Avalanche forecast for Tromsø Sunday 2019-03-17

3
Considerable
Published:

Conditions are dangerous. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Fresh breeze from west.
-12 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from north., change to breeze from the northeast during renoon.
-14 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 21:15

466 masl

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Snow Cover

Massiv snøtransport inn i SV sektor. Vind 10 m/s fra NØ. Vinbanket overflate i S-Ø sektor.

ObsID: 186832

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 16:45

221 masl

Lynum (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lynum
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lynum

Weather

No precipitation 0 °C 8 m/s from N ↓ 40% clouds Bakkefokk og vindtransport av snø over skoggrensa på snaufjellet.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skikkelig drønn og kollaps som forplanter seg på myrområder rundt Storelva skistadion. Men observerer ikke det videre opp gjennom skogen.

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bakkefokk over skoggrensa og en god del snø tilgjengelig for vindtransport. Fersk myk fokksnø. Skikkelige drønn i snøen på myrområder rundt Storelva skistadion - svakt lag over skarelaget som kollapset. Gravde i skoggrensa og der lå skarelaget på 62 cm og vanskelig å påvirke. Ingen utslag på ECT. Fersk fokksnø på snaufjellet som er hovedproblemet her.

ObsID: 186776

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 16:14

37 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  HåvardT@met

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium W Skred i skogen over Lunheim. Ser fjernutløst ut. Kun sett fra stuevinduet.

ObsID: 186768

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 16:06

92 masl

birgitrustad (****)

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release NE Dette skredet hadde ikke gått kl 11 i dag, så det på vei hjem igjen.

ObsID: 186765

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 15:22

245 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  harvey@ObsKorps

Avalanche Observation

17. Mar 00:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 325 masl and ended at 234 masl 200 m wide fracture Steep slope gått sannsynligvis på kantkorn over skare. Gått mellom 1000 og 1530

ObsID: 186758

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 13:53

188 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fire personer tett samlet

ObsID: 186923

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 12:00

792 masl

kjetims@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kjetims@regobsTroms

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Grov en rask profil ned til gammel hard skare. Over denne gamle skara fra forrige mildvær lå det ca 2cm sukkersnø. 10cm ubunden på topp, så er lag fokksnø på 20cm, deretter et 15cm hardt fokksnølag over sukkersnøen. Utbredelsen av sukkersnøen er ellers ukjent på fjellet ettersom jeg kun grov her. Isolert blokk gikk til brudd ved moderat belastning.

ObsID: 186800

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 11:15

337 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Kraftig snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Store toppskavler
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Lille blokktest gikk til brudd i kantkorn over skare. Dette fant jeg flere steder
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Lille blokktest gikk til brudd i kantkorn over skare. Dette fant jeg flere steder

Weather

Snow 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Vind styrke variere mye og var enda sterkere i kastene

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 200 masl

Snow Cover

Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Til tider kraftig snøfokk. Over Skarelaget fra 24. Feb er det 1cm kantkornlag med må krystaller <1mm. Over dette fokksnø. Over ca. 500m er mye vind påvirket og en del steder finnes nedføyket løssnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkorn over skarelaget er mindre utviklet her enn indre Troms men ser ut til å være utbredt også her og vil være lett å løse ut overliggende flak. Relativt mye vind i dag transportere en god del snø til leområder os danne flak. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Det er lite temp gradient rundt skarelaget så der er ikke ventet særlig utvikling av kantkorn Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: 30 -40cm løssnø

Avalanche Activity

17. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 186709

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 10:08

336 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Tests

ECTP30@60cmQ1 Good Løsnet med knyttneven på tredje slag. Altså 33 slag.

ObsID: 186674

Tromsø / glimtinden, Ringvassøy

Snow

17.03.2019 kl. 10:07

225 masl

mbie@obskorps (*****)

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from NE ↙ 90% clouds varierende vind opp til 8-10m/s. snøbyger. Det er kommet ca 10cm snø siste døgn.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Det er observert kantkornlag over skare og i fokksnøen. Noe usikker på utbredelse men bekreftet utbredelse i øst/sørøstlige eksposisjoner

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Under tregernsen mye løs ubunden snø. over tregrensen vekslende hard og myk fokksnø. stedvis avblåst og hard skare over rygger og eksponert terreng

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable det er ikke observert skred i omradet. Stabiliteten virker å være middels god. Kantkornlag vil fortsatt utvikle seg ved gjeldende temperatur og værmelding. Snøtransport inn i leheng i sør til vestlige eksposisjoner vil øke risikoen for skred ved liten tillegsbelastning. utviklingen av kantkorn i snødekket vil fortsette og pålagring av snø i leheng vil være mulig ved gjeldende værmelding Forecast correct Det er observert flere drønn i snødekket i og rett under tregrensen, noen som indikerer stor utbredelse av kantkorn i snødekket. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Varslet faregrad er riktig, men ligger på en lav grad 3.

Danger Sign

Whumpf sound Det ble observert flere drønn i snøen rett under og ved tregrensen

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity det ble ikke observert skredaktivitet i området Glimtinden, Glimfjellet, Nordfjellet

ObsID: 186848

Tromsø / TROMSØ

Snow

17.03.2019 kl. 09:59

328 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Snow Cover

220 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTX Good

ObsID: 186669

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

17.03.2019 kl. 09:05

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:05

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186650

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

17.03.2019 kl. 05:39

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:39 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 186642

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 14:05

76 masl

anitaaw@met (*****)

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Omfattende drønn i skogen, under 100 MOH .

ObsID: 186562

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 13:10

598 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  timdassler@regobsTroms

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186597

Tromsø / Skittentind

Snow

16.03.2019 kl. 13:00

744 masl

adadranger (Unknown)

Avalanche Observation

16. Mar 12:30 Cornice fall 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche ended at 981 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 20 cm high and 30 m wide fracture Steep slope Ingen spor ut eller inn. Virke som det var det øverste laget med fokksnø/nysnø som utgjør skredet. Tydelig brudkant langs steinberget under skavlen på kanskje 30 meter. Liten til middels størrelse. Fikk ikke tatt bra bilde på grunn av flatt lys

ObsID: 186595

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:59

273 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Drønn i snøen her. Ingen spor fra tidligere i dag. Men et gammelt spor fra tidligere i uka.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snøen som spredte seg et godt stykke bortover.

ObsID: 186545

Tromsø / Hollenderen/Tromsø

Snow

16.03.2019 kl. 12:50

760 masl

jegu@NVE (*****)

Avalanche Observation

16. Mar 12:45 Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered NW-facing 50 m wide fracture Et turfølge på 5 er involvert i hendelsen, det meldes foreløpig kun om benskade. Kjenner ikke skredstørrelse, men vil anta et sted mellom str 2 og 3. Se link https://www.nordlys.no/snoskred/snoskredfare/kvaloya/fem-tatt-av-snoskred-pa-hollenderen/s/5-34-1082932

ObsID: 186567

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:35

704 masl

gjranhansen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  gjranhansen

Avalanche Activity

16. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release E

ObsID: 186539

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:04

426 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  timdassler@regobsTroms

Notes

Hard og vindpakja snø, noen lommer med myk bunden vindtransportert snø

ObsID: 186534

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:01

383 masl

gjranhansen (Unknown)

Weather

Snow 12 m/s from W → 100% clouds

Snow Cover

Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry

ObsID: 186533

Tromsø / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:00

15 masl

Ragnar@NVE (*****)

Incident

Fra nrk.no: "Vi fikk melding fra en italiensk gruppe på fem personer, om at de var tatt av skred i området mot Vågbotn. Alle fem er gjort rede for, én av dem er skada i en fot. Et ambulansehelikopter er på vei, og skal løfte ut den skadde personen, fortalte operasjonsleder ved Troms politidistrikt etter ulykken." Snow People hurt Backcountry skiing https://www.nrk.no/troms/mann-alvorlig-skadd-etter-snoskred-pa-kvaloya-1.14476246

ObsID: 189202

Tromsø / Storesteinnestinden

Snow

16.03.2019 kl. 11:29

660 masl

Eivind (Unknown)

Tests

ECTN30Q3 Good ECT gjort i bunnen av bolla sør for SST. Ca 20cm nysnø i bolla. Løste ikke ut på 30 slag. Lempet blokka ut med spade bakfra. Den gikk da på et q3 lag. Vil anslå ca 70cm ned i snødekket. På vei ned hadde snøen begynt å pakke seg rundt kulformasjoner. Forholdene vil trolig endres raskt mtp at det var mye vind i området.

ObsID: 186566

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

16.03.2019 kl. 09:20

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Sjursnes (0moh) kl 09:20 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186486

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 16:36

213 masl

Markus (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Markus

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

15. Mar. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. E, SE, S. Below 0 masl Fjernutløste 3 skred i S/Ø/SØ retning. To små og ett stort.

Incident

Fjernutløst 150-200m unna. Sprekk i snøen fra området vi befant oss i helt bort til bruddkant. Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Avalanche Observation

15. Mar 16:36 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered SE-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust Steep slope

ObsID: 186504

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 12:30

298 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound To drønn i dalsøkket. Løsere og mykere snø her.

ObsID: 186451

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 12:25

555 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MarkusA

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert flakskred fra Gråtind-ryggen mot Gleskaret. Type stor

ObsID: 186379

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 10:43

520 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Varierende overflate
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Isskare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Sklir ut litt fokksnø på en skavel, men ikke noe særlig til forplantningsevne.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Kan under avrunding? Mulig under oppbygging fra smelteformer, usikker fordi det var ikke smelteformer her for 1 uke siden og ikke vært mildt siden det.

Weather

No precipitation 1 m/s 90% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes above 400 masl Opplever fokksnøen som ganske godt stabilisert her. Kan nok være annerledes i høyden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 600 masl Opplever ikke kantkornlaget som så potent her i dag. Fikk brudd et annet sted enn forrige uke, og laget er blitt ganske tykt (15cm med noen tynne hardere skarelag). Kan være annerledes ellers i regionen, så det er aktuelt å vurdere å sette feks liten/str 3/mulig.

Snow Cover

Opp til tregrensa er det ca 50 cm løssnø (25cm) og noe mer bunden snø (25cm) over gammel smeltepakke. Over tregrensa har det tydelig vært litt vind men antas at det ikke har vært så sterk selv om det er flytta på en del snø. Noen steder er isskara framme i dagen. Overflaten over tregrensa varierer mellom 1f-p hardhet, fokksnøen rundt 4f/1f. Ikke så veldig bunden fokksnø. En del snø tilgjengelig for transport fortsatt. Fant kantkornlaget på 200 og 400, men ikke på 550. Synes kantkornlaget ser ut som det er under avrunding, men får det ikke til å stemme med været og forholdene som har vært. Snøprofil kommer i den andre obsen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vær forsiktig i skogen og like over tregrensa, her finnes et svakt lag av kantkorn som kan løses ut av enkelt skiløper. Det kan også gå mindre skred i fokksnøen. Ytterligere stabilisering. Ser ikke at det er veldig groforhold for kantkorn, men det kan jo ikke utelukkes. Forecast correct Opplever det ikke som like skarpt som varselet her i dag, men tenker absolutt at det kan stemme for øvrige deler av regionen.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn

Avalanche Activity

15. Mar. During the day No avalanche activity God sikt.

ObsID: 186357

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 10:00

338 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Bryter i bunn av søyla
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Laget som bryter
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Ser ut som kant under avrunding

Snow Cover

Her er det 25 cm F-4F nysnø over 25 cm 1F rg. Finner kantkornlaget, men det er blitt en ganske tykk pakke med smelteformer og noen få kantkorn 15 cm tykt (blir fortsatt ikke klok på krystalltype.. ). Under det er det gamle smeltepakka, og tydelig hardhetsforskjell. Bildet viser laget som bruddet på Lille blokk gikk på. Snøprofil kommer

Tests

@65cm Medium Lille blokktest. Får q3 brudd på 65cm i kantkorn under avrunding. Stor belastning må til.

ObsID: 186343

Tromsø / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 09:29

238 masl

Hallvard@SVV (****)

Snow Cover

Kantkornlaget mellom skarene finnes her.

ObsID: 186333

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

15.03.2019 kl. 09:02

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:02

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186332

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

15.03.2019 kl. 06:52

157 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:52 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har gått småras dær oppe. FV862 Kattfjordeidet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

15. Mar 06:57 - 14. Mar 06:57 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SE. Below 100 masl Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

ObsID: 186316

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

15.03.2019 kl. 05:32

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:32 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 186310

Tromsø / TROMSØ

Snow

14.03.2019 kl. 16:45

270 masl

JJ (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Possible Not given SE

Snow Cover

50 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Tests

1 Poor Lille blokk test

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn, ingen sprekker man kunne se. Kantorn over skare, et kjekslag over dette. ca 50cm myk lett vindbehanlet snø på toppen

ObsID: 186252

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 15:48

11 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Glimma (0moh) kl 06:41 107 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186216

Tromsø / TROMSØ

Snow

14.03.2019 kl. 13:58

173 masl

Johan@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Johan@svv Comment:  Begynnende rimdannelse
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Det var dette som kollapset. Ca 1mm kant.
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Et tynt lag smelt-/frysskare. Det var ovenpå dette jeg fikk brudd. Under var der også et tynt lag med velutviklete kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Velutviklete kantkorn under tynt lag smelt-/frysskare.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 400 masl På plasser hvor det føyket inn snø trenger denne tid for å stabilisere seg. Det så ut som snøen allerede bundit ganska godt hvor jeg var i dag men det kan jo være forskjellig på forskjellige plasser.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 500 masl and 100 masl Fra hva jeg så i dag virker det som det mest kritiske skredproblemet ligger i skogen ovenfor skoggrensen.

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s

Snow Cover

No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTP14@42cmQ2 Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ser ut å være lagdelignen i skogen og opp til rett ovenfor skoggrensen som kan være litt skummel nå. Vi har skarelag som fungerer som dampsperre og hvor det har grott og gror kantkorn både på over- og underside av dette laget. Under er et smelt- fryspakka fra slutten av februar og som man fungere som godt glidelag. Jeg gravde og hadde omtrent samme lagdeling fra 100-400 moh i dag. Et stykke etter jeg kom ut av skogen var det i hovedsak løst bundet snø (verdensmesterføre) oppe på skarelaget fra februar. Her er det svake bindinger i snøfokklag og svake bindinger mot skare som kan være utfordringen, men det virket som den seneste snøen fått stabilisere seg godt. Laget med kant vil ligge kvar inntil videre, noe som en bør være obs på. I midten av neste uke ser det ut å komme et mildvær med regn som forhåpentligvis gjennomfukter snødekket såpass at det "tar knekken" på laget med kant. Forecast correct

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynnende rimdannelse. Ca 0,5 cm store helt til topps.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn mellom ca 3-400 moh etter jeg kom ut av skogen. Hovedsakelig i sørvestvendte sider.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

40 cm F/1F PP/RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 47 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -7.4 °C @ 0 cm, -5.8 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -4.9 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.5 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 186192

Tromsø / Ullstind

Snow

14.03.2019 kl. 11:00

635 masl

rew (Unknown)

Notes

Fokksnø/gjennomslagsskare over ubunden tørrsnø fra tregrensa opp til ca 700hm. Fokksnøen løsnet lett med håndtest: Q2. Toppflanken var vindpåvirket, pakket, uten merkbar fokklag. Sol og blå himmel, merkbar stigende temp fra 10:00 til 13:00. Vind med snøtransport fra Ø-NØ.

ObsID: 186232

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 09:18

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:18

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186111

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 07:34

157 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 07:35 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186081

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 05:42

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:43 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 186078

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.