Avalanche forecast for Tromsø Monday 2019-02-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on lee slopes with fresh wind slabs. The danger level is low where the surface is hard.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-13 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-16 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Store Blåmann

Snow

04.02.2019 kl. 12:19

720 masl

BAMBI (Unknown)

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Det er lit snø som enda blir dratt ned i heng mot nord. Men det er lite. For det meste hard pakket sne, noe skarelag synnelig, og fra 900 m.oh er overflaten på store Blåmann dekt av et tynt is lag, men lett slår seg igjennom. Enkelte områder eksponert mot nordøst, løsnet fokksnø flak i randsonen og glir ut i små flak. Der vinden har tatt mer ble ikke dette problemet observert

Tests

ECTN11@50cmQ2 Medium Initsialbrudd 11, bruddet forplanter seg over hele søylen på 13 slag.

CTM11@50cmQ2 Medium Hard vindpavirket snø overst, Bruddet går i overgangen mellom fast sne og tykt skarelag. Krystalene på bruddflaten har beggynt å omdannes til større krystaller . Under dette skarelaget/islaget sitter det dønn fast. For de som vil titte under anbefalles skjerebrenner da spade ikke duger.

ObsID: 179166

Tromsø / Tromsø

Snow

04.02.2019 kl. 10:35

615 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Steinskardtind
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Flak Ca pencil mot knife, under 4f
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  mye av dette i lommer, leheng , hardhet pencil til knife ca 400moh NØ
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Under skare Ca 30 cm i snøprofil
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Under øverste skarelag 1cm i snøprofil
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl tenker dette problemet er i alle sektorer pga kulden som har vært / er . usikker på høyde men tenker kanskje fra 300moh? . Men utfordringen er at det er kantkorndannelse flere plasser i snødekket. Under skare i topp, og underskare ved bakken. Foreløpig ikke aktiv, men noe å være obs på videre.

Avalanche Danger Assessment

1 Low stabile og hare forhold stabilt, men det er kantkorndannelse i snødekket (ikke aktivt) som må overvåkes videre hvis kulden og klarværet fortsetter Forecast too high tenker det er litt høyt, skal være sterk 1. Dette pga evt fokksnø dannelse som er myk.

Avalanche Activity

4. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry generelt hardt på fjellet. Tenker steinskardtind i dag er en 98% skjarejærns tur. Snødekket er 90 % hardt ( pencil til knife ) fra parkering å antas til topps.. Mye vind i høyden, vinden transportere ennu snø, men det er nsten ingen ting tilgjengelig. Vinden sliter nå på skaren......... Der den gml skaren (isskaren) er blåst ren, virker det som at kulden og været har begynt å tøke den ut, slik at den nå faktisk stedvis er "mykere" en fokksnøen (som er pencil til knife)

Danger Sign

Other danger sign (specify) hardt på fjellet nå, så anser den største fare å være utglidning

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyka nysnø under fokksnø isolerte få plasser Sprekker opprundt skiene. Men ikke skytende, (se bilde)

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 30% clouds Mere vind i høyden. Tenke Ca 6-8ms

Snow Profile

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D, 23 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D det er temp.gradient i snødekket . (plages med å legge inn !!) ovenfra og ned : 0cm overflate -10 1cm ned -11,5 9cm ned -9,4 10cm ned -7 10cm ned -5,7 5cm ned -2,5 bunn ca -0,5

ObsID: 179144

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 08:15

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:16 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179082

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 06:44

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179074

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 06:44

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179075

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 06:44

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 06:45 Ingen, -4,0 °C.

ObsID: 179076

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.02.2019 kl. 05:06

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:06 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179072

Tromsø / Tromsø

Snow

03.02.2019 kl. 14:05

669 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Unlikely Not given På isolerte begrensa plassert over kuler/ konvekser. Og der snødekket er tynt

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold generellt Nå er det å holde øye med evt kantkorndannelse i snødekket. Litt rim isolerte plasser, men tenker ikke dette som fremtidig problem Forecast too high Tenker det nå er mulig å sette faregraden ned til en sterk 1

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Generelt stabilt.

Danger Sign

Mulig litt oppsprekking rund skia på noen isolerte plasser

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker stabilt å snødekket har begynt å stabiliser seg.

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from S ↑ 50% clouds

ObsID: 179012

Tromsø / Tverrfjellet

Snow

03.02.2019 kl. 13:30

375 masl

ev.he (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -7.5 °C 7 m/s from S ↑ 80% clouds

Tests

ECTN2@4cm @ fasetter 2 mm

Snow Profile

11 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 7 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 39 cm K MFcr 2 mm/0 mm -10.5 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -9.3 °C @ 18 cm, -7.8 °C @ 28 cm, -6.3 °C @ 38 cm, -5.1 °C @ 48 cm, -4 °C @ 58 cm, -3.3 °C @ 68 cm, -2.4 °C @ 78 cm, -1.8 °C @ 88 cm 1 test connected to snow profile Himmelretning: SO

ObsID: 179043

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.02.2019 kl. 09:16

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:17

ObsID: 178955

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.02.2019 kl. 07:01

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:01 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 178947

Tromsø / Tromsø

Snow

02.02.2019 kl. 14:19

442 masl

Oysteine (Unknown)

Avalanche Problems

Loose snow

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

260 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Søkk med le, lite representativt for resten av fjellet

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from NW ↘ 40% clouds

Tests

ECTX Good Brudd på 1m dybde ved svært kraftig tilleggsbelastning på frigjort blokk. Da Q1.

ObsID: 178897

Tromsø / Buren

Snow

02.02.2019 kl. 14:00

448 masl

AnneTvedten@regobsTroms (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Snow Profile

45 cm F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm F RG 1 mm/0 mm D, 1.5 cm I IF 2 mm/0 mm D, 20 cm I IF 2 mm/0 mm D -8 °C @ 5 cm, -3 °C @ 90 cm

ObsID: 178900

Tromsø / Tromsø

Snow

02.02.2019 kl. 13:11

314 masl

Oysteine (Unknown)

Avalanche Problems

Loose snow

Avalanche Danger Assessment

1 Low Svært lav Forecast correct Lo-side lavere faregrad enn varselet

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Knivhard snø fra toppen av snødekket ned til 50cm

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C 10 m/s from NE ↙ 40% clouds

Tests

ECTX Good Ikke mulig å påvirke snødekket selv ved gjentatte hopp på frigjort blokk

ObsID: 178849

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.02.2019 kl. 10:16

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C Sjursnes (0moh) kl 10:16

ObsID: 178810

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

02.02.2019 kl. 06:08

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:08 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 178776

Tromsø / Tromsø

Snow

01.02.2019 kl. 10:20

645 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Lilleblokktest gikk ikke til brudd
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Veldig ujevn brudd flate i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen i dette området virker å ha stabilisert seg bra. Utvikling av kantkorn skjer flere steder i snødekket men er foreløpig ikke et problem. Med fortsatt kaldt vær og store temperatur gradienter i snødekket vil kantkorn utvikle seg og bør følges med Forecast correct varslet beskriver skredproblemet godt

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) snø overflate varierer mye fra løs nesten ikke vind påvirket i skogen til myk og hard vindpakket fokksnø lenger opp og allerede fra østlig sektor. bare noe få små område som er blåst helt ren til skarelaget. Klart ikke finner nedsnødd overflate rim mellom lagene i fokksnø i dag på litt andre plasser enn forrige uke.

Danger Sign

No signs observed

No signs observed

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from N ↓ 90% clouds -9C nede ved bilen

Tests

ECTP15@20cmQ3 Good selv om bruddet forplantet seg ble det trappetrinn brudd gjennom lagene i fokksnøen fra 20-10cm under overflaten. flere lilleblokktest klart ikke å finne dette bruddet

Snow Profile

9 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/1 mm D Skarelag, 1 cm 4F FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm I/K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/2 mm D, 47 cm 0 mm/0 mm -12.7 °C @ 0 cm, -13.8 °C @ 10 cm, -11.3 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.2 °C @ 50 cm, -4.9 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 90 cm, -1.2 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile nederste halv meter er storsett RG med noe avrundet kant. det er et par tynn lag med is. helt nederst litt mer utviklet kant. profil tatt på østlig helling

ObsID: 178707

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:12

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178651

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:12

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:12

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 09:12 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 09:13 Ingen, -7,0 °C.

ObsID: 178653

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:02

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -14 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03

ObsID: 178650

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 05:34

30 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:34 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 178641

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.