Avalanche forecast for Tromsø Sunday 2019-02-10

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions in some slopes. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger. Avoid convex terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-16 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the afternoon.
-12 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

10.02.2019 kl. 12:54

521 masl

svmo (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Svein Mortensen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Svein Mortensen

Tests

ECTPV@15cmQ3 Good Hardpakke fokksnø, P, på ca 10cm finkornet løs snø

Snow Cover

106 cm in total 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small

Danger Sign

Ingen spesielle faretegn. Men hardt flak oppå ca 10 cm løs, finkornet snø

Weather

-4 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 180129

Tromsø / Kroken

Snow

10.02.2019 kl. 12:39

347 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  profil i skogen på 250moh mot vest. Til bakken ca 130cm snø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Har inntrykket av generelt god stabilitet i Tromsø/Kvaløya/Ringvassøya området. Tur på Ringvassøya i bratt terreng igår lørdag, og idag tur opp til Rundfjellet i Kroken. Ingen faretegn observert. Heller ikke i den vindpåvirkede snøen. Graving av profiler viser at det er lag av ulike hardhet i den siste nysnøen, men at disse henger godt sammen og stabilitets tester gir ikke brudd. Rapport på regobs om r et skuter utløst skred ved Gjerdevassbu i Lyngen. Min teori er at plasser som har hatt tynt snødekke under kuldeperioden har utviklet kantkorn. Snødekket er generellt tynnere i Lyngen og dermed mere utsatt for kantkorn utvikling. Ny innblåst snø over disse kantkonrlag har ført til skredet i Lyngen tror jeg. Tror likevel det er forholdvis få heng som er slik. Dersom nedbøren kommer tors/fred, så tror jeg skredfaren blir størst i områder som hatt tynnt snødekke i kuldeperioden, dvs Lyngen og indre strøk der det har vært større sannsynlighet for å få kantkornlag. Forecast correct

Snow Profile

50 cm F/4F DF/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D Skarelag Ser ut som et løsere lag av DF. Får litt slepp på spadeprøve her. Ellers ikke noe brudd på CT eller lille blokktesten., 90 cm K MF 0 mm/0 mm Ingen kantkorn ved bakken. Antar dette pga forholdvis tykt snødekke gjennom kuldeperioden. -0.2 °C @ 140 cm, -7.5 °C @ 0 cm

ObsID: 180149

Tromsø / Nordfjellet, Ringvassøya

Snow

10.02.2019 kl. 10:30

990 masl

EspenN (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Bilde av skred i bollen ved Sjursnestinden

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds Totalt forskjellig dag fra lørdag!! Vekslende vind

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Økende vindpåvirkning medført større utbredelse av myke flak sammenligner med lørdagen. Med økende vind; økende skredfare Bra. Men skredproblemet nok også tilstede i andre sektorer enn angitt; også i S-Ø sektor. Ref. observert naturlig utløst skred.

Notes

Tur til Nordtinden via "normalruta". Det generelle bildet. Mere vind sammenlignet med lørdag har medført økende påvirkning av snødekket og mer utbredt dannnelse av delvis tykkere myke flak. Et par raskt gravde snøprofiler på ca. 500 moh. viste; der snødekket var tynt 10-15 cm. og steinrikt var det begynnende kantkorn dannelse ved bakken. Der snødekket var tykkere 40-50 cm; var det ikke tegn til kantkorn. Ingen tegn heller til kantkorndannelse tilknytte skarelag i snøpakken. Forøvrig mye snø på toppunktet; varden var helt skjult.

Avalanche Activity

10. Feb. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE. Above 400 masl Natulig utløst skred i bollen Ø-NØ for Sjurnestinden. Observasjon på avtand; så relativt ferskt ut. Løsneområde på ca.400 moh. Str.1,5

ObsID: 180167

Tromsø / Tromsø

Snow

10.02.2019 kl. 10:22

501 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Fra Ca 380-300moh
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot buren og Ersfjord
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps Comment:  175cm NØ Ca 500moh
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  fant ikke kantkorn

Tests

ECTX Good

Gjorde flere blokktest og håndtester. Alle ga god stabilitet. «nysnøen» har generelt stabiliser seg. Den sitter godt til det gml snødekket ( vindskaren fra før snøfallet ) gode bindinger

ECTX Good Virker som at snødekket har stabilisert seg. Når jeg brøyt spaden bak løsnet det på 90cm q3 løsner over isskare

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Varierende med løssnø, men i skogen ubundet og fin 10-30cm. Over tregrensa varierende fra 1-30cm. Enkelte plasser er nesten skaren fremme. Noen plasser er dt et tynt mykt flak på toppen Ca 5-10mm tykt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, NW above 200 masl dette vil gi en faregrad 1, men tenker dette er på dette stedet/området men tror at det generelle er faregrad 2 pga muligheten for str på skredene kan bli str 2.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snødekket sprekker opp rundt skiene på enkelte/isolere plasser. Da der snødekket er tynt å over kuler/konvekser

Weather

Snow -5 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snødrev. Det blåste 3ms på sandesundbrua på vei til obs turen. Ikke noe Sterling mere vind i høyden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virker relativt stabilt. Alt tyder på at det nå har begynt å stabilisere seg. Kunne ikke finne kantkorn og rimet virker blåst bort 💨 følge med fokksnøen, og bindingene i dette. Er ennu endel snø tilgjengelig for transport som kan lage flak/fokksnø da spesielt i leheng, plasser der snøen samler seg, og over kuler/konvekser. Pass og på der snødekket er tynt. Forecast correct

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.2 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0.2 cm I IF 0 mm/0 mm, 20 cm P MFcr 2 mm/0 mm, 0.2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -8.6 °C @ 0.2 cm, -9 °C @ 10.2 cm, -8.5 °C @ 20.2 cm, -7.8 °C @ 35.2 cm, -6.7 °C @ 50.2 cm, -5.3 °C @ 70.2 cm, -4.1 °C @ 90.2 cm, -3.3 °C @ 110.2 cm, -2.4 °C @ 135.2 cm, -1.5 °C @ 160.2 cm fant ikke kantkorn

ObsID: 180150

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 09:01

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180057

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 09:01

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180255

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 06:36

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:36 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180048

Tromsø / Tromsø

Snow

09.02.2019 kl. 23:01

11 masl

harvey@ObsKorps (****)

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180022

Tromsø / Karlsøy

Snow

09.02.2019 kl. 21:24

726 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Litt variasjon i snødekkehardheten i dag, F-1F, men jevnt over mye rundt F-4F. Generelt er det ikke oppsprekking rundt ski osv der vi har vært i dag. Snødybde 5-30 cm, så ganske variert. Inntrykket er at det har vært svak vind med litt ujevn snøtransport under snøværet. Nedi snødekket er det der snøen ikke er vindpåvirket ca 25 cm snø (fra snøværet onsdag) over enten gammel hard fokksnø eller mf skare. Intern i nysnøen er det fra toppen ca 15 cm F/4F snø, så er litt løsere lag a 3-5 cm som er litt grovere, og nederst 1F/4F snø. Litt flaking over det løse laget @15cm, men små hardhetsforskjeller gjør at det ikke propagere så godt. Snøen virker å være godt bunden til gammel fokksnø. Mye snø tilgjengelig for transport. Som skikjører bør man være obs på forskjeller i vindtransportert snø.

Danger Sign

No signs observed Generelt ikke observert faretegn i dag.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i mange himmelretninger, ingen fersk skredaktivitet observert. Har gått en del løssnøskred under snøværet tidligere i uka, opp mot str 2.

ObsID: 180001

Tromsø / Storsteinnestindan

Snow

09.02.2019 kl. 18:20

924 masl

mbie@obskorps (*****)

Snow Cover

Moderate snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Moderat snøfokk i høyden over 900 moh fra NØ mot SV

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W above 600 masl Det er observer små utglidninger i den ferske fokksnøen ved belastning av skiløper. Forventer at de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg innen 24-48 timer ved gjeldende værvarsling.

Danger Sign

No signs observed Det er ikke observert noen faretegn i N-NØ eksposisjoner. I V-SV eksposisjoner er det observert flakdannelse og små utglidninger i fokksnøen.

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from NE ↙ over 900 moh var det vind opp i 9m/s og snøfokk over toppheng og inn i leheng i SV eksposisjoner

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i omr. Det ligger ca 15-20 cm ubunden løs snø som kan transporteres inn i leheng ved økende vind. Stabiliteten i snødekket er god og det er ikke observert noen faretegn Værvarsel for neste døgn tilsier lite vind og litt nedbør ifa snø. Det vil ikke gi nevneverdig forflytning av ubunden snø inn i leheng. Temperaturen tilsier at fokksnøen vil stabilisere seg og faregraden vil ligge på nåværende nivå Forecast correct

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjell i Kattfjordeidet

ObsID: 180065

Tromsø / Karlsøy

Snow

09.02.2019 kl. 14:15

477 masl

Cecilie@regobsTroms (*)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig stor variasjon i snødekket. Vinden har fått lett jobba i overflaten sør og sørøstvendt terreng. Men mindre her ute enn på kvaløya i går. Fortsatt sjukt bra skiføre tross tynn flakdannelse i overflaten. SØ under 300 moh er fint. V-SV helning opp til 600 moh er storsett upåvirket og ubundet, med påbegynt rimoverflate,og en drøm for skia.

Weather

11 °C 3 m/s 2% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Oppleves som stabile forhold opp til 1000 moh, vinden har jobba i høyden. snøen sitter godt fast til det harde vindherja underlaget. Varierende snødybde fra 10 cm til 50 cm løs snø. Enkle håndtester viser at snøen flaker seg lett ned til den harde pakka. Svinger i bratt terreng løser ut det øverste tynne flaket kun.

ObsID: 179991

Tromsø / Karlsøy

Snow

09.02.2019 kl. 13:17

740 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) F/4F snø. Ingen oppsprekking rundt ski osv observert

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk aktivitet observert. God sikt

ObsID: 179910

Tromsø / Tromsø

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

755 masl

MagneH (Unknown)

Snow Cover

Overflaterim er utbredt i terrenget. Observert i nordvendt terreng, men på toppen virket det utbredt i flere himmelretninger.

ObsID: 179953

Tromsø / Tromsø

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

259 masl

edda@regobsTroms (*)

Snow Cover

Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Øverflate rim til circa 350hm

Weather

No precipitation

ObsID: 179970

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

09.02.2019 kl. 10:32

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -14 °C Sjursnes (0moh) kl 10:33

ObsID: 179876

Tromsø / Tromsø

Snow

09.02.2019 kl. 10:18

607 masl

BAMBI (Unknown)

Tests

CTM20@30cmQ3 Good Lite fremtreden brudd, knuser snøen lodrett på det 20 slaget. Ingen flere brudd, resterende søyle går til brudd først etter 3 kak med spaden på siden, etter 30 slag.

ObsID: 179964

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

09.02.2019 kl. 06:15

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:15

ObsID: 179852

Tromsø / Tromsø

Snow

08.02.2019 kl. 12:52

420 masl

Cecilie@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Cecilie@regobsTroms Comment:  Bilde tatt i s-sø heng på 450 moh

Danger Sign

No signs observed

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig varierende snødekke og snødybde i denne sørvendte siden. Snøen flaker seg lett, men tynt i enkelte heng over tregrensa. Opp til ca 500 moh var det fantastisk suverent skiføre med lett ubundet snø over den harde pakka.

Weather

-7 °C 2 m/s 5% clouds

ObsID: 179794

Tromsø / Tromsø

Snow

08.02.2019 kl. 12:34

383 masl

martin@svv (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  martin@svv Comment:  S-vendt 400 moh. Lo-side. ECTN14@15cm.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Rygg på ca 500 moh.

Tests

ECTN14@15cmQ3 Good

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Flyttet litt snø inn i leheng mot N-NV. Opp mot 50 cm over gammel fokksnø enkelt steder. Lett bundet, men litt tegn på evne til forplantning. Vindpakket myk, men tilgjengelig for transport ved vindøkning.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 200 masl Tilsynelatende vindtransport fra SØ, men har ikke så god oversikt generelt i regionen.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemet hovedsakelig tilknytta den ferskeste snøen med nysnø/fokksnøflak. Stedvis en del innbåst snø (ikke dagsfersk), men denne gir lite faretegn som oppsprekking, selv om sjiktoverganger finnes. Kantkorn finnes, men lite tyder på at dette er et problem. Ser for meg lite endring til i morgen. En del snø i leheng gjør meg usikker på FG1 foreløpig. Evt vind kan gi snøtransport. Forecast correct Litt høy grense for skredproblem med 600 moh. Tydelig vært vind også lavere enn dette. Ellers veldig fint og beskrivende varsel.

ObsID: 179751

Tromsø / Tromsø

Snow

08.02.2019 kl. 10:52

776 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin

Tests

ECTN17@18cmQ3 Good Flere håndtest i overflate indikerte det samme. MEN! på vei ned klarte å utløse et bitte små skred på 300moh N vendt da jeg kjørt over en konveks kant -nedføyket løssnø laget var tynn

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Overflate varierer i dette området fra avblåst skare og skavlete partier til området med 10-20cm lettere vindpåvirket. På Kattfjordeidet har det kommet betydelig mindre nysnø enn i Skulsfjord de siste 36 timer

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 200 masl Der det underligende nedøyfket løssnø er tynt over kule formasjoner i leheng er det lett å utløse overligende myke flak

Danger Sign

en del lettere vind transport snø. et tilfelle med skytende sprekker som resultert i et lite skred 2x4m

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from SE ↖

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate i leheng der det er blåst inn fokksnø kan det være lett å løse ut flak spesielt over kulformasjoner Fortsatt kaldt men rolig vær, fokksnøen vil stabilisere seg men ta litt tid pga kulde

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

3 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 13 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 5 cm 4F- DFbk 0 mm/0 mm D, 10 cm K/P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 18 cm P RG/FC 1 mm/1 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9.5 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/0 mm D, 0.2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 0.3 cm 4F FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 59.5 cm P MF/FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm/4 mm D -13.9 °C @ 0 cm, -11.8 °C @ 7 cm, -9.8 °C @ 17 cm, -8.3 °C @ 27 cm, -7.9 °C @ 37 cm, -7.5 °C @ 47 cm, -6.8 °C @ 57 cm, -6.2 °C @ 67 cm, -5.1 °C @ 77 cm, -4.4 °C @ 87 cm, -4 °C @ 97 cm, -3.2 °C @ 107 cm, -2.5 °C @ 117 cm, -1.9 °C @ 127 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 179724

Tromsø / Tromsø

Snow

08.02.2019 kl. 10:14

220 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) 25 cm har kommet her på vannet under snøværet onsdag

ObsID: 179714

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 08:50

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -14 °C Sjursnes (0moh) kl 08:51

ObsID: 179703

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 08:29

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179699

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 08:29

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179700

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 08:29

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 08:29 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 08:30 Ingen, -8,0 °C.

ObsID: 179701

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 06:53

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179692

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2019 kl. 06:51

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179691

Tromsø / Tromsø

Snow

07.02.2019 kl. 18:20

510 masl

Johan@svv (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøføyking på toppen av Kroken

ObsID: 179662

Tromsø / Tromsø

Snow

07.02.2019 kl. 13:00

743 masl

erlendb (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  erlendb

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Danger Sign

Recent cracks Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

ObsID: 179697

Tromsø / Tromsø

Snow

07.02.2019 kl. 12:52

460 masl

Henrikforce (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrikforce
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrikforce

Avalanche Activity

7. Feb. 0-6 (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release SW

ObsID: 179596

Tromsø / Steinskardtinden

Snow

07.02.2019 kl. 12:00

809 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Bilde på 700moh mot SV
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Fint vær å gå på tur i.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Var kommet cirka 10cm med nysnø her.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, NW above 300 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen var lett bundet fra 400moh opp til toppen cirka. Ingen skytende sprekker.

Weather

No precipitation -4 °C 6 m/s from SW ↗ 20% clouds

ObsID: 179610

Tromsø / Tromsø

Snow

07.02.2019 kl. 12:00

660 masl

erlendb (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179696

Tromsø / Tromsø

Snow

07.02.2019 kl. 11:50

300 masl

Henrikforce (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Både på denne plassen og noen hundre meter lenger opp.

ObsID: 179594

Tromsø / Lille Blåmannen

Snow

07.02.2019 kl. 11:15

666 masl

EspenN (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Tynne myke nysnøflak
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Eldre sastrugiformer under nysnøen
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Snøprofil på toppen.
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Snøprofil på ca.650 moh.

Snow Cover

80 cm in total 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Dominerende overflate var tynne myke nysnøflak av litt varierende myket. Skare fremme bare på spredte områder. I forsenkninger og mer vindbeskyttede områder var det 15-25 cm. ubunden snø som ga utløp for prima skikjøring. Generelt har det nok ikke blåst så mye siste døgnet. Men større sastrugiformer var synligle under nysnøen på spesielt vindutsatte partier,

Danger Sign

Recent snowdrift Generelt tynne myke nysnøflak fra siste snøfall. Ingen spenninger observert.

Weather

No precipitation -7 °C 4 m/s from S ↑ 15% clouds Litt økende vind med høyden. Lettere skydekke etter hvert.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen tegn til skytende sprekker. Testheng ga ingen indikasjoner på dårlig stabilitet. Så nysnøflakene ser ut til å ha stabilisert seg bra. Ser også ut til å ha gode bindinger mot den gamle snøoverflaten. Stabilt vær fremover medfører fortsatt stabilisering av nysnøflakene. Evt. kaldere vær medfører økende utvikling av kantkornlag i snøpakka. Forecast correct Varselet stemmer bra.

Notes

Tur til Lille Blåmannen. Opp "normaruta" ned sørlig trase. Snøprofil på toppen viste tynt lag med nysnøflak øverst, deretter 2-3 cm. kompakt skare og under det 10-15 cm storkornet tidligere smelteomvandlet snø som nederste 3-4 cm besto dominerende av kantkornet snø. Snøprofil på ca.650 moh. på nedturen viste tynt lag med nysnøflak over 8-10 cm fokksnø med økende hardhet nedover. Nederst 20-25 cm med smelte-fryseformer/skare av hardhet kniv. Men inne i denne pakken var det et 1 cm.tykt lag av kantkorn. Ingen tydelige brudd innad i fokksnøen og fokksnølaget hadde hadde også gode bindinger mot skarelaget. Antydning til begynnende kantkorndannelse ved bakken. Generelt var snødekket lite til moderat vindpåvirket. Fortsatt en del ubuden snø tilgjengelig, spesielt i forsenkninger og vindbeskyttede områder. Mye fin skikjøring.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 179613

Tromsø / Tromsø

Snow

07.02.2019 kl. 09:00

554 masl

Ingrid@NVE (*****)

Snow Cover

No snowdrift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Etter gårsdagens snøvær har det komme ca. 30 cm ubunden tørr snø som generelt er lite vindpåverka. På dei mest vindutsette områder over skoggrensa er snøen lett bunde.

ObsID: 179568

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.02.2019 kl. 07:51

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

No precipitation -13 °C Breivikeidet (0moh) kl 07:51 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og har vert vind. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren har avtatt og vinden har stilnet .

ObsID: 179501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.02.2019 kl. 07:38

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:38 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179499

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.02.2019 kl. 07:12

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 179495

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.