Avalanche forecast for Tromsø Friday 2019-03-08

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are complex. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the afternoon.
-17 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-15 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

08.03.2019 kl. 17:00

449 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Snøfokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Utover ettermiddagen tok vinden seg opp og det var snøfokk med vind frå nordaust.

Snow Cover

Snødekket ser ut til å vere relativt likt som beskrive for fagerfjelle (sjå Anna regObs). Ulikskapen er at her er det berre nederst i skogen snødekket sett seg med liten tilleggslast.

ObsID: 185068

Tromsø / Tromsø

Snow

08.03.2019 kl. 16:23

812 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) En god del snøtransport her nå. Så noen snøskyer på Kattfjordeidet.

ObsID: 184989

Tromsø / Tromsø

Snow

08.03.2019 kl. 13:32

351 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  timdassler@regobsTroms

Notes

Veldig vindpåvirket over kogsgrensen.

Weather

12 m/s

ObsID: 184937

Tromsø / Tromsø

Snow

08.03.2019 kl. 11:04

324 masl

EspenN (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Bilde som viser varierende den snøoverflaten
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Snøprofilen

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s 15% clouds Kaldt klart vær. Med skyer i sør

Danger Sign

Whumpf sound Ved lokalitet for snøprofil

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 200 masl

Snow Cover

150 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Varierende snøoverflate. Mye løssnø i skogen. Mer fokksnø jo høyere opp. Med hardere fokksnøflak på vindutsatte områder. Andre steder mer avblåst og enkelte plasser vindblåst ned til gammel skareoverflate.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen er i ferd med å stabilisere seg. Men kaldt vær medfører at denne går saktere. Hørt drønn tilsier tilstedeværelse av svakt lag nede i snøpakken. Rolig vær fremover tilsier generelt at snødekket stabiliseres. Men kaldt vær medfører at denne går saktere. Og kan også bidra til videre utvikling av evt. kantkorn... Forecast correct Veldig bra og dekkende varsel. Varselet med faregrad 3 er nok korrekt hele regionen sett under ett.

Snow Profile

15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm P MF 0 mm/0 mm D, 50 cm 1F MF 2 mm/0 mm M Flere skikt nedover i de 60 cm. med fokksnø. Et på 10 cm under overflaten; inneholdt hagl. Svak antydning til mulig påbegynte utvikling av kantkorn mellom fokksnø og skarelag på ca.60 cm under overflaten.

ObsID: 184922

Tromsø / Gråtinden

Snow

08.03.2019 kl. 11:00

607 masl

eliras@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøoverflaten er vindpåvirket etter vind fra nord
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Korn i svakt lag er små, ingen tydelig kantform.

Weather

No precipitation -15 °C 6 m/s from NE ↙

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra nord har transportert snøen som har kommet de siste dagene. Spor fra i går har blåst igjen i løpet av natten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW

Snow Cover

230 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Ca 30 cm med løssnø i skogen over gammelt skarelag. I skoggrensa og over en snøoverflaten tydelig vindpåvirket. Varierer mellom myk og hard vindpakket snø. Noen steder er det avblåst helt ned på gammelt skarelag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes svake lag i den vindpakkede snøen over gammelt skarelaget. Disse fremstår som tynne lag med løsere snø, men med små krystaller. Kan ikke observere tydelig kant. Også ulik hardhet i laget over og under dette. I følge snøprofil/stabilitetstest fremstår den vindpakkede snøen i nordhelling som mer stabil enn i sørhelning (SØ). De svake lagene har liten avstand fra overflaten og får brudd i det ett av dem med lille blokktest og CT i SØ helning. Får ikke noe forplantning av brudd testheng, og må tilføre mye belastning før det blir brudd i de svake lagene. Får derfor inntrykk av at det er ganske stabile forhold likevel. Lenger ned i snødekket er bindingen mot gammelt skarelag er svært god. Observerte mange noen dager gamle naturlig utløste skred. Men ingen som var gått i dag. Tyder på at fokksnøen har stabilisert seg siden onsdag, og faren for naturlig utløste skred er liten. Snøen stabiliserer seg noe mer til i morgen for det om det er kalde temperaturer, men virker ganske stabil også i dag. Men det er svake lag som kan påvirkes og tenker at det fortsatt er noe fare for skiløper utløste skred i enkelte brattheng. Ok å sette ned til faregrad 2 i morgen. Forecast correct

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm, 12 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm Snøprofil ca. 600 moh sørøstvendt side.Brudd ved tynt lag med løsere snø ca.30 cm dypt, med lille blokk test og CT13@30

ObsID: 184946

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.03.2019 kl. 08:41

11 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -9 °C Glimma (0moh) kl 08:42 94 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør i vente.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 184845

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.03.2019 kl. 05:36

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:36

ObsID: 184832

Tromsø / Karlsøy

Snow

07.03.2019 kl. 17:00

314 masl

Marte (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Whumpf sound

Tests

ECTN12@15cmQ3 Bryter deretter i fokksnølag ytterligere 15 cm ned i snødekket og så i kantkornlag over skare 50 cm ned i snødekket

ObsID: 184802

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 15:13

110 masl

Kjetil G (**)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kjetil G

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hyppig store drønn

Tests

CTE10@40cmQ2 Poor Ca 50mm lag som kollapser. Samsvarer men enorme drønn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

ObsID: 184680

Tromsø / Tverrfjellet H 542 SØR

Snow

07.03.2019 kl. 14:30

583 masl

hamillom@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  TVERRFJELLET SØR H642
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  TVERRFJELLET H751 NORD
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  TVERRFJELLET SØRØST

Avalanche Activity

7. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 600 masl 3 skred, trolig naturlig utløst ila siste dager pga pålagring og/eller skavvelbrudd. Ingen spor observert. Utløpsområde var noe fokket igjen Sett på avstand fra H707 sør fra GRÅTINDEN.

ObsID: 184806

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 12:03

750 masl

Johan@svv (***)

Tests

ECTN14@10cmQ3 Good

ObsID: 184626

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 11:39

391 masl

Johan@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Johan@svv Comment:  Utsikt mot Buren
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Johan@svv Comment:  Bildet er tatt mot sør
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Registrerer denne på PCen når jeg kommer hjem
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Skred på Kattfjordeidet, sørvendt side
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Østsida av langfjellaksla
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 7.5 °C 3 m/s from S ↑ Vinden har nok dreiet seg fra å tidligere ha kommet fra fra nord.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Finn dag i fjellet. Noen naturlig utløste skred observert

Avalanche Activity

7. Mar. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release SE, S, SW

Tests

CTM11@10cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW, W Som det ser ut er det dårlig bindning i fokksnø en som fortsatt er det dominerende skredproblemet. Hvor solen har tatt virker det som snøen stabilisert seg ganske bra. Det hadde vært interessant å ha gravd i noen nordvendt side også.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pass på i brattere sider med mye snøpålagring og hvor terrenget er konvekst. Mulig snøen ikke stabilisert seg like godt i nordvendte sider som i sørvendte. Men i nordvendte sider er det nok ikke like mye snøpålagring heller. Kaldere vær vil gjøre at stabiliseringsprosessen går langsomt. Forecast too high

Snow Profile

10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -10 °C @ 0 cm, -9.3 °C @ 10 cm, -7.2 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 35 cm, -3.8 °C @ 45 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm

ObsID: 184625

Tromsø / Storelvadalen Kvaløya

Snow

07.03.2019 kl. 11:30

285 masl

Carlo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Avalanche Activity

7. Mar. During the day One (1)

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Weather

5% clouds

Danger Sign

Recent avalanches

Recent avalanches Flakskred observert

Avalanche Problems

Snow Cover

250 cm in total 60 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Har vært snøfokk igår 6.03! Antatt snødybde! Skredet er observert på avstand fra Finnlandsfjellet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stor skredfare i terreng over 30 grader helning. Forecast correct

ObsID: 184800

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.03.2019 kl. 10:32

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Sjursnes (0moh) kl 10:32 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184601

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 10:18

323 masl

edda@regobsTroms (*)

Weather

No precipitation

Avalanche Activity

7. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). Spontaneous release SE Det gikk et naturlig skred under skålhammeren på buren. Har bare sett den fra distanse på vei til jobb. Antar den er naturlig utløst i løpet av natten. Størrelse mellom 2 og 3 tenker jeg.

ObsID: 184599

Tromsø / Buren

Snow

07.03.2019 kl. 09:40

248 masl

Robin (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Robin Liebert Comment:  Bruddkant.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Robin Liebert

Avalanche Activity

7. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. SE. Below 300 masl Lett utløst skred i eksponerte områder. Det ble også observert tre andre skred lenger nord utløst av to skiløpere.

ObsID: 184695

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 09:15

295 masl

JJ (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184667

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 09:15

802 masl

JJ (Unknown)

Avalanche Activity

7. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. Between 800 masl and 0 masl

ObsID: 184668

Tromsø / Tromsø

Snow

07.03.2019 kl. 09:15

815 masl

JJ (Unknown)

Avalanche Activity

7. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Between 800 masl and 0 masl

7. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Between 800 masl and 0 masl

ObsID: 184669

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.03.2019 kl. 07:34

11 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Glimma (0moh) kl 07:02 93 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt lite nedbør.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 184572

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.03.2019 kl. 07:31

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:31 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 184571

Tromsø / Tromsø

Snow

06.03.2019 kl. 20:51

353 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Snow Cover

150 cm in total 40 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Liten tur opp til skogsgrensen. Mye tørr snø i skogen med et lag fokksnø (4F) under. Noen sprekker rundt skiene, men ingen skytende sprekker. I går var det fokksnø allerede under skogsgrensen og når en nærmet seg skogsgrensen i dag, sprakk snøen i større grad rundt skiene. Forløpig veldig fine forhold i skogen, men følg med lagdelingen og fokksnøen rundt og over skogsgrensen...

Weather

5 m/s

ObsID: 184536

Tromsø / Tromsø

Snow

06.03.2019 kl. 17:00

368 masl

Ragnar (*****)

Incident

Fra Nettavisen: "En person hadde kommet seg ut etter å ha blitt tatt av et snøskred. Vedkommende kom seg ikke ned fra fjellsiden. Han står fast i bratt terreng like over bruddkanten, og vi avventer personell på stedet som kan vurdere skredfaren. På grunn av dårlig sikt har vi ikke fått opp helikopter ennå, men vi venter på en liten lysning så vi kan løfte ham ut, sier operasjonsleder iTroms politidistrikt til iTromsø." Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing Artikkel i nettavisen: Mann sto fast i fjellsiden etter snøskred

ObsID: 185704

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.03.2019 kl. 12:36

11 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Glimma (0moh) kl 07:36 89 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i henget. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør i vente.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 184457

Tromsø / Tromsø

Snow

06.03.2019 kl. 10:48

428 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  ca 50 hm over tregrensa. Skiinnsynking ca 15-20 cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Danger Sign
Image 4 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Fra drønnet og gropa jeg grov i skogen, var litt mindre snø over kritisk lag i tregrensa.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 6 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Tror dette er PPpl som er under regnværsskare fra 27/2 og over mildværspakka fra 23/2.
Image Of Danger Sign
Image 7 of 7 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Se annen obs også (https://regobs.no/Registration/184419). Fikk også drønn her hvor denne obsen er lokalisert, og i skogen mens jeg kjørte ski ned. Der obsen er satt var det 35 cm fokksnø over kritisk lag, det tyder på at det ikke skal så mye til for å påvirke det. Samme kritiske lag som kollapser her; PPnd/PPpl eller noe sånt. Tykkelse ca 8 cm her.

Tests

ECTP5@37cmQ1 Poor ETCP i underkant av smelt-frys skare. Ganske glatt brudd. smelt-frys skaren er ganske tynn og ikke så hard her.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Har kalt skredproblemet kantkorn under skare, men det var i mangel på noe bedre å velge - se kommentar i snødekke, snøprofil og annen obs (https://regobs.no/Registration/184419). Tenker uansett at skredproblemet har vedvarende svakt lag-oppførsel, og må håndteres deretter. Tykt lag gjør at det er en mulighet for at forplantningsevnen er dårlig, men det er usikkert. Drønn i skogen gjør at man bør være obs også der, selv om snøen ikke er bunden. Litt usikker på utbredelse. Hvis det er nedbørspartikler under smelt-frys skare så vil skredproblemet kun være til stede opp dit hvor det regnet natt til 27/2. Det tror jeg var opp til 5-700 moh. Tenker det er greit å sette fra 0 og opp til fjelltopphøyde.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Det har kommet 10-15 cm siden i går kveld. Generelt er det mye tørr løssnø i skogen, ca 30 cm. Over tregrensa er det 5-15 cm løssnø, så det er nok antageligvis for det meste snøen i natt som fortsatt er løssnø over tregrensa. I tregrensa er nysnøen mer bundet (ned mot 4F harhet), mens det over tregrensa er fokksnø (1F) under nysnøen som har kommet. Inntrykket er at det ikke har vært all verdens sterk vind mens det snødde her hvor jeg var i dag. Hadde feks mye mer bunden snø på Finlandsfjellet mandag kveld.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fersk snø, snøtransport og tilstedeværelse av svakt lag med tydelig forplantningsevne tilsier at man bør utvise forsiktighet. Vær obs på drønn og at det er muligheter for fjernutløsning, også i skogen. Det er stedvis mye snø tilgjengelig for transport, og det antas at skredproblemet vil vedvare. Eventuell vind vil kunne øke sannsynligheten for å løse ut skred. Forecast correct Litt usikker på hva slags skredproblem man bør velge for morgendagens varsel. Tenker at det teknisk sett blir feil å sette VVSL og kantkornet lag under skare, men det er kanskje det mest relevante for oppførselen til skredproblemet. Spesielt siden fjernutløsning er sannsynlig.

Snow Profile

35 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm D, 8 cm F PPpl/PPpl 1 mm/0 mm Rimlag Noe usikker på kornform, men ganske sikker på at det ikke er kant. Se bilde. , 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D -7.7 °C @ 0 cm, -7.8 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 37 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 55 cm 1 test connected to snow profile Gravd profil ned til smelt-frys pakka fra 23/2.

ObsID: 184443

Tromsø / Tromsø

Snow

06.03.2019 kl. 10:09

341 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Bryter på flaten som hviler på spaden. Skara, flaket, er ca 5 cm tykk.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Hallvard@SVV

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn her like under tregrensa. Det som kollapser er et 5-7 cm tykt lag av løsere snø. Oppå ligger det F/4F snø, 30 cm. Det som kollapser kan se litt ut som kant, men tror det er nedbørspartikler av en form. Enten PPpl plater eller PPnd nåler, eller mest sannsynlig en blanding. Se bilder Både over og under er det smelt frys skare, og begge er ikke så harde (maks P).

Tests

Lille blokk gikk på isolering.

ObsID: 184419

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.03.2019 kl. 08:53

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:53 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 184403

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.03.2019 kl. 08:38

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:38 13 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 184402

Tromsø / nina smørsgård

Snow

05.03.2019 kl. 13:30

462 masl

NinaS (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall

Recent cracks Skytende sprekker rundt skispora

Whumpf sound Noen få

ObsID: 184366

Tromsø / Tromsø

Snow

05.03.2019 kl. 13:30

490 masl

NinaS (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 184367

Tromsø / Tromsø

Snow

05.03.2019 kl. 13:30

505 masl

NinaS (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184368

Tromsø / Tromsø

Snow

05.03.2019 kl. 11:30

477 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  ncf Comment:  Skred i Djevelberget. Ikke spor inn i skred. Likevel ble skiløpere observert noe senere på dagen like ved.

Avalanche Observation

5. Mar 11:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Avalanche release at 463 masl and ended at 278 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 25 m wide fracture Steep slope Lite skred i Djevelberget. Stor vindtransport av snø til lesider.

ObsID: 184331

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.03.2019 kl. 11:02

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 11:02 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 184231

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.03.2019 kl. 09:48

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:49 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184209

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.