Avalanche forecast for Vest-Finnmark Thursday 2021-01-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

A persistent buried weak layer can cause large avalanches. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-15 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-18 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

28.01.2021 kl. 10:59

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 252311

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

27.01.2021 kl. 09:35

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 252057

Vest-Finnmark / Alta

Snow

26.01.2021 kl. 14:10

681 masl

Anders@sibelco (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good Gjorde først en måling, hvor det ble utløst etter 21 slag. Det ble gjennomført en ny test på 30x90cm og denne ble ikke løst ut før en mann på 90 kg hoppet 2 ganger direkte på søylen. Bruddet (60 cm ned, Q2) forplantet seg i begge tilfellene gjennom hele søylen. Det tyder på et svakt lag, men det virker som snøen over er veldig kompakt og stabil.

CTM13@10cmQ3 Good 30x30 blokk. Løsnet ut på totalt slag 13 (CTE-CTM)

Snow Profile

10 cm P D, 25 cm 1F D, 10 cm K M, 10 cm 1F M, 50 cm P D -10 °C @ 10 cm, -11 °C @ 35 cm, -10 °C @ 45 cm, -9 °C @ 55 cm, -9 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Ca 130 cm med snø

ObsID: 251958

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

26.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251984

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

25.01.2021 kl. 11:17

358 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot SV mot Øksfjordjøkelen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Oppover den N-vendte obstur-sida, 200-500 moh
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Sprekk i mykt fokksnøflak mellom skispor

Avalanche Activity

25. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 200 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Denne observasjonsturen var for å sjekke et område med lite snø, og er ikke representativt for de deler av regionen som har fått mer snø gjennom vinteren og der skredfaren er høyere. Skredproblem fokksnø på nedføyket nysnø ble bekreftet her også likt store deler av regionen. Kantkorn under skare var ikke aktivt der jeg gravde. Kantkorn/beger ved bakken ble funnet her som ellers i regionen, låst under skarepakke bortsett fra der hvor det er helt tynt (omkring 20 cm) snødekke. Kan være lett å løse ut små skred i de hengene som har snø (få avgrensede heng). Faregrad 1 her i Fruvikdalen. For regionen: Kantkornlagene under og mellom skare blir vi kanskje ikke kvitt før til våren. Fokksnøflakene oppå som kan gi store skred er begrenset i utbredelse, og vil stabiliseres dag for dag så lenge det ikke kommer ny snønedbør. Det er usikkert hvordan kombinasjonen oppfører seg (kantkorn og fokksnø), men store skred kan ut fra dette være usannsynlige, og man kan vurdere å gå ned til faregrad 2. Forecast correct Riktig med faregrad 3 (til nå?) basert på de områder i regionen som har fått mest snø gjennom vinteren.

Tests

ECTP11@11cmQ2 Medium Videre slag ga ECTN22at41 cm Q2, oppå vindpolert skare/islag

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk i mykt fokksnøflak på nedføyket løssnø

Weather

No precipitation -12 °C 1 m/s 50% clouds

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Store deler av terrenget her ute har svært tynt snødekke med oppstikkende tuer og stein. Skare eller 5-10 cm bristende til bærende fokksnøflak med 10-20 cm kantkorn under (mot bakken). Enkelte heng har mer snø (se snøprofil). Et gjennomsnitt på 30 cm total snødybde er omkring 400 moh. Ned mot sjøen minker det til knapt 10 cm.

Snow Profile

3 cm F PP D, 8 cm P RG 0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D Iblandet noe hagl i toppen, 10 cm P- RG 0 mm D, 0.5 cm I IF, 2 cm P MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm P MFcr, 10 cm 4F/1F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr, 4 cm 4F DH 3 mm D Mellom steiner -12 °C @ 0 cm, -12.6 °C @ 3 cm, -12 °C @ 10 cm, -10.3 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -5.1 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 85 cm 1 tests connected to snow profile Innblåst NV-vendt heng 380 moh, bare få heng som er slik.

ObsID: 251774

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

25.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251983

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.