Avalanche forecast for Trollheimen Wednesday 2020-05-20

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Avoid all avalanche terrain from mid day. Strong solar radiation will produce large natural avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Stay away from terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-8 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the evening.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

20.05.2020 kl. 15:00

1080 masl

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svært mange skred fra Hovsnebba-massivet i dag.

Weather

No precipitation 15 °C 0 m/s

ObsID: 236344

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

20.05.2020 kl. 14:15

492 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Mot Tårnfjellet

Weather

Blå himmel og sol

Avalanche Activity

20. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, W Flere steder vises noen dager gamle bruddkanter fra flakskred, i tillegg til dagens ferske løssnøskred av solinnstråling og temp.økning.

ObsID: 236334

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

20.05.2020 kl. 14:15

753 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Grasdalen, opp mot Kongskrona og Dronningkrona
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Grasdalen
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Store Trolla

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bruddkanter fra eldre flakskred ses i tillegg til dagens ferske løssnøskred.

Weather

Sol og blå himmel

Avalanche Activity

20. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. SE, S, SW, W

Notes

Alle observasjoner gjort fra lufta. Generelt svært mye snø i fjellet, og store skavler mange steder. Forventer fler og større skred i morgen hvis temperaturen fortsetter å stige som meldt. Legg merke til utløpslengden på skredene som har gått nå, og gjør gode, trygge veivalg og stopp underveis.

ObsID: 236338

Trollheimen / SURNADAL

Snow

20.05.2020 kl. 14:08

636 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Vestvendt side

Avalanche Activity

20. May. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W

ObsID: 236331

Trollheimen / Rennebu

Snow

20.05.2020 kl. 14:03

1349 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn@forsvaret Comment:  Toppen av Svarthetta, siden mot Nerskogen
ObsID: 236335

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snow

20.05.2020 kl. 10:22

22 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø, kombinert med sol og høy temperatur . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Høye temperaturer på dagtid kombinert med sol. Kulde på natt .

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 236298

Trollheimen / Oppdal

Snow

20.05.2020 kl. 07:31

1153 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Crust Dry Flott og raskt skiføre. Dette er høgdenivå for lagdelt snø. Det er finkorna snø høgt i snødekket frå dette nivå.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket er gjenfrosset og hardt no på morgonkvisten. Litt tørrsnø på topp. Høgdenivå for finkorna snø høgt i snødekke er omlag på denne høgda. Snødekket er i hovudsak grovkorna ned til bakken, men det er fortsatt tydelig lagdeling i det grovkorna så det er mulig dette gir skredaktivitet dersom kraftig oppvarming. Frå 1000-1200 og opp til topps er det finkorna med fast snø i store deler av snødekket. Kraftig oppvarming kan gi skredaktivitet i alle høgdenivå, men kanskje størst sjanse i mellomnivå, frå 1000- 1400 i første omgang. På observasjonstidspunktet er det låg faregrad, men det vil stige med meldt solinnstråling, så får vi sjå kor høgt det stig, truleg opp til fg 2 eller 3 her i indre strøk. Vanskelig å si for ytre strøk, men truleg eit hakk eller to høgare der.

Danger Sign

No signs observed Litt nysnø frå igår, ellers gjenfrosset snødekke. Bærande skare. Kaldt snødekke.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW above 1000 masl Med klarvær er det mulig at sola omsider får tak i solsidene utpå dagen. Vanskelig å si størrelse på skred og dybde for varmeinntrenging.

Tests

LBTQ3 Good

Snow Profile

1 cm F DF 0 mm/0 mm D, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from NE ↙ Kaldt og klart vær. Kraftig utstråling

Avalanche Activity

20. May. During the day No avalanche activity

ObsID: 236286

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.05.2020 kl. 14:13

1052 masl

Patrick (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrick
ObsID: 236235

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.05.2020 kl. 13:54

778 masl

Patrick (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrick
ObsID: 236234

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.05.2020 kl. 13:44

757 masl

Patrick (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrick
ObsID: 236224

Trollheimen / Oppdal

Snow

19.05.2020 kl. 13:41

759 masl

Patrick (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrick
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrick
ObsID: 236223

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

19.05.2020 kl. 10:57

1057 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  knutinge@svv Comment:  Fole. Skia står på gammelt snødekke
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  knutinge@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  knutinge@svv Comment:  Typisk 19 maiføre
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

400 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 150 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Litt nysnø i natt/dag oppå gårsdagens solskare

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vinterens desidert største snøfall er over. 60 cm på 600. 200 cm over 1000. Nesten ikke vind så selv på rygger ligger nysnøen dyp. Denne snøen er gunstig oppbygd med gradvis hardere ned mot gamelt snødekke. Fant lite lagdeling og bare ustabilitet under gårsdahens solskare. Ikke kant her. Over det gamle snødekket er det hard skare, men ikke is slik at jeg tror smeltevann kan drenere. Ikke sol foreløpig i dag så defor oppleves snødekket stabilt, men tester viser ustabilitet i forbindelse med solskaren fra i går. I N og Ø er det ikke skare i overflata over 900 og snøen er lett vindpakka. Ingen utslag på lbt her. Enorme snømengder særlig i midre strøk vil gi krevende forhold når varmen kommer. Usikker på hvor alvorlig, men en god del str 4 skred. Faregrad vil holde seg høy Forecast correct Bra varsel. Når sola kommer i ettermiddag blir våte skred relevant

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 3 - Large SE, S, SW, W above 400 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 1000 masl

Tests

ECTN22@40cmQ3 Good Mer knusing av flaket

ECTP11@5cmQ2 Medium Bryter under solskare. Ingen tegn til kant, bare haggel

Snow Profile

2 cm 4F PP, 2 cm K MFcr, 15 cm 4F DF, 60 cm 4F-1F RG, 115 cm 1F-/P RG, 4 cm K MFcr, 20 cm 1F MF 2 mm -1 °C @ 5 cm, -1.5 °C @ 15 cm, -1.5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 70 cm, -1.5 °C @ 150 cm, -0.5 °C @ 180 cm, 0 °C @ 200 cm Nedre våte lag er nok flere meter

Weather

Hail 0 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds Lette snø/haggelbyger med nok vind til litt fokk. Ikke solpåvirkning enda i dag

Avalanche Activity

19. May. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE Såk ikke så mye i dag men skred fra helga har vært ganske store

ObsID: 236216

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

18.05.2020 kl. 18:21

1219 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hestetun@skikursguiding

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 800 løssnø til transport. Skispore fokke raskt igjen.

Avalanche Activity

18. May. During the day No avalanche activity

Notes

Mer fokksnø dannelse en forventet

ObsID: 236112

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.05.2020 kl. 09:55

1276 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry små dyner av fersk fokksnø etter snøfallet. Eldre fokksnø frå før helga er fast, men har holdt seg kald gjennom helga.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen frå før helga er fortsatt problemet. Fokksnøen er ganske stabil i dette området, men det har vært lite hjelp til stabilisering i helga med kalde dagtemperaturar. Høgt til fjells treng derfor fokksnøen fortsatt tid til stabilisering. Gode bindingar mot skare i dette området. Ikkje skredproblem i eldre snødekke. Her er ikkje nysnøen eit problem pga beskjeden mengde, men enkelte snøballer kan rulle i bratt terreng utover dagen. Gradvis stabilisering av fokksnø. Med dagtemperatur som no er ikkje våte skred eit problem her i Oppdalsfjella, bortsett frå enkelte snøballer. Forecast correct bra

Danger Sign

No signs observed litt nysnø i natt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 900 masl

Tests

LBT@20cmQ3 Good brudd i sjikt i eldre fokksnø. God stabilitet

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm Gunstig oppbygging

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from SW ↗ 70% clouds Kald værtype, varmen har enda ikkje tatt i nysnøen i høgda. Smelta av i bøgda. Skydekke og vind hindrer smelting og oppvarming

Avalanche Activity

18. May. During the day No avalanche activity

ObsID: 236060

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.