Avalanche forecast for Tromsø Wednesday 2018-12-26

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The snowpack is tricky. Storm slabs are easy to trigger many places and very easy to trigger on specific features where surface hoars is burried. Now is good time to scale back to more mellow terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to strong breeze from the southwest tuesday night.
-7 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the south during the evening.
-6 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

26.12.2018 kl. 22:35

678 masl

J-E Nysæther (Unknown)

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Tynn mildværsskare opp til 250 moh.

Weather

Snow -3 °C from W → Økende vindstyrke med innkommende snøbyger. S-SV

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

26. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 172798

Tromsø / Tverrfjellet

Snow

26.12.2018 kl. 11:50

435 masl

harvey@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Harvey Goodwin

Snow Cover

68 cm in total Some snow drift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry varierende overflate. Under 300m er overflate en tynn smelteomvandlet ikke bærende skarelag (<0,5cm) med myk vindpakket eller løssnø ned til gammel mildværs snø fra før jul. Over 300m går øverste skarelaget over til et tørrer mer vindpåvirket lag med de samme typer fokksnø lagene ned til gammel omvandlet snø

Weather

Snow -4 °C from NE ↙ 100% clouds byggeaktivitet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium above 100 masl vanskelig å være sikker hvilke retninger dette gjelder da det er vanskelig å finne rim under nysnøen. gikk til brudd ved lilleblokktesten

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 100 masl kantkorn er ikke velig godt utviklet ennå men dette lag dele seg relativt lett under lilleblokktesten

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Danger Sign

Recent cracks sprekker under skiene men ikke skyttende a premier. tyder på dårlig binding i fokksnøen

Tests

ECTP11@14cmQ3 Poor

Snow Profile

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 13 cm F DF/RG 0 mm/0 mm D, 0.1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 0.9 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 0.5 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 12 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 26.5 cm P MFcl 1 mm/0 mm D -5 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 3 cm, -2.7 °C @ 8 cm, -1.6 °C @ 18 cm, -1.1 °C @ 28 cm, -0.6 °C @ 38 cm, -0.3 °C @ 48 cm, -0.2 °C @ 58 cm, 0 °C @ 68 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 172724

Tromsø / Tromsø

Snow

26.12.2018 kl. 10:54

423 masl

elianne (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  elianne
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  elianne
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  elianne

Avalanche Observation

26. Dec 00:00 (+01:00) 2 - Medium E-facing

Notes

100 m bredt

ObsID: 172684

Tromsø / Tromsø

Snow

26.12.2018 kl. 10:12

162 masl

birgitrustad (****)

Snow Cover

No snowdrift 7 cm new snow Dry Siste større snøfall Kram opp til 150 MOH. Fra denne høyden kjennes en liten snerk under siste nysnø opp til ca 200-250 MOH. I skoggrensen har vinden tatt. 1-4F snøoverflate fra skoggrense. Videre opp 1F/P.

Danger Sign

No signs observed Kun oppsprekking rundt ski, og flak sklir ut når understøtte er fjernet.

ObsID: 172698

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

26.12.2018 kl. 08:24

3 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 172658

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

26.12.2018 kl. 08:24

9 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 172659

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

26.12.2018 kl. 08:24

124 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Loftan Tjønnøra (900moh) kl 08:24 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 08:25 Snø, 0,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 172660

Tromsø / Finlandsfjellet

Snow

25.12.2018 kl. 14:40

490 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøen er fuktig de nederste 150 meterne, men tørr høyere opp. 20-30 cm løssnø i skogen. Over tregrensen blir snøoverflaten gradvis mer vindpåvirket, og det er myke nysnøflak mange steder, men det ligger også 5-10 cm ubunden nysnø noen steder.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Hovedproblemet nå virker å være nedføyka nysnø/fokksnø, og utbredelsen vil trolig bare øke med påfyll av snø og varierende vindretning. Klarte ikke å finne noe som tilsa nedføyka rim på turen i dag, men så har jeg heller ikke vært spesielt langt. Går ut fra at det kan finnes noen steder, siden overflaterim virket å være relativt utbredt før snøfallet. Uendret skredfare pga. påfyll av mer snø og perioder med kuling fra varierende retning. Forecast correct Jeg synes varselet stemmer bra med det jeg observerte på turen i dag. Vanskelig å få god oversikt over om det finnes nedføyka rim foreløpig.

Weather

Hail -1 °C 7 m/s from W → 70% clouds Snø- og haglbyger, men lengre mellom bygene enn tidligere i dag. Litt vind fra vest i høyden.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 300 masl Med vinddreining vil etterhvert leheng i de fleste himmelretninger være utsatt.

Danger Sign

Recent snowdrift Ferske, myke fokksnøflak mange steder over ca 350 moh.

Tests

ECTP7@15cmQ3 Poor Tok to ECT på samme sted begge gikk til brudd på hhv 7 og 5 slag innad i fokksnø. Ved ytterligere slag er det enkelt å også få til brudd under det øverste skarelaget, men bruddene er ikke spesielt glatte og rene.

Avalanche Activity

25. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Mørke og dårlig sikt, så fikk liten oversikt i løpet av turen.

Snow Profile

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F MF/FC 2 mm/1 mm M, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F MF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF 2 mm/0 mm D, 30 cm 1F MF 1 mm/0 mm D 1 tests connected to snow profile Fersk fokksnø øverst, over flere porøse skarelag med løsere smelteomvandlet snø i mellom (knekkebrødskare). Under det øverste skarelaget er det antydning til kantkorn, men disse er ikke velutviklet og dominerende i laget. Dette laget virker også å være noe fuktigere enn resten av snøpakken.

ObsID: 172605

Tromsø / Tromsø

Snow

24.12.2018 kl. 13:04

302 masl

JJ (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  JJ

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vær OBS i leområder der det bygget seg opp mye snø og over konvekse partier.

Weather

1 °C 12 m/s from NW ↘ 50% clouds Snøbyger, ca 1 pluss i lavlandet. Relativ tørr snø fra ca 100 moh. Økende nordvest vind med byger.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given SE above 0 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kuling(stiv) i kastan fra nordvest, nedsnødde rimkrystaller og nedføyket nysnø. OBS OBS, flak dannelser, relativt dårlig binding i testheng

ObsID: 172504

Tromsø / Lille Blåmannen

Snow

24.12.2018 kl. 10:30

666 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Ubunden snø. I skogen.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Ved toppvarden på Lille Blåmannen. Snødekke; myke flak

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøsbyger i kombinasjon med vind har lagt opp fokksnøflak i leområder. Fortsatt snøbyger og økende vind, vil nok kunne øke skredfaren Forecast correct Stemmer bra.

Weather

Snow 0 °C 8 m/s from SW ↗ 99% clouds Ingen vind i skogen.Økende vind med høyden.

Danger Sign

Large snowfall Har kommet en del snø i høyden i kombinasjon med vind.

Notes

Tur fra Håkøybotn til toppen av Lille Blåmannen via staket løype. I skogen stille og rolige forhold. Skikkelig julestemning. 15 til 25 cm ubunden snø tilgjengelig. Over skogen tiltagende vindpåvirket snø på utsatte steder i le for vinden. Dannet myke til middels harde flak. Delvis avblåst på oppstikkende partier. Innblåst en god del snø enkelte steder. I forsenkninger som ikke har vært vindutsatt lå fortsatt ubunden snø som ga flott skikjøring. Men flere steder lå nysnøen på steinpartier. Test av småheng ga ingen indikasjoner på skytende sprekker i fokksnøen. Men ville nok holdt meg unna større formasjoner av skredterreng idag. Gunstig temperatur vil nok bidra til relativ rask stabilisering av nysnøen. Ei riktig god jul til skredvarslerne på jobb!

Avalanche Activity

24. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 172514

Tromsø / Tromsø

Snow

23.12.2018 kl. 13:22

312 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  7-8cm med ubundet nysnø opp til skoggrensa . Ligger på 4F hard gml skare ( Ca 2cm tykk)Under skaren er hardheten 4F og smelt/frys (sokkersnø)Vinden har begynt å forsiktig flake nysnøen over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Synne og Hedda viser Ubundet snø❄️❄️❄️
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Løssnø ❄️❄️❄️😀😀😀
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps

Snow Cover

Some snow drift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kommet mere snø og dt blåser i høyden så nå må man være obs i leheng og deg fokksnøen samlet seg. Vær å obs i bratte heng. Nå er det kommet og kommer mere snø som lett kan gi større utfordringer. Vær obs i leheng og plasser snøen samler seg. Tenker dette gjelder fra Ca 350-400moh. I Skogen er deg ubundet snø og Nydeli skiføre.

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Vindstille i skogen. Over tregrensa 4-5ms fra s-sv

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Difficult to trigger Possible 1 - Small Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Mulighet nå for at rimet snør ned!!!

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 172419

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.