Avalanche forecast for Trollheimen Saturday 2020-01-25

3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-8 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Moderate gale from southwest.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2020 kl. 17:05

577 masl

MarkusA (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  MarkusA
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Så ingen faretegn i denne siden, men mye nysnø i området. Ingen flak i skogen, men over tregrensa hadde det fokket seg. Blåst mye i det siste i område.

Tests

ECTN24@66cmQ3 Good Gikk til brudd nederst i snødekke, men ingen propagering.

CTV@66cmQ3 Poor Gikk til brudd helt nede ved bakken ved isolering. Så ut som RG ved bunn, men små tendenser til (kanskje) kantkorn som har blitt smelteomvandlet av været som har vært.

Notes

Som nevnt i CT, gikk den til brudd ved isolering. Helt nederst, så ut som rounded grains, men mulig det var ganske smelteomvandlet kantkorn. Men som ECT viste, var det liten/ingen propageringsevne.

Snow Profile

25 cm F PP 2 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm, 5 cm 1F DF 1 mm, 25 cm 1F RG 1 mm -3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 26 cm, 0 °C @ 66 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209740

Trollheimen / Oppdal

Snow

25.01.2020 kl. 11:02

900 masl

Magnus NL (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Magnus NL
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Magnus NL

Snow Cover

170 cm in total No snowdrift 30 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Moist

Weather

Snow -2 °C

Snow Profile

40cm ny løssnø over veldig tynn skare. Løsnet til slutt ved påvirkning, lite bindinger i løssnølaget. Ingen faretegn. Ble litt tyngre og våtere løssnø utover dagen da det ble mildere.

ObsID: 209756

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

25.01.2020 kl. 10:00

171 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

27 cm in total No snowdrift 18 cm new snow Wet loose snow Moist

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 209660

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 14:51

175 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

22 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 209579

Trollheimen / Oppdal

Snow

24.01.2020 kl. 10:56

1312 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Vind i snøen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 900 masl Skredproblemet er i leområder, i terreng som fanger nok snø til flakdanning av ein viss storleik

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt nysnø har lagt seg på eit snødekke som fekk mildvær igår. Det er derfor ein gunstig oppbygging opp til dette høgdenivå, med eldre snø som er fast og spenningslaus, og gode bindingar mot nysnø. Mildværet igår har ikkje danna smelteskare på dette høgdenivå i eldre snø, fortsatt finkorna blyantfast/ fingerfast fokksnø frå siste store snøfall tidlegare denne veka. Over dette høgdenivå er det truleg svakare binding i eldre snødekke grunna mindre varme igår torsdag. Lenger ned i snødekke er det gode bindingar og smelteformar av ulik hardheit. Skredproblemet er fersk fokksnø i enkelte terrengformer som fangar nok snø til samanhengande flakdanning, eks bekkedaler, kraftige skålformer bak større henteområder. Vind og litt nysnø vil fornye skredproblemet med fersk fokksnø, og forholdsvis kalde vil gjere at stabilisering tek noko tid Forecast too high Faregraden er for høg her i denne del regionen, mulig det er meir passande lenger vest. Her er det ein låg fg 2, tenderer mot fg 1.

Weather

Snow -7 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift ca 10-15 cm nysnø sida igår. Forholdsvis lite vind i den snøen, og den er såpass kald at flaka er svakt bundet og mjuke

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Fint skiføre

Tests

LBT@10cmQ3 Good Flaka er såvidt harde nok til å ta ut i test

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Det er ikkje nevneverdig temperaturforskjell i snødekket no

ObsID: 209522

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.01.2020 kl. 13:46

746 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Kraftig snøfokk
ObsID: 209253

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.01.2020 kl. 13:30

998 masl

Tore (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tore

Weather

-2 °C from W → 60% clouds Mer snøfokk enn bildet viser pga variasjon i vindkastene

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Snow Cover

Moderate snow drift 50 cm new snow Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 209247

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.01.2020 kl. 12:57

955 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Sikt mellom byger. Mykje fersk fokksnø. 20-100cm med mykje vind og fukt i snøen på dette høgdenivå

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl Alle bratte leheng er utsatt no, men det er ein del fukt i nysnøen og ganske mildt så det vil stabilisere seg rimelig raskt, i allefall opp til omlag 1100, der er snøen tydelig kaldare og har meir spenning

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det kom mykje snø med mykje vind frå i går kveld til i dag formiddag. Snøfallet starta på varm og våt snø, så bindingar mot gammelt snødekke er no gode. Det er ganske gjennomfukta gammelt snødekke opp så høgt eg var i dag, ca 1200, så lite interessant der. Snømengdene er ulikt fordelt, med omlag 50- 70 cm laus ubundet nysnø i skog, og frå 1- 100 cm fersk fokksnø over skoggrensa. Fokksnøen er ganske fuktig og spenningslaus under ca 1100 m, der det tydelig har vore fuktig under første del av snøfallet. Over 1100 har snøen tydelig meir spenning og kaldare. Fasthet veksler mellom knyttneve og fire fingre. Det er gode bindingar mot gammalt snødekke også i høgda, så skredproblemet ligg i nysnøen. Gradvis stabilisering av fokksnø. Forholdsvis rask stabilisering under 1100, meir spenning i fokksnø over 1100. Fornying av skredproblemet med denne vinden. Forecast correct God skildring

Weather

Snow -4.5 °C 10 m/s from W → 100% clouds Bygevær. Lite nedbør sida idag tidleg

Danger Sign

Recent snowdrift 1-100cm fersk fokksnø over skoggrensa. Omlag 50 cm nysnø der vinden ikkje har tatt.

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 50 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Det er stor variasjon etter hard vind

Tests

LBT@20cmQ2 Medium Svakt lag er i nysnøen

Avalanche Activity

22. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S. Above 900 masl

ObsID: 209242

Trollheimen / Orkla

Snow

22.01.2020 kl. 12:20

1120 masl

Kaptajn Fjeld (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaptajn Fjeld Comment:  Dårlig bilde, der man ikke ser bruddkanten ordentlig. Men man ser skred massene, nede til venstre.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Basert på det store skred som gikk idag, mener jeg at det er litt feil å skrive at sannsynligheten for naturlig utløste skred er synkende. Hele dagen igjennom har det blåst mye i høyfjelllet , og trolig har det medført store mengder snø transport.

Weather

Mye snø og mye vindtransport i Storlidalen , og trollheimen.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

22. Jan. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 4 - Very large. Spontaneous release SW, W. Below 800 masl Stort skred naturlig utløst

ObsID: 209300

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

22.01.2020 kl. 10:21

173 masl

Erling Snøva (*)

Snow Cover

12 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Wet loose snow Wet

Weather

Snow 1 °C from W → 100% clouds

ObsID: 209186

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.