Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2021-01-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Layer of facets can be triggered. Thin snowcover and rocky surface.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-18 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-14 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.01.2021 kl. 09:11

1203 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Det er mulig å se fokksnøflak i beskyttede områder.
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget, overflaten er mjuk. Litt tørr løssnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Skredproblemet vedvarer. En enkelt skiløper påvirker svake lag i snøen. Selv om det mange steder er bærende fokksnø, vær obs der det ligger mjuke flak. De kan ligge på vedvarende svake lag og en skiløper kan da løse ut str 2 skred.

Danger Sign

Whumpf sound 2 drønn i snødekket i dag også. Øvre skoggrense begge to i forskjellige himmelretning. Ett i NØ og ett i SØ

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er lokalt ustabile forhold med svake lag som kan løses ut av en enkelt skiløper. Vær obs der det ligger mjuke fokksnøflak i forsenkninger og i skoggrensa. Der snødekket er tynt er det lettest å påvirke svake lag. Det er lite snø med mye fremstikkende stein og selv små skred kan ha store konsekvenser. Skredproblemet Vedvarer. Så lenge det ikke kommer mer snø enn meldt vedvarer FG som nå. Hvis snø og vind legger det seg nye fokksnøflak på svakt snødekke. Forecast correct FG og skredproblem ser bra ut.

Weather

No precipitation -10.2 °C 4 m/s from W → 5% clouds Lite snøfall i går kveld og tidlig natt. Deretter kaldt og klart igjen. -16 grader i dag tidlig på 740 moh. Vær for danning av overflaterim på nytt og dette er ispedd på toppen av nysnøen. -10,2 i lufta og -11,9 på overflaten. I øverste delen av snødekket går kantkorndanning sin gang.

Avalanche Activity

27. Jan. During the day Skredaktivitet beskrevet i OBS fra samme sted noe tidligere.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Litt tørr løssnø dekker alt av terreng. Det ligger på hard fokksnø, Mjuk kantkorna snø, skare osv. Det er lite snø for årstiden med mye stein som lurer under siste snøfallene. Kjør lett på ski. Overflaterim fra siste tid er igjen snødd ned. Det er fint mulig gå kjøre mjuk flott snø fra topp til bunns.

ObsID: 252083

Trollheimen / Oppdal

Snow

27.01.2021 kl. 08:49

1084 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Litt tørr løssnø dekker alt terreng her.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skoggrense

Weather

No precipitation 3 m/s 5% clouds

Avalanche Activity

25. Jan. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger NE Usikkert på hvor gammelt. Sannsynlig ispedd snøen som kom lørdag. Dekket av nysnøen fra i går kveld/natt. Skispor går gjennom. I dag satte jeg kun spor i siste nysnøen i skredmassene. Mulig utløst av skiløper på veg opp i kanten av heng. Evt fjernutløst. På grensa ml str 2 og 1. Nedføyket svakt lag av kantkorn/overflaterim

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 252082

Trollheimen / Oppdal

Snow

26.01.2021 kl. 13:33

1332 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Bilde mot sv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Bryter i nedføyket nysnølag (med antydning av kant) på 25 cm dybde.
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Bilde østover, lite snø og jevnt fordelt. Ikke vært nevneverdig vind siden sist snøfall, store flater med ubunden snø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1300 masl and 900 masl

Danger Sign

Whumpf sound Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Drønn i overgangen skog/fjell. Ikke obs sprekker.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pr nå bærende fokksnø i høyden, mykere flak som lar seg løse ut ved liten tilleggsbelastning i overgangen skog/fjell. Med vind vil det dannes fokksnøflak i lesider, ispedd rim, som vil øke FG kortvarig. Forecast correct

Weather

No precipitation -9 °C 5 m/s from NW ↘ Kaldt, klart vær. 5-6 s/m trekk fra v/nv. Sol.

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Varierende snødekke med flekkvis hardpakket fokksnø i høyden, tidvis skare utsatte steder og store områder med 10-15 cm ubunden snø. Velutviklet rim over store områder, også på ubunden snø.

Tests

CTN Good CT30 uten brudd. Brudd går på spadetest.

Snow Profile

87-77 cm. Kn.hard fokksnø(på dette stedet, mykere andre steder) 77-66 cm 4f, kantkorn 3mm. 66-63 cm fokksnø, 1mm, 1f/p. Ligger på ca 2 cm lag av nedføyket nysnø, 2mm, 1f (brudd) fokksnø 1f til p ned til bakke.

ObsID: 251962

Trollheimen / Molde

Snow

25.01.2021 kl. 11:23

1200 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Bilde mot NV
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Bilde tatt mot SV på morgenen
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Bilde tatt mot nord
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Mjukt, fint skiføre i blanding mellom nysnøpartikler og overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND Comment:  Godt utviklet overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Pål@obskorps/NORTIND

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Finnes i alle himmelretninger. Ved mjukt fokksnøflak og tynt kantkornlag kan en enkelt skiløper fortsatt løse ut skred i dette. Vær fortsatt varsom i skoggrense og beskyttede formasjoner til fjells. Det skal nok jevnt over mer til å påvirke det svake laget nå.

Danger Sign

Recent avalanches Ferske løssnøskred str 1 i mange himmelretninger

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vær forsiktig i leområder med mjuk fokksnø og vær obs i skoggrense. Det er fortsatt mulig å påvirke kantkornlag som enkelt skiløper. Det er tynt snødekke og mye fremstikkende stein og stein som lurer rett under snøoverflaten. I forsenkninger til fjells er det mulig å finne godt, mjukt skiføre. Det samme i skogen Uendret med været som er meldt. Forecast correct Beskriver situasjonen fint

Weather

No precipitation -7 °C 3 m/s from SW ↗ 5% clouds Etter noen dager med mildere temp og overskyet om natten er det igjen kaldt og klarvær. Klarvær i natt

Avalanche Activity

25. Jan. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W Små løssnøskred i bratt terreng i mange himmelretninger

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 150 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Varierende snødekket. Hard fokksnø, skare, overflaterim på hardt og overflaterim på mjukt. Det er lite snø i regionen for årstiden med mye fremstikkende stein.

Tests

LBT Får kun brudd ved bakken til slutt med stor kraft.

Snow Profile

3 cm F/F SH/PP 4 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F-/4F RG/RGxf 1 mm/2 mm D, 11 cm K RG 0 mm D, 65 cm P RG 0 mm D -9.1 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2.3 °C @ 60 cm Etter at været har skiftet til kaldt og klart igjen er det på nytt forhold for kantkornutvikling i snødekket

ObsID: 251791

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.