Avalanche forecast for Tromsø Sunday 2019-03-10

2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-19 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / KARLSØY

Snow

10.03.2019 kl. 16:00

282 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Har markert brotkanten til skredet,
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ingrid@NVE

Avalanche Observation

10. Mar 15:45 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered SE-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 30 cm high and 50 m wide fracture Forrest Skredet gjekk på kantkorn opp på skare. Dette finnast dei fleste stadar i området, men frå tregrensa og ned er overliggande flak mjukare, og det er dermed lettare å påverke dette laget. Høgare til fjells er overliggande lag hardare, og det må stor tilleggslast til for å påverke kantkornlaget. Skredet gjekk akkurat i tregrensa, fjernutløyst på toppen av ein konveks terrengformasjon. Bruddkanten varierte frå nokre cm, opp til ca. 30 cm.

Incident

Ein skikøyrar fjernutløyste eit str 2 skred like ved tregrensa. Totalt var gruppa på fem, men det vart kjørt med avstand, så ein person var nok til å løyse ut skredet. Skredet gjekk når personen sto over ein konveks like under tregrensa, og ingen blei tatt med skredet. Gruppa rann ut av området, framleis med avstand. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 185423

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 14:19

252 masl

Kjetil G (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G

Snow Cover

270 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from N ↓

Tests

CTH23@30cmQ2 Good Testet også på en kulformasjon overgang fra 27 til 35 grader. Ingen tegn til oppsprekking

ObsID: 185378

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 14:00

848 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Viser Breitinden (860moh) sett fra V.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Bilde mot NV og viser fjellene videre utover Ringvassøya, Rebbenesøya og Nordkvaløya.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et par middels store drønn mellom 200-350moh i V side.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk snøtransportert over 400moh i V til NV sider.

Weather

No precipitation 9 m/s from NE ↙ Periodevis lett snøfokk i høyden fra NØ.

ObsID: 185426

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 13:21

397 masl

Kjetil G (**)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G

Snow Cover

420 cm in total 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct Gjelder denne fjellsiden

Tests

CTN Good

ObsID: 185365

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 12:33

604 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stemmer nok bra med svake lag i sjiktoverganger i fokksnøen og denne stabiliserer seg rimelig bra med kulden. Kulden vil stabilisere fokksnøen ytterligere. Usikker på utbredelsen av kantkorn, men kan nok gjelde i en bestemt høye pga mildværene i slutten av februar. De er nok ikke blitt tilstrekkelig store heller, men med pålagring kan aktiviteten nok økes. Forecast correct Bra

Weather

No precipitation -7.4 °C 2 m/s from NE ↙ 5% clouds

Notes

Virker som fokksnø er stabilisert godt, ingen utslag. Ingen tydelige kantkorn på obs punkt. Men et ustabilt lag mellom skarelagene fra mildværet i slutten av feb. Observert ved slogsgrensa.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 7 temperature points observed

ObsID: 185350

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 12:23

173 masl

Kjetil G (**)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G

Snow Cover

180 cm in total 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 25 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Tests

CTM13@25cmQ2 Medium Har blitt bedre siste døgn

ObsID: 185349

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.03.2019 kl. 11:50

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen snø meldt.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 185337

Tromsø / Buren, Skålhammaren

Snow

10.03.2019 kl. 11:35

326 masl

Rillew (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

10. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Isolated steep slopes. S, SW. Below 300 masl Ble tatt med i et mindre flakskred men ble sittende oppe på og kunde kjøre videre uten problem. Bredde ca 8-15m, lengde ca 20-30m

ObsID: 185343

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.03.2019 kl. 08:41

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C Sjursnes (0moh) kl 08:41

ObsID: 185286

Tromsø / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 17:20

422 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  timdassler@regobsTroms

Snow Cover

Mye vind og fokksnø; vindskare

Weather

15 m/s 100% clouds

ObsID: 185208

Tromsø / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 11:47

665 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  fra parkering
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  samme som over, flaket er ca 4F og underlaget 1F
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  over tregrensen bærer snødekket preg av vind
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  ca 25cm Q2, stbilitet dårlig, løsner ved 2 lette klapp. dårlig bindinger i fokksnøen, mulig nedføyka nysnø!!, på ca 550moh
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  fra ca 650moh,mye vind og bakkefokk
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  flere plasser i høyden er den gml isskaren fremme nå pga vinden, fra ca 500moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 300 masl mulig at nedføyka nysnø også skulle vært et "del" problem

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry i skogen er det ennu "lett" bundet snø, men over tregrensa bærer snødekket preg av vinden som har vært og er.. stedvis 1/f til 4/f hardhet. i høyden er også den gml isskaren fremme. Det er også "puter" med innbløst 4/F hard i leheng. Disse varierer i tykkkelse fra 25-60cm, og er ikke stabil innad i fokksnøen. Men det virker som at fokksnøen har relativt gode bindinger til det gml snødekket.

Danger Sign

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekking rundt ski på enkelte plasser. Skytende sprekker uteble på testheng

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vindtransport i høyden nå av snøen som vi fikk. Vær obs i leheng, og der fokksnøen samler seg. Det er ustabile lag i fokksnøen, løsner lett på tester, men skytende sprekker, drønn mm uteble i dag. Ikke la deg lure av at disse ikke gir deg noen varsel. Tenker at hvis vinden roer seg og at temp stiger vil snødekket stabilisere seg om litt. Gjelder fokksnø problem, de vedvarende svake lag,(kantkorn) må man være obs på , de vil trenge mere tid Forecast correct

Weather

No precipitation -4 °C 3 m/s from NE ↙ 75% clouds observasjon fra parkering. I høyden blåste det ca 7-9m/s fra N-NØ

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity kunne ikke se noen aktivitet men tidvis ikke sikt.

ObsID: 185177

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

09.03.2019 kl. 09:23

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -4 °C Sjursnes (0moh) kl 09:24 0 cm nysnø akkumulert siste time. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 185077

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

09.03.2019 kl. 09:05

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -3 °C Glimma (0moh) kl 09:05 101 cm nysnø akkumulert siste time. Snøfokk i øyeblikket.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 185074

Tromsø / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 17:00

449 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Snøfokk

Snow Cover

Snødekket ser ut til å vere relativt likt som beskrive for fagerfjelle (sjå Anna regObs). Ulikskapen er at her er det berre nederst i skogen snødekket sett seg med liten tilleggslast.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Utover ettermiddagen tok vinden seg opp og det var snøfokk med vind frå nordaust.

ObsID: 185068

Tromsø / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 16:23

812 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) En god del snøtransport her nå. Så noen snøskyer på Kattfjordeidet.

ObsID: 184989

Tromsø / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 13:32

351 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  timdassler@regobsTroms

Weather

12 m/s

Notes

Veldig vindpåvirket over kogsgrensen.

ObsID: 184937

Tromsø / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 11:04

324 masl

EspenN (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Bilde som viser varierende den snøoverflaten
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Snøprofilen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 200 masl

Snow Cover

150 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Varierende snøoverflate. Mye løssnø i skogen. Mer fokksnø jo høyere opp. Med hardere fokksnøflak på vindutsatte områder. Andre steder mer avblåst og enkelte plasser vindblåst ned til gammel skareoverflate.

Danger Sign

Whumpf sound Ved lokalitet for snøprofil

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen er i ferd med å stabilisere seg. Men kaldt vær medfører at denne går saktere. Hørt drønn tilsier tilstedeværelse av svakt lag nede i snøpakken. Rolig vær fremover tilsier generelt at snødekket stabiliseres. Men kaldt vær medfører at denne går saktere. Og kan også bidra til videre utvikling av evt. kantkorn... Forecast correct Veldig bra og dekkende varsel. Varselet med faregrad 3 er nok korrekt hele regionen sett under ett.

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 15% clouds Kaldt klart vær. Med skyer i sør

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed Flere skikt nedover i de 60 cm. med fokksnø. Et på 10 cm under overflaten; inneholdt hagl. Svak antydning til mulig påbegynte utvikling av kantkorn mellom fokksnø og skarelag på ca.60 cm under overflaten.

ObsID: 184922

Tromsø / Gråtinden

Snow

08.03.2019 kl. 11:00

607 masl

eliras@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøoverflaten er vindpåvirket etter vind fra nord
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Korn i svakt lag er små, ingen tydelig kantform.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW

Snow Cover

230 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Ca 30 cm med løssnø i skogen over gammelt skarelag. I skoggrensa og over en snøoverflaten tydelig vindpåvirket. Varierer mellom myk og hard vindpakket snø. Noen steder er det avblåst helt ned på gammelt skarelag.

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra nord har transportert snøen som har kommet de siste dagene. Spor fra i går har blåst igjen i løpet av natten.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes svake lag i den vindpakkede snøen over gammelt skarelaget. Disse fremstår som tynne lag med løsere snø, men med små krystaller. Kan ikke observere tydelig kant. Også ulik hardhet i laget over og under dette. I følge snøprofil/stabilitetstest fremstår den vindpakkede snøen i nordhelling som mer stabil enn i sørhelning (SØ). De svake lagene har liten avstand fra overflaten og får brudd i det ett av dem med lille blokktest og CT i SØ helning. Får ikke noe forplantning av brudd testheng, og må tilføre mye belastning før det blir brudd i de svake lagene. Får derfor inntrykk av at det er ganske stabile forhold likevel. Lenger ned i snødekket er bindingen mot gammelt skarelag er svært god. Observerte mange noen dager gamle naturlig utløste skred. Men ingen som var gått i dag. Tyder på at fokksnøen har stabilisert seg siden onsdag, og faren for naturlig utløste skred er liten. Snøen stabiliserer seg noe mer til i morgen for det om det er kalde temperaturer, men virker ganske stabil også i dag. Men det er svake lag som kan påvirkes og tenker at det fortsatt er noe fare for skiløper utløste skred i enkelte brattheng. Ok å sette ned til faregrad 2 i morgen. Forecast correct

Weather

No precipitation -15 °C 6 m/s from NE ↙

Snow Profile

10 stratigraphy layers observed Snøprofil ca. 600 moh sørøstvendt side.Brudd ved tynt lag med løsere snø ca.30 cm dypt, med lille blokk test og CT13@30

ObsID: 184946

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.03.2019 kl. 08:41

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør i vente.

Weather

No precipitation -9 °C Glimma (0moh) kl 08:42 94 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 184845

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.03.2019 kl. 05:36

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:36

ObsID: 184832

Tromsø / KARLSØY

Snow

07.03.2019 kl. 17:00

314 masl

Marte (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Whumpf sound

Tests

ECTN12@15cmQ3 Bryter deretter i fokksnølag ytterligere 15 cm ned i snødekket og så i kantkornlag over skare 50 cm ned i snødekket

ObsID: 184802

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 15:13

110 masl

Kjetil G (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppig store drønn

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Tests

CTE10@40cmQ2 Poor Ca 50mm lag som kollapser. Samsvarer men enorme drønn.

ObsID: 184680

Tromsø / Tverrfjellet H 542 SØR

Snow

07.03.2019 kl. 14:30

583 masl

hamillom@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  TVERRFJELLET SØR H642
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  TVERRFJELLET H751 NORD
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  TVERRFJELLET SØRØST

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 600 masl 3 skred, trolig naturlig utløst ila siste dager pga pålagring og/eller skavvelbrudd. Ingen spor observert. Utløpsområde var noe fokket igjen Sett på avstand fra H707 sør fra GRÅTINDEN.

ObsID: 184806

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 12:03

750 masl

Johan@svv (***)

Tests

ECTN14@10cmQ3 Good

ObsID: 184626

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 11:39

391 masl

Johan@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Johan@svv Comment:  Utsikt mot Buren
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Johan@svv Comment:  Bildet er tatt mot sør
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Registrerer denne på PCen når jeg kommer hjem
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Skred på Kattfjordeidet, sørvendt side
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Østsida av langfjellaksla
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Finn dag i fjellet. Noen naturlig utløste skred observert

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pass på i brattere sider med mye snøpålagring og hvor terrenget er konvekst. Mulig snøen ikke stabilisert seg like godt i nordvendte sider som i sørvendte. Men i nordvendte sider er det nok ikke like mye snøpålagring heller. Kaldere vær vil gjøre at stabiliseringsprosessen går langsomt. Forecast too high

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW, W Som det ser ut er det dårlig bindning i fokksnø en som fortsatt er det dominerende skredproblemet. Hvor solen har tatt virker det som snøen stabilisert seg ganske bra. Det hadde vært interessant å ha gravd i noen nordvendt side også.

Weather

No precipitation 7.5 °C 3 m/s from S ↑ Vinden har nok dreiet seg fra å tidligere ha kommet fra fra nord.

Tests

CTM11@10cmQ3 Medium

Avalanche Activity

7. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release SE, S, SW

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 10 temperature points observed

ObsID: 184625

Tromsø / Storelvadalen Kvaløya

Snow

07.03.2019 kl. 11:30

285 masl

Carlo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Avalanche Problems

Snow Cover

250 cm in total 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Har vært snøfokk igår 6.03! Antatt snødybde! Skredet er observert på avstand fra Finnlandsfjellet.

Danger Sign

Recent avalanches

Recent avalanches Flakskred observert

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stor skredfare i terreng over 30 grader helning. Forecast correct

Weather

5% clouds

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) One (1)

ObsID: 184800

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.03.2019 kl. 10:32

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4 °C Sjursnes (0moh) kl 10:32 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 184601

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 10:18

323 masl

edda@regobsTroms (*)

Weather

No precipitation

Avalanche Activity

7. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). Spontaneous release SE Det gikk et naturlig skred under skålhammeren på buren. Har bare sett den fra distanse på vei til jobb. Antar den er naturlig utløst i løpet av natten. Størrelse mellom 2 og 3 tenker jeg.

ObsID: 184599

Tromsø / Buren

Snow

07.03.2019 kl. 09:40

248 masl

Robin (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Robin Liebert Comment:  Bruddkant.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Robin Liebert

Avalanche Activity

7. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. SE. Below 300 masl Lett utløst skred i eksponerte områder. Det ble også observert tre andre skred lenger nord utløst av to skiløpere.

ObsID: 184695

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 09:15

295 masl

JJ (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184667

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 09:15

802 masl

JJ (Unknown)

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. Between 800 masl and 0 masl

ObsID: 184668

Tromsø / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 09:15

815 masl

JJ (Unknown)

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Between 800 masl and 0 masl

7. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Between 800 masl and 0 masl

ObsID: 184669

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.03.2019 kl. 07:34

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt lite nedbør.

Weather

No precipitation -4 °C Glimma (0moh) kl 07:02 93 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 184572

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.03.2019 kl. 07:31

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:31 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 184571

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.