Avalanche forecast for Vest-Finnmark Monday 2021-02-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid avalanche terrain. Big avalanches can be triggered on persistent weak layers.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Gale from southeast.
-24 °C to -16 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Gale from southeast., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

22.02.2021 kl. 19:54

106 masl

Taguleng (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Søkket mellom steinene helt til høyre var området vi løste ut når vi kom inn på det
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Bruddflaten ser noe rotete ut, men ser ut til å være overflaterimen og løssnøen som lå når vinden tok seg opp torsdag. 4F fasthet på laget under blokka så en del blir med den vindpakkede snøen på toppen. P fasthet. På lag som gle ut.
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Sprekken i overkant av feltet vi gikk inn i.
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Taguleng Comment:  Blokka som gikk ved frigjøring

Tests

ECTPV@40cmQ1 Gikk inn i skråningen vi skulle grave, fikk stort drønn umiddelbart og oppdaget at vi hadde løst ut et område på 8x10m Snek oss stille og rolig et stykke NV til vi kom forbi sprekkene vi først hadde laget og fikk gravd en ny test. Blokka skled ut i det den ble frigjort med snøsag.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s 35% clouds Vært storm gjennom helga, all snø vi har fått i år ligger nå på havet eller i NV-V

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Drønn i snøen, skytende sprekker og liten tilleggsbelastning for utløsning av skred. Hovedsakelig i V-NV-N brattheng som resultat av helgens vær. Så og si ingen snø igjen i øvrige himmelretninger. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Storm fra SØ gjennom helgen har lagt all snø som har truffet bakken denne vinteren i NV-V

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 257273

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

22.02.2021 kl. 14:30

96 masl

Leffen rkh-skredgruppe (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leffen rkh-skredgruppe
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leffen rkh-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger N

Avalanche Observation

22. Feb 14:20 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered Avalanche release at 100 masl and ended at 72 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground 200 cm high and 70 m wide fracture Lee side Skred utløst nede fra siden av to barn påtur opp for å ake

Incident

Snow No one buried, but close call Other

Snow Profile

40 cm P RG 0 mm D, 20 cm 4F 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D Profil tatt i ene ytterkant av brud

ObsID: 257263

Vest-Finnmark / Alta

Snow

22.02.2021 kl. 14:04

27 masl

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Markert bruddkant, den strekker seg videre inn i skogen og helt til høyre kan i bildet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Sett fra litt opp i skredløpet og ned mot veien.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Skredet har gått helt ned i sjøen
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk Comment:  Rundt 100 bredt på vei.
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Weather

No precipitation -12 °C 7 m/s from SE ↖

Avalanche Observation

21. Feb 19:00 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 256 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground 100 cm high and 300 m wide fracture Forest Skred gått på veg øst for Ulsvåg søndag kveld rundt kl 19-20. Skredet har løsnet rundt skoggrensen og utbredelsen viser tydelig kantkornproblematikk. Tydelig bruddkant som strekker seg opp imot 300m, markert etter beste evne på vedlagte bilder. Ikke spesielt bratt terreng i startsonen.

ObsID: 257238

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

22.02.2021 kl. 13:00

22 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Bruddkanter litt nedenfor kanten i toppen av bildet, i halvparten av bildets bredde
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Storbekken (kartnavn) 500 m SV for skredet på vei. Ingen skred observert, en del snø i heng på begge sider av bekkedalen over skoggrensa. Bør følges med på videre i vinter.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Skredet var ca 80 m bredt og gj.sn. 2 m tykt på veien
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Renne og åpne områder i skogen rett NØ for skredet. Igjenføyket/utydelige bruddkanter, og mye snø ligger der fortsatt. Bør følges med på videre utover vinteren.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Foto fra Gulpenjarga mot fjellsida under Koppartindplatået. Hele den nordvendte fjellsida over Jøkelfjordveien fra Indre Hamnebukta og videre mot Olderbakken har en del snø i forsenkninger og renner. Det er lite skred som har gått her til nå i vinter. Vi må regne med at kantkornproblemet er til stede også her, og fjellsidene bør følges med på videre i vinter.

Snow Cover

No snowdrift Lett snøfokk ved veien over Jøkelfjordeidet litt seinere, men ikke snøfokk i fjellet. Store deler av nordvendte fjellsider over Jøkelfjordveien og Hamnebuktveien er utblåst, men det ligger mye snø i renner og forsenkninger både i skogen og i fjellet. Neste omgang med nedbør, vind og/eller mildvær kan pålagring/svekkelse gjøre at nye heng raser.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredaktiviteten i regionen har avtatt med minkende vind/snøfokk, men noen snøbyger og snøfokk på morgenen og enkelte steder utover dagen ga fare for naturlig utløste skred. Inntil vi får ny nedbør, vind og/eller mildvær er det lite sannsynlig med naturlig utløste skred, og det skal mer og mer til for å påvirke kantkornlag der skred kan bli store (tykt fokksnølag oppå kantkornlag). Til tross for stor skredaktivitet i helga og at store deler av fjellet ser ut til å være avblåst, er det fortsatt mange fjellsider med mye snø i forsenkninger og renner som ikke har rast. Disse kan gå ved neste pålagring/svekkelse, eller enda seinere. Vi må nok regne med å måtte ta hensyn til vinterens vedvarende svake lag med kantkorn fram til førefall. Forecast correct

Avalanche Activity

22. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen ferske skred fra i dag observert omkring Jøkelfjorden og Jøkelfjordeidet

Avalanche Observation

21. Feb 03:30 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 370 masl and ended at 9 masl Buried weak layer of faceted snow near the ground In gully or concave form Samme skred som registrert i går søndag ved Selmerbakken (Bratteng på kartet), men nå etter befaring. 80 m bredt på Hamnebuktveien, gj.sn. 2 m tykt på veien, stort sett tynnere ovenfor og nedenfor, 100-200 m lengde med skredmasser. Gir anslagsvis 8000 m3. Traff to biler som stod parkert, tok en fjøs som sannsynligvis har stått rett på nedsiden av Hamnebuktveien siden 1950-tallet, og tok med seg noen tykke graner og bjørker (pluss en fingertykk vaier fra en skredforebygging med stolper som har stått oppe i lia).

ObsID: 257267

Vest-Finnmark / Alta / Vest-Finnmark

Snow

22.02.2021 kl. 12:00

422 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Bjørnulf Håkenrud Comment:  Kanskje 100m lang bruddkant.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ulf Grønn Comment:  Bruddkant
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv Comment:  Bruddkant
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Tore Karlstrøm

Avalanche Observation

22. Feb 14:18 (+01:00) Bilder av skredet som gikk i går på stengt veg søndag kl 14.18. E6 Langfjordbotn. Til høyre i bildet har skredet stoppet i skogen. I skredbanen til venstre gikk skredet helt ned til sjøen.

ObsID: 257243

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snow

22.02.2021 kl. 11:32

209 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Kløfta (200moh) kl 11:32 Snøfokk siste 3 døgn.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

22. Feb 11:34 (+01:00) - 21. Feb 11:34 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 257195

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

22.02.2021 kl. 10:25

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil sterk kuling, transport av snø ned langs fjellside. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 257172

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

22.02.2021 kl. 08:49

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil sterk kuling, transport av snø i nordvendte heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 257153

Vest-Finnmark / Kløfta

Snow

22.02.2021 kl. 02:30

187 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

22. Feb 02:30 (+01:00) Snø på EV45 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 257193

Vest-Finnmark / Alta

Snow

21.02.2021 kl. 21:57

4 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv Comment:  Foto: Mesta/Statens vegvesen

Avalanche Observation

21. Feb 21:57 (+01:00) Naturaly released Skred på E6 Langfjorden søndag kveld i nærheten av Ulsvåg. Litt usikker på eksakt plassering. Ingen registrerte skred her før i NVDB.

ObsID: 257105

Vest-Finnmark / Alta

Snow

21.02.2021 kl. 15:30

9 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ulf Grønn

Avalanche Observation

21. Feb 14:18 (+01:00) Skred gått på veg observert av hyttefolk. Vegen er allerede stengt pga. skredfare. Eksakt tidspunkt siden bilde ble tatt når skredet gikk. Løsneområdet ikke identifisert, mulig 700 moh. Gått på sjøen og skredmasser er observert i sjøen (drevet i land på andre siden). Strømmen har gått i området, mulig det skyldes skredet.

ObsID: 257036

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

21.02.2021 kl. 14:21

102 masl

Bratt_o (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bratt_o
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bratt_o

Weather

No precipitation -13 °C 18 m/s from SE ↖ Fint vær, men kaldt og mye vind. Redusert sikt pga. fokksnø

Avalanche Observation

21. Feb 13:45 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing Avalanche release at 101 masl and ended at 97 masl Poor bonding between crust and overlying snow 30 cm high and 80 m wide fracture Lee side

Incident

Var ute på tur med hund og skulle skli ned siste bakken på 5 meter. I det jeg når bunnen hører jeg et drønn ut mot høyre og ser at skredet går. På det lengste gikk skredet ca. 4m(lengden av den lille bratta). Bruddkant ca. 30cm, bredde ca. 80. Snow Did not affect anything By foot

ObsID: 257019

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

21.02.2021 kl. 13:38

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig sterk kuling, snøfokk over nordvendt heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 256997

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

21.02.2021 kl. 13:33

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye transport av snø over heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt stor transport av snø over heng.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

21. Feb 13:37 (+01:00) - 20. Feb 13:37 (+01:00) Dry slab avalanche 4 - Very large. Spontaneous release N. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skred gått etter at veien var stengt

ObsID: 256995

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

21.02.2021 kl. 12:12

20 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Foto lagt ut på Oppslagstavla i Kvænangen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Ut fra kart og bratthet er det her grovt tegnet inn et sannsynlig skredløp fra ca 450 moh. Jøkelfjordveien og Hamnebuktveien er stengt. Startsone og hvor langt nedenfor veien skredet gikk er ikke bekreftet med opplysninger fra folk lokalt. Sannsynlig at skredet har gått helt til fjorden ut fra størrelsen.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Fra Hamnebuktveien og ned mot fjæra. En fjøs som har stått på nedsiden av veien kanskje helt siden noe etter 2. verdenskrig, ble tatt av dette skredet. Restene sees nede i skogen.

Avalanche Activity

21. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release NW Info fra Facebook og kart. Ca 80 m bredt på Hamnebuktveien ved Selmerbakken (Bratteng på kartet). Gikk i 4-tida i natt. Ser ut til å være et stort skred str 3. Det gikk også et mindre skred i går lørdag samme sted ned på Hamnebuktveien.

ObsID: 256962

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snow

20.02.2021 kl. 17:58

254 masl

Hammerfest Kommune (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Hammerfest Kommune Comment:  Nordvendt skråning
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hammerfest Kommune

Weather

No precipitation -12 °C 15 m/s from S ↑ Sterk vind, jordfokk

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Påtagende vind og fokk. Mindre løssnø pga vind siste 48 timer.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred fra fjellknaus

Avalanche Observation

20. Feb 12:15 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released S-facing Avalanche release at 246 masl and ended at 246 masl Poor bonding between crust and overlying snow 60 cm high and 25 m wide fracture Close to ridge

Incident

Snow Did not affect anything Snowmobile

ObsID: 256854

Vest-Finnmark / Alta

Snow

20.02.2021 kl. 17:20

4 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 7 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 8 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 9 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 10 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 11 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 12 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 13 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 14 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 15 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 16 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 17 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 18 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 19 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 20 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 21 of 21 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

20. Feb 17:20 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 20.02.2021 kl. 16:40 og 26.02.2021 kl. 15:00.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 256982

Vest-Finnmark / Alta

Snow

20.02.2021 kl. 17:20

2 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 7 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 8 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 9 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 10 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 11 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 12 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 13 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 14 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 15 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 16 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 17 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 18 of 18 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

20. Feb 17:20 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 20.02.2021 kl. 16:40 og 26.02.2021 kl. 15:00.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 256983

Vest-Finnmark / Alta

Snow

20.02.2021 kl. 17:00

103 masl

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Avalanche Observation

20. Feb 17:00 (+01:00) Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released N-facing Avalanche release at 279 masl Skillefjord Sør Entreprenør meldte om to stort naturlig skred i sørsiden på Skillefjorden på stengt veg. Det ene ble er målt opp til rundt 140m og det andre er antatt rundt 100-140m.. Autovernet ligger på havet og høyspenten er truffet.

ObsID: 256900

Vest-Finnmark / Alta

Snow

20.02.2021 kl. 12:00

42 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Fjellsida mellom Ulvsvåg og Kjerringdalen. Her er det ei høy fjellside og slakere ned mot E6, og ev. skred må være store (svært store?) for å gå helt ned på vei.

Snow Cover

Heavy snow drift Mye utblåst snødekke over E6 i Langfjorden, men ligger innblåst fokksnø i forsenkninger og renner.

ObsID: 256786

Vest-Finnmark / Alta

Snow

20.02.2021 kl. 10:42

masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Skred på vei i høyre kant av det åpne feltet under det markerte berget.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Oversiktsbilde. Skredoverbygg i høyre kant. Ligger skredmasser fra et skred str 1 (-2?) på skredoverbygget. Ser ut til at dette også har startet i skogen

Avalanche Observation

20. Feb 00:01 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NW-facing Avalanche release at 125 masl and ended at 2 masl Steep slope Tidspunkt usikkert. Opptil ca 40 cm bruddkant flere steder i skogen ved siden av og ovenfor markert berg under Skredfjellet. Flere små skred.

ObsID: 256744

Vest-Finnmark / Alta

Snow

20.02.2021 kl. 10:22

4 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Foto: Mesta/Statens vegesen
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Mesta
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Mesta
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Statens vegvesen/Mesta

Avalanche Observation

20. Feb 10:25 (+01:00) Naturaly released NW-facing Skred mens vegen var stengt i natt, E6 Langfjordbotn. Blitt fortalt at et skred ved Melkelva, 1 lite ved Ulsvåg, et over skredtunnel og et til med ukjent lokasjon, trolig fra Skredfjellet.

ObsID: 256734

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

20.02.2021 kl. 10:18

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig sterk kuling i utsatte fjordstrøk, noe transport av snø i nord og nord vestlige lesider.. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 256732

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snow

20.02.2021 kl. 09:53

141 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). SØ stiv kuling, mye transport av snø og ugunstige snølag. FV8018 Tverrfjord - Myrnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fra ettermiddag 20.02 økende til S/SØ Full storm, fortsatt store områder for transport av snø. Er fortsatt en del snø i skredløpene..

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

20. Feb 13:57 (+01:00) - 19. Feb 13:57 (+01:00) Dry slab avalanche 4 - Very large. Spontaneous release NW. Between 500 masl and 400 masl Gjelder Fv8018 Tverrfjord - Myrnes, kom over vei

ObsID: 256782

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snow

20.02.2021 kl. 08:57

209 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -15 °C Kløfta (200moh) kl 08:57 Snøfokk siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 256720

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

20.02.2021 kl. 08:49

10 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Kraftig snøfokk i fjellet fra SØ.

Snow Cover

Heavy snow drift

ObsID: 256719

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snow

19.02.2021 kl. 19:40

209 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -15 °C Kløfta (200moh) kl 19:40 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 256663

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snow

19.02.2021 kl. 13:32

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Visuell observasjon. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Visuell observasjon.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 256568

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

19.02.2021 kl. 13:20

846 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Flakskred i Tverrelvdalen gått i dag. NV vendt side. Ca 1,5 m høy bruddkant på det høyeste. 250 m bred. Stort skred str 3.

Snow Cover

Heavy snow drift

Avalanche Activity

19. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release NW Regner med det har gått og går flere skred i samme himmelretning.

ObsID: 256564

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

19.02.2021 kl. 13:13

11 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv Comment:  Utklipp fra vegmelding på xgeo.no

Avalanche Observation

19. Feb 13:13 (+01:00) Naturaly released N-facing Vannbergan/Loppa (Kollarn) Skred som meldt i vegmelding kl 06.50 for Fv 8018, skal i følge entreprenør i området ha gått fra fjellet Kollarn. 2 skred i hver sitt skredløp. Ca. 1,5 m dybde på veg, ca. 20 - 40 meter bredt. Mulig mer utfyllende og korrekt informasjon kommer fra drift@svv senere.

ObsID: 256560

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

19.02.2021 kl. 10:48

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig sterk kuling utsatte steder, spesielt fjordstrøk som er sør-østlig. Stor transport av drivsnø i nordvestlige leider.. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes samme værtype neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

19. Feb 10:53 (+01:00) - 18. Feb 10:53 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large. Low additional load N. Between 300 masl and 200 masl Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Utløst med Gas-x

ObsID: 256502

Vest-Finnmark / Alta

Snow

19.02.2021 kl. 09:30

13 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Feb 09:30 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 19.02.2021 kl. 09:30 og 19.02.2021 kl. 10:30.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 256533

Vest-Finnmark / Alta

Snow

19.02.2021 kl. 09:30

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Feb 09:30 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 19.02.2021 kl. 09:30 og 19.02.2021 kl. 10:30.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 256536

Vest-Finnmark / Vannbergan

Snow

19.02.2021 kl. 05:00

14 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

19. Feb 05:00 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 256805

Vest-Finnmark / Vannbergan

Snow

19.02.2021 kl. 05:00

13 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

19. Feb 05:00 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 256806

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.