Avalanche forecast for Tromsø Sunday 2019-01-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wet avalanches are expected. When the temperature decreases in the afternoon and the precipitation falls as snow, avoid new and fresh snow slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-6 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest.
-1 °C to 4 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

06.01.2019 kl. 10:45

519 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Fra parkering mot skittentind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  snødekket bærer preg av mye nedbør/regn
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Notes
Image 4 of 8 Of:  Notes Copyright:  torben@obskorps Comment:  det øverste 45-50cm laget er vått!!, under der gml skare som er fuktig ( 2-3cm ) , under der er ikke snødekket påvirket av regnet tatt på ca 500moh
Image Of Notes
Image 5 of 8 Of:  Notes Copyright:  torben@obskorps Comment:  det øverste laget er "søkkvått"
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  blokktest Q2/ 70cm . relativt god binding, satt godt. men løsnet på skare med mulig kantkorndannelse under
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  øverste 3-5cm er vått, bilde fra ca 500moh

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Weather

Rain 4 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Vindmåler på sandesundbrua viste 16-meteren/s

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate vær obs i høyden / dere det er mye snø nå som regnet påvirker snødekket Forecast correct varslet har stort sett med det gjeldende. Tenker 2 er passende for kavaløya i dag, men med det været som er ventet er det som meldt helt klart en faregrad 3 i morgen mandag, mulig allerede i kveld !!!!

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tenker dette gjelder generelt og opp mot 700/800moh?

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wet loose snow Very wet snødekket er generelt vått på Tverrfjellet. tror også at regnet mulig har trengt gjennom nesten hele snødekket generelt på dette fjellet.

ObsID: 174313

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.01.2019 kl. 10:41

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 4 °C Sjursnes (0moh) kl 10:41

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 174263

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.01.2019 kl. 07:30

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 7 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:30

ObsID: 174233

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.01.2019 kl. 11:14

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Sjursnes (0moh) kl 11:15

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 174120

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

05.01.2019 kl. 08:55

30 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 3 °C Grøtford (0moh) kl 08:55

ObsID: 174074

Tromsø / Balsfjord

Snow

04.01.2019 kl. 12:41

518 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE above 500 masl Det finnes fokksnøflak i høyden etter gårsdagens vind og snøfall, men disse stabiliseres nå raskt pga lite vind og gunstig temperatur. Problemet er trolig mer utbredt høyere til fjells enn det jeg fikk gått i dag. Kan heller ikke utelukke at det noen steder kan finnes store nok ansamlinger til å gi skred av str. 3.

Weather

Sleet 0 °C 2 m/s from W → 95% clouds Lette sluddbyger i området. Gir ikke mye nedbør, bare dårlig sikt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fikk ingen signaler på vedvarende svake lag på dagens tur, så anser hovedproblemet å være ustabile fokksnøflak i høyden. Mildværet i går har stort sett bare påvirket den øverste delen av snødekket, og bare opp til ca 500 moh. I høyden vil det trolig være snø tilgjengelig for transport ved vindøkning. Fokksnøflakene stabiliseres raskt nå pga lite vind og relativt høy temperatur. Nytt mildvær i helgen vil mykne opp den øverste skorpa i snødekket, og muligens også gå litt høyere enn forrige mildvær. Vind og nysnø vil føre til økende skredfare igjen i høyden. Forecast correct Faregrad 3 stemmer bra for dagen og regionen sett under ett med en synkende tendens utover dagen.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

4. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Svært dårlig sikt i høyden, så har ikke fått mye oversikt.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Storm slab (soft slab) Moist Etter mildværet i går har det dannet seg en skorpe på 3-5 cm øverst i snødekket. Mildværet har gått opp til 500-600 moh her. Mildværet har vært relativt kortvarig og uten mye regn, så fuktigheten har stort sett ikke trengt lenger ned i snødekket. Opp til ca 300 moh er løssnøen under den øverste skorpa fuktig, mens over 300 moh er løssnøen under mildværsskorpa fortsatt tørr. Over tregrensa finnes det områder med mykere fokksnøflak som virker å ha stabilisert seg godt. Fikk ikke vært høyere enn ca 550 moh i dag pga tåke.

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm M, 1 cm P MF 1 mm/0 mm M, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F MF/FC 1 mm/1 mm D, 10 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm D-M, 1 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D-M Profil fra 550 moh, nø-vendt. Kantkornlagene som er antydet under skarelag og ved bakken inneholder bare begynnende kantkorn sammen med andre smelteformer. Det er altså ikke velutviklede krystaller og har ikke forandret seg noe særlig siden sist jeg var her for 2 uker siden. Anser derfor ikke dette som et skredproblem her og nå.

ObsID: 173984

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 11:31

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Sjursnes (0moh) kl 11:31 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldere temperatur og snøen setter seg. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 174118

Tromsø / Kinnbeinet, Kvaløya

Snow

04.01.2019 kl. 11:00

653 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Snøprofil på toppen som viser fokksnø øverst og det porøse laget nederst ved bakken
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Bildet fra toppryggen mot Vasstinden. Viser utbredelse av fokksnøflak på SØ siden av ryggen.

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s 95% clouds Generelt mild vær type. Men ble brått og tydelig kaldere under kortere periode med oppklarning og klar himmel.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skare opp til 520 moh Minkende ut fra værmelding Forecast too high I det området jeg var i var nok lokal utbredelse av fokksnø skredproblemet ikke så stor at det ville gi faregrad 3. Men i høyereliggende terreng vil nok skredproblemet kunne ha større utbredelse.

Danger Sign

Recent snowdrift Lokale partier i høyden med innblåst snø.

Notes

Tur til Kinnbeinet fra Løvdal. Siste mildvær har påvirket snødekket opp til ca.520 moh der skarelaget var tilstede. Tykkest med 1-3 cm i lavereliggende områder og i høyden 1-2 mm tykt. I en del områder lå det fokksnøflak i varierende tykkelse over skarelaget. Under skarelaget var snøen fuktig lavest ned og ble etter hvert tørrere. Over 520 moh. var det tørre fokksnøflak på SØ siden av toppryggen. Ellers en del gammel avblåst skare. Profil på toppen viste øverst 20-30 cm fokksnø. Nederst mot bakken var det et løst 1-2 cm lag med blanding av små kantkorn, begynnende begerkrystaller og små smelteformer.

Snow Cover

30 cm in total 15 cm new snow Elevation of new snow 550 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl

ObsID: 174016

Tromsø / Tverrfjellet

Snow

04.01.2019 kl. 10:55

435 masl

harvey@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Skispor på 300moh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Brudd i fokksnøen ved lilleblokktest

Notes

Parkering ved Steinskardtinden var ikke brøytet derfor ble det tur til Tverrfjellet med begrenset mulighet til å nå grense for gårsdagens mildvær

Tests

ECTN12@18cmQ2 Medium brudd skjer i fokksnøen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 600 masl

Weather

Snow -2 °C 3 m/s from NW ↘ 95% clouds noe korte snøbygger, skiftende skydekke og noe tåke

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblem er hovedsaklig ustabilitet i fokksnølagene etter gårsdagens nedbør Mer nedbør som regn og snø meldt med vind fra SV vil fører til økt skredfare med skredproblem i fokksnøen.

Danger Sign

No signs observed det var til dels dårlig lys og sikt, men kunne ikke se noe skredaktivitet

Snow Cover

61 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) opptil 300moh er snøoverflaten fuktig med et delvis bærenede skarelag på 5cm. under dette ble snødekket gradvis tørrere. Over 300-350moh er snøoverflate tørr, men fortsatt med et tynt skarelag på toppen fra gårsdagens mildvær og regn, dette fortsetter helt til toppen (520m). jeg antar at dette skarelaget avta på ca. 600moh. under skarelaget er ca. 20cm fokksnø som igjen ligger på et gammel skarelag. Nede ved bakken finnes det et lag med utviklet kantkorn og rennsnø og dette bør følges med gjennom sesongen.

Snow Profile

0.5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3.5 cm 1F DFbk/MFcl 1 mm/1 mm D, 17 cm F DFbk/RGsr 0 mm/1 mm D, 8 cm P MFcl 1 mm/2 mm D, 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1.5 cm 4F MF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MFcl 2 mm/0 mm D, 17 cm 4F FCso/DHcp 1 mm/2 mm D -3.6 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 1 cm, -2.6 °C @ 11 cm, -2.2 °C @ 21 cm, -1.8 °C @ 31 cm, -1.1 °C @ 41 cm, -0.5 °C @ 51 cm, -0.3 °C @ 61 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 173989

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 08:24

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 173885

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 08:24

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 173886

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 08:24

124 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Seterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 08:24 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 08:25 Ingen, 0,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 173887

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 06:31

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:31

ObsID: 173880

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.01.2019 kl. 15:42

12 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 3 °C Åslande (0moh) kl 15:43 40 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre nedbør enn meldt.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 173838

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.01.2019 kl. 10:00

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:01 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 173744

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.01.2019 kl. 09:54

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 0 °C Loftan Tjønnøra (700moh) kl 09:54 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 09:55 Sludd, 0,0 °C. 9 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 173742

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.