Avalanche forecast for Tromsø Wednesday 2019-02-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Predominantly stable conditions, but snow showers and varying wind conditions will give local differences. Watch out for unstable storm slabs in lee areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-16 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-13 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Sollidal Skoggrense

Snow

06.02.2019 kl. 21:52

374 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Snow Cover

Heavy snow drift Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 20 cm tørr nysnø tilgjengelig for vindtransport. Under vindpakket skare.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra S, kraftigt snøfokk, 20 cm tørr løssnø tilgjengelig for transport. Vinden har allerede flyttet mye av den tørre, lette snøen til leheng. Stedvis avblåst til skare over tregrensen.

Weather

10 m/s from S ↑

ObsID: 179460

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.02.2019 kl. 13:58

12 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Activity

6. Feb 14:09 (+01:00) - 5. Feb 14:09 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release N. Below 100 masl Gjelder Fv53 Åslandet - , Løsnet 60 m oppi skråning 10 m bredt 2 m utpå veien

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye løssnø siste 12 timer 27 cm. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding .

Weather

Snow -4 °C Åslande (0moh) kl 13:59 27 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 179379

Tromsø / Tromsø

Snow

06.02.2019 kl. 13:30

666 masl

olamk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 

Snow Cover

35 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Blokk på ca 15 cm tykkelse løsnet i bakkant når jeg frigjorde blokken på sidene ved en enkel spadetest. Ca 20 cm med ubunden kantkornet sne under hard vindpåvirket snø på hardt skarelag

Avalanche Problems

Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 600 masl

Danger Sign

Other danger sign (specify)

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

Snow -5 °C 8 m/s from W → Mye vind fra ca 3-400 høydemeter og opp. Mye vindtransport av nysnø

ObsID: 179376

Tromsø / Tønsvikvegen

Snow

06.02.2019 kl. 13:00

14 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

6. Feb 13:00 (+01:00) Snø på FV. 53 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 179381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.02.2019 kl. 10:17

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 10:17 9 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 10:18 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179338

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.02.2019 kl. 09:07

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:07 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 179325

Tromsø / Tromsø

Snow

06.02.2019 kl. 06:58

12 masl

harvey@ObsKorps (****)

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow snøfokk observert over finnvikdalen

Weather

Snow -4 °C 100% clouds 10cm nysnø

ObsID: 179313

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.02.2019 kl. 06:38

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:38 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 179310

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.02.2019 kl. 06:01

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179309

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 09:01

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -17 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 179201

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 07:06

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179192

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 07:06

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179193

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 07:06

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 07:06 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 07:07 Ingen, -6,0 °C.

ObsID: 179194

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 05:51

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -10 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:51

ObsID: 179190

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 05:21

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179188

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.02.2019 kl. 05:21

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179189

Tromsø / Store Blåmann

Snow

04.02.2019 kl. 12:19

720 masl

BAMBI (Unknown)

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Det er lit snø som enda blir dratt ned i heng mot nord. Men det er lite. For det meste hard pakket sne, noe skarelag synnelig, og fra 900 m.oh er overflaten på store Blåmann dekt av et tynt is lag, men lett slår seg igjennom. Enkelte områder eksponert mot nordøst, løsnet fokksnø flak i randsonen og glir ut i små flak. Der vinden har tatt mer ble ikke dette problemet observert

Tests

ECTN11@50cmQ2 Medium Initsialbrudd 11, bruddet forplanter seg over hele søylen på 13 slag.

CTM11@50cmQ2 Medium Hard vindpavirket snø overst, Bruddet går i overgangen mellom fast sne og tykt skarelag. Krystalene på bruddflaten har beggynt å omdannes til større krystaller . Under dette skarelaget/islaget sitter det dønn fast. For de som vil titte under anbefalles skjerebrenner da spade ikke duger.

ObsID: 179166

Tromsø / Tromsø

Snow

04.02.2019 kl. 10:35

615 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Steinskardtind
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Flak Ca pencil mot knife, under 4f
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  mye av dette i lommer, leheng , hardhet pencil til knife ca 400moh NØ
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Under skare Ca 30 cm i snøprofil
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Under øverste skarelag 1cm i snøprofil
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry generelt hardt på fjellet. Tenker steinskardtind i dag er en 98% skjarejærns tur. Snødekket er 90 % hardt ( pencil til knife ) fra parkering å antas til topps.. Mye vind i høyden, vinden transportere ennu snø, men det er nsten ingen ting tilgjengelig. Vinden sliter nå på skaren......... Der den gml skaren (isskaren) er blåst ren, virker det som at kulden og været har begynt å tøke den ut, slik at den nå faktisk stedvis er "mykere" en fokksnøen (som er pencil til knife)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl tenker dette problemet er i alle sektorer pga kulden som har vært / er . usikker på høyde men tenker kanskje fra 300moh? . Men utfordringen er at det er kantkorndannelse flere plasser i snødekket. Under skare i topp, og underskare ved bakken. Foreløpig ikke aktiv, men noe å være obs på videre.

Danger Sign

Other danger sign (specify) hardt på fjellet nå, så anser den største fare å være utglidning

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyka nysnø under fokksnø isolerte få plasser Sprekker opprundt skiene. Men ikke skytende, (se bilde)

Avalanche Activity

4. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low stabile og hare forhold stabilt, men det er kantkorndannelse i snødekket (ikke aktivt) som må overvåkes videre hvis kulden og klarværet fortsetter Forecast too high tenker det er litt høyt, skal være sterk 1. Dette pga evt fokksnø dannelse som er myk.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 30% clouds Mere vind i høyden. Tenke Ca 6-8ms

Snow Profile

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D, 23 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D det er temp.gradient i snødekket . (plages med å legge inn !!) ovenfra og ned : 0cm overflate -10 1cm ned -11,5 9cm ned -9,4 10cm ned -7 10cm ned -5,7 5cm ned -2,5 bunn ca -0,5

ObsID: 179144

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 08:15

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:16 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179082

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 06:44

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179074

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 06:44

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179075

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 06:44

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 06:45 Ingen, -4,0 °C.

ObsID: 179076

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 05:06

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:06 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179072

Tromsø / Tromsø

Snow

03.02.2019 kl. 14:05

669 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Generelt stabilt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Unlikely Not given På isolerte begrensa plassert over kuler/ konvekser. Og der snødekket er tynt

Danger Sign

Mulig litt oppsprekking rund skia på noen isolerte plasser

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker stabilt å snødekket har begynt å stabiliser seg.

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold generellt Nå er det å holde øye med evt kantkorndannelse i snødekket. Litt rim isolerte plasser, men tenker ikke dette som fremtidig problem Forecast too high Tenker det nå er mulig å sette faregraden ned til en sterk 1

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from S ↑ 50% clouds

ObsID: 179012

Tromsø / Tverrfjellet

Snow

03.02.2019 kl. 13:30

375 masl

ev.he (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN2@4cm @ fasetter 2 mm

Weather

No precipitation -7.5 °C 7 m/s from S ↑ 80% clouds

Snow Profile

11 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 7 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 39 cm K MFcr 2 mm/0 mm -10.5 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -9.3 °C @ 18 cm, -7.8 °C @ 28 cm, -6.3 °C @ 38 cm, -5.1 °C @ 48 cm, -4 °C @ 58 cm, -3.3 °C @ 68 cm, -2.4 °C @ 78 cm, -1.8 °C @ 88 cm 1 test connected to snow profile Himmelretning: SO

ObsID: 179043

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.02.2019 kl. 09:16

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:17

ObsID: 178955

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.02.2019 kl. 07:01

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:01 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 178947

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.