantkornlag er ikke tilstrekkelig utviklet ennå til å utgjøre skredfare Det er meldt temperaturstigning fra i kveld. Da vil skredfaren sannsynligvis øke noe før snøen relativt raskt vil stabilisere seg igjen. Ved litt vedvarende mildvær så vil snøpakka stabilisere seg. Forecast correct Det var riktig å varsle faregrad 3 i går.

Tests

ECTP17@35cmQ1 Medium Bruddet skjer på sjiktovergang i fokksnøen. Ser ut til å være tynt lag av nedføyka nysnølag og ikke rimkrystaller

ObsID: 180772

Vest-Telemark / VALLE

Snow

13.02.2019 kl. 11:00

1021 masl

jone@SVV (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  jone@SVV Comment:  Bilde tatt mot sør sørøst.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  jone@SVV Comment:  Lett snøfokk på toppen av Vermålsåsen.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jone@SVV
Image Of Weather
Image 4 of 11 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot N
Image Of Weather
Image 5 of 11 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot Ø
Image Of Weather
Image 6 of 11 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot S
Image Of Weather
Image 7 of 11 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot V
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV Comment:  Ferskt fokksnøflak på toppen. Her var det fortsatt pålagring når jeg avsluttet arbeidet, men vinden har avtatt noe nå. Flere sjikt i gamle fokksnølag med ulik hardhet. Kant over skare, men denne begynner å bli myk og råtten. Nedre lag med smelteform er vekslende skare og kant/beger, men det vanskelig å skille de fra hverandre da grensen mellom dem undulerer noe. Beger i bunn.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV Comment:  Snøprofil tatt i østvendt leheng.
Image Of Tests
Image 10 of 11 Of:  Tests Copyright:  jone@SVV
Image Of Tests
Image 11 of 11 Of:  Tests Copyright:  jone@SVV

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett til middels snøfokk fra tregrensa og opp til ca. 1050 moh. Opp til ca. 900-950 moh. er snøoverflaten påvirket av mildvær og det er svært lite snø tilgjengelig for transport. Observerer også middels til kraftig snøfokk i fjellsidene sør for observasjonspunkt på vei opp. Dette hadde roet seg på veg ned fra fjellet. Transport fra vest mot øst.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW, W above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 1000 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ferske fokksnøflak har bygget seg opp i østvendte heng, oppå tynt svakt lag med nysnø. Flaskene er tynne og vil ikke gi store skred. Krever tilleggsbelastning og vil antakeligvis ikke løsne naturlig. Oppdaget også dårlige bindinger innad i fokksnøen. Dette er også såpass nærme overflaten at tilleggsbelastning i form av skiløper kan utløse skred. Lille blokktest ga brudd på kantkornlag. Dette ble ikke påvirket ved ECT. Krever større tilleggsbelastning, men kan gi store skred. Mildværet fortsetter og det er ikke meldt nedbør de neste dagene. Det skal fortsatt være vind fra vest, men ikke veldig kraftig. Toppene virker å være avblåst, og det er lite snø tilgjengelig for transport der mildværet har påvirket. Skredfaren vil derfor avta de neste dagene, men kantkorn vil fortsatt være et skredproblem. Forecast correct

Tests

ECTP25@26cmQ2 Brudd Q1/Q2. Lille blokktest ble utført først: brudd på kantkorn.

Weather

No precipitation 3 °C 10 m/s from W → 12% clouds Snudde til plussgrader på ca 800 moh fra i går ca kl. 18. Plussgrader gjennom natten og nå. Ingen nedbør.

Avalanche Activity

13. Feb. During the day Glide avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 500 masl Flere glideskred observert fra rv. 9 ved Valle i alle eksposisjoner.

ObsID: 180756

Vest-Telemark / VINJE

Snow

13.02.2019 kl. 10:39

979 masl

audun@vtfk (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  audun@svv Comment:  Bilde tatt mot S. Ser vindtransport av snø
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  audun@svv Comment:  Bilde tatt mot øst
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  audun@svv Comment:  Bilde tatt mot V

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sett skred som har gått i går kveld nå i dagslys. Skred gått i går kveld ved væromslag. Levert inn egen RegObs observasjon

Recent snowdrift

Snow Cover

Moderate snow drift

Weather

No precipitation 0 °C 12 m/s from W → 10% clouds Det snødde bra på dagen i går og tildels mye vind. På kvelden rundt kl 20:00 så ble det væromslag med varmegrader og regn. I løpet av natta så gikk regnet over til snø igjen. Nå er det ikke nedbør, men det blåser kraftig fra vest.

ObsID: 180711

Vest-Telemark / VINJE

Snow

13.02.2019 kl. 10:14

1084 masl

audun@vtfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  audun@svv

Avalanche Observation

13. Feb 10:15 Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Steep slope Skredet utløst sannsynligvis når det kom væromslag i går kveld og det kom regn. Sp skrevet nå i dagslys. Pga sterk vind og drivsnø så får en ikke sett briddkanten

Incident

Snow Did not affect anything

ObsID: 180692

Vest-Telemark / VINJE

Snow

12.02.2019 kl. 20:35

994 masl

Jens@SVV (*****)

Weather

Rain 1 °C 100% clouds Slo om til regn i åttetida. Snøfokken vart kraftig begrensa med mildveret

ObsID: 180602

Vest-Telemark / VINJE

Snow

12.02.2019 kl. 19:15

737 masl

Rune Aa (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Masse drønn på mellom 7-800moh i åpent skogsterreng.

ObsID: 180626

Vest-Telemark / VINJE

Snow

12.02.2019 kl. 13:38

985 masl

Jens@SVV (*****)

Weather

Snow -2 °C from W → 100% clouds Lett snødrev og vind frå vest. Varsla meir vind utover dagen. Snøoverflata er tørr og det er mykje laus snø tilgjengeleg for vinden dersom den slår til før mildver og regn.

ObsID: 180549

Vest-Telemark / Vådalen

Snow

10.02.2019 kl. 14:52

1319 masl

Danny (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Kjente et drønn under oss rett før skredet,

Whumpf sound

ObsID: 180179

Vest-Telemark / Gaustatoppen

Snow

10.02.2019 kl. 12:33

1505 masl

Mellera (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Henning mella Comment:  Svakt, ubundet lag under den vindtransportert snøen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Henning mella Comment:  Svakt, ubundet lag under den vindtransportert snøen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Henning mella
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Tørr snø over 900moh

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very easy to trigger E, SE above 900 masl

Tests

CTE1@15cmQ2 Gjort testen på 50 cm dyp søyle, da dette var snømengden i gitt området. Se vedlagt bilde.

Notes

Det har vært mye vind siste dagene. Det antas å ligge mye snø i rennene på østsiden av toppen. Undertegnede antar at det svake laget, som eksisterer hvor stabilitetstest er gjennomført, eksisterer i rennene på østsiden av toppen.

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F 0 mm/0 mm, 15 cm F MF 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm Ved brudd på CTE så skjer bruddet under den vindpåvirkede snøen, 15 cm under overflaten.

ObsID: 180320

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snow

10.02.2019 kl. 11:33

1054 masl

svein@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løs snø tilgjengelig for transport. I skoggrensa og oppover der vinden har tatt finnes det myke flak med fokksnø. Hardere flak i høyden.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Den nye fokksnøen er ustabil og lett å løse ut. Vær forsiktig i østvendte bratte heng. Nede i det gamle snødekket er det et is/skarelag med litt kantkorna snø under som kan løse ut ved stor tillegsbelastning i bratte heng.Har observert noen små skiløperutløste skred. Vinden som er meldt vil føre til økende skredfare.

Tests

ECTN22@50cmQ2

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from W → 100% clouds

Avalanche Activity

10. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 900 masl Små skred i den nye fokksnøen

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MF 1 mm/0 mm D, 8 cm F FC 2 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 180130

Vest-Telemark / VALLE

Snow

10.02.2019 kl. 10:19

784 masl

Rolf B. (**)

Weather

0 °C from W → 100% clouds

ObsID: 180074

Vest-Telemark / VINJE

Snow

10.02.2019 kl. 09:56

985 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Thomas1990@frivillig
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Thomas1990@frivillig

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt 20cm inatt relativt lite vindpåvirket. Vinden er tiltakende no.

Weather

Snow -4 °C 4 m/s from W → 100% clouds

ObsID: 180067

Vest-Telemark / VINJE

Snow

10.02.2019 kl. 07:36

987 masl

KAR (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KAR

Weather

Snow 20+cm med snø ila natten

ObsID: 180050

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.