Avalanche forecast for Vest-Finnmark Thursday 2021-12-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3-6 mm precipitation.
Precipitation as snow.
Moderate gale from east.
-14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1-3 mm precipitation.
Precipitation as snow.
Fresh breeze from east.
-16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Alta

Snow

02.12.2021 kl. 15:45

345 masl

Johannes@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johannes@obskorps Comment:  Mye skytende sprekker.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er gått flere middels store skred i et begrenset område, SV vendt terreng. Dette skyldes nok den siste omgangen med NØ og et latent lag med kantkorn. Den gode nyheten er at mye av kantkornet over skarelaget ellers på fjellet er ødelagt av vind. Prognosene går i retning av at det vil roe seg. Det kan være litt skummelt i beskytta formasjoner hvor kantkornet fortsatt ligger inntakt med fersk fokksnø. Forecast correct

Snow Cover

33 cm in total Some snow drift 7 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Gravde profil i øvre sjiktet av skogen der snøen har fått ligge mest mulig i ro. Den viser kant over og under skarelag noe som ga mye utsalg i fokksnøen høyere opp. Generelt inntrykk av snødekket er at det meste er blåst vekk og renset høyt opp. Leheng og lommer med fokksnø i overgangssonen er det rimelig eksplosivt, men i et meget begrenset omfang.

Weather

Snow -5 °C 7 m/s from SE ↖ 80% clouds Mindre snøbyger.

ObsID: 279011

Vest-Finnmark / Alta

Snow

02.12.2021 kl. 11:21

365 masl

Johannes@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johannes@obskorps Comment:  SV heng i skoggrensa
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johannes@obskorps Comment:  Ca 50m bredt
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johannes@obskorps Comment:  Fjernutløst i overgangssone skog/snaufjell
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 5 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger S, SW, W between 400 masl and 200 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W between 400 masl and 200 masl Lokale lummer i leeenge. Høyere opp er rimelig utblåst

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjernutløste skred i overgangssone ca 50m bredt, SV vendt, brudkant fra ca 30-60cm. Skredet gikk på kant over gammelskaren.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vumping og skytend sprekker i le heng lummer

Avalanche Activity

2. Dec. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. S, SW, W. Between 400 masl and 300 masl

Snow Profile

18 cm F DF 1 mm D, 0.3 cm F FC 1 mm D, 1.5 cm K MFcr, 9 cm 1F FC 1 mm D, 5 cm K IF -6 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 3.3 cm, -2.5 °C @ 13.3 cm, -1 °C @ 23.3 cm, 0 °C @ 33.2 cm

ObsID: 278953

Vest-Finnmark / Stokkedalen

Snow

01.12.2021 kl. 14:00

267 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

1. Dec 14:00 Snø på EV6 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 280176

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snow

01.12.2021 kl. 12:14

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

1. Dec 12:14 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 278908

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snow

01.12.2021 kl. 12:14

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

1. Dec 12:14 Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 278915

Vest-Finnmark / Alta

Snow

01.12.2021 kl. 09:16

332 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Skytende sprekker
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Lite mykt fokksnøflak har sklidd en halvmeter, utløst av skiløper fra siden
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Bruddkant opptil 20 cm, samme skred som det andre bildet
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Lite flakskred i lite leheng i skoggrensa, skiløperutløst fra siden

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable For fjellområdene omkring Langfjordbotn (forventer det samme for store deler av regionen utenom ytterst mot kysten der det er lite snø): Svært lett å løse ut flakskred i nyinnblåste leheng. Fjernutløsning er mulig, og skred kan gå naturlig. Skredstørrelse opptil str 3 store. Faregrad 3 I dag onsdag vil skredfaren øke utover dagen med mer snøfall og vind (i beskrivelsen ovenfor er det tatt høyde for det, så faregrad 3 i dag). I morgen torsdag forventes mindre vind, snøværet stopper, og fokksnøen kan stabiliseres relativt raskt. Forecast too low Snøvær og vind gir typisk faregrad 3 betydelig.

Snow Cover

60 cm in total Moderate snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lett snøfokk der jeg gikk, mer snøfokk høyere i fjellet. 5 cm nysnø fram til kl 11. Snør jevnt og tett.

Weather

Snow -5 °C 3 m/s from NE ↙ Vindstyrke i leside i skoggrensa. Mer vind høyere, og det skal øke på.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kantkorn under skare er mest utviklet og skarelaget er tynnest og svakest der snødekket er tynt. Tykkelsen på kantkornlaget under skare varierer 1-10 cm. Ingen aktivitet/kollaps i dette laget på dagens tur, men snudde på 450 moh (været økte på). Usikkerhet om det kan bli aktivt høyere til fjells med stor pålagring av fokksnø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 100 masl Det var svært lett å løse ut små skred i dag. I større heng forventes det at det vil være svært lett å løse ut middels store til store skred (avhengig av snøfall og henteområde), og skred kan gå naturlig i løpet av dagen. Fjernutløsning er mulig.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Avalanche Activity

1. Dec. 6-12 Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. SE, S, SW, W, NW. Above 100 masl

Snow Profile

10 cm 1F RG D, 30 cm F DF D, 40 cm K MFcr D Svært glatt overflate, men så ikke noe kant/rim. Sanns. vindpolert. SV vendt lite leheng 350 moh, ved siden av et lite flak som skled en halvmeter.

ObsID: 278782

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

29.11.2021 kl. 17:55

313 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snøen er i hovedsak blåst ned i renner, søkk og daler. Snlen er gjevnt fordelt i alle sektorer, mednoe påbygg i sektor SØ. Ikke nok snø for skred. Må komme nedbør.

Snow Cover

20 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Dekket er avblåst i alle sektorer. Eneste tegn til påbygg er i sektor mot SØ. Alle rygger og koller er avblåst. 20 cm er i hovedsak søkk og renner.

Weather

No precipitation -12 °C 7 m/s from SE ↖ 80% clouds Stabilt og kaldt. Ikke nedbør på 4 dager.

Avalanche Problems

Loose snow Ikke nok dekke

Danger Sign

No signs observed

Tests

Ikke nok snødekke for test

Avalanche Activity

29. Nov. During the day No avalanche activity Ikke nok snødekke

Snow Profile

Ikke nok snødekke for test. Inspiserte skavler med påbygg, F i bunn og 1 cm med 1F på topp. Kun 20 cm totalt og vurdere ut i fra.

ObsID: 278598

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.