Avalanche forecast for Tromsø Friday 2019-01-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies above the tree line.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation.
Moderate gale from southwest., change to fresh breeze from the west during the evening.
-10 °C to 1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-6 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Balsfjord

Snow

04.01.2019 kl. 12:41

518 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fikk ingen signaler på vedvarende svake lag på dagens tur, så anser hovedproblemet å være ustabile fokksnøflak i høyden. Mildværet i går har stort sett bare påvirket den øverste delen av snødekket, og bare opp til ca 500 moh. I høyden vil det trolig være snø tilgjengelig for transport ved vindøkning. Fokksnøflakene stabiliseres raskt nå pga lite vind og relativt høy temperatur. Nytt mildvær i helgen vil mykne opp den øverste skorpa i snødekket, og muligens også gå litt høyere enn forrige mildvær. Vind og nysnø vil føre til økende skredfare igjen i høyden. Forecast correct Faregrad 3 stemmer bra for dagen og regionen sett under ett med en synkende tendens utover dagen.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Storm slab (soft slab) Moist Etter mildværet i går har det dannet seg en skorpe på 3-5 cm øverst i snødekket. Mildværet har gått opp til 500-600 moh her. Mildværet har vært relativt kortvarig og uten mye regn, så fuktigheten har stort sett ikke trengt lenger ned i snødekket. Opp til ca 300 moh er løssnøen under den øverste skorpa fuktig, mens over 300 moh er løssnøen under mildværsskorpa fortsatt tørr. Over tregrensa finnes det områder med mykere fokksnøflak som virker å ha stabilisert seg godt. Fikk ikke vært høyere enn ca 550 moh i dag pga tåke.

Weather

Sleet 0 °C 2 m/s from W → 95% clouds Lette sluddbyger i området. Gir ikke mye nedbør, bare dårlig sikt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE above 500 masl Det finnes fokksnøflak i høyden etter gårsdagens vind og snøfall, men disse stabiliseres nå raskt pga lite vind og gunstig temperatur. Problemet er trolig mer utbredt høyere til fjells enn det jeg fikk gått i dag. Kan heller ikke utelukke at det noen steder kan finnes store nok ansamlinger til å gi skred av str. 3.

Avalanche Activity

4. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Svært dårlig sikt i høyden, så har ikke fått mye oversikt.

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm M, 1 cm P MF 1 mm/0 mm M, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F MF/FC 1 mm/1 mm D, 10 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm D-M, 1 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D-M Profil fra 550 moh, nø-vendt. Kantkornlagene som er antydet under skarelag og ved bakken inneholder bare begynnende kantkorn sammen med andre smelteformer. Det er altså ikke velutviklede krystaller og har ikke forandret seg noe særlig siden sist jeg var her for 2 uker siden. Anser derfor ikke dette som et skredproblem her og nå.

ObsID: 173984

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 11:31

124 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldere temperatur og snøen setter seg. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -1 °C Sjursnes (0moh) kl 11:31 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 174118

Tromsø / Kinnbeinet, Kvaløya

Snow

04.01.2019 kl. 11:00

653 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Snøprofil på toppen som viser fokksnø øverst og det porøse laget nederst ved bakken
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Bildet fra toppryggen mot Vasstinden. Viser utbredelse av fokksnøflak på SØ siden av ryggen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skare opp til 520 moh Minkende ut fra værmelding Forecast too high I det området jeg var i var nok lokal utbredelse av fokksnø skredproblemet ikke så stor at det ville gi faregrad 3. Men i høyereliggende terreng vil nok skredproblemet kunne ha større utbredelse.

Danger Sign

Recent snowdrift Lokale partier i høyden med innblåst snø.

Snow Cover

30 cm in total 15 cm new snow Elevation of new snow 550 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s 95% clouds Generelt mild vær type. Men ble brått og tydelig kaldere under kortere periode med oppklarning og klar himmel.

Notes

Tur til Kinnbeinet fra Løvdal. Siste mildvær har påvirket snødekket opp til ca.520 moh der skarelaget var tilstede. Tykkest med 1-3 cm i lavereliggende områder og i høyden 1-2 mm tykt. I en del områder lå det fokksnøflak i varierende tykkelse over skarelaget. Under skarelaget var snøen fuktig lavest ned og ble etter hvert tørrere. Over 520 moh. var det tørre fokksnøflak på SØ siden av toppryggen. Ellers en del gammel avblåst skare. Profil på toppen viste øverst 20-30 cm fokksnø. Nederst mot bakken var det et løst 1-2 cm lag med blanding av små kantkorn, begynnende begerkrystaller og små smelteformer.

ObsID: 174016

Tromsø / Tverrfjellet

Snow

04.01.2019 kl. 10:55

435 masl

harvey@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Skispor på 300moh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Harvey Goodwin Comment:  Brudd i fokksnøen ved lilleblokktest

Tests

ECTN12@18cmQ2 Medium brudd skjer i fokksnøen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblem er hovedsaklig ustabilitet i fokksnølagene etter gårsdagens nedbør Mer nedbør som regn og snø meldt med vind fra SV vil fører til økt skredfare med skredproblem i fokksnøen.

Danger Sign

No signs observed det var til dels dårlig lys og sikt, men kunne ikke se noe skredaktivitet

Snow Cover

61 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) opptil 300moh er snøoverflaten fuktig med et delvis bærenede skarelag på 5cm. under dette ble snødekket gradvis tørrere. Over 300-350moh er snøoverflate tørr, men fortsatt med et tynt skarelag på toppen fra gårsdagens mildvær og regn, dette fortsetter helt til toppen (520m). jeg antar at dette skarelaget avta på ca. 600moh. under skarelaget er ca. 20cm fokksnø som igjen ligger på et gammel skarelag. Nede ved bakken finnes det et lag med utviklet kantkorn og rennsnø og dette bør følges med gjennom sesongen.

Weather

Snow -2 °C 3 m/s from NW ↘ 95% clouds noe korte snøbygger, skiftende skydekke og noe tåke

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 600 masl

Notes

Parkering ved Steinskardtinden var ikke brøytet derfor ble det tur til Tverrfjellet med begrenset mulighet til å nå grense for gårsdagens mildvær

Snow Profile

0.5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3.5 cm 1F DFbk/MFcl 1 mm/1 mm D, 17 cm F DFbk/RGsr 0 mm/1 mm D, 8 cm P MFcl 1 mm/2 mm D, 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1.5 cm 4F MF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MFcl 2 mm/0 mm D, 17 cm 4F FCso/DHcp 1 mm/2 mm D -3.6 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 1 cm, -2.6 °C @ 11 cm, -2.2 °C @ 21 cm, -1.8 °C @ 31 cm, -1.1 °C @ 41 cm, -0.5 °C @ 51 cm, -0.3 °C @ 61 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 173989

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 08:24

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 173885

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 08:24

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 173886

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 08:24

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 0 °C Seterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 08:24 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 08:25 Ingen, 0,0 °C.

ObsID: 173887

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

04.01.2019 kl. 06:31

30 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:31

ObsID: 173880

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.01.2019 kl. 15:42

12 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre nedbør enn meldt.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Rain 3 °C Åslande (0moh) kl 15:43 40 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 173838

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.01.2019 kl. 10:00

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:01 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 173744

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

03.01.2019 kl. 09:54

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Sleet 0 °C Loftan Tjønnøra (700moh) kl 09:54 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 09:55 Sludd, 0,0 °C. 9 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 173742

Tromsø / øst av tverrfjellet

Snow

01.01.2019 kl. 16:44

454 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Sprekker rundt skiene
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Skytende sprekker i fokksnøen
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mulig at dt løsnet på nedføyka nysnø og hagel
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Test heng. Både skytende sprekker , drønn og at snødekket gikk til brudd
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Samme som bilde over. Flak Ca 25-30cm tykk. Løsnet på antatt nedføyka nysnø

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der er relativt ustabile forhold nå. Det er dannet mye fokksnø i leheng. Utfordringen er at vinden har blåst fra både N og S mm. Så nå er faren i alle himmelretninger. Snødekket sprekker opp, fikk å skytende sprekker samt drønn. Dette er tydelige treng på ustabil snø. Så vær obs i leheng , der snøen har flaks seg og over kuler/konvekser. Mere vind og snø er pågang så tenker denne faregraden holder deg noen dager. Forecast too low virker ikke som at snødekket har stabilisert seg like mye som vi hadde håpet på ( litt usikker på 2 eller 3, men velger å sette en 3 )Hadde flere plasser med skytende sprekker og flere testheng som gikk til brudd

Danger Sign

Recent cracks

Recent snowdrift

Whumpf sound i fokksnøen, 4/F hard

Weather

Snow -2 °C 4 m/s 90% clouds Tegn til mye vind og byger på kattfjordeidet de siste dager

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er nå pakket 4/F i fokksnøen. Men flere plasser har nå den gml isskaren kommet frem igjen pga mye vind i fjellet de siste dagene Fokksnøen har varierende tykkelse fra 15-40cm.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

ObsID: 173472

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.