Avalanche forecast for Tromsø Saturday 2021-01-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain with newly deposited wind slabs. The wind slabs are overlying a persistent weak layer, and avalanches can therefor be easier to trigger and get bigger than if persistent weak layers were absent.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-4 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from west.
-4 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

16.01.2021 kl. 14:27

633 masl

martin@svv (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: 2 markerte drønn i leside i dette området. Basert på snøprofil, antar jeg at det var kantkorn under skare som kollapset. Edit: samme drønn som meldt inn av johan@svv.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Relevant skredproblem og beskrivende tekst for dagens forhold her.

ObsID: 249496

Tromsø / Tromsø

Snow

16.01.2021 kl. 12:21

770 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin Venås Comment:  Tynt snødekke til ca 500 moh
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Martin Venås

Tests

ECTP13@48cmQ2 Medium

ECTP11@40cmQ2 Medium

ECTN4@25cmQ3 Good

LBT@35cmQ2 Medium Middels belastning for å få løsnet flaket.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large between 1200 masl and 500 masl Det er en sandwich med islag/kantkornlag i den snø som overlevd varmegradene fra tidligere i vinter. Fra en tur vi hadde i forrige helg så virket det som islaget (og derfor også kantkornlaget) forsvant i høyden. Fikk følelsen av at det var på ca 1200 på Kjostinden for en uke siden. Fikk følelsen av at kantkornlaget ikke var superpotent i dag. Det blir spennende å se hvordan det eventuelt endrer seg/oppfør seg seinere gjennom vinteren.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small above 500 masl Mindre fokksnøskred kan forventes å være lettutløste i heng der snøen samlet seg.

Danger Sign

Whumpf sound Det drønnet i snødekket på tre plasser på vegen ned. Mellom 700-550 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pass på fokksnøen i leheng. Gunstige temperaturer for at denne vil stabilisere seg raskt. Kantkorn ser ut som det kan bli et vedværende problem gjennom vinteren. Det er forstatt mye stein som stikker opp hvilket vil kunne begrense utberedelsen av eventuell propagering i forbindelse med skred. Pass på i eventuelle terrengfeller og på plasser med store sammenhengende snøflater. Fokksnøen vil nok stabilisere seg raskt. Kantkornlaget vil bli mer ustabilt i forbindelse med at det kommer mer snø. Mer snø bidrar også til større potensielle skred. Forecast correct

Snow Cover

Fra vegen på ca 150 moh til ca 300 var det ca 10-15 cm våt snø. Fra 300-500 er snøen fuktig og 10-20 cm dyp. Over 500 blir snødekket lagdelt og dypere i leformasjoner. Omtrent 20 cm løssnø har kommet så langt i det siste snøfallet. Under 500 er er det lett å gå igjennom snøen (til stein mm) ettersom det ikke er noen skikkelig såle. Over 500 er det fortsatt en god del stein som stikker opp og man må finne tunger med snø for å ta seg opp/ned.

Snow Profile

25 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -2.8 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 80 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249507

Tromsø / Tromsø

Snow

16.01.2021 kl. 10:14

196 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv

Snow Cover

Ca. 10-15 cm kram snø her. Ingen såle fra før.

ObsID: 249494

Tromsø / Tromsø

Snow

15.01.2021 kl. 13:52

397 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps Comment:  Dagens profil
Image Of Tests
Image 2 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Bilde Lbt. Stabilt
Image Of Weather
Image 3 of 11 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot ttomsøøya og Ringvassøy
Image Of Weather
Image 4 of 11 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Opp Tromsdalen og Tromsdalstinden bak i skyan Kom inn flere lavtrykk, men det var stortsett på kvaløya
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Fuktig snø ved start av sherpatrappa
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Opp sherpatrappa. Her har snødekket bundet seg bra til isen som er i trappa. ( heldigvis 👻👻) så ikke så veldig glatt 😱. Men anbefale ennå brodder
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Før storaksla, overgang fuktig til tørr snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Tørrsnø ved storaksla
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Nysnøen (fokksnø) på den gamle isskaren Ca 400moh
Image Of Avalanche Problems
Image 10 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Kanrkirn og begerkrystaller under skare
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser i høyden og det er nå frisk villsnø disponibelt for fokksnø dannelse

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt stabilt i dag der jeg var. Men det var vind i høyden og så antydninger til flakdannelser. Så vær obs i leheng. Tenker str 1 skred er mulig opp mot 450-500moh. Over dette er det nok mere snø i leheng og det mulighet for str 2 skred Relativt mildt så fokksnøen vil nok stabilisere seg relativt raskt. Men det er ennå kantkorn under skare som må følges med på Forecast correct Tenker at fg 2 mulig er litt høyt, da dt ikke er kommet så mye snø ennå. Men mulig i høyden og i regionen at det er mere og derfor er nok fg 2 rett.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

LBT@55cmQ3 God stab

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 6 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Yr hjemmefra og skare/holke føre. Fra Ca 130-150moh er snødekket fuktig. Overgang til tørrsnø var fra storaksla, Ca 350moh. Her starte og bakkefokken Snødekket var herfra og opp varierende i tykkelse og hardhet. Det har samlet seg i leheng, opp mot 15-20cm enkelte plasser, variere fra 4F til 1F. Men generelt 5-8cm. Antydning til oppsprekking og flakdannelse på noen isolere plasser.

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds Yr hjemmefra, hikk over til lett sludd på ca150moh

Snow Profile

5 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F DF D, 0.5 cm I IF D, 1.5 cm 4F FC/DHcp 2 mm/3 mm D Hele laget Anses som ikke aktivt. Pr nå. Men må følges med. Er nå fersk fokksnø oppå. Isskaren som er mellom fokksnøen og FC/DH brytes/brekkes veldig lett tykkelse på denne 2-5mm, 20 cm P MF 2 mm D, 23 cm 1F MF D, 35 cm P MF D -2.2 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 2 cm, -2.7 °C @ 5 cm, -2.6 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 80 cm

ObsID: 249355

Tromsø / Tromsø

Snow

15.01.2021 kl. 12:11

530 masl

Ola@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Lett til moderat snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Myke fokksnøflak som sprekker opp rundt skia. ~400moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Føre på ca 350moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Småsprekker i fokksnøen (500moh)
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Inn mot kjølen, varierende snødekke
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Skarelaget under fokksnøen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Kant/beger under skaren. Men svært lite reaktivt
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Snøprofilen. Øverste pinne: Forskjellige lag i fokksnøen. Mellomste pinne: Skarelag hvor brudd går over. Nederste pinne: Skarelag nr2
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Brudd ved LBT over skaren. Q1/Q2. Går ved veldig liten belastning.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Brudd nr 2 i LBT går ved stor belastning på nederste skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@20cmQ1 Bryter i fokksnøen over skaren. Q1/Q2 brudd på første slaget. Mulig tynt nedsnødd lag av nysnø, eller bare dårlig binding til skaren. Går også et Q2 brudd lenger ned ved skare nr 2 og meget stor belastning.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 300 masl Hovedproblemet idag er nok fokksnøflakene i seg selv. Dårlig binding til skare/is kan og være skummelt men tar det ikke med som eget problem da jeg tror slike skred kun blir små. Tror ikke kantkorn er relevant under 600-700 moh heller idag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk og ansamling av myke fokksnøflak i leheng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate FG 2 i leheng med fokksnø idag. Fortsatt usikkert hvor utbredt og potent kantkornet er i høyden Mer vind og snø opprettholder problemet gjennom helgen, men relativt mildt så stabiliseres jo også greit fort. Forecast correct Riktig FG, var nok kanskje for høy igår.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry Myke fokksnøflak som sprekker opp rundt skia, men hovedsakelig i leheng da det ofte er ganske avblåst andre steder. Ikke antydning til skarelag og kantkorn under fokksnøen før ~500moh, men selv der var det vanskelig å påvirke. Gir ingen faretegn og kollapser ikke. Kan være verre lenger opp, men det er nok ganske isolert. Snødybde er der jeg gravde (i et lite leheng).

Weather

Snow -0.7 °C 13 m/s from NW ↘ 90% clouds Lette snøbyger. Blåser godt over skoggrensa.

Snow Profile

4 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 2 cm K MFcr/FC Tydelig kantkorn under skarelaget (se bilde), men ikke noe reaksjon fra dem, 30 cm P MF 1 mm D, 3 cm K MFcr, 40 cm 1F MF 2 mm -1.3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 5 cm, -3 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 15 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 25 cm, -5.7 °C @ 35 cm, -5.6 °C @ 45 cm, -4.9 °C @ 55 cm, -4 °C @ 65 cm, -2.9 °C @ 75 cm, -1.7 °C @ 85 cm 120cm dypt totalt

ObsID: 249299

Tromsø / Tromsø

Snow

15.01.2021 kl. 10:19

46 masl

Ola@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Rødtind fra parkering
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Godt føre i langrennsløypa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Nok snø til å gå på ski fra bilen. Nedover blir en annen sak. Tatt mot sør.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Dårlig binding til islagt bekk

Snow Cover

15 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet Kommet mellom 5 og 10cm nysnø her på Kvaløysletta kan det se ut som. Mer enn i Tromsdalen. Våt snø som på 150moh er mer fuktig.

Weather

Sleet 1 °C 1 m/s from NW ↘ 90% clouds Sluddbyger og +1 ved bilen. Faller som snø på ca 150moh.

ObsID: 249251

Tromsø / Tromsø

Snow

15.01.2021 kl. 10:00

599 masl

jshuseby (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  jshuseby
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jshuseby Comment:  Knapt tydelig, men lang (~40m) sprekk i snøen

Incident

Nei, for lite, for tregt, for flatt. Bekreftelse på at det var rett å snu.. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på flere titalls meter fra flatmark til brattheng

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker. Det svake laget fra farevarselet var å finne her fra 600 moh og opp.

Avalanche Observation

15. Jan 10:03 Glide avalanche 1 - Small Remotely triggered SW-facing Avalanche release at 605 masl and ended at 594 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 20 cm high and 20 m wide fracture Lee side Fjernutløst etter at vi snudde på grunn av snøen. Løste ut på flatt terreng. Så sprekker på flere titalls meter til og fra skredet. Fokksnøen sitter ikke godt. Under 600 moh var snøen for våt

Avalanche Danger Assessment

Skredproblemet er riktig i farevarselet. Fant både svakt lag i skaren og at fokksnøen lett løste ut. Forecast too low Riktig problemer, lav faregrad. Var fra 600 moh i motsetning til varselet og (100meter lenger ned).

Avalanche Activity

15. Jan. 6-12 Glide avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. S, SW, W. Above 600 masl

ObsID: 249282

Tromsø / Tromsø

Snow

15.01.2021 kl. 08:54

34 masl

torben@obskorps (***)

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 80% clouds det har kommet snø i natt, på relativt mild temp, litt kaldere nå så det er blitt en "is skårpe" på toppen. (smelte/frys)

ObsID: 249237

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.