Avalanche forecast for Vest-Finnmark Friday 2019-03-15

3
Considerable
Published:

Wind slabs are still unstable and new may form during the day. Persistent weak layers exist and can be affected by a skier. Avalanches are easiest to trigger with the treeline where overlaying snow are soft, and harder to trigger over the treeline, since the overlying snow is hard. Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Moderate gale from south., change to strong breeze from the south during the evening.
-16 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to breeze from the southwest during the evening.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

15.03.2019 kl. 09:02

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186398

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

14.03.2019 kl. 16:36

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

14. Mar 16:38 (+01:00) - 13. Mar 16:38 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Low additional load N. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, Utløst med Gas-C

ObsID: 186226

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

14.03.2019 kl. 16:36

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vind fra sør, men avtagende. Ikke mye transport av snø. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes roligere værforhold neste døgn. .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 186227

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

14.03.2019 kl. 13:50

656 masl

Vevo (Unknown)

Tests

CTN Good Løsnet ikke med Ct test måtte brekke ut med spade.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 20% clouds

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

14. Mar 13:53 (+01:00) Glide avalanche 1 - Small Released by explosives S-facing Bowl Sprengte 3 ladninger, gikk et lite skred som stoppet raskt.

ObsID: 186188

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

13.03.2019 kl. 15:50

3 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Skillefjord (200moh) kl 15:50 Snøfokk i øyeblikket.

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Sørlig stiv kuling, stor transport av snø over heng . FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes ikke minkende vind i timene fremover .

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

14. Mar 16:35 (+01:00) - 13. Mar 16:35 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release N. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes,

ObsID: 186223

Vest-Finnmark / Skillefjord

Snow

13.03.2019 kl. 15:45

6 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Only material damage Road

Avalanche Observation

13. Mar 15:45 (+01:00) Snø på FV. 883 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 883 mellom 13.03.2019 kl. 15:45 og 14.03.2019 kl. 12:25.

ObsID: 186200

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

13.03.2019 kl. 14:30

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Foreløpig rolige værforhold . Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra sør, opptil stiv kuling og transport av snø i nordvest fjellsider. .

ObsID: 186012

Vest-Finnmark / HAMMERFEST

Snow

13.03.2019 kl. 13:15

206 masl

Vegard (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab)

Weather

10 m/s from SW ↗

ObsID: 185989

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

13.03.2019 kl. 13:11

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185987

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

13.03.2019 kl. 12:00

860 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Mot Ø 700 moh

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Vind fra SØ-S ga noe snøfokk ned i NV-NØ vendte heng. 500-1000 moh var det skytende sprekker der hvor øverste 5-15 cm var mer vindpåvirket enn dypere. På 900 moh var det god binding mellom nyere snø og mildværsskaren i bunn. 0-300 moh var det noen drønn, kollaps i kantkorn mellom tynt skarelag og eldre skare mot bakken, løs snø og myke fokksnøflak oppå. Tykkere snødekke innblåst fra NV tidligere ga ingen faretegn, men så noen dager gammel bruddkant i S-helling.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ferske fokksnøflak sprekker lett opp. Kantkorn over skare, og i nedre halvdel av fjella kombinert med et tynt skarelag oppå, kan gi store skred. En sterk faregrad 2.

Danger Sign

Whumpf sound

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW below 800 masl Ser ut til at S-hellinger har hatt mest skredaktivitet, men kan ikke utelukke andre himmelretninger. Usikkert hvor høyt det har blitt dannet kantkorn, men 900 moh var det god binding mellom skare og overliggende fokksnø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW

ObsID: 186099

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snow

13.03.2019 kl. 09:30

218 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jvp Comment:  Tatt nær rygg. Ingen typiske svake lag, fant heller ikke lag med hagl i dette området

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds bemerker at skydekke, vindstyrke og -retning er fra nå kl 15:10. Da dette har endret seg ut over dagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt dekke, med ubunden snø på toppen. vinden har øket på kl 15:30. Gir påbygg i sektor N Det er meldt vind fra S. Ligger nok nærmere FG 2 ellen FG3

Tests

ECTN23@31cmQ3 Good

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 100 masl

ObsID: 185995

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

12.03.2019 kl. 14:05

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør-vestlig, lokalt tette snøbyger . FV114 Kjerringholmen - Hønseby er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbørsaktivitet og rolige værforhold neste døgn .

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185814

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

12.03.2019 kl. 12:30

326 masl

aslak (Unknown)

Notes

Lite/ingen vind i snøen nedenfor tregrensa. Sørlig heng rett ovenfor tregrensa var det 5-10cm nysnø over hardt fokksnølag. Prøvde å påvirke kantkornlag under fokksnøen, men fikk ingen respons.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow

Avalanche Problems

Difficult to trigger

ObsID: 185816

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.