Avalanche forecast for Vest-Finnmark Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

Use caution on slopes loaded with wind slabs after snow storm earlier this week. Large avalanches is not very likely but can in some cases be triggered by high additional loads. 

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation, up to 7 mm in the most exposed areas.
Breeze from northeast.
-17 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-18 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

09.03.2019 kl. 14:50

378 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål Andersen Comment:  Tok en stabilitstest i ca 25 gr helning. Blokka var ca h45xb30xl90 cm og undetlaget mot gammel skare kollapset men gled ikke ut etter 6 slag fra albu. Ser ut som snøen har tørket ut etter regnværet for ca 2-3 uker siden med påfølgende kulde .Laget mot gammel skare virker ustabil. Det er observert flere drønn i området de siste dagene.
ObsID: 185215

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

09.03.2019 kl. 14:30

417 masl

Tore K (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tore K Comment:  Høyeste bruddkant var ca 0,5 m. Mye terreng omkring som er brattere enn 30 grader men oppserverte ingen andre skred

Avalanche Activity

9. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger S. Between 400 masl and 400 masl Fjernutløst på tur opp. Sannsynligvis utløst når vi gikk på flata over rasstedet. Mye vind fra nord over stedet raset ble utløst. Ny inneblåst fokk sny antatt årsak.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

from N ↓ 95% clouds Det har ikke kommet nedbør på 2 dager men endel vind fra nord og Nø.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 185251

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

09.03.2019 kl. 13:57

371 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hvitblikk Comment:  Brøt i øverste svake lag
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hvitblikk

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere små drønn i skogen, store over skoggrensen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Tests

CTV@65cmQ3 Bryter i lite lag med kantkorn 3-5 cm. Små krystaller. Lag over skare og under fokksnø. Q3 Samme side som stort drønn. Snødybde 190

ObsID: 185238

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

09.03.2019 kl. 13:13

416 masl

Jan Helge@SVV (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Ser ut som det byrjar å bli danna litt kantkorn i overgang fra smelt pakke.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøbyger og det blir flytta litt snø oppe i høgda

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det sprekker litt opp i nysnøflak, men lokalt og ikkje veldig utbredt.

Weather

Snow -5 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds

Snow Cover

Some snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Tests

ECTP22@41cmQ2 Medium

ECTN21@35cmQ3 Good

ObsID: 185201

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 11:27

163 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  180 moh, omkring skoggrensa: Det er her dannet en tynn bristende skareskorpe 20 cm ned i snødekket, med 5 cm løs snø F under, oppå smeltepakken. I det løse laget mellom tynn skare og smeltepakke: runda korn og begynnende kant, 0,5 til 0,7 mm. Sannsynligvis begrenset utbredelse, ikke funnet videre oppover mot Laslettind, ikke funnet på Stortind forrige obstur, og liten skredaktivitet under siste snøfall og vind fra NV.

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Vinden har herja med mye av løssnøen i fjellet. Fortsatt mye tørr løssnø i søkk og skjermede terrengformasjoner.

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE Fra E6 Langfjordbotn - Alta fredag var det bare to synlige bruddkanter (på N-sida av Langfjorden), sannsynligvis fra NV-været på onsdag. Pluss noen få tørre løssnøskred str. 1 i svært bratte heng. Dette er få skred ut fra hva man kunne forvente ut fra vær og snømengde, og tyder på god binding til eldre snø, og liten/ingen utbredelse av svake lag utover nedføyket løssnø under fokksnøflak.

ObsID: 185099

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

09.03.2019 kl. 09:25

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nord østlig, opptil frisk bris, enkelte snøbyger i kystnære områder. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose neste døgn. .

ObsID: 185078

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

08.03.2019 kl. 08:37

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184842

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

08.03.2019 kl. 07:31

masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold. Klart og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 184834

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

08.03.2019 kl. 07:30

290 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål Andersen Comment:  Ingen skredaktivitet over Fv 77 Tverrfjord til klubben
ObsID: 184867

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

07.03.2019 kl. 13:19

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

7. Mar 13:41 - 6. Mar 13:41 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig i brattheng

ObsID: 184651

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

07.03.2019 kl. 13:19

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold men fortsatt tette snøbyger i langs kysten. Alle skredfarlige. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn..

ObsID: 184652

Vest-Finnmark / ALTA

Snow

07.03.2019 kl. 10:18

516 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Lite vind i snøen nede i åpning i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Noe vind i snøen har dannet bølger og innblåste heng omkring skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Snødekket oppe i fjellet
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

7. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 1 drønn med bruddforplantning 50-100 m. Se stabilitetstest

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøen stabiliserer seg under rolige vindforhold i dag, men fortsatt mulig å løse ut flakskred, særlig i heng mot S-Ø. Fjernutløsning er mulig. Skred forventes å være str 1-2. Faregrad 3 Forecast correct

Weather

No precipitation -15 °C 1 m/s from NW ↘ 4% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes E, SE, S above 100 masl

Tests

CTM12@10cmQ2 Medium Drønn med 50-100 m bruddforplantning her

CTH26@80cmQ2 Good Fortsatte slagene. Brudd i 5 cm 1F kantkornlag str 1mm over skare. Dypt begravd, lite utviklede kantkorn, og ikke noe aktivt skredproblem nå.

Snow Profile

10 cm F+ DF 0 mm/0 mm D, 8 cm F DF 0 mm/0 mm D, 61 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile 520 moh i liten dal som har fått noe innblåst snø de siste dagene. Drønn med bruddforplantning 50-100 m i nedføyket løssnø på 10 cm dyp. Kantkorn nede ved smeltepakke lite utviklet.

ObsID: 184620

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snow

07.03.2019 kl. 07:56

9 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Like dyp snø nede ved fjorden nå som før mildværet

ObsID: 184575

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord

Snow

07.03.2019 kl. 01:00

9 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Mar 01:00 Snø på FV. 19 løsnet fra ur >200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 185095

Vest-Finnmark / KVALSUND

Snow

06.03.2019 kl. 23:30

45 masl

Taguleng (Unknown)

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from S ↑ 30% clouds

Tests

ECTN14@35cmQ2

ObsID: 184628

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

06.03.2019 kl. 17:08

25 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgnet. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stort snøfall.

ObsID: 184523

Vest-Finnmark / Stortind

Snow

06.03.2019 kl. 13:20

633 masl

Hvitblikk (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2-3 mindre kollapser i snødekket i skogen. 1 veldig stort drønn over skoggrensen. Radius 20 meter kanskje

ObsID: 184487

Vest-Finnmark / LOPPA

Snow

06.03.2019 kl. 12:25

577 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Pål Andersen Comment:  Middagstind ( vestvendt ) etter snart 3 døgn med polare lavtrykk fra nord/nordvest.Mye av snøen er blåst vekk.Ingen skredaktivitet ennå
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Pål Andersen Comment:  Middagstind sist helg før polare lavtrykk satte inn

Weather

ObsID: 184472

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

06.03.2019 kl. 11:32

226 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

6. Mar 11:39 - 5. Mar 11:39 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre bakkesig

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Polart lavtrykk har passert i natt med stort snøfall og sterk vind fra nordlig kant. To strekninger fortsatt stengt pga skredfare, gjelder Fv19 Lerresfjord og Ev6 Stokkedalen. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes lettere værforhold neste døgn, fortsatt enkelte snøbyger og opptil stiv kuling fra nord/nord-vest utsatte steder.

ObsID: 184446

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snow

06.03.2019 kl. 09:30

304 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jvp Comment:  Tatt nær rygg, så noe avblåst

Avalanche Activity

6. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Large snowfall Kommet ca 40 cm nysnø siste 24 timer. Mye vind har gitt påbygning i S-SØ.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Pga vind ligger tørr løssnø i søkk og på lesiden. Rygger og koller avblåst. Vinden har gitt påbygg i S-SØ

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stor påbygning i S-SØ. Flere svake lag i profil. Været gir fortsatt påbygning Det er ventet mer snø og vind fra NV

Weather

Snow -8 °C 8 m/s from N ↓ 100% clouds Går i byger.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 0 masl

ObsID: 184486

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.