Avalanche forecast for Trollheimen Friday 2020-01-24

3
Considerable
Published:

Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

14 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-4 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west.
-8 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 14:51

175 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

22 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 209579

Trollheimen / Oppdal

Snow

24.01.2020 kl. 10:56

1312 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Vind i snøen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

24. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Snow -7 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds

Tests

LBT@10cmQ3 Good Flaka er såvidt harde nok til å ta ut i test

Danger Sign

Recent snowdrift ca 10-15 cm nysnø sida igår. Forholdsvis lite vind i den snøen, og den er såpass kald at flaka er svakt bundet og mjuke

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Fint skiføre

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 900 masl Skredproblemet er i leområder, i terreng som fanger nok snø til flakdanning av ein viss storleik

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt nysnø har lagt seg på eit snødekke som fekk mildvær igår. Det er derfor ein gunstig oppbygging opp til dette høgdenivå, med eldre snø som er fast og spenningslaus, og gode bindingar mot nysnø. Mildværet igår har ikkje danna smelteskare på dette høgdenivå i eldre snø, fortsatt finkorna blyantfast/ fingerfast fokksnø frå siste store snøfall tidlegare denne veka. Over dette høgdenivå er det truleg svakare binding i eldre snødekke grunna mindre varme igår torsdag. Lenger ned i snødekke er det gode bindingar og smelteformar av ulik hardheit. Skredproblemet er fersk fokksnø i enkelte terrengformer som fangar nok snø til samanhengande flakdanning, eks bekkedaler, kraftige skålformer bak større henteområder. Vind og litt nysnø vil fornye skredproblemet med fersk fokksnø, og forholdsvis kalde vil gjere at stabilisering tek noko tid Forecast too high Faregraden er for høg her i denne del regionen, mulig det er meir passande lenger vest. Her er det ein låg fg 2, tenderer mot fg 1.

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Det er ikkje nevneverdig temperaturforskjell i snødekket no

ObsID: 209522

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.01.2020 kl. 13:46

746 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Kraftig snøfokk
ObsID: 209253

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.01.2020 kl. 13:30

998 masl

Tore (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Tore

Weather

-2 °C from W → 60% clouds Mer snøfokk enn bildet viser pga variasjon i vindkastene

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

Snow Cover

Moderate snow drift 50 cm new snow Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 209247

Trollheimen / Oppdal

Snow

22.01.2020 kl. 12:57

955 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Sikt mellom byger. Mykje fersk fokksnø. 20-100cm med mykje vind og fukt i snøen på dette høgdenivå

Avalanche Activity

22. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S. Above 900 masl

Weather

Snow -4.5 °C 10 m/s from W → 100% clouds Bygevær. Lite nedbør sida idag tidleg

Tests

LBT@20cmQ2 Medium Svakt lag er i nysnøen

Danger Sign

Recent snowdrift 1-100cm fersk fokksnø over skoggrensa. Omlag 50 cm nysnø der vinden ikkje har tatt.

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 50 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Det er stor variasjon etter hard vind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl Alle bratte leheng er utsatt no, men det er ein del fukt i nysnøen og ganske mildt så det vil stabilisere seg rimelig raskt, i allefall opp til omlag 1100, der er snøen tydelig kaldare og har meir spenning

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det kom mykje snø med mykje vind frå i går kveld til i dag formiddag. Snøfallet starta på varm og våt snø, så bindingar mot gammelt snødekke er no gode. Det er ganske gjennomfukta gammelt snødekke opp så høgt eg var i dag, ca 1200, så lite interessant der. Snømengdene er ulikt fordelt, med omlag 50- 70 cm laus ubundet nysnø i skog, og frå 1- 100 cm fersk fokksnø over skoggrensa. Fokksnøen er ganske fuktig og spenningslaus under ca 1100 m, der det tydelig har vore fuktig under første del av snøfallet. Over 1100 har snøen tydelig meir spenning og kaldare. Fasthet veksler mellom knyttneve og fire fingre. Det er gode bindingar mot gammalt snødekke også i høgda, så skredproblemet ligg i nysnøen. Gradvis stabilisering av fokksnø. Forholdsvis rask stabilisering under 1100, meir spenning i fokksnø over 1100. Fornying av skredproblemet med denne vinden. Forecast correct God skildring

ObsID: 209242

Trollheimen / Orkla

Snow

22.01.2020 kl. 12:20

1120 masl

Kaptajn Fjeld (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaptajn Fjeld Comment:  Dårlig bilde, der man ikke ser bruddkanten ordentlig. Men man ser skred massene, nede til venstre.

Avalanche Activity

22. Jan. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 4 - Very large. Spontaneous release SW, W. Below 800 masl Stort skred naturlig utløst

Weather

Mye snø og mye vindtransport i Storlidalen , og trollheimen.

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Basert på det store skred som gikk idag, mener jeg at det er litt feil å skrive at sannsynligheten for naturlig utløste skred er synkende. Hele dagen igjennom har det blåst mye i høyfjelllet , og trolig har det medført store mengder snø transport.

ObsID: 209300

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

22.01.2020 kl. 10:21

173 masl

Erling Snøva (*)

Weather

Snow 1 °C from W → 100% clouds

Snow Cover

12 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Wet loose snow Wet

ObsID: 209186

Trollheimen / SUNNDAL

Snow

21.01.2020 kl. 16:40

67 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  torolav@obskorps Comment:  Snøen legg seg frå dette høgdenivå

Weather

Snow 1 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds

ObsID: 209106

Trollheimen / SURNADAL

Snow

21.01.2020 kl. 12:23

695 masl

Rikke@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Rikke@SVV Comment:  Ingen sikt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

21. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi har ikke sett noe, men veldig dårlig sikt.

Weather

Snow 1.7 °C 17 m/s from W → 100% clouds Mye mer vind i høyden. Ingen sikt.

Tests

ECTN14@27cmQ3 Good

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

250 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Wind slab (hard slab) Moist

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 600 masl

Notes

Se også https://www.regobs.no/Registration/209050

Avalanche Danger Assessment

1 Low Nysnøen har festet seg godt til gammelt snødekke. Vi observerte ingen svake lag i den nye fokksnøen, men vi var ikke høyere enn 700 moh. Mulig dette finnes i høyden. Mildværet som har vært har myknet opp det gamle snødekket. Relativt lite snø og fokksnø som har lagt seg foreløpig. Vi fant noen lag i det gamle snødekket der kantkorn har begynt å utvikle seg. Lagene var fortsatt noe sammensmeltet men betydelig svakere enn resten av snødekket. Meldt fortsatt vind og nedbør. Fokksnø vil derfor trolig fortsette å bygge seg opp. Men regner med at fokksnøen vil stabilisere seg raskt så lenge mildværet holder seg. Forecast too high Basert på det vi har sett i dag vurderer lander vi på faregrad 1. Vil trolig være høyere faregrad i høyden, der temperaturen er lavere. Men vi har ingen grunnlag for å vurdere dette basert på der vi har vært i dag.

Snow Profile

5 cm 1F RG 1 mm M, 7 cm 1F MF 2 mm W, 5 cm P MF 2 mm W, 9 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm 4F FC/MF 3 mm W, 1 cm P MFcr W, 26 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm F-4F FC/MF 2 mm W -1.6 °C @ 0 cm, -0.5 °C @ 10 cm, 0 °C @ 15 cm, 0 °C @ 20 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209100

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2020 kl. 12:00

1171 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Pål@obskorps Comment:  Brudd i Nedføyket svakt lag med nysnø 18 cm fra toppen. Samme lag som bryter her som lenger ned. Her er det overliggende flaket 1F fast. Får ikke brudd mot gammelt snødekke eller innad i det gamle snødekket.

Weather

Snow -4.6 °C 12 m/s from NW ↘ 100% clouds Skiftende vindretning. Legger fokksnøflak i hele østlig sektor.

Tests

LBT@20cmQ2

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele østlig sektor har fersk vindtransportert snø. Vinden skifter en del, men hovedsaklig fra NV

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekket er preget av mjuke flak av varierende hardhet

Snow Profile

Snødekket er mye likt her som lenger ned, men her gammelt snødekke fuktig (moist), ikke våt (wet).

ObsID: 209071

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snow

21.01.2020 kl. 12:00

996 masl

Gobo (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  gobo Comment:  3 markante lag. Vindtransportert/nysnø, vått lag i midten og isete i bunnen. Framleis noko gammalt grufs nederst, fasettlag frå nov 2019(?).
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  gobo

Avalanche Observation

21. Jan 12:33 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope -facing Avalanche release at 998 masl and ended at 930 masl 30 cm high and 3 m wide fracture Lee side

ObsID: 209109

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2020 kl. 11:40

1093 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Pål@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -4.5 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Tidvis ufyselig vær. Kl 06:30 var det -1 grad 640 moh. Det regnet kraftig på samme høyde i natt kl 01.00.

Tests

LBT@22cmQ2 Poor Bryter lett innad i fokksnøen. Får ikke brudd mot gammelt snødekke eller innad i gammelt snødekke.

Danger Sign

No signs observed Ikke drønn eller skytende sprekker observert.

Recent snowdrift Mye løs snø tilgjengelig for transport. Varierer mellom kraftig of moderat snøfokk.

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S above 700 masl Det samler seg ferske fokksnøflak i leheng så lenge været står på. Der vinden blåser inn mye snø vil vi kunne få naturlig utløste skred. En enkel skiløper vil lett kunne løse ut skred der hvor pålagringen ikke har vært like stor. og det finnes mjuke flak. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport. Nysnøen ser ut til å ha bundet seg godt til gammelt snødekke. Det gikk gradvis over fra regn til snø i natt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det ligger ferske fokksnøflak i leheng. Stedvis kan disse være store. Det kan forventes naturlig utløste skred der hvor det samles mye snø. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i leheng der det ikke går naturlig. Det gamle snødekket virker å ha drenert godt og jeg har ikke observert opphopning av vann i snødekket. Nysnøen har også festet seg godt til det gamle snødekket. Det gikk i natt gradvis over fra regn til snø. Så lenge været står på med snø og vind opprettholdes skredfaren. Vi vil kunne forvente samme FG det neste døgnet. Fokksnøen vil trenge tid på å stabilisere seg Forecast correct

Snow Profile

11 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 41 cm P MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 4F MF 0 mm/0 mm W -4.3 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile Får brudd innad i laget med knyttneve (F) hard nysnø.

ObsID: 209064

Trollheimen / SURNADAL

Snow

21.01.2020 kl. 11:19

537 masl

Rikke@SVV (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Rikke@SVV Comment:  Bilde tatt mot nordøst. Litt under skoggrensa. Relativt mildt. Snøen fester seg på vestsiden av trestammer.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Rikke@SVV Comment:  4 f mot bakken. Smelteomvandlet men ser ut til å begynne å bygge seg opp. 4 f under skarelag. 10 hm fokksnø på toppen. God binning mellom fokksnø og den eldre snøen.

Weather

Snow 0 °C 9 m/s from W → 100% clouds Mye nedbør siste døgn. Men har vært mildt. Nysnøgrense ca. 300 moh.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Storm slab (soft slab) Moist Fuktig snødeke. Skarelag holder på å gå i oppløsning.

ObsID: 209050

Trollheimen / Oppdal

Snow

21.01.2020 kl. 10:48

1007 masl

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pål@obskorps Comment:  Lett til moderat snøfokk. Ferske fokksnøflak

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket svakt lag med nysnø er skredprob her.

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løs snø tilgjengelig for transport. Ubunden snø i skogen. Flak begynner skoggrense her.

ObsID: 209039

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.