Avalanche forecast for Tromsø Thursday 2019-01-24

3
Considerable
Published:

Use great caution in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. The danger is highest during the afternoon and evening due to a wind increase.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-20 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-21 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / TROMSØ

Snow

24.01.2019 kl. 22:00

615 masl

Henrikforce (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 20 m/s from S ↑ Ekstremt sterk vind. Til tider vanskelig å stå oppreist. Veldig mye snøfokk og transport.

Notes

Mye snø som transporteres og sterk vind. På vei ned ved stopp i en sving kom det en skytende sprekk på cirka 10 meter. Rask forandring i forholdene i og med den sterke vinden og snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 177500

Tromsø / Skitntinden

Snow

24.01.2019 kl. 12:35

990 masl

Carlo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ubunden god snø, 40 cm fra siste snøfall for 2 døgn siden, ingen lagdeling. Spadetest utført, nesten ikke mulig å utløse! Grov ned til ca 100cm dybde! Hard skare/ islag med god feste starter på ca 90 cm fra overflaten! Total snødybde var 280 cm!

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skittentind spesifikk vurderes til moderat skredfare. Tatt snøprofil i 30 graders hellning! Kan være andre forhold i 35 graders hellning!!Kan også være lokale variasjoner. Forecast too high Skittentinden er nordøstvendt og lite vindpåvirket snø observert! Kan være lokale variasjoner i område!

Snow Cover

280 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry 30-60 cm tørr løssnø!

Danger Sign

No signs observed Snøprofil tatt på vei opp til Skitntind, 30 graders helning.

Weather

No precipitation -14 °C 3 m/s Klarvær

Avalanche Problems

Loose snow

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 177467

Tromsø / Skulgamtinden

Snow

24.01.2019 kl. 11:22

337 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Varierende hardhet i snødekket. Noen plasser er det tydelig vindpåvirket mens andre ikke er det.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Snøfordeling over fjellet
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan Kristofers Comment:  ECTN13@12 på ca 700 moh. Samme type snø i toppen som profilet på ca 350 moh, hvor det er svake bindninger i fokksnøen som er problemet. 50 cm under løssnøen var det her steinhard skare som ikke gikk å grave gjennom. Siden 150 cm mer snø.
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Oppsprekking i snøen i overkant testgrop på ca 350 moh. Oppsprekking i fokksnøen.
Image Of Tests
Image 6 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan Kristofers Comment:  Prøvde å se om snøen ville sprikke opp i dette minihenget uten at noe som helst skjedde. Kan være at snøen i bunn holder på den overliggende snøen litt for godt.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 6 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile Snøprofilet ble gjort litt fort ettersom det ble skikkelig kaldt om føtter og hender etter en stund i surt trekk.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er dårlig bindning mellom lagene i fokksnøen men der har ikke vært ingen tegn til forplantningsevne i de testgropene som ble gravet i dag. Kald temperatur bidrar til langsom stabilisering av snødekket. Der er fortsatt ganske mye snø som er tilgjengelig for transport i fjellet hvis vindstyrken øker. Akkurat nå stabiliseres snødekket langsomt. Med vinden som kommer i morgen vil mye snø sannsnyligvis flyttes og danne fokksnøflak. Dvs. sannsynligheten for skred vil øke. Forecast correct Varsleren er nok spot on i dag. Vi har en faregrad 3 som over dagen i dag har stabilsert seg og gått ned til faregrad 2 (kanskje en 2+ hvis det hadde vært mulig). Men på grunn av økende vind så hopper faregraden opp til en 3er i morgen igjen.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Other Dry Varierende snødekkehardhet. På noen plasser er det skikkelig verdensmesterføre mens på andre plasser er det mer mot kartongsnø. Kan fremstå som litt utfordrende å kjøre i på noen plasser, men hvor snøen ikke er alt for påvirket av vinden er det veldig bra.

Danger Sign

Recent cracks Fokksnø som sprekker opp rundt skiene

Weather

No precipitation -10.5 °C 3 m/s from NE ↙

Tests

ECTN5@5cmQ2 Medium Fikk også ut på 12 slag, ca 12 cm under overflaten. Brudden går hvor det er svake bindninger i fokksnøen. Fant hverken kantkorn eller rim i bruddplanen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W above 300 masl Det var i disse himmelretningene vi beveget oss i i dag.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 177434

Tromsø / Buren

Snow

24.01.2019 kl. 11:00

726 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  To små naturlig utløste skred. MEst sannsynlig fra tirsdag.
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Mye fin skikjøring idag også
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Topphenget på Buren

Danger Sign

Other danger sign (specify) 2-3 små skred,strl.1 mest sannsynlig gått tirsdag

Weather

No precipitation -12 °C 0 m/s Flott kaldt vintervær

Notes

Tur til Buren via "normalruta". Hadde ventet at snøoverflaten skulle vært mer påvirket av vindøkningen tirsdag. Det generell inntrykk var at det var dannet tynne myke fokksnøflak, mens på mer vindutsatte områder var flakene hardere. Vi observerte det lille skredet som var omtalt på FB tirsdag og i media. Dette hadde blitt kontrollert utløst i lite heng mot sør der det var innblåst mye snø. Testhopp idag på samme sted ga ingen oppsprekking. Vi opplevde heller ingen oppsprekking andre steder. Kjapptester med hånda flere steder underveis indikerte god stabilitet i fokksnøen. To små naturlig utløste skred i lite heng mot sør ble observert; gikk mest sannsynlig tirsdag de også. Så oppsummert opplevde vi mye fin skikjøring idag også. Men man bør nok fortsatt være obs i bratte heng der det er blåst inn mye fokksnø.

ObsID: 177449

Tromsø / TROMSØ

Snow

24.01.2019 kl. 09:54

421 masl

harvey@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  harvey@ObsKorps Comment:  lilleblokktest - brudd mellom lagene i fokksnøe (sannasynligvis rim)
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Harvey Goodwin

Snow Profile

15 stratigraphy layers observed 12 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøen stabilisere seg, men det er fortsatt mange område med nedføyket løssnø, I tillegg finnes det nedsnødd rim i noen område og der fokksnø ligger over dette kan det utgjør et skredproblem Det er fortsatt en del snø tilgjengelig for transport, og med vind vil det bygge flak i lesidene Forecast correct

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry i skogen er det >30cm løssnø på et skarelag. Over skoggrensen varierer hardhet på overflaten alt fra hardt bærende fokksnø til mykflak med innsynking til 20cm. De myke flakene ligger over nedføyket løssnø og dette ligger på et skarelag. Skarelaget finnes minst helt opp til 800m. Skarelaget er ca. 5-15cm tykk. Under dette er et kantkornlag. Under dette forskellig lag med avrundet krystaller og litt avrundet kantkorn ved bakken. Rimkrystaller ble funnet under mykflaket på 600m.forrige uke men var vanskelig å finne igjen i dag, men snødekket gikk til brudd i fokksnøen ved samme lag så vil antar at dette skyldes rim.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -12 °C 3 m/s from N ↓

Tests

ECTP15@15cmQ2 Medium lilleblokktestene ga brudd på samme lag flere steder

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 400 masl Da jeg fant tydelig tegn til rim krystaller mellom disse lagene i fokksnøen forrige uke var det ikke like lett å identifisere rim i dag etter at fokksnøen har blitt litt fastere, men noen rim krystaller var der. Problemet kan lett tolkes som dårlig binding i fokksnøen. hvor utbredt dette er er vanskelig å si.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Det meste av snøen over skog grense er nå vindpåvirket i varierende grad

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 177368

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 09:00

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -16 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00

ObsID: 177353

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 07:34

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 177342

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 07:34

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 177343

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 07:34

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -8 °C Sæterelva Grøtnesdalen (900moh) kl 07:34 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:35 Ingen, -7,0 °C.

ObsID: 177344

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 05:28

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:28

ObsID: 177339

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 03:31

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177338

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2019 kl. 03:31

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177524

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

23.01.2019 kl. 10:00

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 177144

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

23.01.2019 kl. 10:00

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 177145

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

23.01.2019 kl. 10:00

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 05:00 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 05:01 Ingen, -10,0 °C.

ObsID: 177146

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

23.01.2019 kl. 09:12

124 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og vind i går.. Minkende skredfare neste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 177140

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

23.01.2019 kl. 06:30

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:30

ObsID: 177130

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

23.01.2019 kl. 04:37

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177127

Tromsø / 884 metern, kattfjordeidet, kvaløya

Snow

22.01.2019 kl. 13:35

318 masl

Carlo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekker i hellning på 30 grader.

Danger Sign

Recent cracks Skrytende sprekker observert på vei opp til 884, ett stykke over fortoppen. Kort helning på 30 gr der observasjon var gjort!

Weather

5 m/s from NE ↙ 90% clouds Overskyet

ObsID: 177066

Tromsø / 884 metern, kattfjordeidet, kvaløya

Snow

22.01.2019 kl. 13:35

318 masl

Carlo (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil gravd i 30 graders hellning. Lett utglidning med spadetest!

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Lokalt varsel er riktig

Snow Cover

200 cm in total 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Der hvor snøprofil ble gravd var det 20 cm nysnø! Omkring liggende områder lengre nede mot skoggrense var det ca 40 cm!

Danger Sign

Recent cracks Skyte de sprekker i 30 gr hellning

Weather

5 °C 5 m/s from NE ↙ 90% clouds Vind fra nordøst

ObsID: 177074

Tromsø / TROMSØ

Snow

22.01.2019 kl. 12:30

572 masl

RuRo (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransportert snø har startet å pakke/binde seg. Legger seg oppå løs ubundet snø

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

-4 °C 5 m/s 99% clouds

ObsID: 177070

Tromsø / TROMSØ

Snow

22.01.2019 kl. 11:21

324 masl

Lynum (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lynum
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lynum

Danger Sign

Fersk fokksnø som danner myke flak og sprekker opp rett over skoggrensa. Mer vindpåvirket og litt hardere lenger opp. Vind fra nord øst.

Recent cracks

ObsID: 177009

Tromsø / TROMSØ

Snow

22.01.2019 kl. 10:41

493 masl

VetleØvrebotten (*)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 176996

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 10:38

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 176997

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 10:38

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 176998

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 10:38

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -5 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 10:38 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 10:39 Snø, -3,0 °C. 7 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 176999

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 09:35

124 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind og snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -4 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:35 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 176976

Tromsø / TROMSØ

Snow

22.01.2019 kl. 09:13

218 masl

VetleØvrebotten (*)

Snow Cover

25 cm in total Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Løst I skogen. Noe vindpåvirka i tregrensa og i åpne felt i skogen

Weather

5 m/s

ObsID: 176973

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 09:03

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 09:03 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 176971

Tromsø / TROMSØ

Snow

22.01.2019 kl. 07:13

5 masl

Hallvard@SVV (****)

Snow Cover

25 cm new snow 25 cm siden i går kveld.

ObsID: 176957

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

22.01.2019 kl. 07:00

157 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Weather

Snow -2 °C Kattfjordeiet (200moh) kl 07:01 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 176956

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

21.01.2019 kl. 23:15

12 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 176929

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

21.01.2019 kl. 09:02

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 176803

Tromsø / TROMSØ

Snow

21.01.2019 kl. 08:50

6 masl

Hallvard@SVV (****)

Snow Cover

15 cm new snow 15 cm siden i går kveld.

ObsID: 176802

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

21.01.2019 kl. 07:36

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:36 12 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 176791

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

21.01.2019 kl. 05:40

157 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -6 °C Kattfjordeie (200moh) kl 05:40 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 176788

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.