Avalanche forecast for Vest-Finnmark Tuesday 2020-12-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Some new snow, but generally stable conditions. Wind slabs in isolated areas are possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with new snow in combination with terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. tuesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Alta

Snow

01.12.2020 kl. 14:34

39 masl

Bjørn M (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørn M

Snow Cover

17 cm in total No snowdrift 17 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Kom mer enn meldt i indre Alta fjord. Det var sammenhengende snødekke over 100 moh før snøfallet.

ObsID: 243448

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

01.12.2020 kl. 12:23

639 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot vest ca 600 moh i Lillegryta. Været holder på å bli bedre.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mykt lite flak på glatt skare

Weather

Snow -4 °C 5 m/s from N ↓ 90% clouds Sludd nede ved fjorden. Vinden stilna og snøværet stoppet i ett-tida

Tests

ECTP3@5cmQ2 Poor

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Noen heng lå nysnøflak på glatt eldre solid skare. Der hvor snødekket er tykt, var det god binding mellom fokksnø og skaren under (ikke polert av vind og mildvær). Målte opptil 2,5 m snødekke i denne S-vendte fjellsida av Lillegryta.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker i myke fokksnøflak ved skiene gjennom skorpe fra kortvarig regnvær for noen dager siden. Sprekker i fokksnøen på glatt hard bærende eldre skare.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind fra nord og snøvær i formiddag har laget ferske myke nysnøflak i heng mot SV-Ø. Skred kan i enkelte større heng bli middels store og er lett å løse ut. Der hvor nysnøflak ligger på glatt eldre skare er de svært lett å løse ut. Fralandsvind, lite meldt nedbør i regionen og høy temperatur gir rask stabilisering av dagens flak som ligger på nedføyket nysnø. Men flak på glatt skare fra omkring 500 moh og oppover forventes å kunne være lett å løse ut også kommende dager. Det er litt løssnø tilgjengelig for vindtransport over i mer N-vendte heng, og nye flak kan dannes på glatt skare som i dag lå i snøoverflaten. Forecast too low

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 300 masl Ev. svært lett å løse ut små skred i noen heng. Jeg gikk bare i små heng der flak var små, men det er mye terreng her V i regionen og mot N med store heng og store henteområder (f.eks fra Øksfjordjøkelen).

Avalanche Activity

1. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

5 cm 4F+ DF D, 9 cm 4F- DF D, 50 cm P RG 0 mm D, 5 cm P MFcr D, 2 cm 1F-P MFcr 2 mm D, 20 cm K MFcr D, 5 cm 1F+ FCxr D 1 tests connected to snow profile S vendt leheng 660 moh med tykt snødekke (har vært snø siden første snøfall i oktober).

ObsID: 243441

Vest-Finnmark / Alta

Snow

29.11.2020 kl. 11:30

439 masl

Tore K (Unknown)

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from SE ↖ 60% clouds Pent vær og svært lite vind. Kom noen få reindråper når vi var nede ca kl 13

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Skar over et lantkorn lag mot bakken. 0 til 50 cm over dette med omdannet og vindtransportert snø. Tynt lag med skare på toppen 5-8 mm

Avalanche Danger Assessment

1 Low Svært lav skredfare Må store endringer til før skredfaren øker.

Notes

Fra dagens tur for å prøve ny varsom regops.

Avalanche Activity

29. Nov. During the day No avalanche activity

ObsID: 243159

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

28.11.2020 kl. 11:00

825 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Sett vestover omkring skoggrensa før man kommer opp i Koppartindgryta (Tverrbotn).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Koppartindgryta er ofte skjermet for vinden. Fjellsida er SØ vendt. Obs-tur går opp ryggformasjoner midt i bildet.

Weather

No precipitation 1 m/s + 3-4 grader i går kveld nede ved fjorden ga fuktig snø og takras. Ved midnatt ble det minusgrader igjen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Tynn skareskorpe på snøoverflaten opp til 600 moh. I fjellet litt løssnø i leheng mot S-Ø. Noen mer vindutsatte steder var det bristende skare med glatt overflate (løsere snø under). I mye av fjellet er snødekket utblåst ned til eldre solid skare mot bakken, og steiner og rabber stikker opp.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Very difficult to trigger E, SE, S Noen flak i svært bratt terreng mot Koppartindplatået 700-800 moh. Ingen tegn til ustabilitet.

Avalanche Activity

28. Nov. During the day No avalanche activity

ObsID: 243036

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.