Avalanche forecast for Tromsø Saturday 2019-05-18

2
Moderate
Published:

The avalanche danger varies during the day. The danger is at its highest in steep sun exposed slopes and in the afternoon when the air temperature is high.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Avoid staying for a longer period in avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during the afternoon.
0 °C to 4 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-1 °C to 6 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / TROMSØ

Snow

18.05.2019 kl. 14:15

616 masl

TorkilE (Unknown)

Avalanche Observation

18. May 14:15 Wet loose-snow avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Poor bonding between crust and overlying snow 10 cm high and 58 m wide fracture Bowl Hesthamarvatnet

Weather

10 °C from NE ↙ 5% clouds

Snow Cover

Wet loose snow Wet

Incident

Snølag fra forrige uke har dårlig binding mot gammelt skarelag under. En del utglidning på dette ved traversering opp men ikke dagsferske solskred. Skydekket har trolig ligget lavere enn vi trodde slik at snøen ble soloppvarmet hele morgenen fra 400 moh. Skredet forplantet seg over et langt større område enn forventet. En person tatt og ført 50 meter med skredet, ikke fullt begravet. Snow Person buried, but no injuries Skiresort, off-piste

ObsID: 194979

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.05.2019 kl. 12:15

810 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Eit par lausare lag i snødekket og eit underst. Øverste delen er relativ hard. Slik er det nok ikkje lenger ned i fjelsida.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Generelt lite ferske skred å sjå, men klarer å løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred i bratte heng lengst nede.

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vatn i snøen under ca. 400 moh

Avalanche Danger Assessment

På denne turen er skredproblemet knytta til våte laussnøskred. I bratte heng under ca. 500 moh kan ein løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred. Størrelsen vil vere avhengig av terrenget, men generelt vil dei vere små. Høgare oppe er det gode bindingar både i den nyaste snøen som har komme dej siste dagen, og mellom denne og det gamle snødekket. Utelukker ikkje at fokksnø kan vere eit skredproblem høgare, men det er mildt så det er gunstige temperaturar for stabilisering av desse, så trur ikkje det er eit stort problem i Tromsø-regionen. Det er meldt meir eller mindre uendra vær, men noko varmare, og eg venter difor uendra skredfare med same skredproblem.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 500 masl Under ca. 500 moh er det mogleg å løyse ut våte laussnøskred i bratte heng i den våte snøen. Overskya vær med yr og lite sol gjer at slike skred kan gå i alle eksposisjonar. I den fuktige snøen høgare rauser det meir ut krampe snøballar.

Weather

Rain 5 °C 10 m/s from S ↑ 98% clouds I dag er det overskya. Først var det Glimt av sol, no er det lett yr, også på toppen. Det blåste ein del på toppen, men snøen var så fuktig at det ikkje var noko vindtransport av snø. Tåke på toppen.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 80 masl Wet loose snow Wet Snøen varierer med høgda. Nederst, opp til 400-500 moh er det veldig våt snø. Vidare oppover har det komme snø på det gamle smelteomdanna grovkorna snødekket. Det er 10-15 cm med meir finkorna fuktig snø som har komt. Den blir tørrare mot høgda, men er fuktig også på toppen. På toppen har det nok blitt avblåst før det blei varmare igjen, så der er det gamle snødekket i overflata. Også dette er fuktig. Eg gravde på ca 800 moh, og det var grovkorna fuktig snø i heile snødekket, men med nokon hardheitskontrastar. Snødybde varierer. Er frå ca 1m til over 3 m i denne fjellsida. På ryggar, bratte heng og utstikkande terrengformasjonar har snøen smelta vekk.

Avalanche Activity

16. May. During the day Slush avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 500 masl I bratte heng unde va. 500 moh gjekk det små sørpeskred når eg rann i bratte heng. Størrelsen var avhengig av terrenget, men det var berre dei 5 øverste centimeterane med veldig våt snø som sklei sakte nedover. Enkelt skredproblem å håndtere. Høgare oppe, i den fuktige snøen trilla det nokre snøballar når ein rann. Desse bygde på seg i den kranen snøen.

ObsID: 194814

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.05.2019 kl. 19:38

773 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  500 moh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  900 moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small above 600 masl

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 400 masl

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Det har kommet en del nysnø i høyden her siste dagene. Antar at det har snødd ca 20-30 cm over 600 moh, og noe mindre under det. Fra 600 og oppover er snøen tilnærmet tørr, under det kram og gradvis våtere helt til den er veldig våt fra 300 moh og ned. Over 600 var den her 4F/1F hard, og noen steder bittelitt bunden. Snøen virker å ha stabilisert seg raskt for den er "seig og god" som man sier, sikkert pga høye temp og vått snødekle under. Fremstår som godt bundet til snøen under.

Notes

Veldig fint skiføre over 600 moh

ObsID: 194770

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.