Avalanche forecast for Vest-Finnmark Wednesday 2019-05-29

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally stable conditions. Relatively high temperature may cause small, wet avalanches. Be aware of the risk of cornices breaking.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-1 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
0 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

28.05.2019 kl. 16:00

900 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Det skya over utover ettermiddagen.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Fint vArmt klarvær første del av dagen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Snøgrense

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er generelt eit stabilt snødekke. Nokre mindre våte laussnøskred kunne truleg gå naturleg og var mogleg å utløyste i bratte heng i dag. Sidan det kun gjeldt dei brattaste henga og skred ville bli relativt små, var faregrada lav. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl I dag kunne det gå våte laussnøskred i bratte heng, men med avgrensa storleik.

Avalanche Activity

28. May. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 400 masl Eg har ikkje vore i området anna enn i dag, så er usikker på om skreda er ferske. Men det hadde gått våte laussnøskred, hovedsakelig str 1 (enkelte større), i nokre heng.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Sidan tidleg på morgonen steig temperaturen med ca. 8-9 grader, men med relativt stabilt snødekke betyr ikkje det veldig mykje.

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet På turen i dag var det i hovudsak våt grovkorna smelteomdanna snø frå botn til topp. Høgast oppe i nordsider var det eit tynt lag med snø som var litt meir finkorna, men fuktig/våt. Innsynking ski var omlag 5 cm, og det varierte mellom å vere fin slusj (oppe) og suge/lugge føre (700 moh og ned). Vinden tørka litt ut snøen på dei mest utsette stadane i høgda, utan at den fraus. Snøgrensa varierer ganske mykje i landsdelen (Tromsø-altaeidet). Det generelle inntrykket mitt er at snøgrensa er lavare dess lenger ut mot kysten du kjem (har vore mest snø der), men eksposisjon har også mykje å sei. Der det har vore lite snø (bratte sider og avblåste ryggar) kan det vere bart til fjelltopphøgde, men andre stadar kan der vere samanhengande snø ned til 100 moh. Om ein skal generalisere er snøgrensa på ca. 200 moh på kysten, og på 300-400 moh lenger inne.

Weather

No precipitation 15 °C Har kjørt tur-retur Tromsø-Alteidet siste døgnet. Natt til tirsdag var det modnattsol og klarvær, med ca. 4 grader ved havnivå dei fleste stadar. På dagen i dag var det sol og varmt, opptil 15-16 grader. Utover ettermiddagen kom det ein del skyer, og iallefall i kåfjord og innerst i storfjorden var det kraftige regnbyger på kveldinga. Heilt ytterst på kysten, på Skjervøy, såg det ut til å vere sol heile kvelden.

ObsID: 195848

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.