Avalanche forecast for Trollheimen Thursday 2021-04-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. A persistent buried weak layer can cause large avalanches. Remote triggering is possible. Loose snow avalanches are expected were the sun hits and in steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-10 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to calm/light breeze from the northwest.
-14 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

15.04.2021 kl. 12:47

1185 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  knutinge@svv

Tests

LBT@60cmQ2 Tynt nysnødekke. Glatt brudd over skare i 3-10 cm lag som veksler mellom små kantkorn og tynne skarelag. Overliggende fokksnø 4f-1f

ObsID: 267631

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

15.04.2021 kl. 11:41

1092 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  knutinge@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  knutinge@svv Comment:  Termometer på solskare fra søndag. Rasterplate på overgang til gammel snødekke
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  knutinge@svv Comment:  mulig bare str 1
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  knutinge@svv Comment:  Lesida av Åbittind. Det er fylkt godt inn i lesider nå. Syns egentlig ikke skavlene er så store.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Sola kom ikke før på ettermiddag og gav ingen reelle løssnøproblem mens jeg var ute. Overflata er påvirka av vind, senest i går helt fra parkeringa på 400 moh. Synker 5 cm nedi helt til topps, men har ikke beveget meg inni leheng skjermet for vind. Forrige uke kom det ca 150 cm snø over 700 moh. Denne uka bare 10-20. Gradvis mindre vind har gitt jevn overflate og nysnø "over alt". Fokksnøen virker stabil og blir gradvis hardere til dypere man kommer. Bare øverste 10-20 cm som kan påvirkes. Den gamle overflata fra påska er utfordringen med stedvis sjikt av kantkorn. Fant ikke dette i leheng med tykt snødekke men høyere opp på ryggen med bare 60 cm nysnø var det tydelig ustabilitet mellom gammelt og nytt snødekke. Basert på få hendelser etter uværet har roet seg er det nok få heng som kan påvirkes og da på rygger med tynnt snødekke. Skikkelig solinnstråling svekker snødekket, men det går mange dager før det fuktes helt ned til påskeskaren i sørvendte heng. Der snødekket er tynt, altså mot Nord det ikke sikkert såla påvirker stabiliteten i særlig grad. Faregraden øker uansett mot helga der våte skred blir hovedproblemet Forecast too high Inntrykket mitt var en lavere faregrad i dag enn varslet, men usikkerheten rundt påskeskaren gjør det utfordrende

Weather

No precipitation -0.5 °C 1 m/s 100% clouds Grått, men mildt. Sola kom ikke før på ettermiddagen.

Tests

ECTN12@7cmQ2 Good Ulike resultat avhengig av hvor bundet snoen er

Danger Sign

Recent avalanches Elt str 2 flakskred under skavel, kanskje fra i går ellers lite. Noen snøruller i bratt tereng under 1000 moh,

Snow Cover

255 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Vindpåvirka over skoggrensa. Delvis bærende med ski

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, W, NW above 1000 masl Mulig å påvirke der snødekket er tynnt

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl

Snow Profile

7 cm 1F RG M, 15 cm F DF, 1 cm K MFcr, 40 cm 4F RG 1 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm D, 50 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P MFcr 2 mm, 5 cm 1F MF/FCxr 2 mm, 1 cm K MFcr, 5 cm 1F MF/FCxr 2 mm, 25 cm P RG 1 mm, 40 cm K MFcr 0 °C @ 0 cm, -1.5 °C @ 5 cm, -2 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 150 cm, -1.5 °C @ 175 cm, -1 °C @ 200 cm, -0.6 °C @ 230 cm, 0 °C @ 250 cm

ObsID: 267619

Trollheimen / Oppdal

Snow

14.04.2021 kl. 10:07

1256 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Dårlig/ingen sikt på sør.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Dårlig sikt mot NØ.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Gravde dypt i dag for å se etter vedvarende svake lag. Ingen ting å se her.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Meget vinterlig til fjells.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er store mengder snø i fjellet og over 1100 moh er det lite som minner om vår. Det er nå store skavler rundt til fjells og disse må forventes at kommer ned med varmen. Husk at når disse brekker kan de løses ut større skred under seg. Naturlig utløste løssnøskred må også forventes når sola stikker frem eller det blir veldig varmt på dagtid. Til fjells legges det opp nye fokksnøflak i leheng som kan påvirkes av en skiløper. Ikke vært mye vind i siste snøen der jeg var i dag. Husk at disse kan belaste svake lag dypt i snødekket. Vær obs der det ligger store fokksnødyner høgt til fjells (konvekser er et eksempel som har mye snø og store fokksnødyner nå) Skredfaren vil nå variere mye i løpet av dagen. Kalde netter gjør faren for skred mindre på morgenen. Sol og varme øker faren. Det er store skavler til fjells som skal ned! Forecast correct

Weather

Snow -5.3 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds 10 cm nysnø på parkeringa. 14 cm knyttneve hardt til fjells. Ikke mye som minner om vår hverken i været eller i snødekket på obstidspunkt.

Tests

LBT@84cmQ2 Får også brudd mot gammel snø ved meget stor tilleggsbelastning. Ikke mulig å trykke/se/føle noen løsere lag her og heller ikke store gjenkjennelig krystall der bruddet oppstår. Vanskelig å si kvaliteten på bruddet, men blokka sklir. Det er ikke dårlig binding mot skare, men mulig allikevel med skred på meget stor tilleggsbelastning

LBT@35cmQ2 Går an å få brudd ved knall hard dunking/meget stor tilleggsbelastning innad i fokksnøen. På ingen måte Q3

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

240 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Snow line at 2 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Store mengder snø i fjellet nå. I store leheng til fjells er det 3 meter pluss med snø. Meget godt skiføre fra parkering til topps i dag. Smelt-frys skaren opp til tregrensa er porøs etter mild snø og det er nå på morgenen knall fint skiføre i hele skogen. På Storhaugen er det nå meget store skavler.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Ikke til stede ved obspunkt, men finnes nok høgt til fjells dypt i snødekket, spesielt i nordlig sektor. Mulig det også finnes kant ved mildværsskare i bratt sørvendt i høgden selv om dette nok fikk juling i helga.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W Hvis/når sola stikker frem får vi våte løssnøskred. Vær obs på at disse kan trappe ned til fokksnø, evt vedvarende svake lag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 800 masl Som skiløper kan disse fokksnøen vøre lett å løse ut der det finnes mjuke flak. Varme kan løse ut naturlig.

Avalanche Activity

14. Apr. During the day Har hatt litt sikt inn og ut av Storlidalen og kunne ikke observere ferske skred. Ellers mye dårlig sikt til fjells.

Snow Profile

14 cm F PP 2 mm D, 64 cm P RG 0 mm D, 6 cm K RG 0 mm D, 80 cm K MF D -4.9 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -5.2 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -4.6 °C @ 50 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -3.5 °C @ 80 cm, -3.1 °C @ 90 cm, -2.7 °C @ 100 cm Ikke vedvarende svake lag å se her. Heller ikke store eller lett gjenkjennelig kant ved bakken. Har

ObsID: 267433

Trollheimen / Oppdal

Snow

14.04.2021 kl. 08:58

892 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Flanken på bildet er tidlig på sesongen og sommeren en krattskog med bjørk. Den snør/føyker ikke ned hver vintersesong. Dette har skjedd her nå siste 2 uker. Skjedde i slutten av februar i fjor. Dvs, det er store mengder snø til fjells!
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Innsynking til ankel på ski, til rett under kneet på støvel her.

Snow Cover

300 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 267432

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

14.04.2021 kl. 08:05

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøen som har kommet er ikke stabilisert. Har i tillegg vært litt vind . Uforandret skredfare neste døgn: Meldt inntil 10 varmegrader og sol fra skyfri himmel..

Weather

Snow 0 °C Innerdalen (400moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 267397

Trollheimen / Oppdal

Snow

14.04.2021 kl. 07:57

568 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Weather

Snow -3 °C 2 m/s 100% clouds Dårlig sikt i fjellet enn så lenge. Dkal klarne opp.

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Ser tydelig snøfokk på ryggen mot Gjerdhøa. Løs tilgjengelig snø lastes inn i Ø, SØ, S hellinger.

Notes

Regner med nedføyket svakt lag med nysnø er et skredproblem også i dag! Spesielt høgt til fjells.

ObsID: 267396

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.04.2021 kl. 09:35

1198 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Det flyttes bra med snø inn i SV vendt terreng her
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Dårlig sikt og mye vær i høgden
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vind i høgden fra NØ legger opp ferske fokksnøflak. Det er fortsatt godt med løs snø og flytte på til fjells. Tykke fokksnøflak trenger tid til å stabiliserer seg i høgden, der det fortsatt er kaldt. Vær obs på konvekse formasjoner til fjells som har samla store mengder snø. I høgden kan det fortsatt være kantkornlag dypt i snødekket som kan påvirkes enten i form av at fokksnø trapper ned eller varmen trenger ned på tynt snødekke. Drønn i snødekket kan være tegn på nye svake lag rundt mildværsskare fra tidligere. Snø og vind opprettholder FG, selv om snødekket har fått gjennomgå i helgen. Det er fortsatt store fokksnødyner rundt om i høgfjellet og fonner som ikke har rast ut er fortsatt utsatt. Vær obs ved mer snø og varmere vær mot slutten av uka. Forecast correct

Weather

Snow -7 °C 12 m/s from NE ↙ 100% clouds Litt snø i natt og i dag tidlig. Kaldt på morgenen, -6. 0,5 grader på 640 moh spå kl 11:30. Stor forskjell på vær i lavlandet og i høgden.

Danger Sign

Recent snowdrift Blåser og føyker bra i høgden. Fortsatt mye lø snø tilgjengelig for transport. Vind fra NØ legger opp nye ferske flak i SV, S og V. Veldig annerledes i høgden enn på 640 moh hvor det er rolige forhold med lite vind og litt snø.

Snow Cover

240 cm in total Moderate snow drift 5 cm new snow Snow line at 1 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket varierer nå meget spesielt i forhold til høgde. Det er mye snø og store fokksnødyner i leheng til fjells. I skogen er det bruddskare etter varmen i går. 5 cm tykk smeltfrysskare som er delvis porøs, men som er skit å kjøre på ski i. På 1100 moh er det flott skiføre i beskyttede, slake områder hvor sola da ikke har fått ta tak. I brattere terreng kjennes antydning til solskare under denne høgden i SØ vendt terreng (og i S, SV). På 1200 moh er det vindpakket mjuk snø.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW, W above 400 masl Obs hvis sola stikker frem. I hovedsak str 1, kanskje noen str 2. Obs, de kan trappe ned i fokksnø under eller til kantkorn dypt i høgden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Over one meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Fokksnø kan trappe ned på disse og vi kan få store skred. Usikkerhet rundt kantkornproblem rundt mildværsskare. Disse har kanskje allerede fått stor tilleggbelastning i helga.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large NE, E, SE, S, SW, W above 1000 masl Det er fortsatt mye løs snø tilgjengelig for transport i høgden. Det flyttes nå inn i nye hengretninger og opprettholder FG. Ikke umulig med flere naturlige utløste skred i høgden. Det er store fokksnødyner rundt i terrenget så vi kan få stor skred.

Avalanche Activity

12. Apr. During the day NE, E, SE, S, SW, W Mye skredaktivitet i går og lørdag. Mye av dette er dokumentert. Mange, i hovedsak str 1, våte løsnøsskred Noen str 2 her. Ellers flere store skred med store bruddkanter i hovedsak fra lørdag, noe i går. Ikke sikt til å observere i dag.

ObsID: 267117

Trollheimen / Oppdal

Snow

12.04.2021 kl. 09:16

1093 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Weather

Snow -6 °C 8 m/s from NE ↙ 100% clouds

Snow Cover

245 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Snow line at 1 masl Crust Dry Noe nedbør i natt og i dag tidlig, smelter fort på 640 moh. Lå opp 4-5 cm på bilen her før det smeltet bort. - 6 grader kl 06:00 i dag tidlig. Det er store mengder snø i beheng til fjells. Stikker søkestang til 245 cm ikke langt fra stein og rygg i leheng. Sikkert 3-4 meter dybde i fonna lenger bort på bilde.

ObsID: 267118

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

12.04.2021 kl. 07:59

73 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

12. Apr 08:03 - 11. Apr 08:03 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NW. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 267066

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

12.04.2021 kl. 07:59

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

12. Apr 08:03 - 11. Apr 08:03 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release SE. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 267067

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

12.04.2021 kl. 07:59

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig solstråling på nysnø. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mer snø .

Weather

No precipitation -4 °C Innerdalen (400moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Ålvundeid (120 moh) kl 07:00 Ingen, -5,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent avalanches

ObsID: 267068

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.