Avalanche forecast for Tromsø Monday 2018-12-31

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Persistent weak layers may be present in the snow cover, these are easiest to trigger where the snow cover is thin.Vinden dreier igjen på nordlig retning, men det antas at mye av snøen allerede er blitt flyttet på, og fokksn

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from north., change to strong breeze from the west during the evening.
-10 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to strong breeze from the east during the evening.
-14 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

31.12.2018 kl. 11:51

381 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  5 slag. Flaket 4/f. Løsnet på 1/f. Antatt nedføyka nysnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Tests

Blokktest. Q2/20cm

Snow Cover

No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Endel fokksnø. Har vært vind med transport av nysnøen

ObsID: 173343

Tromsø / Tromsø

Snow

31.12.2018 kl. 11:30

362 masl

RichardFjellaksel (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium

Tests

ECTN17@12cm Good Lille blokk ga utsla i samme lag. Testheng (se bilde) og kjapptester indikerte dette også.

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Under skogsgrense ubunden nysnø 10-20cm. Over skoggrense delvis avblåst og snø samlet i le-formasjoner hovedsakling fra sør-vestlig retning.

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s from SE ↖ 90% clouds

Avalanche Activity

31. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurdere faregrad for høy i angitt område. Har stabilisert seg rimelig mye allerede. Ytterligere stabilisering ved lav temperatur. Forecast too high

Snow Profile

4 cm F PP 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F PP 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 9 cm K FC/FCxr 0 mm/4 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P FC 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 173391

Tromsø / Skulgamtinden, Ringvassøya

Snow

31.12.2018 kl. 11:00

668 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  I skoggrensen. Ubunden snø.
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Viser generell snøfordeling og -utbredelse i terrenget over skoggrensen
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Ubunden snø i forsenkninger ga fin skikjøring.

Danger Sign

No signs observed Kjapptester i fokksnø ga ingen tegn til skytende sprekker e.l.

Notes

Tur til Skulgamtinden på Ringvassøya. I skogen 15-25 ubunden snø. Over skogen varierende snøoverflate. Generelt brukbart til bra med mengde snø. I beskyttede partier som i forsenkninger; 10-15 cm. ubunden snø som ga fin skikjøring. Mer avblåst med tynnere myke fokksnøflak på oppstikkende partier; med 0-10 cm snø. Enkelte steder stakk delvis uttørket vindskare frem. En del innblåst myke fokksnøflak i lepartier på terrengformasjoner. Litt oppsprekking under skiene, men ingen skytende sprekker. Temperatur er gunstig for generell stabilisering av snødekket.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s 100% clouds Skiftende vindretning i løpet av dagen fra S til mer nordlig

ObsID: 173379

Tromsø / Tromsø

Snow

30.12.2018 kl. 20:21

563 masl

martin (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

Snow from W →

ObsID: 173275

Tromsø / opp mot 884

Snow

30.12.2018 kl. 15:49

637 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Bygevær. Kom og gikk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Til tider mye løs ( lett bundet) snø i skogen og opp mot tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Endel hagel i snødekket. Ligger oppå skarelaget under snøen som kom i dag/går
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Snødekket på Ca 500moh. Nysnø på topp. 25-30cm med dette så hagel på skare Ca 5cm tykk. Under er snødekket fuktig
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Snødekket samme lokasjon som dt andre

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 300 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry det er kommet en del snø i fjellet nå. ligger ubundet i skogen, men høyere opp er den begynt å flake seg. Hardhet er fist/4F. men det er områder med kniv/hardhet på fokksnøen, og noen områder med isskare. Snødekket sprakk opp rundt skiene over noen konvekser, (med det var ikke skytende sprekker.) prøvde også å finne rim, men fant ikke. Tror også at den tidligere kantkorndannelsen under skaren kan være borte..............

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds observasjon fra parkering til 884 . relativt rolige forhold på kattfjordeidet i dag. Kom byger med snø og litt vind. Virket som K.eidet var litt i le for vinden?? på vei hjem var det 12m/s på sandesundbrua !!!

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable er kommet ca 20-30cm med snø ubundet, den har relativt god binding i skogen og opp til 300moh ( godt skiføre) da det gml snødekket er fuktig/vått. Over 300moh er ikke bindingen like gode. Her er nysnøen påvirket ( fra lite til mye) av vinden og har begynt å flake seg (myke flak) men fortsatt relativ stabil ................ med mere vind vil nok flakdannelser øke, og skape større områder med mindre stabilt snødekke. vær obs i leheng og der snøen samler seg og flakene er myke Forecast too high tror kanskje at faregraden er satt litt høyt?? slik jeg tolket snødekket og med at det er relativt lite snø i fjellet er det mulig at faregraden kanskje skulle været en sterk 2!!

ObsID: 173255

Tromsø / opp mot steinskardtind

Snow

29.12.2018 kl. 14:01

366 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  mot hatten S helling
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  mot steinskardtind N helling
Image Of Weather
Image 3 of 10 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  i skogen sludd som festet seg på trærne, blåse kraftig fra N-NV
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  hardhet på snødekket
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde av snødekket, øverst 10mm nysnø på tynt skarelag 2mm, under er det våt grovkorna snø ca 10-15cm, under der fuktig snø (gml fokksnø)
Image Of Tests
Image 7 of 10 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde 1 blokktest
Image Of Tests
Image 8 of 10 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde 2 q2/25cm 7slag, relativt god stabilitet
Image Of Tests
Image 9 of 10 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde 3 underside av blokken som løsnet
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  til tider mye snø, vindtransportert nysnø (tørr) ca 35-40cm på enkelte steder, oppå tynt skare lag (kjeks) under der ca 10-15cmmed våt snø, og under er den fuktig bilde tatt på ca 300moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W above 200 masl

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kunne se antydning til oppsprekking i leheng og over konvekser

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport av snø nå.

Snow Cover

Notes

mye vær i dag, måtte snu på 350-400moh pga kraftige byger og mye vind. Til tider ingen sikt. Tenker at forholdene i høyden er mere ustabil

Weather

Snow 0 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds Mye vær på kattfjordeidet. Blåser kraftig i kastene

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable i skogen og rett over opp til ca 350/400moh tenker jeg at snødekket er relativt stabilt pga temp og fuktighet. Det er også lite snø under / i skog grensen. Men over dette og på fjellet er det helt klart en 3. Det blåser kraftig og transporteres mye snø nå i høyden . Det kom også mange kraftige snøbyger fra N-NV . Pass på i leheng og der snøen flaker seg. Faregraden vil nok holde seg på nivå 3, da dt nå er mye vindtransport av snø. Forecast correct varslet gir et bra bilde av forholdene.

ObsID: 173126

Tromsø / Tromsø

Snow

28.12.2018 kl. 11:56

439 masl

RuRo (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind som transporterersnø til lesider, samt pakker snøen

Much water in the snow Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker heng med ca 25grader

Weather

3 °C 22 m/s

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

ObsID: 173025

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.12.2018 kl. 08:03

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 172937

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.12.2018 kl. 08:03

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 172938

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.12.2018 kl. 08:03

124 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 0 °C Loftan Tjønnøra (900moh) kl 08:04 Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 08:04 Ingen, 0,0 °C.

ObsID: 172939

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.