Avalanche forecast for Vest-Telemark Sunday 2019-02-10

3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-5 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Strong breeze from southwest., change to fresh breeze from the northwest during the afternoon.
-6 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. sunday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Telemark / Vådalen

Snow

10.02.2019 kl. 14:52

1319 masl

Danny (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Kjente et drønn under oss rett før skredet,

Whumpf sound

ObsID: 180179

Vest-Telemark / Gaustatoppen

Snow

10.02.2019 kl. 12:33

1505 masl

Mellera (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Henning mella Comment:  Svakt, ubundet lag under den vindtransportert snøen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Henning mella Comment:  Svakt, ubundet lag under den vindtransportert snøen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Henning mella
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Det har vært mye vind siste dagene. Det antas å ligge mye snø i rennene på østsiden av toppen. Undertegnede antar at det svake laget, som eksisterer hvor stabilitetstest er gjennomført, eksisterer i rennene på østsiden av toppen.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very easy to trigger E, SE above 900 masl

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Tørr snø over 900moh

Tests

CTE1@15cmQ2 Gjort testen på 50 cm dyp søyle, da dette var snømengden i gitt området. Se vedlagt bilde.

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F 0 mm/0 mm, 15 cm F MF 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm Ved brudd på CTE så skjer bruddet under den vindpåvirkede snøen, 15 cm under overflaten.

ObsID: 180320

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snow

10.02.2019 kl. 11:33

1054 masl

svein@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from W → 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Den nye fokksnøen er ustabil og lett å løse ut. Vær forsiktig i østvendte bratte heng. Nede i det gamle snødekket er det et is/skarelag med litt kantkorna snø under som kan løse ut ved stor tillegsbelastning i bratte heng.Har observert noen små skiløperutløste skred. Vinden som er meldt vil føre til økende skredfare.

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løs snø tilgjengelig for transport. I skoggrensa og oppover der vinden har tatt finnes det myke flak med fokksnø. Hardere flak i høyden.

Tests

ECTN22@50cmQ2

Avalanche Activity

10. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 900 masl Små skred i den nye fokksnøen

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MF 1 mm/0 mm D, 8 cm F FC 2 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 180130

Vest-Telemark / VALLE

Snow

10.02.2019 kl. 10:19

784 masl

Rolf B. (**)

Weather

0 °C from W → 100% clouds

ObsID: 180074

Vest-Telemark / VINJE

Snow

10.02.2019 kl. 09:56

985 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Thomas1990@frivillig
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Thomas1990@frivillig

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt 20cm inatt relativt lite vindpåvirket. Vinden er tiltakende no.

Weather

Snow -4 °C 4 m/s from W → 100% clouds

ObsID: 180067

Vest-Telemark / VINJE

Snow

10.02.2019 kl. 07:36

987 masl

KAR (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KAR

Weather

Snow 20+cm med snø ila natten

ObsID: 180050

Vest-Telemark / VALLE

Snow

09.02.2019 kl. 17:05

998 masl

NRHSpockeli (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen.

ObsID: 179954

Vest-Telemark / VINJE

Snow

08.02.2019 kl. 16:53

1119 masl

Thomas1990@frivillig (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas1990@frivillig

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

Snow -5 °C 8 m/s from E ← 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Faregrad 2 Økende til 3

ObsID: 179825

Vest-Telemark / VINJE

Snow

07.02.2019 kl. 14:06

994 masl

Tommy@NVE (*****)

Weather

Nå klokka 14 har det begynt å snø og vind fra øst har økt. Lett snøfokk

ObsID: 179601

Vest-Telemark / VALLE

Snow

07.02.2019 kl. 13:30

1015 masl

jone@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot øst.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot sør.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot vest.
Image Of Weather
Image 4 of 8 Of:  Weather Copyright:  jone@SVV Comment:  Mot nord.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV Comment:  Snøprofil tatt i vestvendt heng.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  jone@SVV
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  jone@SVV Comment:  Q3 bruddflate.
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  jone@SVV Comment:  Gammel fokksnø sklir ut på tynt kantkornlag over skare ved stor tilleggsbelastning.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnø tilgjengelig for transport. Vind fra øst frakter dette over i vestvendte leheng.

Weather

Snow -4 °C 10 m/s from E ← 100% clouds Noe snø i går. Snødde lett på min obstur i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Krever stor tilleggsbelastning der snødekket er tykt og overliggende lag er harde og bærende. Der snødekket er tynt kan det kreve liten tilleggsbelastning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fersk vindtransportert snø utgjør skredfaren i dag, men man kan ikke utelukke skred ved påvirkning av kantkornlag dypere i snøpakken der snødekket er tynt. Det skal fortsette å blåse kraftig fra øst utover dagen, som vil gi ytterligere pålagring i vestvendte leheng. Ikke meldt snø i morra, så snødekket vil få stabilisert seg noe før nytt snøfall er ventet på lørdag. Forecast correct Varselet stemmer godt med mine observasjoner i dag.

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Lett til moderat snøfokk.

Tests

Lille blokktest. Bruddflate Q3 etter 15 slag 25cm fra topp mellom fersk vindtransportert snø og gammel fokksnø. Finnes også svake sjikt i gammel fokksnø ca 45 cm fra topp. Krever stor tilleggsbelastning, men obs der snødekket er tynt.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179621

Vest-Telemark / VINJE

Snow

07.02.2019 kl. 11:37

1161 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Tommy@NVE Comment:  Oppstiklende terreng og rygger er avblåst der vestavinden har tatt, noe varierende hardhet med overveiende myke nysnøflak eller løst bundet nysnø. Innsynking til kne med ski på de fleste steder med mye innblåst snø. Lite spenninger i nysnøflak, ingen respons i testheng hvor understøtte er tatt bort.

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Vind fra vest har i natt flytta snø på vindutsatte plasser, og hovedsakelig gitt myke nysnøflak i østvendt. Ellers mye snø tilgjengelig for vindtransport fortsatt.

ObsID: 179582

Vest-Telemark / VINJE

Snow

07.02.2019 kl. 11:01

1139 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  hrb@nve.no
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Synker 15-20 cm ned med ski (selvsagt avhengig av skibredden 😁)
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Martine må slå 23 slag for å få brudd.
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Tommy finner nedføyket nysnø. Lille blokktest bryter også nysnø etter intens slåing på blokken.
Image Of Notes
Image 5 of 5 Of:  Notes Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Se regobsid 179514 (toms) for regObs-profil.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Tåke, dårlig sikt og flatt lys.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S above 900 masl Snødekket fremstår som gunstig oppbygget, og det er vanskelig å løse ut flak.

Avalanche Danger Assessment

Snødekket fremstår som gunstig oppbygget og stabilt, men vind fra V i natt har lagt opp myke flak av fokksnø enkelte steder, men stort sett er snøen fremdeles ubunden. Snøen er stort sett ikke bunden nok til å gå ut som flakskred her hvor vi har vært. Om vinden har tatt mer høyere opp kan det være større mulighet for å løse ut flakskred på lag av nedføyka nysnø (men nysnølaget virket å være litt «daut»). Lag av kantkorn i snødekket er ikke noe fremtredende problem per nå. Når/om vinden tar seg opp er det mye snø som kan flyttes. Forecast correct Selvom snødekket fremstår som gunstig oppbygget her hvor vi var, så er det nok en klar FG-2 andre steder i regionen.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Mest myk fokksnø, nysnøflak og ubunden snø. Av og til et hardere flak.

Tests

ECTN23@17cmQ3 Good Brudd i nedføyket lag med nysnø. Snødekket fremstår som stabilt.

ObsID: 179554

Vest-Telemark / VINJE

Snow

07.02.2019 kl. 09:04

1172 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds 5 cm nysnø i natt

Tests

ECTN10@15cmQ3 Good 1160 moh østvendt. Brudd i nedføyket svakt lag av løs snø. Ingen bruddforplantning og god friksjon i bruddflate.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity Dårlig sikt, men ingen pågående vindtransport.

Snow Profile

15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm F- DF 0 mm/0 mm D, 19 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 0 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm D, 29 cm K MF 0 mm/0 mm D -0.1 °C @ 85 cm, -0.3 °C @ 75 cm, -0.5 °C @ 65 cm, -0.4 °C @ 55 cm, -1.1 °C @ 45 cm, -1.8 °C @ 35 cm, -2.7 °C @ 25 cm, -3.4 °C @ 15 cm, -4.1 °C @ 0 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 179514

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.