Avalanche forecast for Vest-Finnmark Wednesday 2021-01-20

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain with wind slabs. The wind slabs are overlying a persistent weak layer.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from north., change to strong breeze from the southeast during renoon.
-15 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-21 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

20.01.2021 kl. 10:59

540 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mest myke blokker. Noen harde blokker opptil 80 cm tykkelse. Jeg gravde snøprofil ved siden av skredbanen oppe til høyre.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Nedover skredet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot SØ

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S between 700 masl and 300 masl

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Observation

17. Jan 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 666 masl and ended at 542 masl Buried weak layer of faceted snow beneath a crust 50 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Usikkert tidspunkt. I terrenget nedenfor skredet drønnet det i kantkorn under tynn/svak skare som forplantet seg hørbart oppover på venstresiden av skredet sett nedenfra. Sannsynligvis naturlig utløst av innblåst snø over Laslettindryggen og ned i henget, bruddkant i tynnere snø nært toppen av henget.

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Drønn pga kollaps i vedvarende svakt lag av kantkorn under skare viser at det fortsatt kan være lett å løse ut skred. Skred kan bli store str. 3 i enkelte heng. Faregrad 2. Vind fra Ø i morgen torsdag vil blåse fokksnø inn i leheng mot SV-NV. Det er generelt tynnere snødekke i vest, men kantkornlag har blitt dannet i alle himmelretninger tidligere, og det forventes at det fortsatt er intakt under tynt skarelag også mot vest. Forventer en faregrad 3. På fredag varsles enda sterkere vind, men ingen ny nedbør, slik at det blir mindre snø å flytte på, og omtrent samme skredfare som torsdag. Forecast correct Skredaktivitet i helga i enkelte SØ-Ø vendte brattheng og drønn i dag bekrefter varslede skredproblemer og skredfare de siste dagene.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn med 20-100 m forplantning 500-650 moh

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D, 0.5 cm F PP 2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F PP 2 mm D, 100 cm 1F/P RG D God binding til underliggende skarelag, 2 cm P MFcr D, 0.5 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P MFcr D, 0.3 cm 4F FCxr 2 mm D, 1 cm K MFcr D Glatt skarelag, 100 cm P MFcr D Smeltepakke mot bakken. Noen løsere lag, men bærende over Ø vendt leheng 660 moh ved siden av skredet. Blokkene i skredet var tynnere enn fokksnøen i dette profilet. Ingen drønn på denne siden av skredet tyder på bærende fokksnø over kantkornlaget, som sikkert ikke var så utviklet her med dypere snø, som der det drønnet (se faretegn).

ObsID: 250996

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

20.01.2021 kl. 10:58

569 masl

Rasmus.Svensson (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen. Går gammelt skispor og når to skikjører går rett etter hverandre gikk det drønn i snøen.

ObsID: 250974

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

20.01.2021 kl. 09:27

15 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Skred fra sanns. lørdag har gått i hele topphenget omkring 800 moh i Koppartindgryta fra Olderbakkfjellet og V-over (ikke synlig på bildet). Bredde på over 500 m gir stort skred. Utløpslengde med stopp i bratthenget og enden av brattheng viser at det ikke har hatt stor kraft og tyder på mykt flak. Ser ikke ut til å ha trigget skred i kantkornlag lavere på fjellet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  N vendte fjellsider over Jøkelfjorden (Koppartindplatået).

Snow Cover

No snowdrift Dry Mindre snø og mye stein synlig i N- og V-vendt terreng sammenlignet med S- og Ø-vendt. Kom litt vind og ble lett snøfokk ut fra Koppartindplatået mens jeg skrev.

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen ferske skred å se i fjella omkring Jøkelfjorden. Et ferskt lite løssnøskred (ev. tynt mykt flakskred) på Laslettind S-side. SKRED FRA LØRDAG: Koppartindgryta - se bildetekst. Laslettind - middels størrelse, har ikke forplantet seg fra et avgrenset NØ-vendt heng der det samler seg mye snø på vær fra SV-NV og videre i bratt terreng mot N over Lillegryta.

ObsID: 250954

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

20.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251977

Vest-Finnmark / Alta

Snow

19.01.2021 kl. 10:21

158 masl

Ane@sibelco (*)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ane@sibelco

Avalanche Observation

19. Jan 10:24 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released SE-facing Avalanche release at 155 masl and ended at 351 masl Steep slope Lite løssnøskred naturlig utløst i renna, etter NV vind og nedbør i helgen. Stopper der terrenget flater ut.

ObsID: 250816

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

19.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251975

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

19.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251976

Vest-Finnmark / Alta

Snow

18.01.2021 kl. 11:39

408 masl

Johannes@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Johannes@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø og grei vinntrandport over skoggrensen.

ObsID: 250736

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

18.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251974

Vest-Finnmark / Alta

Snow

17.01.2021 kl. 19:25

529 masl

Runar@ANG (Unknown)

Snow Cover

Islag på toppen av snødekket som var 1cm tjukt ved 40moh som gradvis ble tynnere til ca 200 moh Ved ca 720 moh var det et hardere lag med snø dypt i snødekket med grove krystalliserte korn som gikk helt ned til bakken

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte Drønn på flata ved ca 550 moh

ObsID: 249692

Vest-Finnmark / Alta

Snow

17.01.2021 kl. 15:58

10 masl

Johannes@obskorps (***)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tenker det kan være at vi ikke har kritisk nok snømengde enda til å steppe det opp til en 3. Samtidig mildt så snøen setter seg fort. Det sagt, så er det obs obs spesielt der vinden har ladet. Det lukter litt svidd i tiden fremover. Forecast correct

Notes

Observerte rim i ytre strøk tidligere denne uken. Greide ikke å finne eller få noe utslag på her. Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes og kanskje grunne kan være at jeg ikke kom høyt nok.

ObsID: 249668

Vest-Finnmark / Alta

Snow

17.01.2021 kl. 14:14

367 masl

Johannes@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johannes@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW Virker som fokksnøen stabiliseres raskt i og med det er mildt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 11 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTP21@33cmQ1 Medium På 23 slag kollapser det i kantkornet som ligger under neste skarelag. W

Weather

Snow 0 °C 3 m/s from NW ↘ 90% clouds Bygevær. Kommer som regn eller sludd nede ved fjorden (0moh)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke noe stort drønn. 1

Avalanche Activity

17. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

11 cm F PP 2 mm M, 10 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F RG 1 mm D, 0.5 cm P MFcr, 1.5 cm F FC 1 mm D, 0.5 cm P MFcr, 17 cm 1F FC 2 mm D, 3 cm K MFcr, 6 cm 1F DH 3 mm D, 25 cm K MF 2 mm D, 1 cm I IF, 2 cm 1F FC 2 mm M -1 °C @ 0 cm, -1.2 °C @ 10 cm, -1.2 °C @ 20 cm, -1.2 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.9 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 70 cm, -0.4 °C @ 80 cm, 0 °C @ 86.5 cm

ObsID: 249667

Vest-Finnmark / Laslettind

Snow

17.01.2021 kl. 12:30

24 masl

Jon Vidar (Unknown)

Avalanche Observation

17. Jan 12:30 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 718 masl and ended at 634 masl Poor bonding between crust and overlying snow 50 cm high and 100 m wide fracture Lee side Nedenfor "Lillevarden". Kjent område for mulige utglidninger Dårlig sikt i området, så vanskelig å vurdere størrelsen eksakt. Mulig fjernutløst av skiløpere. Mange skiløpere i området som hørte drønn i snøen.

ObsID: 250707

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

17.01.2021 kl. 11:30

292 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot Ø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S between 600 masl and 300 masl Kantkorn under skare er funnet overalt i høyden 300-600 moh. Varierende hvor solid skaren oppå kantkornlaget er (i dagens snøprofil var skaren oppå tykk).

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 600 masl På Laslettindryggen bare små flak. Forventer større flak i større leheng omkring.

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Moist Ligger 20-30 cm ny snø som har kommet siden torsdag. Under 200 moh dannet ei mildværsskare i går lørdag, med nysnø oppå igjen. Over 600 moh mer vind i snøoverflaten, myke tynne små flak over nedføyket nysnø, sprakk opp inntil en meter fra skiene

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter en lang periode med ingen nedbør og svak faregrad 2 har vi nå siden torsdag fått snøvær og vind i fjellet. Ferske fokksnøflak kan være lett å løse ut både der de ligger på nedføyket nysnø, og på kantkorn under skare. Skred forventes å kunne bli middels store. Faregrad 2. Forecast correct

Weather

No precipitation Noen snøbyger gikk i fjella omkring. Lett snø

Danger Sign

Recent snowdrift 0ver 600 moh myke fokksnøflak over nedføyket nysnø

Whumpf sound To svake drønn 300-500 moh

Snow Profile

7 cm F PP M, 1 cm 1F MFcr M, 5 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 1F RG M, 4 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm M, 1.5 cm P MFcr, 10 cm 1F FC 2 mm M, 10 cm P MF/FCxr M Søkk på SØ vendt brei rygg

ObsID: 249614

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snow

17.01.2021 kl. 08:00

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 251973

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.