Avalanche forecast for Tromsø Monday 2019-03-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-15 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Moderate gale from northeast., change to fresh breeze from the north during renoon.
-14 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

04.03.2019 kl. 20:20

367 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Vinden har tatt godt i dag. I tregrensa var det overgang til 3-4 cm tykk vindpakka snø over løsere snø under, klassisk gjennomslagsskare. Fokksnøen fremstod som ganske seig og ikke noen tegn til spenninger her. Ikke så bra terreng for å merke sånt, så det er nok annerledes andre steder i regionen. Tror det er blitt flytta på mye snø, på 400 moh var det gammel isskare synlig noen steder.

ObsID: 184159

Tromsø / Tromsø

Snow

04.03.2019 kl. 19:59

289 masl

Edvin (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 184161

Tromsø / Rødtind sørside

Snow

04.03.2019 kl. 14:41

433 masl

Robin (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Robin Liebert Comment:  Bilde tatt mot nord-vest. Skredet hadde gått mot sør. Ingen tegn til skispor.

Weather

No precipitation from N ↓

Danger Sign

Recent avalanches Skred som var gått i løpet av natt/morgenen. Ingen spor rundt skredet så antagelig naturlig utløst. Snøfokker i området rundt i samme retning som skredet (sør).

ObsID: 184142

Tromsø / Tromsø

Snow

04.03.2019 kl. 11:30

191 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Tyngden av skiløper over konveks fremprovoserer kollaps med skytende sprekk opp mot tre meter.

ObsID: 184138

Tromsø / Tromsø

Snow

04.03.2019 kl. 11:28

476 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  mot steinskardtind fra parkering
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  I skogen. Ca 35 cm
Image Of Tests
Image 3 of 9 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  På Ca 350moh, blokktest, satt relativt bra, og hadde gode bindinger
Image Of Danger Sign
Image 4 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  "lett" skytende sprekker, enkelte plasser
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  øverste laget i snødekket 3-4cm løsner generellt lett i fokksnøen, antas på sjiktovergang i snødekket.
Image Of Danger Sign
Image 6 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  oppsprkking av flak over /ved konveks, gikk relativt lett til brudd. Men ikke så tykt
Image Of Tests
Image 7 of 9 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  blokkrtest, topp fist, så 4/f , 1/f of 4/f mot skaren. Løsnet relativt lett. antas på nedføyka nysnø., dybde ca 35cm på ca 450moh
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 9 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  sprekk over konveks, antas fra i natt/ morges!! lengde ca 12-15m, naturlig utløst!!!, prøvde å se på hva, og antar det var på nedføyka nysnø på ca 400moh

Snow Cover

Some snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry varierende tykkelse og hardhet på snødekket. Generelt mellom 20-35cm, og varierte mellom 4/F og F hardhet. Snødekket har store variasjoner på hvordan det har stabilisert seg mot skaren fra mildværet. Men tenker at dette vil stabilisere og utjevne seg ilp av dager

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 300 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable mye snø og vind gjør at faregraden øker. Det er mye snø disp for taransoprt i fjellet nå. Se etter faretegn, og unngå kuler/konvekser og der snødekket sprekker opp/ skyrter sprekker. se etter faretegn og vær kritisk til veivalg opp og ned Hvis vi ikke får mere vind og kaldere, eller at vinden uteblir vil nok dette stabilisere seg ilp av noen dager. Forecast correct

Avalanche Activity

4. Mar. During the day No avalanche activity kunne ikke se noe i dag, men dårlig sikt samt flatt lys på kattfjoreidet

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from NE ↙ 85% clouds Byger

ObsID: 184141

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.03.2019 kl. 11:07

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Sæterelva grøtnesdalen (900moh) kl 11:07 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Løfta Tjønnøra (900 moh) kl 11:09 Snø, -5,0 °C. 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 184109

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.03.2019 kl. 08:32

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:32 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184063

Tromsø / Tromsøya

Snow

04.03.2019 kl. 08:10

14 masl

Johan@svv (***)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Sannsynligvis stor pålagring på utsatte steder i fjellet. Burde det vært økt faregrad i dag? Hvis vinden og snøfall minker går faregraden ner, hvis det kommer mer snø/vind tenker jeg at det burde være en 3er frem til snøen fått stabilisert seg. Forecast too low

Weather

Snow 15-20 cm snø over natten og kraftig snøføyk på veg til jobbet i dag.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 184058

Tromsø / Tromsø

Snow

04.03.2019 kl. 08:02

51 masl

Ingrid@NVE (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det har komme ca. 10-15 cm tørr nysnø i natt, og vind frå nord-nordaust fører til snøfokk.

ObsID: 184056

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.03.2019 kl. 07:47

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:47 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 184053

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.03.2019 kl. 07:29

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 184050

Tromsø / Tromsø

Snow

03.03.2019 kl. 15:45

417 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ncf Comment:  Oppsprekking i brattheng etter skikjøring. Kunne utløse dette flere steder like ved.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ncf Comment:  Flotte skiforhold - bilde fra 650 moh

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørrsnø over 400-500 moh og til 1078 moh. Ca 10-15 cm ned mot 100 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Vurderes til korrekt.

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from SW ↗ 40% clouds Rolig vintervær

Danger Sign

Recent cracks Fast fokksnø noen steder og den glir på mildværskare. Tendens også til dårlig binding på tykke lag av noe bundet snø.

ObsID: 183989

Tromsø / Tromsø

Snow

03.03.2019 kl. 11:45

371 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Trodde ut noen små flak på en nedføyket lag av nysnø på denne posisjonen.

ObsID: 183942

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.03.2019 kl. 08:31

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -13 °C Sjursnes (0moh) kl 08:31

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183888

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.03.2019 kl. 07:34

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:34

ObsID: 183883

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 13:30

715 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

2. Mar 13:30 2 - Medium Unknown -facing Avalanche release at 827 masl and ended at 611 masl In gully or concave form Ikke sikkert str. 2, men i alle fall 1,5

ObsID: 183809

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 13:02

615 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekker opp rundt skia og propagerer rundt 2-3meter.

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 183822

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:46

518 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN22@48cmQ3 Good

ECTPV@11cmQ1 Medium

Weather

Snow Profile

3 cm F DF/PPgp 1 mm/3 mm D, 3 cm P MFcl 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0.5 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm P MF 3 mm/0 mm D, 168.5 cm 4F MF 3 mm/0 mm M -12.7 °C @ 0 cm, -12.7 °C @ 2 cm, -11.8 °C @ 4 cm, -9.3 °C @ 6 cm, -7.3 °C @ 8 cm, -7.3 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -1.86 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183767

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:30

518 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  andrea@regobsTroms
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Dette skredet så fersk ut, men også vått. Vi var ikke nært nok for å undersøke det nærmere. Vi går ut ifra at det gikk under mildværet i midten av denne uken.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Lagdelning i snøen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Undre bruddflate var Q2, men på underflaten til flaket satt flere lag sammen til en Q3 flate.

Tests

ECTP8@25cmQ2 Medium

ECTN2@10cmQ1 Poor Bruddet går lett og glatt, men med så tynt flake ser vi ikke dette som et problem akkurat nå. Det kan være lurt å følge med på hvis det svake laget stabiliserer seg.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s from SE ↖ Stille og solig. Solen varmer. Lenger ned i dalen var det litt vind, 3 m/s.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, E, SE, S, SW. Between 800 masl and 0 masl Mange små og middelsstore skred i området i de fleste himmelretninger. Både tørre løssnøskred og tørre flakskred. Vi antar at de har gått natt mot onsdag og fram til torsdag. Et av skredene (SV) så ut å være relativt fersk, dette så dog vått ut så vi går utifra at det gikk under mildværet og at vårt inntrykk at det er ferskt er feil.

Danger Sign

Whumpf sound Vi fikk et drønn i snøen på omtrent 400 møh.

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 175 cm 4F MF 2 mm/0 mm V -9 °C @ 4 cm, -9 °C @ 8 cm, -4 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -1.1 °C @ 35 cm, 0 °C @ 36 cm 2 tests connected to snow profile Snøprofil fra 300 møh. Himmeretning: sør. Total snødybde: 210. Vi gravde ikke helt til bunn da snøen var homogen, omvandla og våt. Den litt rare temperaturgradienten vurderer vi er årsaket av solinstråling og at skarelaget isolerer snøen under.

ObsID: 183788

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:30

514 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  timdassler@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

175 cm in total

Tests

ECTPV@10cmQ3 Good Ingen spenninger i snødekket, det øverste laget i snødekket løsnet under frilegging, men laget er tynt og sklir ikke ut i 38graders bratt heng.

Weather

No precipitation -12 °C 3 m/s from E ← En helt fantastisk dag i fjellet.

Danger Sign

Whumpf sound Vi hørte et drønn i snøen på ca. 400hm, men det var på et flat parti med mye innblåst snø.

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 1 test connected to snow profile

ObsID: 183810

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:15

519 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Til tross for resultater på ECT og observasjon av flere skred, vurderer vi skredfaren som relativt lav. Vi fikk kun propagering der flaket var tynt. Der snøen hadde blåst inn fikk vi ikke tegn på instabilitet (se snøprofil på ca 400 møh). De skred som vi observerte så ut å ha gått i samband med mildværet og pålagring under torsdag. Vi så ikke skred fra idag. Vi var kun opp til ca 520 møh og kan ikke vurdere skredfaren over denne høyde. Under 300 møh vurderer vi at det er lite sannsynlig å løse ut skred, og at skredstørrelsen er strl 1. Skredfare 1, lav. Mellom 300 og 500 møh vurderer vi at det kan finnes lokale instabiliteter som kan gi opphav til små og middels store skred. Vi vurderer at skredproblemet finnes i noen bratte heng, at det kan være mulig å løse ut skred, men at skredstørrelsen sannsynlig er liten. Vi konkluderer med at skredfaren ligger på en svak nivå 2. Hvis det fortsetter å være kaldt kan kantkort utvikle seg ved skarelagene i snødekket. Vi syntes at vi så begynnelse av dannelse av kantkorn, men er ikke sikker da krystallene var så små. Det kan være lurt å følge med på dette.

Tests

ECTPV@10cmQ2

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 120 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 1 test connected to snow profile

ObsID: 183802

Tromsø / Buren

Snow

02.03.2019 kl. 12:00

417 masl

Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

0 cm new snow Dry Under 250m --> Frosne smelterille (5-10cm) over ubunden snø (10cm) over skare Over 250m --> Møter på stedvis fokksnø (myk, 10- 15 cm tykk) i alle himmelretninger, tynt lag med ubunden snø mellom fokksnø og skare får den til å gli lett ut ved fjerning av støtte. --> Fra havnivå og opp lå det lokalt ubunden snø med haggel, fra natt til torsdag, lett tilgjengelig for vindtransport.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Det svake laget av ubundet snø kan bli et problem med påfyll av snø og vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Da det er dårlig binding mellom fokksnø og skare, som kan føre til mindre skred i enkelte heng, vurderer vi meldt faregrad til å være korrekt. Ved påfyll av nysnø i kombinasjon av vind kan det svake laget av ubundet snø bli et problem. Den store temperaturgradienten øverst i snødekket kan føre til kantkorndannelse. Forecast correct

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s

Snow Profile

4 cm F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 60 cm P MF 2 mm/0 mm M, 10 cm F MF 2 mm/0 mm M, 30 cm P MF 2 mm/0 mm M -8.5 °C @ 3.5 cm, -8 °C @ 4.5 cm, -3 °C @ 15 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -1 °C @ 25 cm, -0.5 °C @ 35 cm, -0.5 °C @ 45 cm, -0.5 °C @ 55 cm, -0.5 °C @ 65 cm, -0.5 °C @ 75 cm, -0.5 °C @ 85 cm, -0.5 °C @ 95 cm, -0.5 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 110 cm, -0.5 °C @ 120 cm, -0.5 °C @ 130 cm Stor temperaturgradient øverste 20 cm. Gode betingelser for utvikling av kantkorn.

ObsID: 183792

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:00

511 masl

Cecilie@regobsTroms (*)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Cecilie@regobsTroms
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Cecilie@regobsTroms Comment:  Den siste tidens fokksnø går lett til brudd i utkant av pålagringsområdet. 3 meter lengre opp er foksnøen knallhard og går ikke an å løse ut som enkel skiløper.

Snow Cover

Store lokale variasjoner i snødekket. Microterreng i valgt område, gjør at snøen fordeles ujevnt og har mange ulike aspekt i samme området.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Basert på dagens observasjoner vil jeg nedjustere fargegraden lokalt i denne området. Det er svært lite snø tilgjengelig for transport, i noen leformasjoner ligger det ca 3-5 cm ubunden snø. Fokksnøen som er, er hard for det meste, små partier med løs lett utløsbare flak. Forecast correct Dagens varsel er rett. Jeg baserer det på at mine observasjoner er begrenset til lokale forhold i ø, sø og nø sektor under 1000 moh. Jeg antar basert på de siste dagers skiturer at skredfaren og sktedproblemet er mer aktuelt i høyden. Vet lite om snødekket over 1000 moh

Weather

-7 °C 0 m/s

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte lommer med fokksnø. Sannsynligvis innblåst fra onsdag? Se bilde

Notes

300moh øst Nøstøstlig sektor Enkelte leformasjoner i ø/sø sektor har opptil 10 cm nysnø. Tendenser til lett flakdannelse i bratte enkeltheng. Den ubundne snøen på flate søkk har hagl iblandet

ObsID: 183805

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 11:40

461 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from SE ↖

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 35 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 225 cm 1F MF 0 mm/0 mm W

ObsID: 183800

Tromsø / Lille Blåmann

Snow

02.03.2019 kl. 11:30

457 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Små(5mm, noen opp mot 1 cm) overflaterim i overflaten

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt skarelag på gammelt snødekke store deler av turen. Fortsatt fuktig nede i snødekket. Påbegynte kantkorn under skarelag der snødekket er tynt eller avstand mellom skarelag og overflate er liten. Rimkrystaller i overflaten fra 300 moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 300 masl Nedføyket nysnø store deler av fjellet, med noen tilfeller av påbegynte kantkorn under skarelag der snødekket er tynt. Utgjør foreløpig ikke noe problem for stabiliteten.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold på fjellet. Nedføyket nysnølag som mulig problem, stor utbredelse, men svært lite aktivitet i laget. Fortsatt kaldt vær vil gi gode forhold for at kantkornlaget kan utvikle seg videre. Overflaterim kan bli et problem om dette snør ned. Forecast too high Veldig lite vindaktivitet siste døgnet, ingen fersk fokksnø. Lite snø over nedføyket nysnølag og viser ingen evne til å kunne propagere. Den gamle fokksnøen har satt seg godt og det gamle snødekket har begynt å fryse etter mildværet.

Tests

Lille blokktest utført, ikke brudd.

Weather

No precipitation -10 °C 4 m/s from NE ↙ -7 ved parkeringen (50 moh)

Avalanche Activity

2. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Surface hoar Rimkrystaller i overflaten fra 300m og opp (vi stoppet på rett over 500 moh, men antar at man finner rimkrystaller lenger opp også)

Snow Profile

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm F/4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 5 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 17 cm, -3 °C @ 25 cm, -1 °C @ 35 cm, 0 °C @ 60 cm Snødekke på ca 125 cm, antas grovkorna og fuktig i den delen av snødekket som ikke er tatt med her. Tok en liten temperaturtest 5 meter ved siden av der snødekket var tynnere. Øverste 20 cm: -10,5 i overflaten og -2 på 20 cm. Her fant vi påbegynte kantkorn.

ObsID: 183785

Tromsø / Katfjordeidet

Snow

02.03.2019 kl. 11:15

305 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

207 cm in total

Avalanche Danger Assessment

1 Low Skredfaren lokalt vurderes til 1, men den kan være 2 lengre opp hvor vinden kan ha skapt et mer utbredt fokksnøproblem. Følg med på de svake lagene, værutviklingen vil avgjøre om det blir til et problom over tid eller stabilisere seg. Forecast too high NB! Vurderingen gjelder kun lokalt. Se oppe

Tests

ECTP8@12cmQ3 Good

ECTN2@5cmQ2 Good

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from E ←

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D Skarelag Et underutviklet kantkornlag? Dersom det er kalde temperaturer over en lengre periode og kantkorndannelsen i dette laget fortsetter kan dette bli et svakt lag som blir problematisk. For at dette laget skal bli til et problem vil det også forutsette mye pålagring. Men det kan være lurt å følge med på utviklingen av dette laget., 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 19 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 60 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -11 °C @ 0 cm, -9 °C @ 2 cm, -8 °C @ 5 cm, -7 °C @ 6 cm, -1 °C @ 12 cm, 0 °C @ 18 cm, 0 °C @ 207 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183835

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 10:48

295 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter Vi observerte ingen problem i nedföyket lössnö. Tror nok skredproblemet med nedföyket lös nysnö er begrenset til noen få terrengformasjoner i lesider. Antar at skredproblemet er begrenset og at fokksnöen har fått stabilisert seg.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vi har bare värt opp til 500moh og vurderingen er basert på dette. Anser at utlösbarehet (svärt vanskelig å löse ut) og utbredelse (noen heng) i kombinasjon med maks skredstörrelse 1 gir faregrad 1. Höyere opp i terrenget virker det sannsynlig at skredfare går mer mot 2 for fokksnöproblematikk pga skredstr går mot 2 og fortsatt er vanskelig å löse ut. Skredfare vil øke ved pålagring av snø. Kantkornlag bør følges med på. Under 500moh vurderer vi skredfaren til 1.

Tests

ECTN14@34cmQ3 Good

ECTPV@10cmQ1 Medium Tykt svakt lag og lite pålagring (tynne flak).

Weather

No precipitation -7.3 °C 1 m/s

Avalanche Activity

2. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Notes

Kantkorn 0.7mm på lag under MFcr.

Snow Profile

4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 2 mm/3 mm D, 4 cm F FC 1 mm/0 mm D 0,7 mm, 20 cm P MF 2 mm/0 mm D, 98 cm 4F MF/MFsl 3 mm/0 mm M -9.6 °C @ 0 cm, -8.8 °C @ 2 cm, -7.8 °C @ 4 cm, -6.8 °C @ 6 cm, -5.4 °C @ 8 cm, -2.8 °C @ 10 cm, -0.8 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 130 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183766

Tromsø / Buren, Nord/øst rute

Snow

02.03.2019 kl. 10:21

412 masl

ave016 (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  ave016
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ave016 Comment:  Det er det 5 cm ubunden snø som er tilgjengelig for transport. Det er haggel i løssnøen. 240 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ave016 Comment:  Ubunden snø under tynt(smeltefrys) skarelag.Ble observert fra bilen og opp til 400 moh.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  ave016 Comment:  Store lokale varriasjoner. Enkelte innblåste fokksnøpartier. Der vinden har tatt mest, er det hard fokksnø, og vanskelig å løse ut. Der fokksnøen er myk, og vinden har tatt lite, så er det enklere at snøen løser ut.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter 1 - Small E, SE above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lokal faregrad vurderes til 1. Basert på våre erfaring i dette området er skredproblemet tilstede i minimal grad. Det er lite løssnø som er tilgjenngelig for transport. Skaren med ubunden snø under kan utgjøre et fremtidig problem ved pålagring av ny snø oppå. Forecast correct Vi mener varslet faregrad er riktig, fordi vi ikke har noen data fra andre eksposisjoner, eller over 500 moh. Vår vurdering er basert på under 500 moh, og visuell vurdering videre opp.Vi antar at det kan være større fokksnøproblem i høyden.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from E ←

Snow Profile

0.5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 47 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 76 cm P MF 1 mm/0 mm M -16.1 °C @ 0 cm, -12.1 °C @ 2 cm, -7.5 °C @ 4 cm, -4.4 °C @ 15 cm, -3 °C @ 25 cm, -1.8 °C @ 35 cm, -0.4 °C @ 45 cm, 0 °C @ 57 cm, 0.2 °C @ 67 cm, 0.2 °C @ 73 cm, 0.1 °C @ 83 cm, 0.2 °C @ 93 cm, 0.2 °C @ 108 cm, 0.2 °C @ 123 cm, 0.2 °C @ 133 cm Total snødybde var 360 i henget vi gravde. Vi hadde en liten blokktest. Gikk til brudd @57Q3 cm etter mye belastning. Gikk også til brudd @133cm.

ObsID: 183794

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 10:00

936 masl

MAS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MAS

Danger Sign

Recent snowdrift Øverste 10-15 cm løsner spontant ved isolasjon.

ObsID: 183806

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 09:34

463 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Svein Mortensen

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Begynnende rimdanelse på overflate fra 300 m. Ca 1 mm i størrelse. Rim vokser i høyde. På 600 møh godt utviklet rim, 5 mm og noen enda større. Litt hagel også snø overflate sammen med nysnø. Nysnødypet varier fra noen cm til 10 cm. Bilde tatt på ca 400 m.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 500 masl Inntrykke er at fokksnøen er godt festet til underlaget. Ikke noe særlig vindtransport siden siste snøfall. Det finnes ikke heller veldig mye snø tilgjenelig for vindtransport. Mulig skredproblemet finnes også i nordlig sektor men vi har ikke vært der i dag.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forholden virker meget stabilt i den høyden som er vurdert (opp til ca 600 møh). Det skal stor belastning til får å løse ut fooksnøen og problemet virker være veldig lokalt. Kantkorn er per i dag ikke ett problem siden de kun er påbegynt og underutviklet. Hvis det ikke kommer nedbørd kombinert med lite vind, og kulde hiolder seg vil både rimlaget på overflate og kantkornen kunde utvkle seg raskt. Dette burde følges med på videre. Forecast too high Ut i fra våres observasjoner viker forholden stabilere en det varslet tilsier.

Tests

Tok lille blokktest. Ikke noe reaktion, selv ved hard klapping.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from NE ↙ I stortsett ikke vind. Litt trekk fra NØ. I høyde.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

0.1 cm F SH 2 mm/0 mm D, 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 15 cm 4F/F DF/FCxr 1 mm/0 mm D Rimlag Påbegynnt, underutvikle kantkorn. Meget små, så vitt gjennkjennbare kantkorn under skare, over nysnølag. Per i dag ikke ett problem men kan utvikle seg fort pga høy temperaturgradient overst i snødekket., 20 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 100 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -11 °C @ 0 cm, -7 °C @ 2 cm, -6 °C @ 6 cm, -5 °C @ 8 cm, -3 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm Vi gravde ikke helt ned til bakken men stoppe noen 10 cm over. Det vil være det samme type snø som resterende del av det nederste laget.

ObsID: 183783

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 09:16

892 masl

MAS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MAS

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker lokalt i fersk fokksnø.

ObsID: 183804

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:37

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 183722

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:37

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 183723

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:37

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -11 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 08:37 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 08:38 Ingen, -10,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183724

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:21

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Sjursnes (0moh) kl 08:21

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183718

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:00

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:00

ObsID: 183716

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 06:12

157 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -9 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:12 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183713

Tromsø / Tromsø

Snow

01.03.2019 kl. 13:08

424 masl

Martin (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Martin

Weather

1 m/s 50% clouds

Notes

Skytende sprekker i vindbanka fokksnø på mildværskare med et par cm nerføyka nysnø mellom. Dette problemet gick igen heile vegen til toppen av skittntind, med varierende tykkelse på fokksnølaget. Over vannet og i topphenget var fokksnøen lagdelt og lagdelt i fleire lag med 10-15cm 1F-P fokksnø med et par cm F nysnø mellom. Fokksnøen er såpass hard at den trenger en del tilleggsbelastning før den sprekker, en hard stamp for eksempel.

ObsID: 183678

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:26

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 183577

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:26

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 183578

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:26

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (900moh) kl 09:26 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 09:27 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183579

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:05

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183566

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.