Avalanche forecast for Tromsø Saturday 2018-12-22

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally stable conditions, but be careful in areas with fresh wind deposited snow. Keep in mind that even small avalanches can have consequences if you get caught in rocky terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps.You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-14 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-15 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Tromsø / Tromsø

Snow

22.12.2018 kl. 11:59

520 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mot skittentind og djeveltanna
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Rim på Ca 300moh NØ

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er ennu rim generelt på snødekket. Vinden og været har ikke klart å ødelegge det

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Crust Dry Generelt skare med rim på hardhet Pencil. I høyden (fra 450moh Ca ) varierende fra pencil til 1F hardhet. Virker som at iskaren også her er begynt å tørke ut.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt Stabile forhold. Lite snø. Så størst fare nå tenker jeg er utglidning på skare og evt skader pga Stein Det er fortsatt rimkrystaller på snødekket. Dette må følges med på. Vil øke faregraden betrakting hvis de får utvikle seg og snør ned Forecast correct

Weather

Snow -2 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Lett snødrev på kattfjordeidet.

Notes

Generelt samme forhold her som på buren torsdag. Forskjellen er at det er mindre rim og de er mindre i str enn på buren. Det er også her påbegynt (underutviklede ) kantkorndannelse under skaren.

ObsID: 172322

Tromsø / Balsfjord

Snow

21.12.2018 kl. 12:27

690 masl

ToreV@met (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Rimkrystaller 3-4 mm på 700 moh.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Rimkrystaller 2-3 mm på 550 moh.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreV@met Comment:  Små rimkrystaller som er godt festet til overflaten i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Skarelaget har omtrent smuldret opp øverst i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Hardere skarelag over tregrensen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Hard fokksnø på ca 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreV@met Comment:  Lomme med løsere snø nær toppen på 700 moh.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreV@met Comment:  Snøprofil på 550 moh i nordvestvendt heng med innblåst fokksnø. Kompakt snødekke som ikke gikk til brudd ved ECT og ingen kantkorn under skarelaget. Sjekket like ved på svært tynt snødekke (ca 20 cm) og fant der små kantkorn (1-2 mm) like under det øverste skarelag og over et lag med løsere snø.

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller de fleste steder på overflaten, bortsett fra noen få steder som har hatt litt vind de siste dagene. Større krystaller og mer utbredt over tregrensen enn i skogen. På toppen (700 moh) var krystallene 3-4 mm store, lenger ned 1-3 mm.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Skarelag med varierende hardhet og tykkelse opp til ca 600 moh. Men fra ca 200 moh og opp til tregrensen har skarelaget i stor grad smuldret opp og snødekket under tørket ut, noe som gir fin skikjøring. Fra tregrensen til 600 moh mer utbredt bærende skare igjen. Over 600 moh består snødekket i stor grad av harde fokksnøflak, og er lite påvirket av forrige mildvær. Det finnes også lommer med løsere snø over tregrensen. Generelt lite snø og tynt snødekke.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen utprega skredproblem nå og skredfaren er lav. Største bekymring er utviklingen av kantkorn og utbredelsen av overflaterim. Ut fra turen i dag er jeg mest bekymret ift overflaterim. Dette finnes nesten overalt også i høyden, og muligheten er absolutt til stede for at det kan snø ned en del steder når det begynner å snø lille julaften. Vinden vil nok øke noe i forkant av nedbøren, men neppe nok til å ødelegge rimet alle steder. Er foreløpig mindre bekymret for kantkorn da dette virker mindre utviklet og utbredt. Det har heller ikke vært spesielt lav temperatur de siste dagene i denne regionen (var kaldere i starten av uka). Forecast correct Varselet stemmer bra med det jeg har observert på dagens tur, og beskriver forholdene i regionen godt.

Weather

No precipitation 1 m/s from SE ↖ 30% clouds Opphold og delvis skyet, omtrent vindstille. Ikke veldig kaldt de siste dagene, mellom -3 til -6 på dagens tur.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, SE, NW above 600 masl Svært vanskelig å se for seg at man klarer å løse ut skred i den gamle fokksnøen nå, men finner ingen andre skredproblem som passer. Noen få steder høyt til fjells har kanskje vinden tidligere i uken klart å flytte på litt snø, slik at det kan finnes litt ferskere fokksnøflak.

Avalanche Activity

21. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 172225

Tromsø / burshammeren

Snow

20.12.2018 kl. 10:37

758 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  mot burshammeren
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde tatt på ca 300moh, masse rim, ca 5mm
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  bilde tatt på ca 150moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  rim på ca 300moh, masser og enkelte plasser 8-10mm størrelse på de
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Rim, bilde tatt rett før burshammeren ca 700/750moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  prøver å vise påbegynt kantkorn dannelse
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  undersiden av skaren, med påbegynt underutvikla kantkorn
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  på ca 600/650moh .bilde av snødekket under skaren , 4F hardhet. skaren var ca 6-7cm tykk
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  varierende hardhet på snødekket fra ca 550/600moh fra pencil til 4F. enkelte isolerte lommer med fist hardhet som bildet
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  rim på ca 750moh

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Crust Dry Toppen av snødekket generelt på Buren i dag, var dekket av rimkrystaller. Str fra 5mm til 8-9mm, tenker vi kan si at 90% av Buren hadde rim i dag!!! Spesielt mye i lommer / leheng som er N-vendt, selv bak/ nord av gml skispor/fokkskavler. Fra 600-650moh er det fokksnø/skare med hardhet 1F til pencil under rimet. Under dette -600moh er det skare/iskare under rimet etter sist mildvær

Avalanche Danger Assessment

1 Low stabilt snødekke nå generelt i vår region tenker jeg pga lite snø. Men det kan være lommer / leheng hvor det er samlet mere snø, som kan være mindre stabil Nå er det kaldt og vi har fått rimdannnelse på hele snødekket !! Dette gjelder fra fjæra og opp til topps. Ser også påbegynt kantkorndannelse under skaren. Dette vil øke faregraden hvis dette får utvikle seg videre og snør ned!!! Hvis vi ikke får vind, temp.stigning og nedbør på snødekket som ødelegger dette Forecast correct

Tests

ble bare gjort noen enkle blokktester og de ga Q2 og stabile forhold. Mulig som nevnt sjiktoverganger i snødekket ( gml fokksnøen) som kan være litt mindre stabilt, men virker som at snødekket generelt har stabilisert seg.

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from S ↑ Obs tatt ved parkering. litt vind mellom 200moh og 400moh S

Notes

Gjør ferdig innen kl 1800

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl fant sjiktoverganger i fokksnøen med mulig dårlig binding. Samme som jeg tidligere i uka fant på steinskardtind. Ikke så utbrett og mere stabil her på Buren

Avalanche Activity

20. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 172135

Tromsø / Tromsø

Snow

19.12.2018 kl. 13:22

397 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johan@svv Comment:  God sikt
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Opp til tregrensa: rim, 2-5mm, i overflaten, og et tynt litt oppsmuldra islag(1F) like under. Under det er det uttørka smelteformer (F) ca 10cm, og deretter 10-20 cm P hard smelteformer. Mellom disse så vi antydning til små begynnende kantkorn. Ingen fuktighet i snødekket, og ikke kantkorn som vi leta en del etter. Myk overflate, og den våte snøen har tørka ut. Over tregrensa: generelt er Mye snø flyttet på, men overflatehardhet varierer en del. Generelt p-4F hardhet. Noe steiner stikker opp. Litt snø tilgjengelig for transport ved kraftig vind. Bekker har frosset igjen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Brudd i fokksnøen kan være et problem i isolerte heng hvor det samlets mer snø. Sånn som værmeldingen er så vil nok snødekket stabilisere seg ytterligere. Forecast correct Det som står i varslingen dag er omtrent det vi så på fjellet også.

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s Stabilt, klart relativt kaldt (ca -5 ved 0moh) de siste dagene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Tenker at dette er aktuelt skredproblem, selv om vi har sett få områder hvor det er til stede på Ullstinden i dag. Utelukker ikke at det kan gå større skred andre steder, men vi har ingen indikasjoner på det i dag.

Avalanche Activity

19. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i mange himmelretninger.

ObsID: 172013

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.