Avalanche forecast for Tromsø Tuesday 2019-01-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Persistent weak layers may be present in the snow cover, these are easiest to trigger where the snow cover is thin.Vinden dreier igjen på nordlig retning, men det antas at mye av snøen allerede er blitt flyttet på, og fokksn

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to strong breeze from the east during the evening.
-14 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Moderate gale from north., change to fresh breeze from the north during the evening.
-11 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / øst av tverrfjellet

Snow

01.01.2019 kl. 16:44

454 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Sprekker rundt skiene
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Skytende sprekker i fokksnøen
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mulig at dt løsnet på nedføyka nysnø og hagel
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Test heng. Både skytende sprekker , drønn og at snødekket gikk til brudd
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torben@obskorps Comment:  Samme som bilde over. Flak Ca 25-30cm tykk. Løsnet på antatt nedføyka nysnø

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er nå pakket 4/F i fokksnøen. Men flere plasser har nå den gml isskaren kommet frem igjen pga mye vind i fjellet de siste dagene Fokksnøen har varierende tykkelse fra 15-40cm.

Weather

Snow -2 °C 4 m/s 90% clouds Tegn til mye vind og byger på kattfjordeidet de siste dager

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der er relativt ustabile forhold nå. Det er dannet mye fokksnø i leheng. Utfordringen er at vinden har blåst fra både N og S mm. Så nå er faren i alle himmelretninger. Snødekket sprekker opp, fikk å skytende sprekker samt drønn. Dette er tydelige treng på ustabil snø. Så vær obs i leheng , der snøen har flaks seg og over kuler/konvekser. Mere vind og snø er pågang så tenker denne faregraden holder deg noen dager. Forecast too low virker ikke som at snødekket har stabilisert seg like mye som vi hadde håpet på ( litt usikker på 2 eller 3, men velger å sette en 3 )Hadde flere plasser med skytende sprekker og flere testheng som gikk til brudd

Danger Sign

Recent cracks

Recent snowdrift

Whumpf sound i fokksnøen, 4/F hard

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

ObsID: 173472

Tromsø / Tromsø

Snow

31.12.2018 kl. 11:51

381 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  5 slag. Flaket 4/f. Løsnet på 1/f. Antatt nedføyka nysnø

Snow Cover

No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Endel fokksnø. Har vært vind med transport av nysnøen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Tests

Blokktest. Q2/20cm

ObsID: 173343

Tromsø / Tromsø

Snow

31.12.2018 kl. 11:30

362 masl

RichardFjellaksel (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from SE ↖ 90% clouds

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Under skogsgrense ubunden nysnø 10-20cm. Over skoggrense delvis avblåst og snø samlet i le-formasjoner hovedsakling fra sør-vestlig retning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurdere faregrad for høy i angitt område. Har stabilisert seg rimelig mye allerede. Ytterligere stabilisering ved lav temperatur. Forecast too high

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium

Tests

ECTN17@12cm Good Lille blokk ga utsla i samme lag. Testheng (se bilde) og kjapptester indikerte dette også.

Avalanche Activity

31. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

4 cm F PP 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F PP 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 9 cm K FC/FCxr 0 mm/4 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P FC 0 mm/0 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 173391

Tromsø / Skulgamtinden, Ringvassøya

Snow

31.12.2018 kl. 11:00

668 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  I skoggrensen. Ubunden snø.
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Viser generell snøfordeling og -utbredelse i terrenget over skoggrensen
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Ubunden snø i forsenkninger ga fin skikjøring.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s 100% clouds Skiftende vindretning i løpet av dagen fra S til mer nordlig

Danger Sign

No signs observed Kjapptester i fokksnø ga ingen tegn til skytende sprekker e.l.

Notes

Tur til Skulgamtinden på Ringvassøya. I skogen 15-25 ubunden snø. Over skogen varierende snøoverflate. Generelt brukbart til bra med mengde snø. I beskyttede partier som i forsenkninger; 10-15 cm. ubunden snø som ga fin skikjøring. Mer avblåst med tynnere myke fokksnøflak på oppstikkende partier; med 0-10 cm snø. Enkelte steder stakk delvis uttørket vindskare frem. En del innblåst myke fokksnøflak i lepartier på terrengformasjoner. Litt oppsprekking under skiene, men ingen skytende sprekker. Temperatur er gunstig for generell stabilisering av snødekket.

ObsID: 173379

Tromsø / Tromsø

Snow

30.12.2018 kl. 20:21

563 masl

martin (Unknown)

Weather

Snow from W →

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 173275

Tromsø / opp mot 884

Snow

30.12.2018 kl. 15:49

637 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Bygevær. Kom og gikk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Til tider mye løs ( lett bundet) snø i skogen og opp mot tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Endel hagel i snødekket. Ligger oppå skarelaget under snøen som kom i dag/går
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Snødekket på Ca 500moh. Nysnø på topp. 25-30cm med dette så hagel på skare Ca 5cm tykk. Under er snødekket fuktig
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Snødekket samme lokasjon som dt andre

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds observasjon fra parkering til 884 . relativt rolige forhold på kattfjordeidet i dag. Kom byger med snø og litt vind. Virket som K.eidet var litt i le for vinden?? på vei hjem var det 12m/s på sandesundbrua !!!

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry det er kommet en del snø i fjellet nå. ligger ubundet i skogen, men høyere opp er den begynt å flake seg. Hardhet er fist/4F. men det er områder med kniv/hardhet på fokksnøen, og noen områder med isskare. Snødekket sprakk opp rundt skiene over noen konvekser, (med det var ikke skytende sprekker.) prøvde også å finne rim, men fant ikke. Tror også at den tidligere kantkorndannelsen under skaren kan være borte..............

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable er kommet ca 20-30cm med snø ubundet, den har relativt god binding i skogen og opp til 300moh ( godt skiføre) da det gml snødekket er fuktig/vått. Over 300moh er ikke bindingen like gode. Her er nysnøen påvirket ( fra lite til mye) av vinden og har begynt å flake seg (myke flak) men fortsatt relativ stabil ................ med mere vind vil nok flakdannelser øke, og skape større områder med mindre stabilt snødekke. vær obs i leheng og der snøen samler seg og flakene er myke Forecast too high tror kanskje at faregraden er satt litt høyt?? slik jeg tolket snødekket og med at det er relativt lite snø i fjellet er det mulig at faregraden kanskje skulle været en sterk 2!!

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 300 masl

ObsID: 173255

Tromsø / opp mot steinskardtind

Snow

29.12.2018 kl. 14:01

366 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  mot hatten S helling
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  mot steinskardtind N helling
Image Of Weather
Image 3 of 10 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  i skogen sludd som festet seg på trærne, blåse kraftig fra N-NV
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  hardhet på snødekket
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde av snødekket, øverst 10mm nysnø på tynt skarelag 2mm, under er det våt grovkorna snø ca 10-15cm, under der fuktig snø (gml fokksnø)
Image Of Tests
Image 7 of 10 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde 1 blokktest
Image Of Tests
Image 8 of 10 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde 2 q2/25cm 7slag, relativt god stabilitet
Image Of Tests
Image 9 of 10 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde 3 underside av blokken som løsnet
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  til tider mye snø, vindtransportert nysnø (tørr) ca 35-40cm på enkelte steder, oppå tynt skare lag (kjeks) under der ca 10-15cmmed våt snø, og under er den fuktig bilde tatt på ca 300moh

Weather

Snow 0 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds Mye vær på kattfjordeidet. Blåser kraftig i kastene

Snow Cover

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable i skogen og rett over opp til ca 350/400moh tenker jeg at snødekket er relativt stabilt pga temp og fuktighet. Det er også lite snø under / i skog grensen. Men over dette og på fjellet er det helt klart en 3. Det blåser kraftig og transporteres mye snø nå i høyden . Det kom også mange kraftige snøbyger fra N-NV . Pass på i leheng og der snøen flaker seg. Faregraden vil nok holde seg på nivå 3, da dt nå er mye vindtransport av snø. Forecast correct varslet gir et bra bilde av forholdene.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kunne se antydning til oppsprekking i leheng og over konvekser

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport av snø nå.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 200 masl

Notes

mye vær i dag, måtte snu på 350-400moh pga kraftige byger og mye vind. Til tider ingen sikt. Tenker at forholdene i høyden er mere ustabil

ObsID: 173126

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.