Avalanche forecast for Tromsø Wednesday 2019-02-13

3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to fresh breeze from the south during the evening.
-8 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the south during the evening.
-8 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 12:07

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 180723

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 11:48

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180716

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 11:48

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 180717

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 11:48

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 04:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (700 moh) kl 05:50 Ingen, -2,0 °C.

ObsID: 180718

Tromsø / TROMSØ

Snow

13.02.2019 kl. 09:44

416 masl

Johan@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Johan@svv

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøføyke på toppene

ObsID: 180679

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 06:55

11 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -3 °C Glimma (0moh) kl 06:55 79 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 180856

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 06:26

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:26 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

13.02.2019 kl. 06:21

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 180649

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 23:10

124 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og vind . Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Weather

Snow -2 °C Sjursnes (0moh) kl 23:11 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180625

Tromsø / Brokskaret

Snow

12.02.2019 kl. 23:00

10 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

12. Feb 23:00 (+01:00) Snø på FV. 286 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 180758

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 21:16

12 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbør å temp. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør å temp .

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow 0 °C Åslande (0moh) kl 21:16 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180611

Tromsø / Buktedalsaksla

Snow

12.02.2019 kl. 17:40

211 masl

helgreid (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bruddkant, bilde tatt 13.02 (dagen etter)
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Over brudd, bilde tatt 13.02 (dagen etter)

Avalanche Observation

12. Feb 17:40 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Avalanche release at 207 masl and ended at 93 masl Buried weak layer of surface hoar 30 cm high and 25 m wide fracture Tur på "trygt" sted, alene. Observasjoner før og under turen: Observerte overflaterim i hele høydespekteret på nærliggende fjell noen dager i forveien. Stort snøfall etter dette, og stigende temperatur. Turen opp var akkompagnert av drønn og skytende sprekker. Jeg hadde altså all tilgjengelig informasjon for å ta et konservativt valg mtp nedkjøring. Jeg velger isteden den idiotiske ruta (med rasjonale i "det har aldri gått skred her"), med bratthetsgrad mot 35. Skred utløst bak/under meg rett i overgang til skog. Faller, blir med skredmassene i omtrent 100 høydemeter før jeg treffer et lite tre som propellerer meg rundt og på bena. Kjører ut. Skredbane følger forsenkning i terreng med mye trær, både små og store. Hadde flaks.

ObsID: 181096

Tromsø / Tromsdalen

Snow

12.02.2019 kl. 17:05

485 masl

adadranger (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

12. Feb 17:06 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing 30 cm high and 10 m wide fracture Steep slope 3 spor observert ut av skredet

ObsID: 180585

Tromsø / TROMSØ

Snow

12.02.2019 kl. 13:42

64 masl

Finn@regobs Troms (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Finn@regobs Troms
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Finn@regobs Troms

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Vet ikke hvor utbredt dette svake laget er

Notes

Vet ikke hvor utbredt dette skred problemet er. Var på fot tur ned fra steinbruddet når vi utløst denne ovenfra når vi gikk en liten snarvei Bruddet forplantet seg ca hele henge som da var lite. Kanskje noe og se etter i andre områder.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. Below 0 masl Utløst et nysnøflak som glide ut på et nedsnødd lag av overflaterim

ObsID: 180553

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 13:29

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180543

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 13:29

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 04:29 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (700 moh) kl 05:30 Snø, -3,0 °C. 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180545

Tromsø / TROMSØ

Snow

12.02.2019 kl. 11:05

290 masl

Simon (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Quick temperature change

Large snowfall

Recent cracks

Whumpf sound

Whumpf sound

ObsID: 180501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 09:53

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 180470

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 08:30

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 180452

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

12.02.2019 kl. 04:03

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 04:03 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180444

Tromsø / Brokskaret

Snow

12.02.2019 kl. 01:30

22 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

12. Feb 01:30 (+01:00) Snø på FV. 286 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180662

Tromsø / TROMSØ

Snow

11.02.2019 kl. 10:59

397 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 3 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 5 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  flere plasser at øverste laget kom ut ved isolering, underliggende flak er 4F
Image Of Tests
Image 6 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  q2
Image Of Tests
Image 7 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde av hva dt øverste løsnet på 4F
Image Of Tests
Image 8 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde av hva det underste laget løsnet på
Image Of Tests
Image 9 of 11 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  blokktest øverste10cm løsner ved isoleriong på nedføyka nysnø. neste lag løsnet på pencil/ nesføyka nysnø og hagel, blokka var 4F hard.q2 20cm tykk, relativt stabil og gode bindinger.
Image Of Danger Sign
Image 10 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  fokksnø/vind og dårlige bindinger
Image Of Danger Sign
Image 11 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  skytende sprekker i det øverst laget, pga nedføyka nysnø

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry I skogen ubundet, men fra 300moh har snødekket begynt å pakke seg 4F og enkelte plasser fist. Blir "kakestykker" av skisporet. Der vinden har tatt på snødekket er det helt klare tegn på at snødekket er ustabilt. Gjelder i leheng , og over kuler/konvekser. Stort sett oppsprekking rundt skien, men fikk å skytende sprekker en plass. (se bilde) Snødekket er såpass løst at det er godt skiføre fra topp til bunn. Men med den meldte vinden vil nok "bilde" forandre seg.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Virker som at den lille vinden som har vært/er har klart å endre snødekket fra i går. Snødekket er mindre stabilt, og tenker at det kanskje er tid for å vurdere å sette opp til en 3. Da spesielt hvis været som er meldt kommer. Det er endel snø i fjellet som er tilgjengelig for vinden Forecast correct varslet for i dag er riktig, og det er å riktig varsel for i morgen 12/2 med 3

Tests

Q2 Poor se bilder. Blokktest og håndtester ga dårlig stabilitet i dag. spesielt det øverste laget. Fokksnøen sitter overraskende godt mot det gml snødekket.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Det er fortsatt påbegynt kantkorn ved bakken. Disse er ikke aktive nå men greit å ha kontroll på dem. Gjelder der snødekket er tynt. Her var det ca35cm. Fant samme på steinskardtind i forrige uke. Men dt ligger ganske godt under det gml mildværs snødekket

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, NW above 200 masl Litt usikker på utbredelse, mulig dt skulle vært mange heng og ikke noen. Tenker at faregraden med det været som er nå og på vei , kanskje skulle vært 3

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

-4 °C 3 m/s 100% clouds Byger å dårlig sikt i dag. Betydelig vindøkning på sandesundbrua fra mgn til jeg kjørte hjem. fm 3ms- em 11ms

Avalanche Activity

11. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Dette gjelder der jeg var. Til tider sikt på 10m. Så dårlig oversikt over området

ObsID: 180383

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 09:36

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180269

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 09:36

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 180270

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 09:36

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 09:37 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Loftan tjlnn (900 moh) kl 09:37 Snø, -2,0 °C. 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180271

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 09:00

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00

ObsID: 180256

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 08:31

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180247

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 06:20

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:20 4 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180240

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.02.2019 kl. 12:54

521 masl

svmo (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Svein Mortensen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Svein Mortensen

Tests

ECTPV@15cmQ3 Good Hardpakke fokksnø, P, på ca 10cm finkornet løs snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small

Snow Cover

106 cm in total 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Ingen spesielle faretegn. Men hardt flak oppå ca 10 cm løs, finkornet snø

Weather

-4 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 180129

Tromsø / Kroken

Snow

10.02.2019 kl. 12:39

347 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  profil i skogen på 250moh mot vest. Til bakken ca 130cm snø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har inntrykket av generelt god stabilitet i Tromsø/Kvaløya/Ringvassøya området. Tur på Ringvassøya i bratt terreng igår lørdag, og idag tur opp til Rundfjellet i Kroken. Ingen faretegn observert. Heller ikke i den vindpåvirkede snøen. Graving av profiler viser at det er lag av ulike hardhet i den siste nysnøen, men at disse henger godt sammen og stabilitets tester gir ikke brudd. Rapport på regobs om r et skuter utløst skred ved Gjerdevassbu i Lyngen. Min teori er at plasser som har hatt tynt snødekke under kuldeperioden har utviklet kantkorn. Snødekket er generellt tynnere i Lyngen og dermed mere utsatt for kantkorn utvikling. Ny innblåst snø over disse kantkonrlag har ført til skredet i Lyngen tror jeg. Tror likevel det er forholdvis få heng som er slik. Dersom nedbøren kommer tors/fred, så tror jeg skredfaren blir størst i områder som hatt tynnt snødekke i kuldeperioden, dvs Lyngen og indre strøk der det har vært større sannsynlighet for å få kantkornlag. Forecast correct

Snow Profile

3 stratigraphy layers observed 2 temperature points observed

ObsID: 180149

Tromsø / Nordfjellet, Ringvassøya

Snow

10.02.2019 kl. 10:30

990 masl

EspenN (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Bilde av skred i bollen ved Sjursnestinden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Økende vindpåvirkning medført større utbredelse av myke flak sammenligner med lørdagen. Med økende vind; økende skredfare Bra. Men skredproblemet nok også tilstede i andre sektorer enn angitt; også i S-Ø sektor. Ref. observert naturlig utløst skred.

Danger Sign

Recent snowdrift

Notes

Tur til Nordtinden via "normalruta". Det generelle bildet. Mere vind sammenlignet med lørdag har medført økende påvirkning av snødekket og mer utbredt dannnelse av delvis tykkere myke flak. Et par raskt gravde snøprofiler på ca. 500 moh. viste; der snødekket var tynt 10-15 cm. og steinrikt var det begynnende kantkorn dannelse ved bakken. Der snødekket var tykkere 40-50 cm; var det ikke tegn til kantkorn. Ingen tegn heller til kantkorndannelse tilknytte skarelag i snøpakken. Forøvrig mye snø på toppunktet; varden var helt skjult.

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Totalt forskjellig dag fra lørdag!! Vekslende vind

Avalanche Activity

10. Feb. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE. Above 400 masl Natulig utløst skred i bollen Ø-NØ for Sjurnestinden. Observasjon på avtand; så relativt ferskt ut. Løsneområde på ca.400 moh. Str.1,5

ObsID: 180167

Tromsø / TROMSØ

Snow

10.02.2019 kl. 10:22

501 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Fra Ca 380-300moh
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot buren og Ersfjord
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps Comment:  175cm NØ Ca 500moh
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  fant ikke kantkorn

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Varierende med løssnø, men i skogen ubundet og fin 10-30cm. Over tregrensa varierende fra 1-30cm. Enkelte plasser er nesten skaren fremme. Noen plasser er dt et tynt mykt flak på toppen Ca 5-10mm tykt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virker relativt stabilt. Alt tyder på at det nå har begynt å stabilisere seg. Kunne ikke finne kantkorn og rimet virker blåst bort 💨 følge med fokksnøen, og bindingene i dette. Er ennu endel snø tilgjengelig for transport som kan lage flak/fokksnø da spesielt i leheng, plasser der snøen samler seg, og over kuler/konvekser. Pass og på der snødekket er tynt. Forecast correct

Tests

ECTX Good

Gjorde flere blokktest og håndtester. Alle ga god stabilitet. «nysnøen» har generelt stabiliser seg. Den sitter godt til det gml snødekket ( vindskaren fra før snøfallet ) gode bindinger

ECTX Good Virker som at snødekket har stabilisert seg. Når jeg brøyt spaden bak løsnet det på 90cm q3 løsner over isskare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, NW above 200 masl dette vil gi en faregrad 1, men tenker dette er på dette stedet/området men tror at det generelle er faregrad 2 pga muligheten for str på skredene kan bli str 2.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snødekket sprekker opp rundt skiene på enkelte/isolere plasser. Da der snødekket er tynt å over kuler/konvekser

Weather

Snow -5 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snødrev. Det blåste 3ms på sandesundbrua på vei til obs turen. Ikke noe Sterling mere vind i høyden

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

10 stratigraphy layers observed 11 temperature points observed fant ikke kantkorn

ObsID: 180150

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 09:01

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180057

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 09:01

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180255

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 06:36

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:36 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180048

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.