Avalanche forecast for Trollheimen Monday 2021-03-29

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wet natural avalanches possible. The avalanche danger stays at the same level as long as the rain continues. Be careful in avalanche release and run out areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-13 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to gale from the southwest during renoon.
-7 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1600 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

29.03.2021 kl. 13:00

1358 masl

Arne Røyset (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arne Røyset Comment:  Bilde av skredet som gikk for noen dager siden mellom Omnråa og Elghøa på Oppdal. Først observert søndag. Bilde tatt mandag 29/3.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arne Røyset Comment:  Skredet gikk i et område som varierte mellom tynt snødekke der skredet gikk helt ned på stein (høyre del), og et område der det var pålagret store mengder snø (venstre del) . Bruddkant i venstre del ble vurdert til å være godt over 2 meter. Skredbredde ca 200 meter. Høyden på hele henget er ca 150-200 meter. I området der bildet er tatt fra ble det observert kantkorn i bunn av snødekket der snødekket var tynt.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arne Røyset
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Arne Røyset

Avalanche Observation

27. Mar 12:00

ObsID: 264813

Trollheimen / Oppdal

Snow

29.03.2021 kl. 09:51

1203 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Kan skimte kraftig snøfokk i høgden
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Går an å skimte innføyka zfokksnøflak her og der.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Mot sør. Kameramann i le bak varde:)
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Nonshøa fra vegen. Ser SØ vendt helning.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Store innføyka flak i NØ vendt terreng på Nonshøa

Weather

No precipitation 2.2 °C 16 m/s from S ↑ 50% clouds Tidvis vanskelig å stå oppreist på 1200 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Naturlig utløste flak- og løssnøskred kan forekomme. Kraftig vind legger opp igjen fokksnøflak i høgden og skavler i hovedsak i nordlig sektor. Varmt vær i heng som ikke har kjølende vind vil være utsatt. I nordlig sektor, høgt til fjells kan dette også påvirke kantkorn dypt i snødekket, da kan vi få store skred. Opp til 1200 har varmen tatt mye kantkorn i tynt snødekke. Høgere opp er det mer aktuelt på tynt. Der det kommer regn på snøen er det fare for våte flak og løssnøskred. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred Snøfall og vind fra sørvest og vest kan danne mjuke fokksnøflak i NØ- og Ø vendte leformasjonar. Der kan en skikjører løse ut skred. Høgt til fjells er det i enkelte kantkorn dypt i snødekket. Forecast correct Tror situasjonen er noe kinkigere enn meldt. Faren varierer i løpet av dagen. Tryggest tidlig på dagen. Greit å ha med i varselet. Sola og varmen tar godt allerede tidlig på dagen. Fikk se bilde fra Hamre Gjevillvasskammen NØ - vendt. Str 3 (minimum) flak ned på Kamtjønnin. Tipper fra lørdag og kant som har blitt påvirket av fersk innblåst fokksnø/skavl.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Legger seg opp ferske flak høgt til fjells i nordlig sektor og beheng som samler snø.

Snow Cover

180 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 240 masl Wind slab (hard slab) Dry Ligger mange og stedvis store fokksnøflak i terrenget i høgden. Skikkelig vår på 640 moh. I sørlig sektor er snødekket mjukt allerede ved obstidspunkt. Dette blir meget varmt utover dagen. Kjølende vind i høgden i nordlig sektor. Hardpakka fokksnø, men i heng som er i le finnes det mjukere fokksnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, NW above 1100 masl Fersk fokksnø som nå har lagt seg på eldre snødekke er utsatt hvis varmen går gjennom. Vanskelig å vurdere når dette skjer. Vanskelig å påvirke som skikjører, men kan gå naturlig, spesielt der varmen går gjennom på tynt snødekke og det evt er kant problem dypt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 1100 masl Dette kan aktivere kantkorn lag på nytt.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium NE, E, SE, S, SW, W above 900 masl Det er fortsatt forhold for noen våte løssnøskred. Mest str 1, men også større.

Avalanche Activity

28. Mar. 18-24 (+02:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W. Above 1000 masl Våte løssnøskred i mange himmelretninger fra 1000 moh. Str 1 å se her.

ObsID: 264566

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

28.03.2021 kl. 16:23

779 masl

Eliask (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Eliask Comment:  Stort skred. Usikker på tidspunkt, men noe eldre.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Eliask

Weather

No precipitation 100% clouds

Tests

ECTX Good

CTN Good 15 cm vamre behandlet snø - 5 cm fokk - 20 cm omdannet snø - 25 fokk - omdannet (melt freeze). Profil hadde 1,5m høyde.

Snow Profile

Totalt

ObsID: 264491

Trollheimen / Oppdal

Snow

28.03.2021 kl. 15:07

588 masl

Jack (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert snø fra sør/sør vest. Tydelig i høyden.

ObsID: 264455

Trollheimen / Oppdal

Snow

28.03.2021 kl. 14:40

1191 masl

Jack (Unknown)

Danger Sign

No signs observed Ingen tegn til ustabilitet i fokksnøen. Dvs ingen drønn, sprekker, utglidning.

ObsID: 264460

Trollheimen / Rindal

Snow

28.03.2021 kl. 13:12

1505 masl

Torbjørn Løseth (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Torbjørn Løseth

Avalanche Activity

28. Mar. During the day Loose dry avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release E

ObsID: 264493

Trollheimen / Oppdal

Snow

28.03.2021 kl. 12:58

1416 masl

Jack (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ukjent når de har gått. Str. 3. Flere i samme himmelretninger og fjellside.

ObsID: 264424

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.03.2021 kl. 15:17

1315 masl

Jack (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Ser ut som flakskred. Str. 2.

ObsID: 264323

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.03.2021 kl. 15:15

642 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Bildet er kraftig redigert for å få frem skredet. Tatt gjennom kikkert

Avalanche Observation

27. Mar 15:26 Dry slab avalanche 3 - Large Unknown SE-facing Avalanche release at 1370 masl and ended at 1294 masl Steep slope

Notes

Usikker på nøyaktig tidspunkt for skred. Bildet og obs fra hjemme en liten stund etter jeg først observerte skredet, men på ettermiddagen.

Incident

Stort str 2 eller 3. Kraftig vind i går kveld har lagt opp fersk fokksnø i høgden. Bratt heng som sidelastes godt med vind fra s og sv og som ble lastet voldsomt på onsdag. Stedvis gått ned på bakken. Stein som stikker frem. Mylig varme som har trengt gjennom. Observert 2 skikjørere (i kikkert) kjøre ned med god avstand til skredet og en god stund i etter det var gått. Mulig de legger inn bilder. Snow

ObsID: 264329

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.03.2021 kl. 13:08

1347 masl

LarsOpp (Unknown)

Avalanche Observation

27. Mar 13:09

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 264299

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.03.2021 kl. 15:00

1038 masl

Sebastian Qvist (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sebastian Qvist Comment:  Bilde mot øst

Weather

No precipitation 1 °C 9 m/s from W → 60% clouds

Tests

CTN Good Tørr snø. Tydelig lagdeling i fokksnøen 20cm ned. Q2.

ObsID: 264167

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.03.2021 kl. 13:16

573 masl

Eliask (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Eliask
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Eliask

Weather

No precipitation 5 °C 5 m/s 60% clouds

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

0 cm new snow Wet loose snow Wet

Tests

CTN Good

ObsID: 264166

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.03.2021 kl. 11:49

1228 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Hard, bærende skare opp til 1230 moh her fra nordlig sektor.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Tidvis moderat snøfokk, men legger ikke opp mye til flak.
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Trolltind området ser relativt normalt ut med tanke på snømengde. Smelter dog raskt rundt rabber.

Weather

No precipitation 0 °C 6 m/s from SW ↗ 75% clouds Mildt vær. 8 grader på parkeringa, 490 moh. Gjenfrosset snødekke fra bilen og kjølende vind. Klarvær i går kveld.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er gjenfrosset fra morgenen av. Kraftig vind og litt løs snø gir skredproblem med ferske flak på utsatte plasser i høgden. Det er varme i sola og der det evt er lite kjølende vind og lavt i terrenget kan den gi våte skred i bratte, utsatte heng. Timing er viktig både for skiføret og for skredfaren. Tryggest tidlig på dagen. Høgt til fjells er det fortsatt vedvarende svake lag til stede som kan påvirkes der snødekket er mjukt og/eller tynt, i nordlig sektor. Det varme varme været på dagtid og kalde netter har stabiliserende effekt på snødekket. Litt snø og vind opprettholder FG selv om det per nå ikke er mye løs snø å flytte på. Ved sol og lite vind får vi naturlig utløste våte skred. Forecast correct Møtte Halgeir i SVV og vi gjorde observasjon og vurderinger i lag. Det var hyggelig:)

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 200 masl Crust Dry Gjenfrosset snødekke/skare helt opp til 1230 + moh. Bratt solvendt ble det mjukt fra ca 1000 og ned. Ikke sugeføre. Kjølende vind holder snødekket kaldt og gjør faren for våte skred mindre. Kraftig snøfokk høgt til fjells.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 1100 masl

Tests

LBT@41cmQ2 Skal mye kraft til

ECTN21@41cmQ2 Good Harde flak over her. Skal mye til for å påvirke svakt lag. Under 4F i toppen blir snøen kun komprimert under spaden.

Avalanche Activity

26. Mar. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small Isolated steep slopes. SE, S, SW. Below 1100 masl Observert på vei hjem i bil fra Sunndalen. Når vinden roer seg eller den ikke tar og sola stikker frem får vi naturlig utløste våte løssnøskred.

Snow Profile

0.5 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG 0 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm D, 4.5 cm P RG 0 mm D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 0.5 cm I MFcr D, 9 cm P RG D, 45 cm K MF D, 5 cm 1F FCxr 2 mm D, 10 cm K MF D, 8 cm 4F FC 2 mm D -1.5 °C @ 1 cm, -3 °C @ 10 cm, -3.8 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 50 cm, -2.6 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 264132

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

26.03.2021 kl. 09:46

698 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  halgeir@svv Comment:  Lett snøføyk fra høyeste topper

Weather

No precipitation 5 °C from S ↑ 90% clouds Kastevind

ObsID: 264048

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.