Avalanche forecast for Tromsø Monday 2018-12-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Buried surface hoar is a problem in some locations.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to breeze from the west during the afternoon.
-7 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Breeze from west., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-9 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

24.12.2018 kl. 13:04

302 masl

JJ (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  JJ

Weather

1 °C 12 m/s from NW ↘ 50% clouds Snøbyger, ca 1 pluss i lavlandet. Relativ tørr snø fra ca 100 moh. Økende nordvest vind med byger.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kuling(stiv) i kastan fra nordvest, nedsnødde rimkrystaller og nedføyket nysnø. OBS OBS, flak dannelser, relativt dårlig binding i testheng

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vær OBS i leområder der det bygget seg opp mye snø og over konvekse partier.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given SE above 0 masl

ObsID: 172504

Tromsø / Lille Blåmannen

Snow

24.12.2018 kl. 10:30

666 masl

EspenN (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Ubunden snø. I skogen.
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Espen Nordahl Comment:  Ved toppvarden på Lille Blåmannen. Snødekke; myke flak

Danger Sign

Large snowfall Har kommet en del snø i høyden i kombinasjon med vind.

Weather

Snow 0 °C 8 m/s from SW ↗ 99% clouds Ingen vind i skogen.Økende vind med høyden.

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøsbyger i kombinasjon med vind har lagt opp fokksnøflak i leområder. Fortsatt snøbyger og økende vind, vil nok kunne øke skredfaren Forecast correct Stemmer bra.

Avalanche Activity

24. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Notes

Tur fra Håkøybotn til toppen av Lille Blåmannen via staket løype. I skogen stille og rolige forhold. Skikkelig julestemning. 15 til 25 cm ubunden snø tilgjengelig. Over skogen tiltagende vindpåvirket snø på utsatte steder i le for vinden. Dannet myke til middels harde flak. Delvis avblåst på oppstikkende partier. Innblåst en god del snø enkelte steder. I forsenkninger som ikke har vært vindutsatt lå fortsatt ubunden snø som ga flott skikjøring. Men flere steder lå nysnøen på steinpartier. Test av småheng ga ingen indikasjoner på skytende sprekker i fokksnøen. Men ville nok holdt meg unna større formasjoner av skredterreng idag. Gunstig temperatur vil nok bidra til relativ rask stabilisering av nysnøen. Ei riktig god jul til skredvarslerne på jobb!

ObsID: 172514

Tromsø / Tromsø

Snow

23.12.2018 kl. 13:22

312 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  7-8cm med ubundet nysnø opp til skoggrensa . Ligger på 4F hard gml skare ( Ca 2cm tykk)Under skaren er hardheten 4F og smelt/frys (sokkersnø)Vinden har begynt å forsiktig flake nysnøen over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Synne og Hedda viser Ubundet snø❄️❄️❄️
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Løssnø ❄️❄️❄️😀😀😀
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Vindstille i skogen. Over tregrensa 4-5ms fra s-sv

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Some snow drift 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kommet mere snø og dt blåser i høyden så nå må man være obs i leheng og deg fokksnøen samlet seg. Vær å obs i bratte heng. Nå er det kommet og kommer mere snø som lett kan gi større utfordringer. Vær obs i leheng og plasser snøen samler seg. Tenker dette gjelder fra Ca 350-400moh. I Skogen er deg ubundet snø og Nydeli skiføre.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Difficult to trigger Possible 1 - Small Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Mulighet nå for at rimet snør ned!!!

ObsID: 172419

Tromsø / Tromsø

Snow

22.12.2018 kl. 11:59

520 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot skittentind og djeveltanna
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Rim på Ca 300moh NØ

Weather

Snow -2 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Lett snødrev på kattfjordeidet.

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er ennu rim generelt på snødekket. Vinden og været har ikke klart å ødelegge det

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Crust Dry Generelt skare med rim på hardhet Pencil. I høyden (fra 450moh Ca ) varierende fra pencil til 1F hardhet. Virker som at iskaren også her er begynt å tørke ut.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt Stabile forhold. Lite snø. Så størst fare nå tenker jeg er utglidning på skare og evt skader pga Stein Det er fortsatt rimkrystaller på snødekket. Dette må følges med på. Vil øke faregraden betrakting hvis de får utvikle seg og snør ned Forecast correct

Notes

Generelt samme forhold her som på buren torsdag. Forskjellen er at det er mindre rim og de er mindre i str enn på buren. Det er også her påbegynt (underutviklede ) kantkorndannelse under skaren.

ObsID: 172322

Tromsø / Balsfjord

Snow

21.12.2018 kl. 12:27

690 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Rimkrystaller 3-4 mm på 700 moh.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Rimkrystaller 2-3 mm på 550 moh.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Små rimkrystaller som er godt festet til overflaten i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Skarelaget har omtrent smuldret opp øverst i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Hardere skarelag over tregrensen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Hard fokksnø på ca 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Lomme med løsere snø nær toppen på 700 moh.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreV@met Comment:  Snøprofil på 550 moh i nordvestvendt heng med innblåst fokksnø. Kompakt snødekke som ikke gikk til brudd ved ECT og ingen kantkorn under skarelaget. Sjekket like ved på svært tynt snødekke (ca 20 cm) og fant der små kantkorn (1-2 mm) like under det øverste skarelag og over et lag med løsere snø.

Weather

No precipitation 1 m/s from SE ↖ 30% clouds Opphold og delvis skyet, omtrent vindstille. Ikke veldig kaldt de siste dagene, mellom -3 til -6 på dagens tur.

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller de fleste steder på overflaten, bortsett fra noen få steder som har hatt litt vind de siste dagene. Større krystaller og mer utbredt over tregrensen enn i skogen. På toppen (700 moh) var krystallene 3-4 mm store, lenger ned 1-3 mm.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Skarelag med varierende hardhet og tykkelse opp til ca 600 moh. Men fra ca 200 moh og opp til tregrensen har skarelaget i stor grad smuldret opp og snødekket under tørket ut, noe som gir fin skikjøring. Fra tregrensen til 600 moh mer utbredt bærende skare igjen. Over 600 moh består snødekket i stor grad av harde fokksnøflak, og er lite påvirket av forrige mildvær. Det finnes også lommer med løsere snø over tregrensen. Generelt lite snø og tynt snødekke.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen utprega skredproblem nå og skredfaren er lav. Største bekymring er utviklingen av kantkorn og utbredelsen av overflaterim. Ut fra turen i dag er jeg mest bekymret ift overflaterim. Dette finnes nesten overalt også i høyden, og muligheten er absolutt til stede for at det kan snø ned en del steder når det begynner å snø lille julaften. Vinden vil nok øke noe i forkant av nedbøren, men neppe nok til å ødelegge rimet alle steder. Er foreløpig mindre bekymret for kantkorn da dette virker mindre utviklet og utbredt. Det har heller ikke vært spesielt lav temperatur de siste dagene i denne regionen (var kaldere i starten av uka). Forecast correct Varselet stemmer bra med det jeg har observert på dagens tur, og beskriver forholdene i regionen godt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, SE, NW above 600 masl Svært vanskelig å se for seg at man klarer å løse ut skred i den gamle fokksnøen nå, men finner ingen andre skredproblem som passer. Noen få steder høyt til fjells har kanskje vinden tidligere i uken klart å flytte på litt snø, slik at det kan finnes litt ferskere fokksnøflak.

Avalanche Activity

21. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 172225

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.