Avalanche forecast for Tromsø Friday 2019-03-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with fresh storm slabs. A persistent weak layer of facets may also be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-15 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-11 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

15.03.2019 kl. 16:36

213 masl

Markus (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Markus

Avalanche Observation

15. Mar 16:36 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered SE-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust Steep slope

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Incident

Fjernutløst 150-200m unna. Sprekk i snøen fra området vi befant oss i helt bort til bruddkant. Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Avalanche Activity

15. Mar. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. E, SE, S. Below 0 masl Fjernutløste 3 skred i S/Ø/SØ retning. To små og ett stort.

ObsID: 186504

Tromsø / Tromsø

Snow

15.03.2019 kl. 12:30

298 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound To drønn i dalsøkket. Løsere og mykere snø her.

ObsID: 186451

Tromsø / Tromsø

Snow

15.03.2019 kl. 12:25

555 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MarkusA

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert flakskred fra Gråtind-ryggen mot Gleskaret. Type stor

ObsID: 186379

Tromsø / Tromsø

Snow

15.03.2019 kl. 10:43

520 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Varierende overflate
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Isskare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Sklir ut litt fokksnø på en skavel, men ikke noe særlig til forplantningsevne.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Kan under avrunding? Mulig under oppbygging fra smelteformer, usikker fordi det var ikke smelteformer her for 1 uke siden og ikke vært mildt siden det.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn

Weather

No precipitation 1 m/s 90% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vær forsiktig i skogen og like over tregrensa, her finnes et svakt lag av kantkorn som kan løses ut av enkelt skiløper. Det kan også gå mindre skred i fokksnøen. Ytterligere stabilisering. Ser ikke at det er veldig groforhold for kantkorn, men det kan jo ikke utelukkes. Forecast correct Opplever det ikke som like skarpt som varselet her i dag, men tenker absolutt at det kan stemme for øvrige deler av regionen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes above 400 masl Opplever fokksnøen som ganske godt stabilisert her. Kan nok være annerledes i høyden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 600 masl Opplever ikke kantkornlaget som så potent her i dag. Fikk brudd et annet sted enn forrige uke, og laget er blitt ganske tykt (15cm med noen tynne hardere skarelag). Kan være annerledes ellers i regionen, så det er aktuelt å vurdere å sette feks liten/str 3/mulig.

Snow Cover

Opp til tregrensa er det ca 50 cm løssnø (25cm) og noe mer bunden snø (25cm) over gammel smeltepakke. Over tregrensa har det tydelig vært litt vind men antas at det ikke har vært så sterk selv om det er flytta på en del snø. Noen steder er isskara framme i dagen. Overflaten over tregrensa varierer mellom 1f-p hardhet, fokksnøen rundt 4f/1f. Ikke så veldig bunden fokksnø. En del snø tilgjengelig for transport fortsatt. Fant kantkornlaget på 200 og 400, men ikke på 550. Synes kantkornlaget ser ut som det er under avrunding, men får det ikke til å stemme med været og forholdene som har vært. Snøprofil kommer i den andre obsen.

Avalanche Activity

15. Mar. During the day No avalanche activity God sikt.

ObsID: 186357

Tromsø / Tromsø

Snow

15.03.2019 kl. 10:00

338 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Bryter i bunn av søyla
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Laget som bryter
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Ser ut som kant under avrunding

Tests

@65cm Medium Lille blokktest. Får q3 brudd på 65cm i kantkorn under avrunding. Stor belastning må til.

Snow Cover

Her er det 25 cm F-4F nysnø over 25 cm 1F rg. Finner kantkornlaget, men det er blitt en ganske tykk pakke med smelteformer og noen få kantkorn 15 cm tykt (blir fortsatt ikke klok på krystalltype.. ). Under det er det gamle smeltepakka, og tydelig hardhetsforskjell. Bildet viser laget som bruddet på Lille blokk gikk på. Snøprofil kommer

ObsID: 186343

Tromsø / Tromsø

Snow

15.03.2019 kl. 09:29

238 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Snow Cover

Kantkornlaget mellom skarene finnes her.

ObsID: 186333

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

15.03.2019 kl. 09:02

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:02

ObsID: 186332

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

15.03.2019 kl. 06:52

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Weather

No precipitation -5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:52 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har gått småras dær oppe. FV862 Kattfjordeidet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

15. Mar 06:57 - 14. Mar 06:57 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SE. Below 100 masl Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

ObsID: 186316

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

15.03.2019 kl. 05:32

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:32 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 186310

Tromsø / Tromsø

Snow

14.03.2019 kl. 16:45

270 masl

JJ (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn, ingen sprekker man kunne se. Kantorn over skare, et kjekslag over dette. ca 50cm myk lett vindbehanlet snø på toppen

Tests

1 Poor Lille blokk test

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Possible Not given SE

Snow Cover

50 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 186252

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 15:48

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -2 °C Glimma (0moh) kl 06:41 107 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 186216

Tromsø / Tromsø

Snow

14.03.2019 kl. 13:58

173 masl

Johan@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Johan@svv Comment:  Begynnende rimdannelse
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Det var dette som kollapset. Ca 1mm kant.
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Et tynt lag smelt-/frysskare. Det var ovenpå dette jeg fikk brudd. Under var der også et tynt lag med velutviklete kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Velutviklete kantkorn under tynt lag smelt-/frysskare.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynnende rimdannelse. Ca 0,5 cm store helt til topps.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn mellom ca 3-400 moh etter jeg kom ut av skogen. Hovedsakelig i sørvestvendte sider.

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ser ut å være lagdelignen i skogen og opp til rett ovenfor skoggrensen som kan være litt skummel nå. Vi har skarelag som fungerer som dampsperre og hvor det har grott og gror kantkorn både på over- og underside av dette laget. Under er et smelt- fryspakka fra slutten av februar og som man fungere som godt glidelag. Jeg gravde og hadde omtrent samme lagdeling fra 100-400 moh i dag. Et stykke etter jeg kom ut av skogen var det i hovedsak løst bundet snø (verdensmesterføre) oppe på skarelaget fra februar. Her er det svake bindinger i snøfokklag og svake bindinger mot skare som kan være utfordringen, men det virket som den seneste snøen fått stabilisere seg godt. Laget med kant vil ligge kvar inntil videre, noe som en bør være obs på. I midten av neste uke ser det ut å komme et mildvær med regn som forhåpentligvis gjennomfukter snødekket såpass at det "tar knekken" på laget med kant. Forecast correct

Tests

ECTP14@42cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 400 masl På plasser hvor det føyket inn snø trenger denne tid for å stabilisere seg. Det så ut som snøen allerede bundit ganska godt hvor jeg var i dag men det kan jo være forskjellig på forskjellige plasser.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 500 masl and 100 masl Fra hva jeg så i dag virker det som det mest kritiske skredproblemet ligger i skogen ovenfor skoggrensen.

Snow Cover

No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Activity

14. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

40 cm F/1F PP/RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 47 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -7.4 °C @ 0 cm, -5.8 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -4.9 °C @ 30 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.5 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 186192

Tromsø / Ullstind

Snow

14.03.2019 kl. 11:00

635 masl

rew (Unknown)

Notes

Fokksnø/gjennomslagsskare over ubunden tørrsnø fra tregrensa opp til ca 700hm. Fokksnøen løsnet lett med håndtest: Q2. Toppflanken var vindpåvirket, pakket, uten merkbar fokklag. Sol og blå himmel, merkbar stigende temp fra 10:00 til 13:00. Vind med snøtransport fra Ø-NØ.

ObsID: 186232

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 09:18

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:18

ObsID: 186111

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 07:34

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 07:35 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 186081

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.03.2019 kl. 05:42

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:43 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 186078

Tromsø / Tromsø

Snow

13.03.2019 kl. 16:48

409 masl

Gustav (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gustav Comment:  Ikke enkelt at få bra bilde men noe syns kansje.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Sånn cirka på denne plassen.

ObsID: 186035

Tromsø / Tromsø

Snow

13.03.2019 kl. 14:38

407 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Sporene vi følger er ikke mer enn 2 timer gamle. Bilde mot S på cirka 350 moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 400 masl

Snow Cover

Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ligger rundt 30cm løssnø i skogen. Over skoggrensen hadde snøtransport begynt å det var kommet tynne flak som var lett å påvirke.

ObsID: 186016

Tromsø / Tromsø

Snow

13.03.2019 kl. 12:12

268 masl

Martin (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye føyking og vindlading

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stort drønn

ObsID: 185975

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.03.2019 kl. 11:56

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4 °C Glimma (0moh) kl 06:37 107 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Oppholdsvær.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 185970

Tromsø / Buren

Snow

13.03.2019 kl. 10:44

638 masl

BAMBI (Unknown)

Tests

CTN Good Blokk bestaende av22 cm lett til ubundet sne, på et vidre gjevn hard del 1 finger. Skarelagene med kantkorn imellom som vi fant på lavere høyder var ikke tilstede her oppe. Topplaget av ubundet sne knuses på 8 slag. Resten av søyla trengs det stor kraft for å gå til brudd. Går da til brudd helt neders

ObsID: 186044

Tromsø / Tromsø

Snow

13.03.2019 kl. 09:00

414 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Dårlig bilde, men vinden har dannet myke "puter". Fjellet ser ut som sjøen. Veldig pent å se på og enn så lenge gøy å kjøre på ski i.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Snøfokk på bentjordstind

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 7 m/s from S ↑ 95% clouds

Snow Cover

0 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye ubunden snø skogen. I skogen var det tidlig ikke vind. Ved omtrent 500 m. over havet startet det å blåse. Jeg vil tro vindstyrken var 7-9 m/s. Tydelig snøfokk, men ikke kraftig enn å lenge. Det så ut som at vinden endret retning fra klokka 8 til klokka 10. Når vi gikk opp føyket snøen fra Bentjordtind mot vest (østlig vind, se bilde av Bentjordtind), ved det tidspunktet så vi ikke snøfokk på fastlandet. Etterhvert føyket snøen på Bentjordtind (og Lille Blåmann) mer mot nord (vind fra sør). På tur inn til byen føyket snøen fra Tromsdalstinden mot øst (vestlig vind).

ObsID: 185945

Tromsø / Tromsø

Snow

13.03.2019 kl. 08:16

798 masl

seb@regobsTroms (*)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sør. Vindtransport av snø.

Weather

No precipitation from S ↑

ObsID: 185902

Tromsø / Tromsø

Snow

13.03.2019 kl. 08:15

807 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Danger Sign

Recent snowdrift Etter stort snøfall sist døgn har vinden økt og det er tildels sterk snøfokk utsatte steder som på Steinskardtinden, Lille Blåmann. Også snøfokk på Tromsdalstinden og andre høye fjell. Mest stille i lavlandet enda.

ObsID: 185912

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.03.2019 kl. 07:55

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -8 °C Sjursnes (0moh) kl 07:56

ObsID: 185897

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.03.2019 kl. 07:28

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185889

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.03.2019 kl. 03:42

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 03:42 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 185882

Tromsø / Tromsø

Snow

12.03.2019 kl. 20:30

11 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Sofia@regobsTroms

Snow Cover

No snowdrift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Opp mot 30 cm nysnø siden sent i går kveld.

ObsID: 185850

Tromsø / Tromsø

Snow

12.03.2019 kl. 18:42

258 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps

Danger Sign

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185846

Tromsø / Tromsø

Snow

12.03.2019 kl. 17:28

445 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det hadde gått nokre ferske flakskred, str 2, i den lett bundne nysnøen. Høgst sannsynleg skiløperutløyst.

ObsID: 185856

Tromsø / Tromsø

Snow

12.03.2019 kl. 14:06

3 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Det har snødd kraftig i hele dag

ObsID: 185813

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.03.2019 kl. 09:18

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 09:18 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 185711

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.03.2019 kl. 09:00

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -4 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01 8 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 185708

Tromsø / Tromsø

Snow

12.03.2019 kl. 07:58

84 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

15 cm new snow

ObsID: 185693

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.03.2019 kl. 07:01

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185681

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.