Avalanche forecast for Vest-Finnmark Monday 2021-02-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avalanche problem is present where it is interesting to ski. A persistent buried weak layer can be triggered by a skier. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-19 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

01.02.2021 kl. 13:14

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 253005

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

01.02.2021 kl. 13:13

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 253004

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

31.01.2021 kl. 11:46

11 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snow Cover

20 cm in total 6 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 252812

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

30.01.2021 kl. 13:50

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 252635

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

30.01.2021 kl. 10:44

358 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål Andersen Comment:  Ca 80 cm snø i denne bekkeleia i Straumelia.Først 10 cm mykere fokksnø på nedføyket nysnø og ca 40 cm fastere fokksnø på skaren fra før jul. 15 meter lenger øst på en rygg var det kun 5 cm hardere fokksnø på en mulig sundblåst gammel ishinne med kantkorn under.Lett å løse ut. Valgte å ikke gå Straumelia pga funn av kantkorn og at mye av sia er over 30 grader

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from E ← 60% clouds

ObsID: 252676

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

29.01.2021 kl. 13:15

742 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Oppsprekking i lite ferskt fokksnøflak
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot NV oppover Laslettindryggen. Utblåst snødekke, mindre snø her nå enn før SØ vind tok tak.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Fra Laslettindryggen mot N mot fjellsidene/botnen over Lillegryta. Utblåst erodert snødekke, småskavler.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Other danger sign (specify) Hul lyd fra bærende fokksnøflak over løsere snø. I alle høyder og himmelretninger over skoggrensa.

Weather

No precipitation Kaldt og vind fra SØ

Snow Cover

Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snøoverflaten i fjellet stort sett vindpakket og bærende. Mye dårlig skiføre, vinderodert snødekke med mye småskavler. Det er også noen partier der eldre ru skare ligger i overflaten. Under tynn skare (under 5-30cm fokksnø) opp til 6-700 moh er det 2mm kantkorn. Skaren brister stort sett under skiene der det ikke er bærende fokksnø oppå. Ingen drønn. Over 700 moh er det den gamle gjennomfuktede skarepakken fra før jul som ligger i overflaten noen partier. Denne er bærende over et kantkornlag nært overflaten.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lett å løse ut små ferske fokksnøflak. Ingen faretegn i kantkornproblemet i dag, men forventes at enkelte leheng kan være mulig å løse ut og gi opptil middels store skred. Faregrad 2 Lite nedbør, lite snø tilgjengelig for vindtransport i fjellet, og vind kommende dager fra SØ til NØ gir stabilisering i fokksnøen. Men kantkornproblemet består, selv om vi ikke har sett skredaktivitet på dette i det siste. Faregrad 2 videre. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 200 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 300 masl

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 252489

Vest-Finnmark / Alta

Snow

29.01.2021 kl. 11:58

460 masl

Johannes@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Johannes@obskorps Comment:  Kollaps i øverste kantkornlag, men det propagerer ikke. I de svake lagene dypere i snøen må jeg bruke spade for å brekke ut snøen over
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Relativt lite, kanskje 10-15m i forplantning

Weather

Snow -14.5 °C from E ← 70% clouds Snøbyger fra øst.

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Lommer hvor snøen har fått ligge helt i fred (øverst i skogen) er snødekke ca 85cm. Det går et ganske markant skille på ca 200moh mtp snømengden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tror Frank har gjort rimelig rent bord over skoggrensen. Lommer med fokksnø finnes nok, men i hvert fall på indre strøk hvor fjellene er såpass runde er de ikke store. Stabilt vintervær framover. Litt ny fokksnø her og der hvor vinden får tak, men ellers er det som før. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW between 400 masl and 200 masl Det overliggende laget er svært sporadisk og på ingen måter mykt etter at snøeksorsisten "Frank" greide å drive ut det meste av nysnøen over tregrensen

Tests

ECTN10@10cmQ1 Medium

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 cm F PP 2 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 0.5 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 0.3 cm K MFcr, 1.5 cm P FC 1 mm D, 0.5 cm K MFcr, 14 cm P 2 mm D, 1 cm P FC 2 mm D, 21 cm K MF 1 mm D, 1.5 cm P DH 3 mm D, 7 cm K FC 3 mm D, 2 cm P DH 3 mm D, 10 cm K MF 2 mm D, 1.5 cm P DH 3 mm D -14 °C @ 0 cm, -10.5 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5.4 °C @ 40 cm, -4.3 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 70.8 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 252480

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

29.01.2021 kl. 09:52

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 252425

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.