Avalanche forecast for Vest-Finnmark Sunday 2021-05-09

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast., change to breeze from the east.
-6 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during the afternoon.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

09.05.2021 kl. 14:28

842 masl

birgitrustad (****)

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Lite solinnstråling i dag, men kram snøoverflate opp til ca 700 moh i skyggesider. Skredaktivitet i form av våte løssnøskred vitner også om at mildværet nådde relativt høyt opp. Ingen utslag på lille blokktest eller ECT. Fant sjiktovergang mellom det som trolig er gammel snøoverflate og siste snøfall. Tydelig tegn i snøoverflaten på at vinden siste halvannet døgn har tatt i enkelte fjellsider/formasjoner.

ObsID: 271786

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

09.05.2021 kl. 12:39

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent, lettskyet. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271763

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

09.05.2021 kl. 12:36

577 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Oppover mot NV mot Lillegryta ved Laslettind-Olderbakkfjellet.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Foto vestover. Vinderodert overflate fra SV. Trillet mange snøballer i bratt terreng i sola.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Med litt tråkking gikk 20 cm av snøoverflaten ved skiene i denne lille kanten ca 180 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Masse snøballer har trillet i bratt terreng mot sola
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  På en rygg med tynt snødekke ca 600 moh var et lag med nedføyket nysnø midt i den nyere snøen oppå skarepakken, omdannet til kantkorn.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Kantkorn (fuktige) fra en rygg med tynt snødekke ca 600 moh der et lag med nedføyket nysnø midt i den nyere snøen oppå skarepakken, var omdannet.

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist Våt løssnø mot S. Tørrere mot N. Frøs litt på til solskare etterhvert som vinkelen mot sola ble stor. Fra skoggrensa og opp til 900 moh ble det gravd mange steder for å finne kantkort/vedvarende svake lag. Snødekket var fuktig til vått, og tilnærmet 0 grader C mot Ø-S-V. Bortsett fra et N-vendt heng 420 moh med 9 cm snø over skarepakken (se egen obs), ble det ikke funnet kantkorn i overgangen skarepakke til nyere snø oppå. Generelt er det god binding her. Mer interessant er et lag med nedføyket nysnø 10-20 cm over skarepakken, som har blitt omdannet til kantkorn der snødekket er tynt (se bilder). Dette er hovedsaklig på rygger og annet terreng som ikke så lett samler snø, og vil være et skredproblem med liten utbredelse. Der hvor snødekket var tykkere, var dette løse laget fortsatt nedføyket nysnø, og det kom noen steder svake grunne drønn i dette laget. Det har blitt dannet ferske tynne myke fokksnøflak etter SV vind, og her var det noe oppsprekking.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kantkornproblemet begrenser seg til få heng (se Snødekke)..

Wet slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W below 800 masl Middels våte flakskred (noe opphopning av vann i snødekket) og små våte løssnøskred kan være lett å løse ut der sola svekker snødekket. Små tørre flakskred i N-NØ-vendt terreng og høyt til fjells kan også være lett å løse ut.

Weather

No precipitation 2.2 °C Ikke under null nede ved fjorden i natt. Første varme soldag etter etter noen dager med overskyet kaldere vær og noe nedbør

Tests

ECTN27@17cmQ2 Good

Danger Sign

Much water in the snow Noe vannopphopning over fastere lag i snødekket, men relativt god drenering.

Recent snowdrift Vindtransport fra SV

Whumpf sound Svake grunne drønn i nedføyket nysnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Sola avgjør i stor grad skredfaren for tida, både når den svekker nedføyket nysnø som er hovedskredproblemet, svekker kantkornlag som finnes enkelte steder, og gir opphopning av vann i snødekket over fastere snølag. Generelt inntrykk i dag var god stabilitet og lavere skredaktivitet enn man kunne vente, men ferdsel i bratt terreng i Ø-S-V himmelretninger mens sola steker, vil lett kunne løse ut små til middels store skred. Faregrad 2 Tilfrysing i natt, og mandag er det meldt en ny dag med sol og varme. Smelting og frysing gir omdanning til smelteformer og en stabilisering. Men avhengig av snødekkets evne til drenering, vil det kunne gi økt skredaktivitet sammenlignet med i dag. Forecast correct Nedføyket overflaterim er observert på flater høyt til fjells men ikke i skredterreng, og forventes ikke å være et skredproblem.

Avalanche Activity

9. May. 12-18 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Below 800 masl Lite skredaktivitet i dag selv om det har vært sol og varmt. Noen små våte løssnøskred observert. Ett tatt ut i bratt kant i skogen mot sola på ski (se bilde).

Snow Profile

2 cm 4F MF M, 3 cm 4F MF W, 6 cm P MF W, 5 cm 1F MF M, 2 cm 4F-1F MF M, 5 cm 1F RG M, 3 cm 1F RG W, 1 cm 1F MF W, 12 cm P MF M, 5 cm K MF M, 55 cm P MF W, 3 cm P RG M, 18 cm P MF M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 110 cm, -0.2 °C @ 120 cm 1 tests connected to snow profile SØ vendt heng 480 moh. 305 cm tykt snødekke. Ingen kant funnet i dette snøprofilet.

ObsID: 271769

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

09.05.2021 kl. 11:49

424 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  9 cm løssnø oppå skarepakken i N - vendt heng. Har blitt dannet 1,5 mm kantkorn oppå skaren her hvor snødekket over skaren var tynt. N-NØ vind i går under snøvær og SV vind fram til i dag, hadde gitt lite innblåst snø over kant i dette henget.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

N vendt heng 420 moh. Lite løssnø oppå skarepakken.

ObsID: 271761

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

09.05.2021 kl. 11:40

301 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  jonas@obskorps.hammerfest Comment:  Tatt mot N
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 50 masl Wet loose snow Moist Fuktig snø der sålen tar. Tørr snø på skyggesiden. Bart på rygger og koller. Betydelig bløtere i alle sektorer under 200 moh.

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from SE ↖ 30% clouds Stabilt vær, gjevn temperatur gjennom døgnet. Varmt der solen tar.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small S, SW, W below 200 masl Der solen tar. Våte løssnøskred

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small S, SW, W above 300 masl

Tests

CTH24@80cmQ2 Good

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low God bindibg ved 300 moh. Ved 200 moh er det et lag på ca 20 cm som er meget løst. Mildvær påvirker snødekket i området, mest der solen tar. Forecast correct

Avalanche Activity

9. May. During the day Cornice Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW, W Solen tar på skavl

Snow Profile

4 cm F MFcr 5 mm M, 76 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F/1F+ MFcr/MFsl 4 mm/4 mm D-M Hele laget, 10 cm 1F-P MFcr D-M 0 °C @ 0 cm, -0.3 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile Går ned i gammelt smelte/islag

ObsID: 271771

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

09.05.2021 kl. 11:15

98 masl

birgitrustad (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  birgitrustad Comment:  Ser N siden av dalvannet

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred, også i N. Str 2. Mildt opp til ca 500 moh.

ObsID: 271756

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snow

08.05.2021 kl. 13:42

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litte nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør .

ObsID: 271678

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

08.05.2021 kl. 10:10

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, snøbyger. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og lettere vær.

ObsID: 271646

Vest-Finnmark / Alta

Snow

07.05.2021 kl. 13:04

79 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot V over Mattisdalen mot Sæterkompen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small S, SW, W above 200 masl Dårlig binding noen steder mellom skarepakke og overliggende løssnø/myke små flak.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry For Alta og omegn: Mye snø har smelta og ca 50 cm snødybde i snitt i Mattisdalen og oppover dalsidene der. Mange barrabber. Litt tørr løssnø oppå K-fast skarepakke i fjellet og øvre del av skogen. I dalbunnen fuktige P-1F smelteformer uten lag under løssnøen. Kantkorn ikke funnet (opp til 400 moh).

Weather

No precipitation -2 °C Snøbyger innimellom

Danger Sign

No signs observed Område: I dalen/fjorden

Avalanche Danger Assessment

1 Low Omkring Alta i lavere fjell og i skogen har tidligere vått snødekke frosset til K-fast skarepakke. Litt nysnø og vind har dannet små flak i noen leheng oppå skaren, og der kan det være mulig å løse ut små skred. Faregrad 1. Lenger vest/nordvest i regionen er det mer snø og i fjellet er det observert overflatenære kantkorn i enkelte heng, uten at det er noen observerte skred på dette siden fredag 30.04 (obs 02.05). Snøvær i morgen lørdag gir mer pålagring i leheng. Vanskelige forhold siden enkelte heng kan være ustabile pga kantkorn, og de fleste ikke. Forecast correct Det er høyere skredfare vest (2) i regionen med høyere fjell og mer snø, enn rundt Alta (1). Kantkorn her i regionen er påvist i enkelte heng og har vist lite aktivitet. Det kan virke litt i overkant å ha to skredproblemer og en lang skredfarevurdering som bare handler om kant, i forhold til det generelle inntrykket fra regionen at det stort sett er stabile forhold, utenom de dagene sol og varme har stekt snødekket.

Avalanche Activity

7. May. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred sett i dag i Mattisdalen. Heller ikke i fjellene omkring Langfjorden på kjøretur hit fra Alteidet. Etter sol og varme på mandag-tirsdag vest i regionen, har det vært mindre skredaktivitet videre i uka.

ObsID: 271596

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

07.05.2021 kl. 09:07

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, skyet opphold . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes snøbyger lørdag, men lite vind..

ObsID: 271525

Vest-Finnmark / Alta

Snow

06.05.2021 kl. 15:48

469 masl

martin@wyssen (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Muligens et lite vått flak i L2N.

Avalanche Activity

6. May. During the day Massevis av rulleballer, enkelte små W/L har gått litt dypere men ikke til bakken i nedre løsneområdene. Muligens et lite vått flak, men er ikke helt sikker.

ObsID: 271462

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

06.05.2021 kl. 14:42

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, pent, kjølig . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes etterhvert tilskyende og snøbyger ..

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271455

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

06.05.2021 kl. 13:12

797 masl

birgitrustad (****)

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Så kun gamle solutløste skred, også flakskred. Opp mot str 3.

ObsID: 271556

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.