Avalanche forecast for Tromsø Friday 2019-02-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-19 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-20 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

01.02.2019 kl. 10:20

645 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Lilleblokktest gikk ikke til brudd
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Veldig ujevn brudd flate i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from N ↓ 90% clouds -9C nede ved bilen

Tests

ECTP15@20cmQ3 Good selv om bruddet forplantet seg ble det trappetrinn brudd gjennom lagene i fokksnøen fra 20-10cm under overflaten. flere lilleblokktest klart ikke å finne dette bruddet

Danger Sign

No signs observed

No signs observed

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) snø overflate varierer mye fra løs nesten ikke vind påvirket i skogen til myk og hard vindpakket fokksnø lenger opp og allerede fra østlig sektor. bare noe få små område som er blåst helt ren til skarelaget. Klart ikke finner nedsnødd overflate rim mellom lagene i fokksnø i dag på litt andre plasser enn forrige uke.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen i dette området virker å ha stabilisert seg bra. Utvikling av kantkorn skjer flere steder i snødekket men er foreløpig ikke et problem. Med fortsatt kaldt vær og store temperatur gradienter i snødekket vil kantkorn utvikle seg og bør følges med Forecast correct varslet beskriver skredproblemet godt

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 300 masl

Snow Profile

9 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/1 mm D Skarelag, 1 cm 4F FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm I/K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/2 mm D, 47 cm 0 mm/0 mm -12.7 °C @ 0 cm, -13.8 °C @ 10 cm, -11.3 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.2 °C @ 50 cm, -4.9 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 90 cm, -1.2 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile nederste halv meter er storsett RG med noe avrundet kant. det er et par tynn lag med is. helt nederst litt mer utviklet kant. profil tatt på østlig helling

ObsID: 178707

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:12

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178651

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:12

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:12

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 09:12 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 09:13 Ingen, -7,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178653

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 09:02

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178650

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

01.02.2019 kl. 05:34

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:34 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 178641

Tromsø / Karlsøy

Snow

31.01.2019 kl. 15:00

103 masl

Marte (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marte

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 178597

Tromsø / Heng 884

Snow

31.01.2019 kl. 12:30

671 masl

trond_olav@nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -1.5 °C Lufttemperatur i sola

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 28 cm K MF 0 mm/0 mm D, 2 cm P FCxr 1 mm/0 mm D, 55 cm P-K MF/RG 0 mm/0 mm D -5.3 °C @ 0 cm, -12.3 °C @ 10 cm, -11.9 °C @ 20 cm, -10.9 °C @ 30 cm, -9.5 °C @ 40 cm, -7.3 °C @ 50 cm, -5.5 °C @ 60 cm, -4.3 °C @ 70 cm, -2.9 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 90 cm

ObsID: 178584

Tromsø / Gråtinden

Snow

31.01.2019 kl. 11:00

607 masl

eliras@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Løsere snø i nordvendt side på Gråtinden
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Hard vindpakket snøoverflate sørvendt side
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Blokk med fokksnø sklir ut på kantkornet lag.
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Lag med kantkorn under skarelag i nordvendt side. 600 moh.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from SW ↗

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good Gjorde ECT to steder. En i sørvendt side med (40 cm) hard vindpakket snø (P) over skarelag. Ingen brudd. En i nordvendt side med (35 cm) vindpakket snø (1F-1F) over skarelag. Ingen brudd, kun øvre 3 cm som sklir lett ut ved berøring. Ved lille blokk test, måtte man bryte litt med spaden i bakkant av søylen, da skled blokken ut på et tynt lag med kantkorn rett under det øverste isskarelaget. Glatt bruddflat. Størrelse på kornene var 1-1,5 mm. Ingen svake bindinger i fokksnøen. Jevn hardhet.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Gikk opp i sørvendt side. I skogen vekslet det mellom hard vindpakket snø og partier med løsere snø. Over skoggrensa i sør og østvendte sider er det veksling mellom vindpakket snø som gir gjennomslag og som bærer, noe isskare. I nordvendt sider som har ligget mer i le er det løsere snø med kun er tynt vindpakket lag oppå. Var oppe på ca. 600 m.o.h.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen ser ut til å ha stabilisert seg bra. Lang kald periode har gitt utvikling av kantkorn rundt skarelag. Men der dette ligger dypt rundt en halv meter dypt er det veldig vanskelig å påvirke det. Kan være skumlest der man har tynnere lag med ikke fullt så hardpakket fokksnø oppå, og belastningen når dypere. Viktig å følge med på utviklingen av kantkornlag. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium

ObsID: 178561

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

31.01.2019 kl. 10:59

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -17 °C Sjursnes (0moh) kl 11:00

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178520

Tromsø / Kattfjordeidet, Kvaløya

Snow

31.01.2019 kl. 10:40

393 masl

trond_olav@nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -8 °C

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F- FC/FCxr 2 mm/0 mm D, 61 cm K MF 0 mm/0 mm D, 26 cm P MF 3 mm/0 mm D -14.2 °C @ 0 cm, -14.2 °C @ 10 cm, -11.3 °C @ 20 cm, -12.6 °C @ 21 cm, -11.5 °C @ 23 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -8.5 °C @ 40 cm, -6.4 °C @ 50 cm, -5.2 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -2.9 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 90 cm, -0.4 °C @ 100 cm, 0.2 °C @ 110 cm Stusser på temperaturen på 31 cm, men det var nå det jeg målte...

ObsID: 178581

Tromsø / Svarthammartinden

Snow

31.01.2019 kl. 10:31

744 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Brudd i lille blokktestet. Q3 overflate.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Isskare og vindtransportert snø
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Ullstinden med vindtransportert snø og isskare. Best skikjøring var å få på lookers right om toppen i bildet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Fint å se på, level 10 utfordrende for skikjøring.

Weather

No precipitation -6.1 °C 3 m/s from SE ↖ Inversjon i dag. -15 ved bilen, -6 på fjellet.

Danger Sign

No signs observed Jeg hadde forventninger om å finne overflaterim i dag men det fant jeg ikke.

Tests

Brudd ved stor tilleggsbelastning ved lille blokktestet gikk gjennom det løse laget under fokksnøen (35-50 cm under overflaten).

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generellt sett er det hardt på fjellet og følgelig vanskelig å påvirke eventuelle svake lag som ligger under overflaten. En må være obs på eventuell kantkornutvikling fremover og passe litt på når man ferdes over terreng hvor snødekket er tynt ettersom man her kan påvirke eventuelt svake lag. Klart og kaldt vær enda noen dag vil muligens gi gynnsamme forhold for kantkorndannelse og rim. Når temperaturen stiger om noen dager vil snødekket stabiliseres mer/raskere. Forecast correct Bra varslet!

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium above 400 masl I snøprofilet jeg gravde i dag var det begynnende kantkordannelse under et hardt fokksnølag. Det harde laget var 35 cm tykt hvor snøprofilet ble gravet, så det vil være nok så vanskelig å påvirke det løsere laget akkurat her. Det løse laget på plassen var 15 cm tykt og kantkornen var ikke velutviklet. På plasser hvor fokk- og det begynnende kantkornlaget er tynnere kan dannelseprosessen for kantkorn ha gått raskere. Samtidig vil det på plasser med tynt snødekke være enklere å påvirke et eventuelt svakt lag.

Notes

Husk på skarejern og hørselsvern hvis du skal på topper som vært utsatt for vinden fremover :)

Snow Profile

35 cm RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm P MF 1 mm/0 mm D, 70 cm 0 mm/0 mm -13 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -15.3 °C @ 20 cm, -14.5 °C @ 30 cm, -13.7 °C @ 40 cm, -11.8 °C @ 60 cm, -10.4 °C @ 80 cm

ObsID: 178562

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

31.01.2019 kl. 07:29

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178483

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

31.01.2019 kl. 07:29

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178484

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

31.01.2019 kl. 07:29

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -9 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:29 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:30 Ingen, -9,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178485

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

31.01.2019 kl. 05:41

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:41 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178480

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2019 kl. 10:42

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178343

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2019 kl. 10:42

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178344

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2019 kl. 10:42

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 10:42 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 10:43 Ingen, -8,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178345

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2019 kl. 09:00

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -16 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178317

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2019 kl. 05:54

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:54 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 178310

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

29.01.2019 kl. 10:09

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Sjursnes (0moh) kl 10:10

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178190

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

29.01.2019 kl. 07:48

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178179

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

29.01.2019 kl. 07:48

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:49 Ingen, -5,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178181

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

29.01.2019 kl. 07:03

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:03 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 178175

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.