Avalanche forecast for Vest-Finnmark Sunday 2019-03-10

2
Moderate
Published:

Use caution on slopes recently loaded with wind slabs. Large avalanches is not very likely but can in some cases be triggered by high additional loads. 

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-18 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

10.03.2019 kl. 19:01

418 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Opptil 2 m bruddkant. Tynnere videre mot venstre - sannsynligvis utløst der.

Incident

Fra iFinnmark: "Søndag formiddag var Gøran Magne Johnsen‎ på scootertur ved Risholla i Mathisdalen i Alta. Der kom han over et relativ fersk snøskred i en skråning like ved scooterløypa. Spor på stedet viser at en snøscooter har kjørt opp skråningen, men det er uvisst om det var kjøretøyet som uløste skredet. Det er skumle greier og kan skje der man minst venter det. Løypa går bare 20–30 meter fra skredet, sier han. Han anslår snøskredet å være mellom 40 og 50 meter bredt." Snow Did not affect anything Snowmobile Nettartikkel på iFinnmark mandag

Avalanche Observation

10. Mar 12:00 Dry slab avalanche 3 - Large Triggered by snowmobile SE-facing Avalanche release at 495 masl and ended at 449 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 100 cm high and 50 m wide fracture Lee side Risholla Hentet fra Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161333009115570&set=gm.1206484239505571&type=3&theater . Og sjekket på obstur dagen etter (mandag).

ObsID: 185438

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

10.03.2019 kl. 15:04

98 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Det løsnar litt solvendt
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jan Helge@SVV

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Opptil 20-30 cm nysnø. Opptil ca 500 meter virke det som om det er eit skarelag inne i folksnølagpakken. Det er kantkorndanning rundt skarelaget. Mulig skredaktivitet meldt inn tidligere i dag løsna på dette laget. Høgere til fjells har eg ikkje funne samme lag og forholda virkar meir stabile. Naturleg utløyste skred frå tidligere i dag er nok trigga av lausnøskred fra overliggende terreng

Weather

No precipitation 3 m/s 10% clouds

Tests

CTH21@60cmQ2 Medium Bryter over skarelag i begynnende kant

ObsID: 185392

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snow

10.03.2019 kl. 14:27

736 masl

Hvitblikk (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

Avalanche Problems

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen drønn lenger ned. Sist hørt på ca 400moh

Tests

CTV@40cmQ2 Poor Brudd ved utsaging. To brudd. Ett lite q3 midt i fokksnøen, og q2 mellom skare og fokksnø. 40 cm ned

ObsID: 185379

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

10.03.2019 kl. 11:37

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185334

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snow

10.03.2019 kl. 11:00

304 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jonas Comment:  Spesielt med et tynt lag med hagl mitt i stabil fokksnø.

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mix med hagl i løssnø. Dekker et avblåst på rygger.

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from NE ↙ Ser at bygene kommer inn fra Nv og går i hovedsak over Sørøya.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt vær har gjort sitt til at det har satt seg litt. Løst ved de 20 første cm. Trolig lite tyngde oppå til å trigge lag som ligger i fokksnø Det ligger ubunden snø i leområder. Stemmer godt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 0 masl Er et tynt lag i fokksnø, med i hovedsak hagl. Flere tester vil avgjøre om laget representerer området eller bare denne skråningen

Danger Sign

Large snowfall Er ca 20 cm ubunden snø, i hovedsak i søkk og renner i sider sektor S. Griet å være obs på om det skulle komme vind.

Tests

ECTN26@24cmQ3 Good 24 cm er avstand fra første brudd ved 75 cm, er 42 cm fra toppen av profil. Meget smalt brudd, stor andel av hagl i bruddet.Dette laget vil kunne vedvare som et svakt lag. Bør finne samme laget flere steder, for å kunne si at det representerer området og ikke bare skråning ved testgrop.

ECTN8@18cmQ3 Poor Mykt lag over, er snøen som i seg selv gir etter. Stor variasjon i bruddkant

Avalanche Activity

10. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185372

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

10.03.2019 kl. 10:14

98 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Skred tunge omlag 100m ut på flatt vatn
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV

Avalanche Activity

10. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 400 masl Ferske skred i sørside. Uvisst om det er gått i fersk innblåst snø eller i djupare kant. Opptil str 2.5 kanskje str 3

ObsID: 185389

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

09.03.2019 kl. 14:50

378 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål Andersen Comment:  Tok en stabilitstest i ca 25 gr helning. Blokka var ca h45xb30xl90 cm og undetlaget mot gammel skare kollapset men gled ikke ut etter 6 slag fra albu. Ser ut som snøen har tørket ut etter regnværet for ca 2-3 uker siden med påfølgende kulde .Laget mot gammel skare virker ustabil. Det er observert flere drønn i området de siste dagene.
ObsID: 185215

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

09.03.2019 kl. 14:30

417 masl

Tore K (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tore K Comment:  Høyeste bruddkant var ca 0,5 m. Mye terreng omkring som er brattere enn 30 grader men oppserverte ingen andre skred

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

from N ↓ 95% clouds Det har ikke kommet nedbør på 2 dager men endel vind fra nord og Nø.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

9. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger S. Between 400 masl and 400 masl Fjernutløst på tur opp. Sannsynligvis utløst når vi gikk på flata over rasstedet. Mye vind fra nord over stedet raset ble utløst. Ny inneblåst fokk sny antatt årsak.

ObsID: 185251

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

09.03.2019 kl. 13:57

371 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hvitblikk Comment:  Brøt i øverste svake lag
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hvitblikk

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere små drønn i skogen, store over skoggrensen.

Tests

CTV@65cmQ3 Bryter i lite lag med kantkorn 3-5 cm. Små krystaller. Lag over skare og under fokksnø. Q3 Samme side som stort drønn. Snødybde 190

ObsID: 185238

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

09.03.2019 kl. 13:13

416 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Ser ut som det byrjar å bli danna litt kantkorn i overgang fra smelt pakke.

Snow Cover

Some snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Weather

Snow -5 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøbyger og det blir flytta litt snø oppe i høgda

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det sprekker litt opp i nysnøflak, men lokalt og ikkje veldig utbredt.

Tests

ECTP22@41cmQ2 Medium

ECTN21@35cmQ3 Good

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185201

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 11:27

163 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  180 moh, omkring skoggrensa: Det er her dannet en tynn bristende skareskorpe 20 cm ned i snødekket, med 5 cm løs snø F under, oppå smeltepakken. I det løse laget mellom tynn skare og smeltepakke: runda korn og begynnende kant, 0,5 til 0,7 mm. Sannsynligvis begrenset utbredelse, ikke funnet videre oppover mot Laslettind, ikke funnet på Stortind forrige obstur, og liten skredaktivitet under siste snøfall og vind fra NV.

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Vinden har herja med mye av løssnøen i fjellet. Fortsatt mye tørr løssnø i søkk og skjermede terrengformasjoner.

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE Fra E6 Langfjordbotn - Alta fredag var det bare to synlige bruddkanter (på N-sida av Langfjorden), sannsynligvis fra NV-været på onsdag. Pluss noen få tørre løssnøskred str. 1 i svært bratte heng. Dette er få skred ut fra hva man kunne forvente ut fra vær og snømengde, og tyder på god binding til eldre snø, og liten/ingen utbredelse av svake lag utover nedføyket løssnø under fokksnøflak.

ObsID: 185099

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

09.03.2019 kl. 09:25

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nord østlig, opptil frisk bris, enkelte snøbyger i kystnære områder. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose neste døgn. .

ObsID: 185078

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

08.03.2019 kl. 08:37

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184842

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:31

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold. Klart og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 184834

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

08.03.2019 kl. 07:30

290 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål Andersen Comment:  Ingen skredaktivitet over Fv 77 Tverrfjord til klubben
ObsID: 184867

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

07.03.2019 kl. 13:19

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

7. Mar 13:41 - 6. Mar 13:41 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig i brattheng

ObsID: 184651

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

07.03.2019 kl. 13:19

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold men fortsatt tette snøbyger i langs kysten. Alle skredfarlige. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn..

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 184652

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

07.03.2019 kl. 10:18

516 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Lite vind i snøen nede i åpning i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Noe vind i snøen har dannet bølger og innblåste heng omkring skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Snødekket oppe i fjellet
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -15 °C 1 m/s from NW ↘ 4% clouds

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøen stabiliserer seg under rolige vindforhold i dag, men fortsatt mulig å løse ut flakskred, særlig i heng mot S-Ø. Fjernutløsning er mulig. Skred forventes å være str 1-2. Faregrad 3 Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 1 drønn med bruddforplantning 50-100 m. Se stabilitetstest

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes E, SE, S above 100 masl

Tests

CTM12@10cmQ2 Medium Drønn med 50-100 m bruddforplantning her

CTH26@80cmQ2 Good Fortsatte slagene. Brudd i 5 cm 1F kantkornlag str 1mm over skare. Dypt begravd, lite utviklede kantkorn, og ikke noe aktivt skredproblem nå.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S

Snow Profile

10 cm F+ DF 0 mm/0 mm D, 8 cm F DF 0 mm/0 mm D, 61 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile 520 moh i liten dal som har fått noe innblåst snø de siste dagene. Drønn med bruddforplantning 50-100 m i nedføyket løssnø på 10 cm dyp. Kantkorn nede ved smeltepakke lite utviklet.

ObsID: 184620

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snow

07.03.2019 kl. 07:56

9 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Like dyp snø nede ved fjorden nå som før mildværet

ObsID: 184575

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord

Snow

07.03.2019 kl. 01:00

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Mar 01:00 Snø på FV. 19 løsnet fra ur >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 185095

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.