Avalanche forecast for Tromsø Sunday 2019-03-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered. Generally expect a stable snow pack.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the south during the evening.
-14 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-15 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

03.03.2019 kl. 15:45

417 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ncf Comment:  Oppsprekking i brattheng etter skikjøring. Kunne utløse dette flere steder like ved.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ncf Comment:  Flotte skiforhold - bilde fra 650 moh

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørrsnø over 400-500 moh og til 1078 moh. Ca 10-15 cm ned mot 100 moh.

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from SW ↗ 40% clouds Rolig vintervær

Danger Sign

Recent cracks Fast fokksnø noen steder og den glir på mildværskare. Tendens også til dårlig binding på tykke lag av noe bundet snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Vurderes til korrekt.

ObsID: 183989

Tromsø / Tromsø

Snow

03.03.2019 kl. 11:45

371 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Trodde ut noen små flak på en nedføyket lag av nysnø på denne posisjonen.

ObsID: 183942

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.03.2019 kl. 08:31

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -13 °C Sjursnes (0moh) kl 08:31

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183888

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.03.2019 kl. 07:34

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:34

ObsID: 183883

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 13:30

715 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

2. Mar 13:30 2 - Medium Unknown -facing Avalanche release at 827 masl and ended at 611 masl In gully or concave form Ikke sikkert str. 2, men i alle fall 1,5

ObsID: 183809

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 13:02

615 masl

Olivia@regobsTroms (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekker opp rundt skia og propagerer rundt 2-3meter.

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 183822

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:46

518 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Tests

ECTN22@48cmQ3 Good

ECTPV@11cmQ1 Medium

Snow Profile

3 cm F DF/PPgp 1 mm/3 mm D, 3 cm P MFcl 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0.5 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm P MF 3 mm/0 mm D, 168.5 cm 4F MF 3 mm/0 mm M -12.7 °C @ 0 cm, -12.7 °C @ 2 cm, -11.8 °C @ 4 cm, -9.3 °C @ 6 cm, -7.3 °C @ 8 cm, -7.3 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -1.86 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183767

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:30

518 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  andrea@regobsTroms
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Dette skredet så fersk ut, men også vått. Vi var ikke nært nok for å undersøke det nærmere. Vi går ut ifra at det gikk under mildværet i midten av denne uken.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Lagdelning i snøen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Undre bruddflate var Q2, men på underflaten til flaket satt flere lag sammen til en Q3 flate.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s from SE ↖ Stille og solig. Solen varmer. Lenger ned i dalen var det litt vind, 3 m/s.

Danger Sign

Whumpf sound Vi fikk et drønn i snøen på omtrent 400 møh.

Tests

ECTP8@25cmQ2 Medium

ECTN2@10cmQ1 Poor Bruddet går lett og glatt, men med så tynt flake ser vi ikke dette som et problem akkurat nå. Det kan være lurt å følge med på hvis det svake laget stabiliserer seg.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, E, SE, S, SW. Between 800 masl and 0 masl Mange små og middelsstore skred i området i de fleste himmelretninger. Både tørre løssnøskred og tørre flakskred. Vi antar at de har gått natt mot onsdag og fram til torsdag. Et av skredene (SV) så ut å være relativt fersk, dette så dog vått ut så vi går utifra at det gikk under mildværet og at vårt inntrykk at det er ferskt er feil.

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 175 cm 4F MF 2 mm/0 mm V -9 °C @ 4 cm, -9 °C @ 8 cm, -4 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -1.1 °C @ 35 cm, 0 °C @ 36 cm 2 tests connected to snow profile Snøprofil fra 300 møh. Himmeretning: sør. Total snødybde: 210. Vi gravde ikke helt til bunn da snøen var homogen, omvandla og våt. Den litt rare temperaturgradienten vurderer vi er årsaket av solinstråling og at skarelaget isolerer snøen under.

ObsID: 183788

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:30

514 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  timdassler@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

175 cm in total

Weather

No precipitation -12 °C 3 m/s from E ← En helt fantastisk dag i fjellet.

Danger Sign

Whumpf sound Vi hørte et drønn i snøen på ca. 400hm, men det var på et flat parti med mye innblåst snø.

Tests

ECTPV@10cmQ3 Good Ingen spenninger i snødekket, det øverste laget i snødekket løsnet under frilegging, men laget er tynt og sklir ikke ut i 38graders bratt heng.

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 1 test connected to snow profile

ObsID: 183810

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:15

519 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Til tross for resultater på ECT og observasjon av flere skred, vurderer vi skredfaren som relativt lav. Vi fikk kun propagering der flaket var tynt. Der snøen hadde blåst inn fikk vi ikke tegn på instabilitet (se snøprofil på ca 400 møh). De skred som vi observerte så ut å ha gått i samband med mildværet og pålagring under torsdag. Vi så ikke skred fra idag. Vi var kun opp til ca 520 møh og kan ikke vurdere skredfaren over denne høyde. Under 300 møh vurderer vi at det er lite sannsynlig å løse ut skred, og at skredstørrelsen er strl 1. Skredfare 1, lav. Mellom 300 og 500 møh vurderer vi at det kan finnes lokale instabiliteter som kan gi opphav til små og middels store skred. Vi vurderer at skredproblemet finnes i noen bratte heng, at det kan være mulig å løse ut skred, men at skredstørrelsen sannsynlig er liten. Vi konkluderer med at skredfaren ligger på en svak nivå 2. Hvis det fortsetter å være kaldt kan kantkort utvikle seg ved skarelagene i snødekket. Vi syntes at vi så begynnelse av dannelse av kantkorn, men er ikke sikker da krystallene var så små. Det kan være lurt å følge med på dette.

Tests

ECTPV@10cmQ2

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 120 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 1 test connected to snow profile

ObsID: 183802

Tromsø / Buren

Snow

02.03.2019 kl. 12:00

417 masl

Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

0 cm new snow Dry Under 250m --> Frosne smelterille (5-10cm) over ubunden snø (10cm) over skare Over 250m --> Møter på stedvis fokksnø (myk, 10- 15 cm tykk) i alle himmelretninger, tynt lag med ubunden snø mellom fokksnø og skare får den til å gli lett ut ved fjerning av støtte. --> Fra havnivå og opp lå det lokalt ubunden snø med haggel, fra natt til torsdag, lett tilgjengelig for vindtransport.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Det svake laget av ubundet snø kan bli et problem med påfyll av snø og vind.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Da det er dårlig binding mellom fokksnø og skare, som kan føre til mindre skred i enkelte heng, vurderer vi meldt faregrad til å være korrekt. Ved påfyll av nysnø i kombinasjon av vind kan det svake laget av ubundet snø bli et problem. Den store temperaturgradienten øverst i snødekket kan føre til kantkorndannelse. Forecast correct

Snow Profile

4 cm F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 60 cm P MF 2 mm/0 mm M, 10 cm F MF 2 mm/0 mm M, 30 cm P MF 2 mm/0 mm M -8.5 °C @ 3.5 cm, -8 °C @ 4.5 cm, -3 °C @ 15 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -1 °C @ 25 cm, -0.5 °C @ 35 cm, -0.5 °C @ 45 cm, -0.5 °C @ 55 cm, -0.5 °C @ 65 cm, -0.5 °C @ 75 cm, -0.5 °C @ 85 cm, -0.5 °C @ 95 cm, -0.5 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 110 cm, -0.5 °C @ 120 cm, -0.5 °C @ 130 cm Stor temperaturgradient øverste 20 cm. Gode betingelser for utvikling av kantkorn.

ObsID: 183792

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 12:00

511 masl

Cecilie@regobsTroms (*)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Cecilie@regobsTroms
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Cecilie@regobsTroms Comment:  Den siste tidens fokksnø går lett til brudd i utkant av pålagringsområdet. 3 meter lengre opp er foksnøen knallhard og går ikke an å løse ut som enkel skiløper.

Snow Cover

Store lokale variasjoner i snødekket. Microterreng i valgt område, gjør at snøen fordeles ujevnt og har mange ulike aspekt i samme området.

Weather

-7 °C 0 m/s

Notes

300moh øst Nøstøstlig sektor Enkelte leformasjoner i ø/sø sektor har opptil 10 cm nysnø. Tendenser til lett flakdannelse i bratte enkeltheng. Den ubundne snøen på flate søkk har hagl iblandet

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte lommer med fokksnø. Sannsynligvis innblåst fra onsdag? Se bilde

Avalanche Danger Assessment

1 Low Basert på dagens observasjoner vil jeg nedjustere fargegraden lokalt i denne området. Det er svært lite snø tilgjengelig for transport, i noen leformasjoner ligger det ca 3-5 cm ubunden snø. Fokksnøen som er, er hard for det meste, små partier med løs lett utløsbare flak. Forecast correct Dagens varsel er rett. Jeg baserer det på at mine observasjoner er begrenset til lokale forhold i ø, sø og nø sektor under 1000 moh. Jeg antar basert på de siste dagers skiturer at skredfaren og sktedproblemet er mer aktuelt i høyden. Vet lite om snødekket over 1000 moh

ObsID: 183805

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 11:40

461 masl

andrea@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from SE ↖

Tests

ECTX Good

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 35 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 225 cm 1F MF 0 mm/0 mm W

ObsID: 183800

Tromsø / Lille Blåmann

Snow

02.03.2019 kl. 11:30

457 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Små(5mm, noen opp mot 1 cm) overflaterim i overflaten

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt skarelag på gammelt snødekke store deler av turen. Fortsatt fuktig nede i snødekket. Påbegynte kantkorn under skarelag der snødekket er tynt eller avstand mellom skarelag og overflate er liten. Rimkrystaller i overflaten fra 300 moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 300 masl Nedføyket nysnø store deler av fjellet, med noen tilfeller av påbegynte kantkorn under skarelag der snødekket er tynt. Utgjør foreløpig ikke noe problem for stabiliteten.

Weather

No precipitation -10 °C 4 m/s from NE ↙ -7 ved parkeringen (50 moh)

Danger Sign

Surface hoar Rimkrystaller i overflaten fra 300m og opp (vi stoppet på rett over 500 moh, men antar at man finner rimkrystaller lenger opp også)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold på fjellet. Nedføyket nysnølag som mulig problem, stor utbredelse, men svært lite aktivitet i laget. Fortsatt kaldt vær vil gi gode forhold for at kantkornlaget kan utvikle seg videre. Overflaterim kan bli et problem om dette snør ned. Forecast too high Veldig lite vindaktivitet siste døgnet, ingen fersk fokksnø. Lite snø over nedføyket nysnølag og viser ingen evne til å kunne propagere. Den gamle fokksnøen har satt seg godt og det gamle snødekket har begynt å fryse etter mildværet.

Tests

Lille blokktest utført, ikke brudd.

Avalanche Activity

2. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm F/4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 5 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 17 cm, -3 °C @ 25 cm, -1 °C @ 35 cm, 0 °C @ 60 cm Snødekke på ca 125 cm, antas grovkorna og fuktig i den delen av snødekket som ikke er tatt med her. Tok en liten temperaturtest 5 meter ved siden av der snødekket var tynnere. Øverste 20 cm: -10,5 i overflaten og -2 på 20 cm. Her fant vi påbegynte kantkorn.

ObsID: 183785

Tromsø / Katfjordeidet

Snow

02.03.2019 kl. 11:15

305 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

207 cm in total

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from E ←

Avalanche Danger Assessment

1 Low Skredfaren lokalt vurderes til 1, men den kan være 2 lengre opp hvor vinden kan ha skapt et mer utbredt fokksnøproblem. Følg med på de svake lagene, værutviklingen vil avgjøre om det blir til et problom over tid eller stabilisere seg. Forecast too high NB! Vurderingen gjelder kun lokalt. Se oppe

Tests

ECTP8@12cmQ3 Good

ECTN2@5cmQ2 Good

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D Skarelag Et underutviklet kantkornlag? Dersom det er kalde temperaturer over en lengre periode og kantkorndannelsen i dette laget fortsetter kan dette bli et svakt lag som blir problematisk. For at dette laget skal bli til et problem vil det også forutsette mye pålagring. Men det kan være lurt å følge med på utviklingen av dette laget., 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 19 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 60 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -11 °C @ 0 cm, -9 °C @ 2 cm, -8 °C @ 5 cm, -7 °C @ 6 cm, -1 °C @ 12 cm, 0 °C @ 18 cm, 0 °C @ 207 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183835

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 10:48

295 masl

RichardFjellaksel (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter Vi observerte ingen problem i nedföyket lössnö. Tror nok skredproblemet med nedföyket lös nysnö er begrenset til noen få terrengformasjoner i lesider. Antar at skredproblemet er begrenset og at fokksnöen har fått stabilisert seg.

Weather

No precipitation -7.3 °C 1 m/s

Notes

Kantkorn 0.7mm på lag under MFcr.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vi har bare värt opp til 500moh og vurderingen er basert på dette. Anser at utlösbarehet (svärt vanskelig å löse ut) og utbredelse (noen heng) i kombinasjon med maks skredstörrelse 1 gir faregrad 1. Höyere opp i terrenget virker det sannsynlig at skredfare går mer mot 2 for fokksnöproblematikk pga skredstr går mot 2 og fortsatt er vanskelig å löse ut. Skredfare vil øke ved pålagring av snø. Kantkornlag bør følges med på. Under 500moh vurderer vi skredfaren til 1.

Tests

ECTN14@34cmQ3 Good

ECTPV@10cmQ1 Medium Tykt svakt lag og lite pålagring (tynne flak).

Avalanche Activity

2. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 2 mm/3 mm D, 4 cm F FC 1 mm/0 mm D 0,7 mm, 20 cm P MF 2 mm/0 mm D, 98 cm 4F MF/MFsl 3 mm/0 mm M -9.6 °C @ 0 cm, -8.8 °C @ 2 cm, -7.8 °C @ 4 cm, -6.8 °C @ 6 cm, -5.4 °C @ 8 cm, -2.8 °C @ 10 cm, -0.8 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 130 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183766

Tromsø / Buren, Nord/øst rute

Snow

02.03.2019 kl. 10:21

412 masl

ave016 (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  ave016
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ave016 Comment:  Det er det 5 cm ubunden snø som er tilgjengelig for transport. Det er haggel i løssnøen. 240 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ave016 Comment:  Ubunden snø under tynt(smeltefrys) skarelag.Ble observert fra bilen og opp til 400 moh.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  ave016 Comment:  Store lokale varriasjoner. Enkelte innblåste fokksnøpartier. Der vinden har tatt mest, er det hard fokksnø, og vanskelig å løse ut. Der fokksnøen er myk, og vinden har tatt lite, så er det enklere at snøen løser ut.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter 1 - Small E, SE above 400 masl

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from E ←

Avalanche Danger Assessment

1 Low Lokal faregrad vurderes til 1. Basert på våre erfaring i dette området er skredproblemet tilstede i minimal grad. Det er lite løssnø som er tilgjenngelig for transport. Skaren med ubunden snø under kan utgjøre et fremtidig problem ved pålagring av ny snø oppå. Forecast correct Vi mener varslet faregrad er riktig, fordi vi ikke har noen data fra andre eksposisjoner, eller over 500 moh. Vår vurdering er basert på under 500 moh, og visuell vurdering videre opp.Vi antar at det kan være større fokksnøproblem i høyden.

Snow Profile

0.5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 47 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 76 cm P MF 1 mm/0 mm M -16.1 °C @ 0 cm, -12.1 °C @ 2 cm, -7.5 °C @ 4 cm, -4.4 °C @ 15 cm, -3 °C @ 25 cm, -1.8 °C @ 35 cm, -0.4 °C @ 45 cm, 0 °C @ 57 cm, 0.2 °C @ 67 cm, 0.2 °C @ 73 cm, 0.1 °C @ 83 cm, 0.2 °C @ 93 cm, 0.2 °C @ 108 cm, 0.2 °C @ 123 cm, 0.2 °C @ 133 cm Total snødybde var 360 i henget vi gravde. Vi hadde en liten blokktest. Gikk til brudd @57Q3 cm etter mye belastning. Gikk også til brudd @133cm.

ObsID: 183794

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 10:00

936 masl

MAS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MAS

Danger Sign

Recent snowdrift Øverste 10-15 cm løsner spontant ved isolasjon.

ObsID: 183806

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 09:34

463 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Sofia@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Svein Mortensen

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Begynnende rimdanelse på overflate fra 300 m. Ca 1 mm i størrelse. Rim vokser i høyde. På 600 møh godt utviklet rim, 5 mm og noen enda større. Litt hagel også snø overflate sammen med nysnø. Nysnødypet varier fra noen cm til 10 cm. Bilde tatt på ca 400 m.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 500 masl Inntrykke er at fokksnøen er godt festet til underlaget. Ikke noe særlig vindtransport siden siste snøfall. Det finnes ikke heller veldig mye snø tilgjenelig for vindtransport. Mulig skredproblemet finnes også i nordlig sektor men vi har ikke vært der i dag.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from NE ↙ I stortsett ikke vind. Litt trekk fra NØ. I høyde.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forholden virker meget stabilt i den høyden som er vurdert (opp til ca 600 møh). Det skal stor belastning til får å løse ut fooksnøen og problemet virker være veldig lokalt. Kantkorn er per i dag ikke ett problem siden de kun er påbegynt og underutviklet. Hvis det ikke kommer nedbørd kombinert med lite vind, og kulde hiolder seg vil både rimlaget på overflate og kantkornen kunde utvkle seg raskt. Dette burde følges med på videre. Forecast too high Ut i fra våres observasjoner viker forholden stabilere en det varslet tilsier.

Tests

Tok lille blokktest. Ikke noe reaktion, selv ved hard klapping.

Snow Profile

0.1 cm F SH 2 mm/0 mm D, 4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 15 cm 4F/F DF/FCxr 1 mm/0 mm D Rimlag Påbegynnt, underutvikle kantkorn. Meget små, så vitt gjennkjennbare kantkorn under skare, over nysnølag. Per i dag ikke ett problem men kan utvikle seg fort pga høy temperaturgradient overst i snødekket., 20 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 100 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -11 °C @ 0 cm, -7 °C @ 2 cm, -6 °C @ 6 cm, -5 °C @ 8 cm, -3 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm Vi gravde ikke helt ned til bakken men stoppe noen 10 cm over. Det vil være det samme type snø som resterende del av det nederste laget.

ObsID: 183783

Tromsø / Tromsø

Snow

02.03.2019 kl. 09:16

892 masl

MAS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MAS

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker lokalt i fersk fokksnø.

ObsID: 183804

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:37

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 183722

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:37

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 183723

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:37

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -11 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 08:37 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 08:38 Ingen, -10,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183724

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:21

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Sjursnes (0moh) kl 08:21

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183718

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 08:00

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:00

ObsID: 183716

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.03.2019 kl. 06:12

157 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -9 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:12 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183713

Tromsø / Tromsø

Snow

01.03.2019 kl. 13:08

424 masl

Martin (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Martin

Weather

1 m/s 50% clouds

Notes

Skytende sprekker i vindbanka fokksnø på mildværskare med et par cm nerføyka nysnø mellom. Dette problemet gick igen heile vegen til toppen av skittntind, med varierende tykkelse på fokksnølaget. Over vannet og i topphenget var fokksnøen lagdelt og lagdelt i fleire lag med 10-15cm 1F-P fokksnø med et par cm F nysnø mellom. Fokksnøen er såpass hard at den trenger en del tilleggsbelastning før den sprekker, en hard stamp for eksempel.

ObsID: 183678

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:26

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 183577

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:26

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 183578

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:26

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (900moh) kl 09:26 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 09:27 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183579

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.03.2019 kl. 09:05

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183566

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 14:16

158 masl

Johan@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan@svv Comment:  Skittentind
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan@svv Comment:  Djeveltanna
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan@svv Comment:  Sjurdalen/Hatten
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan@svv Comment:  Solskred bak Skittentind

Avalanche Activity

28. Feb. 12-18 Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes Et par størrelse 3 skred men i hovedsak mange størrelse 2. Flere som ser ut å være solskred. Andre som nok er flakskred i fokksnø med dårlig binding mot laget under. Meste dels i sørvendte sider.

ObsID: 183475

Tromsø / Nattmålsfjellet

Snow

28.02.2019 kl. 13:02

287 masl

Jusku (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Jusku Comment:  Hardt job!
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Ny snø
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  2.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  3.?
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  4. eller 5.?
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Nederste 40cm
Image Of Danger Sign
Image 8 of 8 Of:  Danger Sign Copyright: 

Weather

No precipitation -5.7 °C 3 m/s from NE ↙ 10% clouds Fint vær etter alle reign

Danger Sign

Recent avalanches Storlek 2 tørrskred på østside av Hatten

Snow Profile

2 cm F PP 1 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 2 mm/0 mm D, 3 cm K MF 3 mm/0 mm D, 15 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 2 cm K MF 4 mm/0 mm D, 43 cm 4F FC 3 mm/0 mm M -5.2 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 10 cm

ObsID: 183448

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:51

479 masl

StigR@obskorps (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  StigR

Avalanche Observation

28. Feb 12:51

Avalanche Activity

28. Feb. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Below 300 masl

ObsID: 183441

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:11

280 masl

JL (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  JL
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  JL
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JL
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  JL
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Crust Dry Avblåst til skare i lo-sider, tynt lag med DF i skjerma formasjonar og bak ryggar opp til ca 300moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche E, SE, S, SW, W above 400 masl Observert dyner av fersk fokksnø, men var ikkje høgt nok til å vurdere dette. Fokksnø ligger i leheng for gårsdagens vind frå nordaust, og i skjerma formasjonar, slik som søkk og bak oppstikkande terreng. Då fokksnøen ikkje er vurdert kan ein ikkje sei noko om svake bindingar i fokksnøen eller utløsbarheten.

Weather

No precipitation -8 °C

Danger Sign

Recent snowdrift Dyner av fokksnø observert i terrenget. Truleg frå nordaustleg vind i går, ingen vindtransport observert i dag.

Avalanche Danger Assessment

Har ikkje vore høgt nok til å vurdere den ferske fokksnøen, men såg frå dagens tur at vind frå nordaust har lagt opp fokksnødyner i lesider og skjerma formasjonar. Antar at skredproblemet i varselet er riktig ut frå observasjonar i dag.

Tests

ECTN11@16cmQ3 Good Brudd i lag med 4F-fast fuktig DF. Brudd såg ut til å gå i nedre del av lag, like over overgang til P-fast MF.

Avalanche Activity

28. Feb. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E. Above 300 masl Observerte flakskred i den austre sida av Hatten på tur i dag. Skredet har sannsynleg gått i går ettermiddag eller kveld. Vanskeleg å sei om det er vått eller tørt flakskred. Observerte også mindre våte laussnøskred under berghamrar i same side, men på lågare høgde.

Snow Profile

7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm P-K MFcr 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm M Skarelag, 58 cm P/1F MF/MFcl 2 mm/2 mm M -8.2 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 2 cm, -3.4 °C @ 4 cm, -2.8 °C @ 6 cm, -1.8 °C @ 8 cm, -1.3 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 183422

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:11

280 masl

RichardFjellaksel (**)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Crust Dry Ser mye isskare høyere opp mot buren på losider og omliggende fjell som tyder på en del vindtransport samt påfrysning av tidligere fuktet snø fra tirsdag nært overflata.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter 2 - Medium NE, E, SE, S, SW, W above 200 masl Ser pålagring av fersk fokksnø over 2-300moh, men har ikke vært høyt nok til å undersøke utløsbarheten pga tidspress.

Weather

No precipitation -6.9 °C 4 m/s from NE ↙ 20% clouds

Notes

Obstur til "klokka ti"/nattmålsfjellet med god utsikt til nærliggende fjell.

Danger Sign

Recent snowdrift Observerte ingen snøfokk eller transport av snø men ser tegn i fjell (snødyner) på vindtransport, trolig fra i går kveld/natt

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Se onservasjon på hatten. Ø eksponering

Avalanche Danger Assessment

Gammelt snødekke er gjennomfuktet til 400moh og vil fryse til. Over dette er fokksnø skredproblemet basert på det som er sett med tanke på vindtransport og avblåste og synlige isskarelag høyere opp i fjellet. Har ikke vært høyere enn "klokka ti"/nattmålsfjellet så skredproblem er basert på det som er sett rundt i fjellene. Skredfaregrad er mest sannsynlig riktig på bakgrunn av det som er sett. Den er nok lavere i lavere høyde, under 400moh vil det gamle snødekket fryse til siden den gamle snøen er gjennomfuktet.

Tests

ECTN22@22cmQ3 Good

Snow Profile

5 cm F DF 3 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 1 cm I MFcr 1 mm/0 mm, 22 cm P MF 2 mm/0 mm D, 50 cm 1F MF 3 mm/0 mm M -8.2 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 2 cm, -3.4 °C @ 4 cm, -2.8 °C @ 6 cm, -1.8 °C @ 8 cm, -1.2 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 97 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 183423

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:11

290 masl

perheimdal (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Snow line at 0 masl Crust Snødekkehardhet: I overflaten skare avløst av noen lommer med løs vindtransportert snø

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Mye terreng er avblåst og det ligger fokksnø i enkelte leheng. Kan ikke si noe om utløsbarhet på obs.punktet.

Avalanche Problems

Loose snow Skredproblemet i dag ville være tørre flakskred i fokksnø. Men var ikke høyt nok eller i eksposisjon for å finne fersk fokksnø. I nabofjell så en dyneformer av vindinnlastet snø.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day Dry slab avalanche Spontaneous release Between 300 masl and 0 masl

Snow Profile

2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 35 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D

ObsID: 183446

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:07

361 masl

RichardFjellaksel (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  RichardFjellaksel
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  RichardFjellaksel

Avalanche Activity

28. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E Kan også være utløst som vått flakskred på grunn av mildværet og regn fra tirsdag-onsdag.

ObsID: 183419

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:06

280 masl

Arne@regobs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Arne@regobs
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Nordvest-vendt
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Snow Cover

Mildveret i helga gjennomfukta snødekket opp til 900 moh. Etter vind og nedbør frå ulike retningar i løpet av veka, ligg det ulike lag av smelteomvandla snø og smelt/frys-skare, og nedføyka lag av nysnø. Siste vind frå nordaust, har sannsynlegvis ført til fersk vindtransportert snø i sørvest-vendte heng.

Weather

7 °C 2 m/s from N ↓ 15% clouds

Danger Sign

Recent avalanches 1 skred Str 2 austvendt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kraftig vind frå nordaust 27.02 og natt til 28.02. har sannsynlegvid ført til pålagring av fersk vindtransportert snø i sørvest-vendte heng. Den ferske vindtransporterte snøen vil nok stabilisere seg i løpet av dei neste tre dagane, med tanke på den stigande temp. som er meldt (opp til -1 grader i Tromsø). Vind og noko nedbør frp ulike retningar i løpet av dei neste tre dagane, vil også kanskje føre til snøtransport og pålagring i nokon heng. Forecast correct Varsla faregrad er riktig utifrå mine obeservasjonar opp til 280 moh. Eg kan ikkje seie noko om stabiliteten i snødekket og evt. fokksnø i sørvest-vendte heng., då eg ikkje har observert dette.

Tests

ECTN22@16cmQ3 Good Flak av vindtransportert snø kollapsa på nedføyka lag av delvis omdanna snø over skarelag.

Avalanche Activity

28. Feb. 18-24 Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 300 masl Skredet har sannsynlegvis gått 27.02. ved vind og pålagring av fokksnø frå sørvest.

Snow Profile

7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 48 cm P/1F+ MF 2 mm/2 mm 1 test connected to snow profile Nordvest-vendt

ObsID: 183421

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 12:00

800 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Snømann Comment:  Toppryggen på steinskardtind er avblåst/vindpakket. Vekselvis skare og vindskavler

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Hard vindpakket snø og blank skare ned til gammelt snødekke i høyden og på utsatte steder. Mykere fokksnø i mer skjermede områder. Minimalt med løssnø igjen, snøen som falt i natt hadde stort sett blåst bort. Skal mye vind til for å flytte på den snøen som er igjen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes SW, W, NW above 300 masl NB, vi gikk en tur i nordvendt terreng og denne vurderingen gjelder i nordvendte sider. Det er sannsynlig at det er mer innblåst snø i sørvendte sider, og mulig et større problem der. Flere kjapptester viste at det var et lag med nedføyket nysnø som lå over et lag med skare fra mildværet og under et 3-5 cm tykt lag med vindpakket snø. Nysnølaget varierte i tykkelse fra 2 til 10 cm. Det var mulig å få overliggende lag til å flytte på seg på utsatte steder, men viste ingen teng til å forplante seg.

Weather

No precipitation -3 °C 3 m/s from SE ↖

Notes

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En del fersk fokksnø. Som vindskavler nordvendte sider og flak i sør. Lite spenninger og ingen skytende sprekker(sprekker en del rundt ski og inntil 50 cm mellom spor)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gamle snødekket virker stabilt, men det har vært mye snøtransport den siste tiden. Mye av fokksnøen virker som å sitte bra, og med lite spenninger, men helt sikkert mulig å finne steder hvor man kan tråkke ut et skred. Forecast correct

Avalanche Activity

28. Feb. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 800 masl Flere flakskred observert i bratt terreng, gjerne like under rygger og skrenter. Ser ut til at snødekket i alle tilfeller har vært tynt. Utløsning mest sannsynlig pga pålagring av snø pga nedbør og vind på onsdag

ObsID: 183492

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 11:59

280 masl

OddmundR (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  OddmundR
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skred på østsiden av Hatten. BIlde tatt fra obs-posisjonen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  På toppen av Nattmålsfjellet ca 290 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ersfjorden fra Nattmålsfjellet

Snow Cover

90 cm in total 1 cm new snow Avblåst oppå skare fra i går 27feb. Måtte lete på lesiden etter nordøstværet i går ettermiddag for å finne et lite område med noe nysnø.

Weather

-8 °C 2 m/s from N ↓ 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

For observasjon opp til 300 moh: Ligger litt nysnø på noen få plasser i le fra gårsdagens NNØ. Øverste fokksnø under løssnø blåst inn fra SV 26-27feb har vært fuktig og er frosset til et hardt skarelag. Et lag med løs fokksnø mellom skare og eldre smelteformer som går til bunnen av snødekket. God stabilitet Værutviklingen for neste 24 timer vurderes ikke til å gi noen kritisk endring for observert høyde. Ikke gitt faregrad fordi jeg ikke har observert høyere enn 300 moh, hvor det er god stabilitet. Antar at det regionale varselet på faregrad 2 i dag stemmer med den ferske vindtransporterte snøen og lavere temperatur i høyden.

Tests

ECTN22@17cmQ3 Good

Avalanche Activity

28. Feb. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Between 400 masl and 0 masl Usikker på om det har gått som tørt eller vått flakskred. Gått en gang mellom midt på dagen 27feb og morgen 28feb

Snow Profile

4 cm F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 22 cm P MF 2 mm/0 mm M, 50 cm 1F MF 3 mm/0 mm M 1 test connected to snow profile

ObsID: 183418

Tromsø / Nattmålsfjellet - Kvaløya

Snow

28.02.2019 kl. 11:50

276 masl

Håvard Engen (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Trolig fra NØ vind i går, ingen synlig vindtransport i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W above 300 masl

Avalanche Activity

27. Feb. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE. Above 500 masl Usikker på tidspunkt for skred og om det gikk tørt eller vått.

Snow Profile

-8.2 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 2 cm, -3.7 °C @ 4 cm, -2.8 °C @ 6 cm, -1.8 °C @ 8 cm, -1.2 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm

ObsID: 183439

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 11:40

288 masl

StigR@obskorps (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

170 cm in total 2 cm new snow Crust Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 600 masl Fersk innblåst snø i høyden.

Weather

-4.6 °C 2 m/s from SE ↖ 35% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Fokk snø fra forrige døgn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Tests

ECTN22Q3 Medium Brudd i gammelt fokksnø lag

Avalanche Observation

27. Feb 01:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 499 masl and ended at 344 masl Steep slope Natt til 28.2.19 klokkeslett ukjent

Snow Profile

2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F MFcr 2 mm/0 mm M, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -5 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 183447

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.02.2019 kl. 11:36

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

28. Feb 11:43 - 27. Feb 11:43 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 700 masl and 600 masl Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 183411

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.02.2019 kl. 11:36

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

28. Feb 11:43 - 27. Feb 11:43 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release NW. Between 700 masl and 600 masl Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 183412

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.02.2019 kl. 11:36

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (900moh) kl 05:36 4 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 05:37 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183413

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 11:34

284 masl

Ole Andreas Jenssen (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

64 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Crust Dry Opp til 300 moh smelt frys skare med lokale isolert lommer med tørr fokksnø i leformasjoner. Høyere i terrenger observeres på avstand enkelte dyner og nydannede skavler i lesider mot sør og øst.

Weather

No precipitation -7 °C 3 m/s from N ↓ 25% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vi kom ikke så høy i terrenget at vi fikk undersøkt skredproblemet tørre flakskred. Basert på observasjoner på avstand tolkes det til å ligge nok fokksnø i noen øst heng. Ved ingen nedbør og relativt høye temperaturer vi gi videre stabilisering i snødekket. Eventuelle snøbyger med vind kan gi kortvarig ustabilitet i nysnøen Forecast correct FG 2 er vurdert ut fra observasjoner opp til 300 moh. Terreng over 300 moh er utelatt og ikke vurdert.

Tests

ECTN22@16cmQ3 Good

Avalanche Activity

28. Feb. 0-6 Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Above 300 masl Naturlig utløste skred gått på Ø siden av Hatten. De har ikke gått i dag, men antar gått i går kveld eller i natt. Antatt tørre, men kan ikke utelukke våte skred.

Snow Profile

7 cm F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 48 cm P/1F MF 2 mm/2 mm M Varierende hardhet i lagpakka. Observert utydelig smelt-frys skare i øvre del. -8.2 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 2 cm, -3.4 °C @ 4 cm, -2.8 °C @ 6 cm, -1.8 °C @ 8 cm, -1.2 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 183409

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 11:33

280 masl

Leikny (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leikny
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Leikny Comment:  Hatten, sett fra Nattmålsfjellet
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Smelteriller på vei opp Nattmålsfjellet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ersfjordtraversen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Buren, sett fra Nattmålsfjellet

Snow Cover

No snowdrift Crust Antas ikke nok fokksnø samlet til å kunne gi størrelse 3 skred i området. Smelteriller i snødekket etter siste dagers nedbør som regn.

Weather

No precipitation -4.6 °C

Danger Sign

Recent snowdrift Fokksnø observert i lesider i høyden, men har ikke vært høyt nok til å kunne si noe om snødekket i fersk fokksnø.

Avalanche Danger Assessment

Det gamle snødekket har frosset til skare, smelteriller i snødekket tegn på stabilisering i snødekket. Fokksnø har samlet i lesider, observert fra avstand. Værprognose: minusgrader neste døgn, noe nedbør i form av snø meldes natt til fredag. Observerer fersk fokksnø i lesider i høyden, men har ikke vært høyt nok til å kunne si noe om snødekket her. Snødekket som har vært fuktig de siste dagene pga nedbør som regn og sludd har refrosset. Blå snø i fjellsidene, med hvite områder hvor fokksnø har samlet seg i lesider. Smelteriller observert i snødekket. Skredfarevurdering med utgangspunkt i opp til 280 m.o.h.

Tests

ECTN22@10cmQ3 Good

Avalanche Activity

27. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE. Above 300 masl Usikker på tidspunkt for utløst skred. Antatt høydemeter. Usikker på om det er tørt eller vått skred.

Snow Profile

2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F MFcr 2 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M 1 test connected to snow profile

ObsID: 183438

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 11:31

277 masl

espen@norconsult (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  espen@norconsult Comment:  Snøprofil er gravd i en innblåst snødyne like under toppen. Det er generelt lite snø i området med hard skare som snøoverflate.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Crust Dry Over 200 moh er det fast bærende vindskare. Innsynkning 5cm på fot uten ski. Under 200 meter er det smelteskare. Antatt fra gårsdagens mildvær og regnvær.

Weather

No precipitation -4 °C 5 m/s from NE ↙ 30% clouds Vindhastighet er antatt basert på opplevd vind i fjellet.

Tests

ECTN22@10cmQ3 Good Brudd ved stor tilleggsbelastning. Fukt i snødekket, Snø fryser nær umiddelbart til underliggende lag.

Avalanche Activity

28. Feb. 6-12 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium Specific steep slopes. NE, E, SE. Not between 1000 masl and 300 masl Ovserverte skred har antatt gått i løpet natt til i dag. Skred er observert fra avstand. Usikker på om det har gått som tørt eller vått.

Snow Profile

2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 8 cm P+ DF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm M, 80 cm P MF 3 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 183408

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 11:19

696 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Snødekket som det var i helgen er gjennomfuktet til minimum 700moh. Siden da har det kommet snö, nytt mildvær og blir kaldt igjen. Det har også vært vind i fjellet. Dette har resultert i at det ovenpå smeltelaget først ligger et lag med nedbrutt nysnø, ovenpå det, et smeltlag og på toppen vindtransportert snø. Se snøprofilet som kommer seinere i dag, når jeg fått tilgang til dator.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Hvor det har vært pålagring av vindtransportert snø vil sannsynligheten for å løse ut skred være større. Vær ekstra oppmerksom i konveks terreng.

Weather

No precipitation -6 °C 6 m/s from N ↓ 10% clouds Det har blåst mye i det siste døgnet. Temperaturen har også gått ned fra plussgrader til minus.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vanskelig å si noe om dominerende vindretning her. Vi fant vindtransportert snö både i nord- og sørvendt side

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemet i dag er nok nedføyka nysnø eller nedføyka skarelag. Dette vil stabilisere seg nokså raskt nå når det ikke er så veldig kaldt. Eventuell snøtransport og/eller nysnø vil kunne øke skredfaren. Men som varslet ser ut så vil snødekket stabilisere seg ytterligere de kommende dagene. Forecast correct

Tests

Vi gjorde lille blokktestet som ikke gav noe direkte svar. Stor tilleggsbelastning kreves for å få løst ut noe. Men når vi gravde ut så var det tydelig at det var litt dårligere bindning mellom laget med den seneste vindtransporterte snøen og underliggende lag.

Snow Profile

30 cm P RG 0 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 75 cm K MFcr 0 mm/0 mm -10.3 °C @ 0 cm, -8.4 °C @ 5 cm, -6.8 °C @ 15 cm, -4.1 °C @ 25 cm, -2.2 °C @ 35 cm, -1.4 °C @ 45 cm, -0.7 °C @ 65 cm, -0.6 °C @ 75 cm, -0.6 °C @ 95 cm, -0.6 °C @ 115 cm

ObsID: 183442

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 10:59

632 masl

EspenN (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Små våte løssnsøskred
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Smelteriller i skoggrensen
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Viser vekslingen i snøoverflaten; fra sastrugi, til områder med mykere fokksnøflak til skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W above 400 masl Fokksnølaget over var de fleste steder hardt og kompakt. Utbredelse av sastrugiformasjoner mange steder.

Weather

Snow -5 °C 6 m/s from NW ↘ 75% clouds Oppklarnende utover dagen

Danger Sign

Other danger sign (specify) Stor utbredelse av smelteriller under 2-300 moh. Sannsynligvis dannet gjennom siste mildvær. Men snøoverflaten var nå mye tilfrosset med overflateskare og dermed stabilisert bra.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Den gamle snøpakken er dønn stabil! Den observerte fokksnøen i noen SV heng ser til å ha festet seg godt til underlaget. De fleste steder steder var fokksnølagene harde. Forøvrig veldig vekslende snøoverflate fra hard ruglet skare til små partier med myk fokksnø. Under ca. 400 moh. mer bristende skare . Mye avhenger av hvor mye vind det vil bli i kombinasjon med evt. nedbør og hvordan nysnøen vil feste seg til den eksisterende snøoverflaten Forecast too high I vårt område: det gitte skredproblem med fokksnø ville kreve stor tilleggsbelastning for å løse ut skred

Avalanche Activity

28. Feb. 18-24 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small Isolated steep slopes. S. Below 400 masl Mest sannsynlig løsnet i går mandag.

Snow Profile

2 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm K MFcr 1 mm/0 mm M, 120 cm 1F MF 2 mm/2 mm M

ObsID: 183477

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 10:58

632 masl

svmo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  svmo

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183396

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 10:24

133 masl

espen@norconsult (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  espen@norconsult Comment:  Regnskare, bærende til fots. 5cm innsynkning på fot uten ski

Snow Cover

ObsID: 183385

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 10:19

107 masl

JL (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  JL

Snow Cover

Crust Dry Smelteriller i snødekket

ObsID: 183384

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 10:18

111 masl

espen@norconsult (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  espen@norconsult Comment:  Dreneringskanaler i snødekket etter mildvær og nedbør de siste dagene.

Snow Cover

ObsID: 183383

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 10:02

504 masl

Johan@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan@svv

Avalanche Activity

28. Feb. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release S, SW Ser ut som det har vært stor fokksnøpålagring siste døgnet. Bruddet har sannsynligvis gått på nedføyka nysnø eller på gammelt skarelag.

ObsID: 183420

Tromsø / Tromsø

Snow

28.02.2019 kl. 09:14

236 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Snow Cover

Sjekka om det var danna kantkorn rundt våt snø fra mildværet og ny kald snø på 400 moh. Så noen veldig små antydninger til kant, men det var veldig små korn (ca 0,2 mm) og veldig lite utviklet. Generelt var det små hardheter mellom gammel og ny snø, men spesielt opp til 400 moh. På 700 moh var alt av gamle lag eliminert (se Johans obs).

Notes

Noen kommentarer til varselet for 1/3: Snødekket ble gjennomfuktet til minimum 700 moh (ikke 500 som i tekst), se Johan@svv obs. Snøtemperatursensoren til SVV på Svarthammartind 760 moh, viste ettermiddagen lørdag 23/2 0 grader i snøpakka. Tenker det er sannsynlig at snøpakka ble gjennomfukta til minimum 900 moh. http://snowsense.is/no#!/maelir/133 Det ble observert flere str. 3 skred, og mange str. 2 skred på Kvaløya i dag.

ObsID: 183512

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.02.2019 kl. 08:12

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:13 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183367

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.02.2019 kl. 06:35

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:35 2 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 183364

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.