Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2021-02-23

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid leeward slopes if you notice danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds. Wind deposited snow are covering persistent weak layer.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to strong breeze from the south during the evening.
-5 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to moderate gale from the south during the evening.
-5 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

23.02.2021 kl. 11:11

1274 masl

Christian Nesset (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Christian Nesset
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Christian Nesset
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Christian Nesset
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Christian Nesset

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 800 masl Crust Moist En kortvarig men kraftig snøbyge ga nysnø ned til ca 800m i dag tidlig. Nysnøen er noe forblåst og har svært dårlig binding til den isete skaren under.

Weather

No precipitation -1 °C 5 m/s from SE ↖ 5% clouds Kortvarig snøbyge tidlig i morrest etterfulgt av et værvindu med full sol og litt kulde. Høyt skydekke kom inn ca kl 12 med stigende temperaturer.

ObsID: 257497

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.02.2021 kl. 10:46

1259 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Avalanche Activity

21. Feb. 18-24 (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release SE, S, SW. Above 1100 masl Våte løssnøskred etter mildvær og sol i går. Skavl (vesentlig mindre enn normalt) på toppen her.

Danger Sign

Whumpf sound Det er fortsatt drønn med stor utbredelse å få på tynt snødekke, spesielt i tregrensa. Fuktig kantkorn under siste skare. Ikke sprekker i snøen.Mangel på fokksnøflak.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Snødekket er gjennfrosset etter dager og netter med mildvær. Mye eldre skare er smeltet frem og ny skare dannet. Beinhardt fra tregrensa til der jeg var i dag. Varmen har gått til topps i område.

Weather

No precipitation 1 °C 2 m/s 100% clouds 8 plussgrader på 640 moh og sol i går. Natt ti li går smeltet det mye snø. Også til fjells,

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren er i dag i stor grad forbundet med varme og sol. Snødekket var gjenfrosset fra tregrensa og til 1200 moh når jeg var ute. Mye fukt arr trukket ut av snødekket. Det er generelt lite snø i regionen og selv små skred kan forårsake stor skade. Skredfaren vil varierer stort gjennom dagen. Vær obs når vi får varme ned i snødekket, det er fortsatt noe kantkornlag tilstede i snøen. Våte løssnøskred er aktuelt og naturlig utløste flakskred kan forekomme. Vi synker mye gjennom skaren i skogen og det er en del dårlig skiføre. Snødekket vil nok drenere greit. Tynn skare ned i snøen, men denne er ikke tilstede overalt. Kalde netter stabiliserer snødekket etter varme dager. Varmen på dagen destabiliserer snødekket. Forecast correct Lav faregrad her på morgenen/formiddagen.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Loose wet avalanche Loose snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W above 1000 masl Våte løssnøskred ved varme og sol. Avtagende jo flere som har gått.

Tests

LBT@86cmQ3 Kun brudd ved stor belastning ved bakken.

Snow Profile

4 cm K MFcr 3 mm D, 4.5 cm P MF 2 mm D, 30 cm 1F FCxr 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P MF D -0.2 °C @ 0 cm, -3.2 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 20 cm, -2.1 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -2.5 °C @ 80 cm

ObsID: 257202

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.02.2021 kl. 08:42

568 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Str 3 skred lite aktuelt her øst i regionen.

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s 100% clouds Det er skare her og på 640 moh.

ObsID: 257151

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

21.02.2021 kl. 14:14

1247 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hestetun@skikursguiding
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hestetun@skikursguiding
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Avalanche Danger Assessment

Forecast too high

Tests

ECTX Medium Ikke lett å få av øverste 25 cm. Små kantkorn som smelte.

ECTX Good

LBT@25cmQ2 Gode bindinger og ikke brudd under testen

ObsID: 257012

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.02.2021 kl. 14:10

1104 masl

stigf (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  stigf
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  stigf

Weather

No precipitation 7 °C 8 m/s from S ↑ Mildt med god vind fra sør

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer.

Tests

ECTP13@30cmQ1 Medium Snødybde 90 cm. Brudd samtidig både på 30 og 45 cm. Bruddet går i skillet på fokksnø og kantkorn. Brudd forplanter seg i hele blokka. Ca 10 cm kantkorn sukker lag.

ObsID: 257086

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

21.02.2021 kl. 11:30

1028 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Avalanche Danger Assessment

Forecast too high Erfaring fra Elghøa. Og RegObs fra Solveig. Virke det å være noe høyt med Betydelig.

Tests

LBT@25cmQ3 Virke som mildværet svekket kankorna. Fuktig snødekke men lell gode bindinger

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 256946

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.02.2021 kl. 11:30

896 masl

h-halvorsen (Unknown)

Snow Cover

60 cm in total Fuktig snødekke helt ned til bakken. Stedvis råtten snø.

ObsID: 256944

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 15:31

895 masl

h-halvorsen (Unknown)

Tests

Ble feil dybder i sted. LBT@10cm Q1, ECTP13@15 cm Q2, ellers var teksten rett

ObsID: 256820

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 15:01

1412 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hestetun@skikursguiding
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Tests

ECTN14@25cmQ2 Medium

ECTN13@30cmQ2 Medium

ObsID: 256809

Trollheimen / Trollheimsporten

Snow

20.02.2021 kl. 15:00

1070 masl

laup (Unknown)

Image Of Incident
Image 1 of 2 Of:  Incident Copyright:  laup
Image Of Incident
Image 2 of 2 Of:  Incident Copyright:  laup

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Incident

Utløste flakskred ved utkikkspunkt til venstre for Porten retning Gj.vatnet - rente rolig i rel. flatt terreng da henget over løsnet. Ble dratt med ti meter nedover mot skiløypa og delvis begravd til knes Snow Did not affect anything Nordic skiing

Avalanche Activity

20. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger

ObsID: 256823

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 14:25

947 masl

Liss@nve (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Liss@nve Comment:  Sett mot fjellet ovenfor. Lite snø. Fuktig snø.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Moist Lite snø, bare områder.

ObsID: 256793

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 14:23

1412 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Hestetun@skikursguiding
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

Weather

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

ObsID: 256790

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snow

20.02.2021 kl. 13:33

895 masl

h-halvorsen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  h-halvorsen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  h-halvorsen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  h-halvorsen Comment:  Fra toppen av Høa mot øst

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn på hit fra Storli. Hovedsakelig der det lå fokksnø

Snow Cover

Tests

LBT@90cmQ1 Begerkrystaller ved bakken

LBT@15cmQ1 Brudd ved frigjøring. Brudd overgang mellom avrundet korn (øverst) og delvis nedbrutt

ECTP21@90cmQ2 Brudd i lag med begerkrystaller like ved bakken

ECTP13@10cmQ2 Brudd i overgang mellom delvis nedbrutt og kantkorn. Glatt brudd, men uten popp

Snow Profile

ObsID: 256803

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 12:55

1017 masl

Solveighk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Solveighk

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Begerkrystaller under fuktig flak

ObsID: 256816

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 12:32

1221 masl

zebby360 (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  zebby360

Avalanche Observation

20. Feb 12:32 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing Buried weak layer of faceted snow beneath a crust 40 cm high and 120 m wide fracture Lee side Personutløst skred, gikk ca. 2-3 minutter etter at personen hadde gått der. Skredet gikk ca.50 m nedover fjellsida

ObsID: 256870

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.02.2021 kl. 11:30

845 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound

ObsID: 256756

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.