Avalanche forecast for Tromsø Monday 2021-01-25

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

If you as a skier are looking for continuous and good snow for skiing, be aware that this is typically where the avalanche problem will be present and easy to trigger. Remote trigger is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-20 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-14 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

25.01.2021 kl. 23:31

3 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C Buvika (0moh) kl 23:32 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7764 Krakan - Buvikvoll,

ObsID: 251845

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

25.01.2021 kl. 18:37

15 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C Oldervikdalen (100moh) kl 18:38

ObsID: 251818

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

25.01.2021 kl. 18:33

12 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C Åslande (0moh) kl 18:34 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 251817

Tromsø / Tromsø

Snow

25.01.2021 kl. 14:25

518 masl

Kristoffer@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Det som kommer ned er ikke mye påvirket.

Weather

Snow 0 m/s 100% clouds Kommet ca. 10-15 cm nysnø på markert punkt iløpet av siste 24 timene.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 251814

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

25.01.2021 kl. 08:08

7 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -8 °C Sjursnes (0moh) kl 08:09

ObsID: 251726

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

25.01.2021 kl. 07:55

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:55

ObsID: 251725

Tromsø / Karlsøy

Snow

24.01.2021 kl. 15:23

274 masl

(Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen. Dårlige bindinger i fokksnøen. 250-350moh. Skedproblem kan mulig finnes noen steder lavere enn angitt i varsel.

Weather

-10 °C

Snow Cover

Wind slab (hard slab)

ObsID: 251800

Tromsø / Tromsø

Snow

24.01.2021 kl. 15:00

370 masl

Anja (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Anja Comment:  Lite snø, men en del fokkskavler og vindpåvirket snø

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindpåvirket skarelag, kraftige drønn, mye "luft" under skarelaget. Snøen sprekker opp rundt beina - gjennomslagsføre.

Weather

No precipitation -10 °C 1 m/s from SE ↖ 10% clouds Kaldt og klart vær

Snow Cover

0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Varierende mengde med snø. Vindpåvirket fokksnø. Lite snø.

ObsID: 251654

Tromsø / Tromsø

Snow

24.01.2021 kl. 12:00

346 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  andrea@regobsTroms Comment:  Kratt og sol
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  andrea@regobsTroms Comment:  Frank har hatt det gøy. Mange rygger er avblåste. Vinden har også dratt ned gjennom søkkene. Stor variasjon i snøkvalitet: hard bærende skare, gjennomslag, og iblandt (sjelden) litt fin ubunden snø.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vi hadde flere store drønn i denne fjellsiden. Hørtes ut som at det gikk langt og raskt. Knivhardt flak på kantkorn. Stor variasjon i tykkelse over korte avstand.

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s Stille og pent. Når vi kom opp på ryggen blåste det surt.

Snow Cover

Generelt svært lite snø. Generelt svært mye kratt.

ObsID: 251642

Tromsø / Karlsøy

Snow

24.01.2021 kl. 12:00

501 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sofia@regobsTroms Comment:  Veldig lite snø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sofia@regobsTroms Comment:  Over 550 blanding av sastrugi og avblåst nesten ned til isskare.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere drønn fra 300 møh opp til 600 hvor det ligger et hardt flak med fokksnø.

Snow Cover

Under tregrensen veldig tynt lag med isskare med et tynt lag kantkorn opp på. Ikke skiføre i det hele tatt. Gikk ned siste 200. Fra ca 350 lommer med fokksnø av varierande hardhet. Fra mykt bundet til knivhard flak. Delvis nedbruten nysnø og kantkorn under fokksnøen. Drønn hvor flaket var hardare. Under isig meget hard skare. Svært lite snø og mye stein og bare rygger.

ObsID: 251656

Tromsø / Tromsø

Snow

24.01.2021 kl. 11:35

680 masl

j0nkj0l4s (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  j0nkj0l4s

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Notes

Lite/ingen snø og løsne ut i denne siden, drønn der det har samlet seg litt vindtransportert snø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

ObsID: 251685

Tromsø / Tromsø

Snow

24.01.2021 kl. 11:26

537 masl

Martin_S@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Martin_S@obskorps

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SW 4 bruddkanter i bilde, antageligvis fra Frank torsdag/fredag (?).

ObsID: 251570

Tromsø / Tromsø

Snow

23.01.2021 kl. 14:32

555 masl

RLB_SFHS (Unknown)

Avalanche Problems

Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 500 masl

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

Weather

-12 °C 5 m/s from SE ↖ 80% clouds

Tests

ECTP17@60cmQ3

ECTP13@40cmQ3 Medium

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mulig å utløse skred i vindtransportert snø med liten tilleggsbelastning . Det svake laget er under 0.5m fra overflaten. Ingen skytende sprekker, muligheten for fjernutløsning liten. Usikker på om evt. skredstørrelse vil være 2 eller 3. Forecast correct

Snow Profile

40 cm P DF D, 0 cm FC 1 mm D, 3 cm K MF D, 6 cm F FC 2 mm D, 10 cm K MF D, 15 cm F FC 3 mm D -10.7 °C @ 5 cm, -9.7 °C @ 15 cm, -7.2 °C @ 25 cm, -5.2 °C @ 35 cm, -4.2 °C @ 45 cm, -2.8 °C @ 55 cm, -2 °C @ 65 cm, -1.4 °C @ 75 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 251486

Tromsø / Tromsø

Snow

23.01.2021 kl. 14:10

379 masl

Lars Mathisen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lars Mathisen
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lars Mathisen

Avalanche Observation

23. Jan 14:10 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NW-facing 40 cm high and 20 m wide fracture Steep slope Kompakt flakskred. Blokker opp mot en meter tykkelse.

ObsID: 251843

Tromsø / Tromsø

Snow

23.01.2021 kl. 11:49

426 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@10cmQ2 Løsnet på frigjøring. Nedføyka nysnø. Hardhet flaket pencil. Underliggende 4F. Løsnet så videre 35cm på 2klapp på kantkorn/begerkrystaller over skare

Snow Cover

Veldig varierende. Is, fokksnø flak på 1-4f, og generelt lite snø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnø problemene er absolutt tilstede og kantkornlaget er aktivt på enkelte plasser. Forecast correct

Snow Profile

0 cm F DF D, 5 cm P RG D, 2 cm F DF D, 23 cm 1F RG, 0 cm F FC/DHcp 2 mm D Hele laget, 2 cm P MFcr D, 28 cm P MF D -10.8 °C @ 0 cm, -10.3 °C @ 2 cm, -9.9 °C @ 7 cm, -6.4 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 50 cm

ObsID: 251490

Tromsø / Tromsø

Snow

23.01.2021 kl. 11:00

302 masl

chrmar (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 251401

Tromsø / Tromsø

Snow

23.01.2021 kl. 10:56

568 masl

Kristoffer@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mot NV.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mot V.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mot S.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mot V.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Mot NØ.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Typisk så løyer vinden og snøfokken i det man skal ta bilde... mot NV.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Her er snødekket i en vindbanket østside. Var noe mer snø her forrige helg.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Hvor mye belastning som skal til avhenger av hardheten og tykkelsen på snøen over. Der overliggende snø er mykere kan det nok fremdeles bare liten tilleggsbelastning.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: La seg opp fersk fokksnø i vestvendte sider.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen drønn fra 350-550. Et markert på 550 når jeg trampa med skia.

Weather

No precipitation 12 °C 10 m/s from E ← 100% clouds Fremdeles en del vind i fjellet, ikke kommet noe nysnø i de siste dagene. Ganske mange effektive kuldegrader i dag. I kastene var styrken nok oppi 20 m/s på utsatte plasser.

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 350 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekke preget av kraftig vind de siste dagene. Mot Ø er det hardpakket eller blåst fram til skare. I lesider for vinden finnes det litt løssnø over harde flak, men sprekker ikke opp. Rygger naturligvis avblåst.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkornlaget er fremdeles til stede i regionen, men utbredelsen av problematisk snø over er noe redusert etter siste dagers vind. Det er også flyttet på en del løssnø de siste dagene inn i lesider, og det kan derfor finnes ustabile fokksnøflak. Vipper mellom en FG 2 eller 3 basert på tilleggsbelastningen som må til for å påvirke kantkornet. Ingen mildvær i sikte og ingen påfyll av nedbør, så situasjonene blir nok ikke å endres drastisk de neste dagene. Gradvis stabilisering av fokksnøen og kantkornet i snødekket vedvarer. Forecast correct Skredvarselet stemte bra.

ObsID: 251427

Tromsø / Lille Blåmann

Snow

23.01.2021 kl. 09:30

584 masl

LarssonMartin (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  LarssonMartin Comment:  Mot NV på ca 400 moh

Danger Sign

Recent cracks Rundt 300 moh i fokksnø

Whumpf sound Drønn på ca 300 moh

Weather

No precipitation -10 °C from E ← 95% clouds På parkering i håkøybotn -5 grader, på 720 moh -13 grader. Overskyet hele dagen. Tiltakende vind med høyde, opp til middels ved 700 moh.

Tests

ECTP9@55cmQ2 på kantkorn 1mm

ECTP7@20cmQ1 Poor På nedføyket nysnø. Neste ECTP på 9 slag, 1mm kantkorn 45cm på skarelag

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Fra havnivå lite snø, ca 10cm. Fra ca 150 moh mere snø. Over skoggrensen vindpåvirket. Gradvis mere snø og på 700 moh plasser med inntil 2m lokalt i leheng. Blandet rufflesnø, avblåst isskare og avblåst vegitasjon samt hardpakket fokksnø

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity Flatt lys, men gjennom turen ble det ikke observert ferske eller gamle skred.

Snow Profile

20 cm P RG, 15 cm 4F DF, 20 cm 1F DF, 0 cm FC 1 mm, 30 cm K MFcr -9.8 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -9.6 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 85 cm 2 tests connected to snow profile 420 moh,, østvendt, cross-load, 24 grader, 85 cm

ObsID: 251492

Tromsø / Tromsø

Snow

22.01.2021 kl. 21:57

442 masl

HåkonS@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HåkonS@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HåkonS@rkh-skredgruppe Comment:  Bildene viser hvordan ekstrem været Frank har påvirket snødekke.

Snow Cover

ObsID: 251352

Tromsø / Tromsø

Snow

22.01.2021 kl. 12:30

401 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Hvitblikk Comment:  Mye vindtransport fra øst. Ganske banket på østsidene, men ennå noen lommer med løssnø og nysnø med lettere binding
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm F DF, 9 cm 4F RG, 0.2 cm FC 1 mm, 9 cm I MFcr, 2 cm 4F FC 3 mm, 10 cm MF

ObsID: 251326

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2021 kl. 07:12

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 251227

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2021 kl. 07:11

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 251225

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.