Avalanche forecast for Tromsø Thursday 2020-05-14

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The danger increases when the wind picks up. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. When the sun comes out, the danger will rise in areas where the new snow becomes wet and soft.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during the afternoon.
-7 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the northwest during the evening.
-7 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Djeveltanna, kattfjordeidet

Snow

14.05.2020 kl. 14:00

933 masl

J-E Nysæther (Unknown)

Danger Sign

Much water in the snow under 500moh

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist Gjennomvått snødekke under 500moh. 500-800moh, 50-60cm fuktig snø på toppen av mildværskare. Over 800moh tørr innblåst snø, ikke solpåvirket, S/SØ eksponering.

Notes

Overraskende varmt under 500moh med gjennomvåt snø, og vinterlig over 700-800moh med lagdeling på den nylig innblåste snøen. Sist vindtransporterte snø virker å ha lite propagerende egenskaper. Snøoverflaten var solpåvirket/fuktig opp til ca 800moh. Kjørte ned SV/V hvor det var tydelig utblåst.

Avalanche Activity

14. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Isolated steep slopes. SE. Not between 600 masl and 0 masl

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small SE, S below 800 masl

ObsID: 235668

Tromsø / Balsfjord

Snow

14.05.2020 kl. 12:20

739 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Over en meter med innblåst fokksnø i leheng mot Ø-NØ.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Noe mer avblåst rundt småtopper.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Over tregrensa består snødekket stort sett av bærende fokksnø. Noen steder var flakene litt mykere, mens jevnt over sank man lite gjennom med skiene. Noen få steder helt avblåst til skare. Generelt lite løssnø tilgjengelig for transport.

Weather

No precipitation 2 °C 4 m/s from NW ↘ 10% clouds Strålende sol, men kald trekk over tregrensa.

Tests

LBT@20cmQ2 Løsner innad i fokksnøen etter moderat belastning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt stabile forhold i dag, og tenker det er vanskelig å få utløst skred av noe særlig størrelse uten større tilleggsbelastning. Virker heller ikke som sola klarer å løsne så mye pga kald luft. Økende skredfare i morgen med økende vind og nedbør. Men ser for meg at det skal mer til for at store skred skal løsne naturlig. Mulig str 2, lett å løse ut, mange heng blir mer riktig. Tror det må massiv varme og evt regn til for at større ting skal løsne, men når varmen kommer kan det gå mye. Forecast correct Ville satt en øvre høydebegrensning på våte skred.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small NE, E, SE, S, SW, W, NW below 600 masl Forventer at evt løssnøskred over ca 500-600 moh er tørre. Lite fuktighet i snøen over 500 moh. Har ikke registrert noen større enn str1 til nå i dag.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 500 masl Snøoverflaten er fortsatt tørr over ca 500 moh til tross for mye solinnstråling. Fokksnøen virker å ha stabilisert seg godt i dette området.

Snow Profile

Spaden ble ødelagt, så fikk ikke gravd skikkelig snøprofil. Kan konstatere at det er mye innblåst fokksnø i leheng, men den virker å ha stabilisert seg godt. Registerte ingen lag med kantkorn her.

ObsID: 235612

Tromsø / Balsfjord

Snow

14.05.2020 kl. 11:09

523 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ToreV@met Comment:  Svært lite skredaktivitet i disse SØ-vendte sidene som har hatt soloppvarming i mange timer allerede.

Avalanche Activity

14. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 800 masl Svært lite skredaktivitet observert foreløpig. Kun noen små løssnøskred i brattheng. Skyldes trolig fortsatt svært kjølig luft til tross for soloppvarming Observerte også noen små skred i NØ-vendte heng på vei utover, så vær obs på at dette kan gjelde nesten alle himmelretninger nå pga sol store deler av døgnet.

ObsID: 235596

Tromsø / Balsfjord

Snow

14.05.2020 kl. 10:26

291 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Kun nedsynking til skia foreløpig i skogen.

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist Fuktig overflate pga soloppvarming i skogen. Men synker ikke langt ned, stort sett bare til skia. Bærende, grovkornet underlag under nysnøen fra de siste dagene.

ObsID: 235583

Tromsø / Lille Blåmann, Kvaløya

Snow

14.05.2020 kl. 10:23

676 masl

eliras@SVV (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vindpakket med fuktig snø på 700 moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil på 700 moh. Hardpakket og omvandlet snø i bunnen, tynt løst lag over dette. Så vindpakket snø som blir hardere nedover. Tynt skarelag innad i denne snøpakken. Har sett på krystaller under det øverste skarelaget og i det løse laget over den solide bunnlaget. Kan se ut til å være avrundede fasetterte partikler. .

Snow Cover

No snowdrift Moist I skogen 10-15 cm med finkornet fuktig snø over skarelaget. Ennå tegn til haggelkorn på overflaten. Men solen tar godt i dag og det er ingen vind. Over skogen myk vindpakket overflate. 15-20cm med finkornet fuktig snø over skarelag. De øverste 10 cm er mer fuktig og bundet snø (flak). I høyden over 500 er det områder med hardere vindpakket snø som bærer skiene. Lite oppsprekking rundt. Fuktig snø i overflaten helt opp til 700 moh.

Tests

@35cmQ3 Good Hadde desverre glemt spadebladet, så ble ikke noe fullverdig stabilitetstest. Men fikk saget ut en blokk og testet hva som var svakest lag. Ved å bryte noe skled blokken ut langs grensen mellom hard omvandlet snø i bunn og vindpakket snø over. Her er et noe løsere svakt lag mellom disse. Bruddflaten er slett og glatt, men krever nok en god del belastning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen veldig tydelige svake sjikt i den siste fokksnøen eller mot det øverste skarelagt. Men dette er solside, så fokksnøen kan ha stabilisert seg raskere her. Det som fremstår som svakeste lag er bindingen mellom den eldste fokksnøen og omvandlet snø bunnen. Krystallene langs dette sjiktet kan se ut til å ha noen kantdannelse. Men tror dette er vanskelig å påvirke der det ligger like dypt som her. Temperaturgradienten i snødekket er forholdsvis jevn, ikke noe oppbyggende omvandling. Vil tro det kan være noe mere svake sjikt i fokksnøen i skyggesider, men dette vil nok også stabilisere seg i dag.

Avalanche Activity

14. May. 12-18 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release S Små solskred har gått i løpet av formiddagen i S vendte heng. Ellers ingen skredaktivitet å observere.

Snow Profile

-0.3 °C @ 0 cm, 0 °C @ 0.5 cm, 0 °C @ 5 cm, -0.7 °C @ 15 cm, -0.6 °C @ 25 cm, -0.2 °C @ 35 cm, 0 °C @ 55 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 235577

Tromsø / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 19:17

782 masl

masor (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  masor

Tests

LBT@35cmQ1 Brudd i kantkornlag. Slag: 23

ObsID: 234531

Tromsø / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 17:17

758 masl

Knaplund (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Knaplund

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

13. May. During the day Dry slab avalanche One (1). Unknown. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 700 masl

ObsID: 234540

Tromsø / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 16:00

940 masl

JJ (Unknown)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lyd i snøen, ikke drønn. Ustabilt lag sannsynligvis fra forrige mildvær, har dannet seg ett "kjekslag" samt nedføyket nysnø og enkelte steder var det hagl også.

Snow Cover

No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation from SW ↗ 50% clouds

Tests

LBTQ2 Medium Gjennomførte denne to forskjellige steder, på ca. 650 og 900moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Faregrad kan nok enkelte steder være 3

Avalanche Activity

13. May. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter NE

ObsID: 234541

Tromsø / Tromsdalstinden

Snow

13.05.2020 kl. 15:30

745 masl

Martin (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

12. May 18:32 Dry slab avalanche 1 - Small SE-facing Avalanche release at 1151 masl and ended at 949 masl Litet flakskred på Tromsdalstinden, tenker at det gikk 11-12/5 en gang. Sansynligt trigget av skavelbrudd. Syns i bilde til høyere för det förmodade lössnöskredet.

ObsID: 234528

Tromsø / Tromsø

Snow

12.05.2020 kl. 12:48

575 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 17 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot storsteinestinden
Image Of Weather
Image 2 of 17 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot Ersfjord
Image Of Weather
Image 3 of 17 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Fra Ca 770moh. Ca 6-10m sikt.
Image Of Weather
Image 4 of 17 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mye snyflyttarvind i høyden i dag. Bilde av 884
Image Of Danger Sign
Image 5 of 17 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Skytende små (1-1,5m) sprekker. Observert på flere plasser/områder
Image Of Danger Sign
Image 6 of 17 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Blokker etter oppsprekking. Løsnet på nedføyka nysnø og hagel
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 17 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 8 of 17 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Lbt 1. God stabilitet og bindinger Her er løssnøen fuktig Kun øverste 10cm med tørr snø som kanskje sitter litt dårlig
Image Of Tests
Image 9 of 17 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Her ble Lbt 1 tatt. Snødekket er fuktig oppå dt gml. Kun toppen er tørr (10cm )
Image Of Tests
Image 10 of 17 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Lbt 2. Løsnet på nysnø og hagel
Image Of Tests
Image 11 of 17 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Lbt 2
Image Of Tests
Image 12 of 17 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Lbt 2. Nederste del som løsnet. Løsnet på påbegynt kantkorn (PUK ) over skare
Image Of Tests
Image 13 of 17 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Hvor Lbt 2 ble gjort
Image Of Snow Cover
Image 14 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Snødekke ved start
Image Of Snow Cover
Image 15 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Fra 550-600moh
Image Of Snow Cover
Image 16 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  I leheng på 650moh
Image Of Snow Cover
Image 17 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Snødekke på 700moh

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 550-600moh og opp.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 550-600moh og opp

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Fra parkering og opp til Ca 550-600moh er snødekket fuktig oppå dt gml snødekket. Toppen er tørr 5-10cm Vidre opp er dt full vinter. (Som i mars mnd) Her er snødekket tørt og veldig varierende i tykkelse oppå dt gml snødekket. Tenker snitt på 35-40cm. I leheng målte jeg 70cm +++ oppå gml snødekke. Oppe i høyden mot toppen mere avblåst og varierende fra 1f-pencil. Mye snyflyttarvind i høyden

Weather

Snow -2 °C 8 m/s from SW ↗ 95% clouds Vær obs er fra Ca 770moh. Nede ved parkering og opp til Ca 550moh stille rolig vær. Hadde gløtt av sol og ingen snø. Fra 650moh og opp kom lavtrykka i kø å leverte snø og vind. Å det va helt uten sikt.

Tests

LBT@30cmQ3 Lbt 2. Stabilitet middels. Løsnet på hagel og nedføyka nysnø Men den løsnet og på 55cm det var Q2 (mulig q1) og da på påbegynt kantkorn over tynn skare (Ca 8-10mm) Her er stabiliteten dårlig og bindingene dårlige.

LBT@25cmQ3 Lbt 1. God stabilitet og bindinger

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I skogen er dt relativt stabilt. Snødekket er det fuktig og sitter godt. Men over 500-550 er dt full vinter ned fokksnø og lagdeling. Her er snødekket/fokksnøen mindre stabil ( Ref skredet i kroken på søndag) her sprekker snøen (det øverste lager 10-20cm )opp rundt skiene spesielt over konvekser og i leheng. Dette er tydelige tegn. Utfordringen nå er at dt er påbegynt kantkorn over skare på Ca 55cm. Dette har dårlig stabilitet. Så unngå leheng og vær obs over konvekser/kulformasjoner og hvis snødekket sprekker opp rundt sku/brett Fokksnøen vil stabilisere seg som normalt pga gunstig temp. Men kantkorn laget må følges med på

Avalanche Activity

12. May. During the day No avalanche activity Kunne ikke se noe. Men tidvis/generelt dårlig sikt så dårlig oversikt over området

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Fant påbegynt kantkorn over Ca 8-10mm skare i snødekket på ca55cm Lbt løsnet på dette laget. Relativt lett og q2

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 500 masl

ObsID: 234423

Tromsø / Tromsø

Snow

11.05.2020 kl. 18:00

546 masl

Erlendrem (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Erlendrem Comment:  Snøprofil gravd, her utløst av ski gåer på oversiden.

Danger Sign

Whumpf sound

Recent snowdrift

Large snowfall

Weather

Snow -2 °C 7 m/s 100% clouds

Avalanche Danger Assessment

Vurderer det som betydelig skredfare, 500m og opp i vindpåvirket sektor. 10cm som lett løses ut av skiløper.

ObsID: 234341

Tromsø / Tromsø

Snow

11.05.2020 kl. 07:42

24 masl

Martin (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin

Snow Cover

9 cm new snow Snow line at 0 masl 9cm tung nysnø vid havnivå under natten

ObsID: 234289

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.