Avalanche forecast for Trollheimen Sunday 2020-01-26

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Moderate gale from southwest.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. sunday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2020 kl. 17:05

577 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  MarkusA
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Så ingen faretegn i denne siden, men mye nysnø i området. Ingen flak i skogen, men over tregrensa hadde det fokket seg. Blåst mye i det siste i område.

Notes

Som nevnt i CT, gikk den til brudd ved isolering. Helt nederst, så ut som rounded grains, men mulig det var ganske smelteomvandlet kantkorn. Men som ECT viste, var det liten/ingen propageringsevne.

Tests

ECTN24@66cmQ3 Good Gikk til brudd nederst i snødekke, men ingen propagering.

CTV@66cmQ3 Poor Gikk til brudd helt nede ved bakken ved isolering. Så ut som RG ved bunn, men små tendenser til (kanskje) kantkorn som har blitt smelteomvandlet av været som har vært.

Snow Profile

25 cm F PP 2 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm, 5 cm 1F DF 1 mm, 25 cm 1F RG 1 mm -3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 26 cm, 0 °C @ 66 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209740

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2020 kl. 11:02

900 masl

Magnus NL (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Magnus NL
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Magnus NL

Weather

Snow -2 °C

Snow Cover

170 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Moist

Snow Profile

40cm ny løssnø over veldig tynn skare. Løsnet til slutt ved påvirkning, lite bindinger i løssnølaget. Ingen faretegn. Ble litt tyngre og våtere løssnø utover dagen da det ble mildere.

ObsID: 209756

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

25.01.2020 kl. 10:00

171 masl

Erling Snøva (*)

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

27 cm in total No snowdrift 18 cm new snow Wet loose snow Moist

ObsID: 209660

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 14:51

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

22 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 209579

Trollheimen / Oppdal

Snow

24.01.2020 kl. 10:56

1312 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Vind i snøen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift ca 10-15 cm nysnø sida igår. Forholdsvis lite vind i den snøen, og den er såpass kald at flaka er svakt bundet og mjuke

Weather

Snow -7 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 900 masl Skredproblemet er i leområder, i terreng som fanger nok snø til flakdanning av ein viss storleik

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt nysnø har lagt seg på eit snødekke som fekk mildvær igår. Det er derfor ein gunstig oppbygging opp til dette høgdenivå, med eldre snø som er fast og spenningslaus, og gode bindingar mot nysnø. Mildværet igår har ikkje danna smelteskare på dette høgdenivå i eldre snø, fortsatt finkorna blyantfast/ fingerfast fokksnø frå siste store snøfall tidlegare denne veka. Over dette høgdenivå er det truleg svakare binding i eldre snødekke grunna mindre varme igår torsdag. Lenger ned i snødekke er det gode bindingar og smelteformar av ulik hardheit. Skredproblemet er fersk fokksnø i enkelte terrengformer som fangar nok snø til samanhengande flakdanning, eks bekkedaler, kraftige skålformer bak større henteområder. Vind og litt nysnø vil fornye skredproblemet med fersk fokksnø, og forholdsvis kalde vil gjere at stabilisering tek noko tid Forecast too high Faregraden er for høg her i denne del regionen, mulig det er meir passande lenger vest. Her er det ein låg fg 2, tenderer mot fg 1.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Fint skiføre

Tests

LBT@10cmQ3 Good Flaka er såvidt harde nok til å ta ut i test

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Det er ikkje nevneverdig temperaturforskjell i snødekket no

ObsID: 209522

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.