Avalanche forecast for Tromsø Monday 2019-12-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid areas with wind slabs. There can be persistent weak layers between the wind slabs and melt-freeze-crust.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-9 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-12 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

16.12.2019 kl. 13:07

722 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot hatten og storsteinestinden
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 9 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Bruddflaten
Image Of Tests
Image 4 of 9 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  Undersiden av blokken som løsnet
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Undersiden av skaren opp til Ca 300moh. Her var dt påbegynt kantkorn dannelse
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Topp er tynn skare 1,5-2 cm. Under Ca 8-10cm med 4F gml nysnø så skare (pencil) Mye av dette opp til 300/350moh.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot SV og hatten. Skare
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mye av dette fokksnø (pencil) fra cs 500/550moh
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

3@23cmQ2 Medium blokktest, tenker denne løsnet på antatt påbegynt kant

Q2 Medium Blokktest løsnet på 3 slag

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Generelt Lett skare med 1-2cm nysnø fra bilen og opp til skålhammeren. Innslag med puter av innrøyka snø 4F. Derfra og opp mere fokksnø med alt fra 4F-1F. Over kuler og der det legg seg lite snø er dt skare. Men den er blitt mykere. Virker som at kulda nå «tørker» den ut. Også her noen isolerte plasser med innrøyka nysnø. Det har også lagt seg litt «fin» kjøre snø i leheng, juv, forsenkninger. Helt ok føre men varierende. Men leiter du finner du ok snø

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from S ↑ 15% clouds Klart vær. Litt trekk i høyden I jøden er dt tydelige tegn på vind

Danger Sign

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl ikke så utbredd her på buren, men ser antydninger derfor med. å derfor alle himmel retninger

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 400 masl Fant påbegynt underutviklede kantkorn under skare opp til tregrensen. Gjorde flere observasjoner av dette . Ikke det store problemet men greit å ha dette med hvis kaldere og forholdene skulle bli kaldt å klart Øvre på 400moh er ca, mulig den skulle gjelde høyere......, men der jeg gravde på ca 722moh var de ikke like tydelig

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate relativt stabilt, men vær obs i leheng og der snøen har samlet seg. Ser å antydning til kantkorn ifb med skaren men ikke dt store problemet her generelt sett. Men kan selvsagt være enkelte plasser/områder med utviklet kantkorn Er ikke meldt så kaldt så tenker at kantkorn dannelsen ikke vil akselerere men gå normalt Forecast correct sier det meste

Avalanche Activity

16. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

0.5 cm F DF 0 mm/0 mm, 2 cm P MF 0 mm/0 mm, 0.1 cm FC/FCxr 0 mm/0 mm litt usikker på denne, men tar den med da jeg så antydninger til dette, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 33 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 17.4 cm 4F FC 0 mm/0 mm -5.7 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 1 cm, -6.7 °C @ 2 cm, -4.7 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -0.8 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile temp luft ca -4grader

ObsID: 202286

Tromsø / Balsfjord

Snow

16.12.2019 kl. 11:01

545 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreV@met Comment:  Det øverste fokksnølaget løsner svært lett i kantkornlaget under.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreV@met Comment:  Vanskelig å ta gode bilder, men svært velutviklede kantkorn høyt i snødekket
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreV@met Comment:  Svært tydelig lag med velutviklede kantkorn. Finnes ikke i forbindelse med skarelag her, men mellom to fokksnølag. Trolig dannet ifm det relativt kortvarige mildværet uten noe særlig nedbør forrige uke, derfor er det trolig ikke dannet noe skikkelig skarelag.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Vindpåvirket sbøoverflate over tregrensa.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP5@4cmQ2 Poor Det øverste fokksnølaget løsner etter få slag både på ECT og lille blokktest.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Over tregrensa består snøoverflaten i stor grad av hard fokksnø eller skare. Noen steder finnes det litt mykere flak. I skogen er det fortsatt litt løssnø øverst, men generelt er det nå svært lite snø igjen for vinden å flytte på.

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from SE ↖ 75% clouds Mildt i lavlandet, noe kjøligere i høyden.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW between 800 masl and 400 masl Kantkornlaget ligger her mellom to fokksnølag og ikke ifm skare. Det er også nedføyka nysnø i dette laget, men kantkorn dominerer klart. Det er vanskelig å si noe konkret om utbredelse, men antar at det er dannet ifm mildvær forrige uke, og dermed er mest aktuelt fra tregrensa og et stykke oppover.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hovedproblemet er de områdene der det finnes kantkorn høyt i snødekket, enten mellom fokksnølag som her, eller over skarelag. Trolig er utbrdelsen noe begrenset både ift himmelretning og høyde, og jeg går ut fra at flakene over ikke kan gi større skred enn str 2. Men det overliggende laget kan mange steder være tynt og dermed lett for en skiløper å påvirke. Noe påfyll av snø kan føre til større utbredelse av ustabile nysnøflak for en periode, og noen steder kan det da også legge seg mer snø over områder med kantkorn nede i snødekket. Men det må trolig en del nysnø til for å øke skredfaren vesentlig. Forecast correct

Avalanche Activity

16. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

3 cm P RG 0 mm D, 3 cm F FC/PP 3 mm D Løst lag med tydelige kantkorn blandet med innblåst nysnø., 5 cm 4F RG 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 10 cm K MFcr D, 60 cm 4F MF/FC 1 mm/1 mm D Små kantkorn blandet med smelteomvandla krystaller, men ikke dominerende i dette tykke laget. -5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 2 cm, -7.5 °C @ 5 cm, -6.5 °C @ 9 cm, -5 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -3.5 °C @ 70 cm, -2 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 110 cm 1 test connected to snow profile NNØ-vendt helning på ca 550 moh.

ObsID: 202257

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

16.12.2019 kl. 08:24

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:24

ObsID: 202198

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

16.12.2019 kl. 07:57

157 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Kattfjordeie (200moh) kl 07:57 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 202193

Tromsø / Balsfjord

Snow

15.12.2019 kl. 12:41

432 masl

MarkusA (Unknown)

Tests

ECTP17@40cmQ2 Medium Gikk Q2 brudd 40 cm fra toppen. Hele blokka i ECT testen. Gikk ved skarelag, som antagelig er fra mildværet som har vært

Snow Cover

75 cm in total

Avalanche Problems

The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Snow Profile

-1 °C @ 75 cm, -4 °C @ 40 cm, -7 °C @ 0 cm

ObsID: 202165

Tromsø / Tromsø

Snow

15.12.2019 kl. 12:26

367 masl

Hysa23 (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hysa23 Comment:  Store flak av skarelag

Weather

No precipitation -5 °C 7 m/s from SE ↖ 70% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindpakket snø i lommer. Base av is/hard skarr

Avalanche Observation

15. Dec 12:15 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Avalanche release at 345 masl and ended at 345 masl Poor bonding between crust and overlying snow 5 cm high and 15 m wide fracture Close to ridge Skikjørerutløst flakskred i vindpakket lomme med 5-15cm skare. Bruddkant øverst i konveks under bergkant. Glidflate på hard base fra forrige mildvær. Forplantet seg godt i skare, men meget lokale lommer med skare. Ble derfor ikke større. Forholdsvis lav fart på skredet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Incident

Ble utløst pga av 2 skikjørere i samme lomme av vindpakket skare i konvekst område. Kunne/skulle vært unngått ved kjøring 1 og 1 eller unngått lommen i seg selv, noe som egentlig var planen. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 202169

Tromsø / Tromsø

Snow

14.12.2019 kl. 16:49

683 masl

Simon (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Simon Comment:  Smelteriller
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Simon

Snow Cover

Smelteriller observert helt opp til ca. 650m.

ObsID: 202075

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.12.2019 kl. 12:35

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 12:35

ObsID: 202043

Tromsø / Tromsø

Snow

14.12.2019 kl. 12:11

520 masl

Kristoffer@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Storsteinnestindan.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Kattfjordeidet og Steinskardstinden.

Tests

ECTN23@28cmQ2 Good Brudd under spaden. Når jeg skulle ta ut blokka som gikk i brudd, så propagerte det videre.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry Snøoverflaten består av en god blanding av skare, hard og myk fokksnø. I søkk og over rygger finner man fokksnø, ellers er det en del skare. Snøoverflaten bærer preg av å ha vært tørr fra 350 moh. og oppover. Fremdeles en god del fremstikkende steiner og lignende på rygger og vindutsatte plasser.

Weather

No precipitation -2.5 °C 2 m/s 10% clouds

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 300 masl Eneste aktuelle skredproblemet for i dag. Små lommer med fokksnø, sliter å se for meg at det kan gå noen str. 2 skred på dette.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Med verken noen observasjon eller tegn på kant høy (over siste skarelag) i snødekket så virker det å være ganske stabilt. Fokksnøen virker å ha stabilisert seg godt til underliggende snø, og kanten lengre ned i snødekket er enda i en tidlig fase. Med gunstige temperaturer vil fokksnø fortsette å stabilisere seg, men verdt å følge med på utviklingen av begynnende kantkornlag. Forecast too high I forhold til varselet så fant jeg ingen tegn på at det som er varslet stemmer for området jeg var i. Men det kan være lokale variasjoner som gjør at kantkorn over skare er tilstede andre plasser igjen.

Avalanche Activity

14. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF/RG D, 12 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr D, 3 cm F-4F RGxf 0 mm D, 15 cm 4F RG D, 3 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG D, 7 cm K MFcr D, 50 cm 1F MF D -11.2 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 10 cm, -6.1 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202048

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.12.2019 kl. 06:27

157 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:27 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 201980

Tromsø / Tromsø

Snow

13.12.2019 kl. 11:56

409 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  torben@obskorps Comment:  Her er det en bruddkant. Er tatt på vei opp Tverrfjellet og opp mot baksiden av skittentind
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Crust Dry Generelt hardt i dag. Mye isskare (pencil) og puter med fokksnø 1F, samt noen få isolerte puter med innelåst fokksnø 4F. Tenker dette gjelder hele Tverrfjellet. Mao ikke akkurat supert skiføre

Weather

No precipitation -0.6 °C 2 m/s Kaldt klart vær

Danger Sign

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Difficult to trigger 2 - Medium

Dry slab avalanche

Notes

Gjør ferdi på pc

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der det gamle snødekket er oppe i dagen , er det relativt stabilt, utfordringen er i leheng og der snøen har samlet seg. Tenker at snødekket der er reklativt usabilt . så vær obs hvis snødekket sprekker opp, og du høre drønn . ennå temp,gradient i snødekket, så her må det følges med mtp oppbygging av svake lag. Forecast correct sier det meste

Avalanche Activity

13. Dec. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large SW Mulig, kunne se ut som en bruddkant. Men dårlig lys, og antar at hvis, så er det 1-2dg gml? Se på bilde

Snow Profile

1 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.1 cm FC/FCxr 0 mm/0 mm mulig , veldig vanskelig å fastsette, 0 mm/0 mm, 49 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P MFcr 0 mm/0 mm -4.5 °C @ 0 cm, -8.2 °C @ 1 cm, -6.2 °C @ 5 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm, -0.2 °C @ 90 cm fra ca 30cm og ned til bakken var snødekket fuktig/ nesten kram total dybde var 110cm. Veldig vanskelig å tyde hva det var

ObsID: 201960

Tromsø / Tromsø

Snow

13.12.2019 kl. 09:42

238 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  MarkusA

Snow Cover

Moderate snow drift Svakt lag under det øverste fokklaget, løsnet av skia.

ObsID: 201875

Tromsø / Tromsø

Snow

13.12.2019 kl. 09:31

238 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MarkusA Comment:  Høyre på bildet er øst/nordøst

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bølgeformasjon av vindtransport

ObsID: 201873

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.12.2019 kl. 06:28

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:28

ObsID: 201863

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.12.2019 kl. 04:21

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 201861

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.