Avalanche forecast for Vest-Finnmark Sunday 2019-02-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Use caution on slopes recently loaded with wind slabs. Large avalanches are not very likely but can in some cases be triggered by high additional loads. 

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Gale from southeast., change to strong gale from the southeast during the afternoon.
-20 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong gale from southeast.
-20 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

03.02.2019 kl. 13:11

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig opptil stiv kuling lokalt, lite transport av snø . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 179006

Vest-Finnmark / Alta

Snow

03.02.2019 kl. 12:15

529 masl

Arne@regobs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Arne@regobs

Weather

-16 °C from SE ↖ 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Generelt vindpåvirka snødekke over tregrensa, med stort sett brytande skare. Berande skare på enkelte vindutsatte område. Svake drønn på berande skare over tynt snødekke i høgda, tyder på utvikling av kantkorn i området.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enkelte svake drønn på avblåste parti med tynt snødekke over tregrensa.

ObsID: 179003

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snow

03.02.2019 kl. 10:02

9 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt inntrykk for regionen ut fra de siste dagene: Det ligger fokksnøflak oppå løsere nedføyket snø i heng i alle himmelretninger, de ferskeste fokksnøflakene mot N-NV. Det er vanskelig å løse ut fokksnøflakene, og eventuelle skred forventes å bli str. 1 til 2. Snødekket i store deler av fjellet i regionen er slipt ned av vind, men i Finnmarksalpene/Øksfjordhalvøya og andre deler av regionen hvor fjella er høye og bratte med botner og søkk, vil disse fokksnøflakene være til stede i "noen" heng. Det gir en svak faregrad 2. Selv om det blir lite vind og været er stabilt kaldt kommende dager, vil fokksnøflakene oppå løsere snø gjøre at kategoriene "vanskelig å løse ut" i "noen" heng passer best. Fortsatt en svak faregrad 2. Omvandling til kantkorn der snødekket er tynt går sin gang, men vil nok ikke gi høyere skredfare før et nytt snøfall.

ObsID: 178964

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

03.02.2019 kl. 08:43

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). S-SØ 15-18 m sek.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vindstyrken heile dagen. .

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften, Kan ikke se noen skredaktivitet.

ObsID: 178953

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

02.02.2019 kl. 15:25

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig, lokalt opptil sterk kuling. Lite transport av snø. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn. .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178866

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snow

02.02.2019 kl. 09:35

218 masl

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jonas Comment:  Ser at fjellside mot S er blåst nesten bar. Til venstre fjellet Tyven.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jvp Comment:  Tatt nær søkk, for å få litt dypde. Meget stabilt topplag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Very difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, NW above 0 masl Er få bratte heng som er utsatt.

Weather

No precipitation -8 °C 15 m/s from S ↑ 20% clouds Vært vind av styrke 12-15 ms de siste dagene. Så og si alt av ubunden snø er blåst bort eller pakket sammen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Sterk vind fra S i vel 24 timer, det som var løst er nå vindpakket og hardt. Lite eller ingen ubunden snø igjen i terrenget. Slik været er nå blir snødekke mer stabilt. Det må komme nedbør. Forecast correct Det er for høyt, vind har stabilisert snødekke

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snø som var ubunden, er pakket sammen eller blåst på havet. Til tross for ca 14 ms er det ikke noe snøfokk av karakter. Litt snøfokk i enkelte partier når fallvind treffer. Det er ikke mer ubunden snø å blåse på.

Danger Sign

No signs observed Mye vind fra SØ, ingen eller lite ubunden snø

Tests

ECTP26@47cmQ3 Good Vindpakket hardt på toppen. Samme laget er tynnere ved kanten av koller

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 178836

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

02.02.2019 kl. 09:15

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig vind 15-18 m sek.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt mye vind fra sør 15-18 m sek..

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178794

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

01.02.2019 kl. 14:57

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sørlig stiv kuling, lite transport av snø.. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178722

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

01.02.2019 kl. 09:46

472 masl

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Fra Fruvikdalen opp mot S
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Tynne små fokksnøflak med kantkorn str. 1 mm under
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnulf@ObsKorps Comment:  Oppe på fjellet, foto tatt mot SV
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Weather

No precipitation -9 °C 2 m/s from SE ↖

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket i fjellet og mye av skogen er herjet av vind. Veksler mellom gammel skare og fokksnø, og enkelte steder har vinden slipt vekk fokksnøen ned til løsere snø (ruflesnø). Der hvor snødekket er tynt, har det blitt dannet kantkorn. Små fokksnøflak oppå kantkorn sprekker opp under skiene (liten forplantning). Der hvor det er tykkere fokksnøflak skjer ikke omvandlingen til kantkorn. Vanskelig å løse ut skred i dette. Faregrad 2 Kulde spiser opp snødekket der det er tynt, og kantkorn kan gi dårlig underlag for neste snøfall. Snøoverflaten nå er så vekslende at det vil hindre skred I å bli store. Fortsatt faregrad 2 Forecast correct

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Skare, fokksnø og avblåst i fjellet. Enkelte utsatte steder i regionen er det moderat snøfokk. Vind sliper på fokksnøen.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

0.1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 2 cm K RG 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 2 mm/0 mm D, 7 cm P MFcr 0 mm/0 mm Typisk snødekke der det er tynt. Enkelte små overflaterim-krystaller, kun i le for SØ vind i det siste. Omvandling til kantkorn har gått sin gang i kulden, men er låst av overliggende skare og hard fokksnø. Noen steder brister øverste fokksnølag, eller har hul lyd. Liten evne til forplantning gjør at ev. skred vil bli små.

ObsID: 178690

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snow

01.02.2019 kl. 08:58

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Langfjord-Isnestoften (300moh) kl 08:58 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite oppsamling av snø i fjellsida.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende vind fra sør 15-18 m. .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178649

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snow

31.01.2019 kl. 12:57

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Minkende vind og snøfokk.. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre vind i vente neste døgn .

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178545

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

31.01.2019 kl. 12:45

624 masl

Pål Andersen (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Pål Andersen Comment:  Midagstinden i Øksfjord er nesten avblåst for snø etter over en uke med sørøst kuling.De to rennen til venstre på bildet blir under sikre forhold brukt til topptur Renna eller søkka til høyre på bildet er svært skredutsatt,og brukes kun under extremt stabile forhold seint på våren. Det var hær stor skredet gikk i påsketider forrige vinter og tok med seg ei hytte som var bygd for ca 50 år sia

Weather

ObsID: 178546

Vest-Finnmark / Loppa

Snow

31.01.2019 kl. 12:35

678 masl

Bergsfjordlodge (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Bergsfjordlodge

Snow Cover

50 cm in total Elevation of new snow 0 masl Wind slab (hard slab) Vindherja. Kantkorn mot bakke der det er tynt snødekke. Skål.

ObsID: 178580

Vest-Finnmark / Kløfta

Snow

31.01.2019 kl. 09:30

291 masl

Viddekongen (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Sprekker i snøen utløst av observatør. Nordvendt helling.

ObsID: 178617

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.